โครงการฝึกนักแบดมินตันเยาวชนหญิงที่ญี่ปุ่น

  


รายชื่อนักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกไปญี่ปุ่น
ที่ ชื่อ - นามสกุล สโมสร ประเภท
1 น.ส.ชนัญชิดา  จูเจริญ บางโพ หญิงเดี่ยว
2 น.ส.ฤทัยชนก  ไล้สวน บ้านทองหยอด หญิงเดี่ยว
3 น.ส.อรณิชา  จงสถาพรพันธุ์ ฑิมณภัทร์ หญิงเดี่ยว
4 น.ส.นันทน์กาญจน์  เอี่ยมสอาด พันธุ์ครุฑ หญิงเดี่ยว
5 น.ส.อลิษา  ทรัพย์นิธิ บ้านทองหยอด หญิงเดี่ยว
6 น.ส.ทิพวาทีย์  ใจอารีย์ Royal Star หญิงเดี่ยว
7 น.ส.ณัฐชา  ฉัตรภัทริน บ้านทองหยอด หญิงคู่
8 น.ส.ฟารีดา  ลุก บ้านทองหยอด หญิงคู่
9 ด.ญ.พิชามญธุ์  พัชรพิสุทธิ์สิน บ้านทองหยอด หญิงคู่
10 ด.ญ.เมษนี  ลุก บ้านทองหยอด หญิงคู่


หมายเหตุ   ฝึกซ้อมระหว่างวันที่  2 - 12  กุมภาพันธ์  2558  ส่วนรายละเอียดการเดินทางและผู้ควบคุมทีม  จะแจ้งภายหลัง 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Training Schedule with Thailand Junior Players.pdf)Training Schedule with Thailand junior players 60 kB744

ประกาศถึงสโมสรสมาชิกเรื่อง UserName/password


ประกาศจากฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน
เรื่อง  Username / Password สำหรับระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์

ตามที่ ฝ่ายเทคนิคการแข่งขันได้แจก Username / Password ให้กับสโมสรสมาชิกที่มาเข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ไปแล้วนั้น
ฝ่ายเทคนิคการแข่งขันขอให้ สโมสรสมาชิกใช้ Username / Password  Login เข้า สู่ระบบ เพื่อกรอกข้อมูลสโมสร และนักกีฬา ให้ครบถ้วน
เพื่อใช้สำหรับสมัครแข่งขันออนไลน์ซึ่งจะเริ่มใช้งานในต้นปีหน้า โดยจะเปิดให้สโมสรสมาชิก กรอกข้อมูลและแก้ไข ได้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 

สำหรับสโมสรสมาชิกที่ยังไม่ได้รับ Username / Password  ให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ของประธานสโมสร/ชมรม พร้อมหนังสือมอบอำนาจ
(กรณีประธานสโมสรไม่มารับด้วยตนเอง) มาติดต่อขอรับได้ที่ คุณ ณํฐพงษ์ แก้วมูล (น้อง MAX)
สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ทุกวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น 

 

ทั้งนี้ท่านสามารถขอรับ Username / Password
ได้อีกครั้งในรายการแข่งขัน Cu Open และ SCG JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIPS
โดยทางสมาคมจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ได้ในหน้าแรกของเว็บไซต์สมาคม
บริเวณด้านล่างจะมีไอคอน Register Online หรือ
เข้าสู่ระบบได้ที่นี่

สโมสรสมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ได้ตามเอกสารแนบข้างล่างนี้