new logo2015 blue2
หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬา
BWF World Junior Championships 2016
ณ เมืองบิลเบา ประเทศสเปน


 

 

new logo2015 blue2 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬา
Badminton Asia U17 & U15 
Junior Championships 2016

 เมืองคูดูส ประเทศอินโดนีเซีย

BKK

เลื่อนการจัดการแข่งขัน

 

 

 


สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระ เมษายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา 

Kharkiv, UKR