เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 403
2 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 994
3 สายการแข่งขันแบดมินตัน 630
4 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 1,862
5 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 622
6 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 482
7 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 500
8 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 456
9 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 728
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 10 ก.ย. 2018