เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 65
2 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 576
3 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 1,294
4 สายการแข่งขันแบดมินตัน 891
5 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 2,758
6 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 799
7 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 642
8 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 688
9 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 627
10 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 994
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20 Apr 2019