เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2564 23
2 ใบสมัครสมาชิกสามัญ 47
3 ใบสมัครสมาชิกสมทบ 42
4 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “สุธีรมานคัพ 2021” 66
5 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “โธมัสคัพ & อูเบอร์คัพ” 66
6 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 2) 187
7 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 6,640
8 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 1,136
9 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 2,283
10 สายการแข่งขันแบดมินตัน 1,845
11 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 5,632
12 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,331
13 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 1,177
14 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 1,996
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19 Jan 2022