เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 1,456
2 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 735
3 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 1,615
4 สายการแข่งขันแบดมินตัน 1,259
5 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 3,940
6 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 1,001
7 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 784
8 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 913
9 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 796
10 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 1,258
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 01 Nov 2019