เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “สุธีรมานคัพ 2021” 4
2 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “โธมัสคัพ & อูเบอร์คัพ” 4
3 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 2) 93
4 ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 99
5 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 5,972
6 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 1,079
7 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 2,204
8 สายการแข่งขันแบดมินตัน 1,754
9 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 5,358
10 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,086
11 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,269
12 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 1,121
13 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 1,785
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 14 Sep 2021