เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 3,454
2 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 901
3 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 1,915
4 สายการแข่งขันแบดมินตัน 1,490
5 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 4,402
6 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 1,187
7 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 930
8 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,093
9 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 958
10 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 1,451
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 12 Sep 2020