เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 185
2 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 326
3 สายการแข่งขันแบดมินตัน 366
4 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 1,018
5 ตารางการคิดคะแนนสะสม พ.ศ.2560 411
6 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 304
7 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 279
8 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 274
9 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 250
10 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 353
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 15 ม.ค. 2018