เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 348
2 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 603
3 สายการแข่งขันแบดมินตัน 556
4 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 1,606
5 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 546
6 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 427
7 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 440
8 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 399
9 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 650
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 13 ส.ค. 2018