เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 522
2 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 638
3 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 1,418
4 สายการแข่งขันแบดมินตัน 1,046
5 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 3,188
6 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 879
7 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 707
8 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 793
9 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 704
10 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 1,140
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 15 Jul 2019