เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 2,448
2 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 802
3 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 1,751
4 สายการแข่งขันแบดมินตัน 1,381
5 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 4,207
6 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 1,079
7 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 848
8 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,003
9 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 883
10 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 1,322
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 25 May 2020