เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน (Liaison Officer) 3
2 รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำทีม (Liaison Officer) รายการ Total BWF Thomas and Uber Cup Finals 2018 42
3 รับสมัครผู้ประกาศภาษาอังกฤษและภาษาไทย (Announcer) รายการ Total BWF Thomas and Uber Cup Finals 2018 36
4 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 253
5 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 453
6 สายการแข่งขันแบดมินตัน 442
7 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 1,278
8 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 424
9 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 340
10 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 344
11 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 322
12 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 481
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18 เม.ย. 2018