เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 539
2 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 1,196
3 สายการแข่งขันแบดมินตัน 822
4 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 2,562
5 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 755
6 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 602
7 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 648
8 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 581
9 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 917
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20 ธ.ค. 2018