เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 480
2 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 1,082
3 สายการแข่งขันแบดมินตัน 726
4 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 2,217
5 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 684
6 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 543
7 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 579
8 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 522
9 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 813
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 07 ธ.ค. 2018