เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 4,741
2 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 1,001
3 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 2,074
4 สายการแข่งขันแบดมินตัน 1,652
5 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 5,069
6 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 1,295
7 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,012
8 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,190
9 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 1,050
10 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 1,626
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22 Feb 2021