เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 ประกาศรายชื่อนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย เพื่อแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2023และ เยาวชนชิงแชมป์โลก 2023 15
2 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2023และเยาวชนชิงแชมป์โลก 2023 15
3 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2566 50
4 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ซีเกทส์ ครั้งที่ 32 ประเทศกัมพูชา 76
5 เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 94
6 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย "ทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย"ประจำปี 2023 80
7 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการอบรม License D สกลนคร 80
8 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการอบรม License D ลพบุรี 89
9 Template Team Manager แบบฟอร์มประชุมผู้จัดการทีม 247
10 ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินค่าสมัครรายการแข่งขันและปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการแข่งขัน 264
11 ใบสมัครสมาชิกสามัญ 521
12 ใบสมัครสมาชิกสมทบ 523
13 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “สุธีรมานคัพ 2021” 460
14 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “โธมัสคัพ & อูเบอร์คัพ” 517
15 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 2) 622
16 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 10,171
17 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 1,551
18 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 2,817
19 สายการแข่งขันแบดมินตัน 2,482
20 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 7,601
21 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,762
22 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 1,595
23 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 2,498
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 27 พ.ค. 2023