เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 789
2 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 671
3 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 1,494
4 สายการแข่งขันแบดมินตัน 1,128
5 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 3,435
6 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 918
7 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 731
8 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 847
9 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 734
10 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 1,184
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 15 Jul 2019