เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการอบรม License D สกลนคร 14
2 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการอบรม License D ลพบุรี 15
3 Template Team Manager แบบฟอร์มประชุมผู้จัดการทีม 153
4 ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินค่าสมัครรายการแข่งขันและปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการแข่งขัน 195
5 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2564 383
6 ใบสมัครสมาชิกสามัญ 439
7 ใบสมัครสมาชิกสมทบ 440
8 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “สุธีรมานคัพ 2021” 389
9 ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย “โธมัสคัพ & อูเบอร์คัพ” 444
10 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 2) 545
11 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 9,384
12 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 1,473
13 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 2,698
14 สายการแข่งขันแบดมินตัน 2,354
15 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 7,174
16 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,680
17 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 1,515
18 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 2,408
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20 ม.ค. 2023