เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 3,941
2 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 950
3 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 1,984
4 สายการแข่งขันแบดมินตัน 1,569
5 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 4,681
6 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 1,238
7 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 973
8 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 1,145
9 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 1,005
10 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 1,550
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 26 Sep 2020