เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ในการแข่งขัน 257
2 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ 613
3 คู่มือระบบรับสมัครแข่งขันออนไลน์ 1,359
4 สายการแข่งขันแบดมินตัน 951
5 ใบบันทึกคะแนนการแข่งขัน 2,892
6 ใบสมัครสโมสรสมาชิกสมาคมฯ 840
7 แบบคำขออนุมัติรับรองผลการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 683
8 แบบคำร้องขอจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 746
9 แบบรายงานปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ชี้ขาดสมาคมฯ 667
10 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย 1,062
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 11 Jun 2019