ปฏิทินการแข่งขัน

ค้นหา   
 
 

สัปดาห์ วันที่แข่ง รายการแข่งขัน แก้ไขเมื่อ ประเภท จังหวัด
มกราคม
5 31-5 PRINCESS SIRIVANNAVARI Thailand Masters 2023 05/01/2023 International กรุงเทพมหานคร

PRINCESS SIRIVANNAVARI Thailand Masters 2023

วันที่แข่ง 31/01/2023 - 05/02/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์
6 8-12 Thailand Open Masters Game ครั้งที่ 3 24/12/2022 กีฬาหน่วยงาน ชลบุรี

Thailand Open Masters Game ครั้งที่ 3

วันที่แข่ง 08/02/2023 - 12/02/2023

 

 


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

7 18-22 BAT-100PLUS -T.THAILAND & SPIRIT OPEN 2023 06/01/2023 Level 5 นนทบุรี

BAT-100PLUS -T.THAILAND & SPIRIT OPEN 2023

วันที่แข่ง 18/02/2023 - 22/02/2023

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 5

กำหนดการแข่งขัน
- แข่งขันระหว่าง 18 – 22  กุมภาพันธ์ 2566
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง 1 กุมภาพันธ์ 2566
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน 3 กุมภาพันธ์ 2566
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 31 มกราคม 2566
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ


อัตราค่าสมัคร
รุ่น U9 U11 U13 U15 U17 ประเภทเดี่ยว คนละ 450 บาท /  ประเภทคู่ละ 900 บาท
สมัครได้ 2 รุ่น 3 ประเภท
 


วันที่ปิดรับสมัคร 01/02/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 31/01/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 07/02/2023

เงินรางวัลรวม : 173,600

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

มีนาคม
10 7-12 TOYOTA International Challenge 2023 05/01/2023 International นครราชสีมา

TOYOTA International Challenge 2023

วันที่แข่ง 07/03/2023 - 12/03/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
11 17-22 TOYOTA YOUTH Super Series 2023 สนาม 1 24/01/2023 Level 4 นนทบุรี

TOYOTA YOUTH Super Series 2023 สนาม 1

วันที่แข่ง 17/03/2023 - 22/03/2023

เก็บคะแนนสะสม Level 4

กําหนดการ แข่งขัน
- แข่งขันระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2566
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่  1 มีนาคม 2566
- ชำระค่าสมัครวันที่  2 มีนาคม 2566
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่  3-5 มีนาคม 2566
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 7 มีนาคม 2566
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ


อัตราค่าสมัคร
ประเภทเดี่ยว คนละ 450 บาท / ประเภทคู่ คู่ละ 900 บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 01/03/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 28/02/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 07/03/2023

เงินรางวัลรวม : 242,400 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

12 25-3 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 รอบมหกรรม จว.นครสวรรค์ 05/10/2022 Level 1 นครสวรรค์

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 รอบมหกรรม จว.นครสวรรค์

วันที่แข่ง 25/03/2023 - 03/04/2023

ระเบียบการแข่งขัน

https://drive.google.com/drive/folders/10gfsHUiG-uYb5BU4YUB2ElE3j4ehXs3M


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
เมษายน
16 22-28 กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 รอบมหกรรม จว.นครสวรรค์ 24/11/2022 กีฬาหน่วยงาน นครสวรรค์

กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 รอบมหกรรม จว.นครสวรรค์

วันที่แข่ง 22/04/2023 - 28/04/2023

ระเบียบการแข่งขัน

https://drive.google.com/drive/folders/1xYduuiSvuB8Bak8voLyGFFmQKznZlZ_o


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
17 25-30 TOYOTA YOUTH Super Series 2023 สนาม 2 23/01/2023 Level 4 นนทบุรี

TOYOTA YOUTH Super Series 2023 สนาม 2

วันที่แข่ง 25/04/2023 - 30/04/2023

เก็บคะแนนสะสม Level 4

กําหนดการ แข่งขัน
- แข่งขันระหว่างวันที่25 – 30 เมษายน 2566
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่11 เมษายน 2566 
- ชำระค่าสมัครวันที่ 12 เมษายน 2566 
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่11 เมษายน 2566
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566
- จับสายการแข่งขัน วันที่18 เมษายน 2566
- ประกาศสายการแข่งขันที่http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ

อัตราค่าสมัคร ประเภทเดี่ยว คนละ 450 บาท / ประเภทคู่ คู่ละ 900 บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 11/04/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 11/04/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 18/04/2023

ผู้ชี้ขาด : -

17 29-8 คัดภาค 4 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (ร่าง) 19/12/2022 กีฬาหน่วยงาน ภูเก็ต

คัดภาค 4 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (ร่าง)

วันที่แข่ง 29/04/2023 - 08/05/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
พฤษภาคม
18 1-11 คัดภาค 5 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (ร่าง) 19/12/2022 กีฬาหน่วยงาน กำแพงเพชร

คัดภาค 5 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (ร่าง)

วันที่แข่ง 01/05/2023 - 11/05/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
18 1-5 YOUNG-AYUTTHAYA OPEN CHAMPIONSHIPS 2023 06/01/2023 Level 4 พระนครศรีอยุธยา

YOUNG-AYUTTHAYA OPEN CHAMPIONSHIPS 2023

วันที่แข่ง 01/05/2023 - 05/05/2023

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 4

กำหนดจัดการแข่งขัน

- แข่งขันระหว่าง วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2566

- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 19 เมษายน  2566

- ใช้คะแนนวางมือ วันที่  18 เมษายน 2566

- ชำระค่าสมัครภายใน วันที่ 20 เมษายน 2566

- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน วันที่ 21-23 เมษายน 2566

- จับสายการแข่งขัน วันที่ 25 เมษายน 2566

 

อัตราค่าสมัคร

ประเภทเดี่ยว คนละ 500 บาท /  ประเภทคู่ละ 1,000 บาท

จำนวนสายการแข่งขัน
U9,  U11,  U13,  U15,  U17,  U19

ชายเดี่ยว    64 คน
หญิงเดี่ยว    64 คน
ชายคู่    32  คู่
หญิงคู่    32  คู่
คู่ผสม    32  คู่


วันที่ปิดรับสมัคร 19/04/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 18/04/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 25/04/2023

เงินรางวัลรวม : 216,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

18 2-12 คัดภาค 2 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (ร่าง) 19/12/2022 กีฬาหน่วยงาน นครปฐม

คัดภาค 2 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (ร่าง)

วันที่แข่ง 02/05/2023 - 12/05/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
19 9-14 Para Badminton International Champions 19/12/2022 International ชลบุรี

Para Badminton International Champions

วันที่แข่ง 09/05/2023 - 14/05/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
19 9-19 คัดภาค 1 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (ร่าง) 19/12/2022 กีฬาหน่วยงาน สมุทรปราการ

คัดภาค 1 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (ร่าง)

วันที่แข่ง 09/05/2023 - 19/05/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
22 30-4 Thailand Open 2023 19/12/2022 International กรุงเทพมหานคร

Thailand Open 2023

วันที่แข่ง 30/05/2023 - 04/06/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
มิถุนายน
24 13-18 TOYOTA YOUTH Super Series 2023 สนาม 3 23/01/2023 Level 4 สุราษฎร์ธานี

TOYOTA YOUTH Super Series 2023 สนาม 3

วันที่แข่ง 13/06/2023 - 18/06/2023

เก็บคะแนนสะสม Level 4

กําหนดการ แข่งขัน
- แข่งขันระหว่างวันที่13 – 18 มิถุนายน 2566
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่31 พฤษภาคม 2566 
- ชำระค่าสมัครวันที่ 1 มิถุนายน 2566 
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่30 พฤษภาคม 2566
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่2-4 มิถุนายน 2566
- จับสายการแข่งขัน วันที่6 มิถุนายน 2566
- ประกาศสายการแข่งขันที่http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ

อัตราค่าสมัคร ประเภทเดี่ยว คนละ 450 บาท / ประเภทคู่ คู่ละ 900 บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 31/05/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 30/05/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 06/06/2023

ผู้ชี้ขาด : -

กรกฎาคม
27 4-9 โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2566 05/01/2023 Level 1 นนทบุรี

โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2566

วันที่แข่ง 04/07/2023 - 09/07/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
28 11-15 โตโยต้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2566 05/01/2023 Level 1 นนทบุรี

โตโยต้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2566

วันที่แข่ง 11/07/2023 - 15/07/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
30 25-30 TOYOTA YOUTH Super Series 2023 สนาม 4 23/01/2023 Level 4 นครราชสีมา

TOYOTA YOUTH Super Series 2023 สนาม 4

วันที่แข่ง 25/07/2023 - 30/07/2023

เก็บคะแนนสะสม Level 4

กําหนดการ แข่งขัน
- แข่งขันระหว่างวันที่25 – 30 กรกฎาคม 2566
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่12 กรกฎาคม 2566 
- ชำระค่าสมัครวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่11 กรกฎาคม 2566
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่14-16 กรกฎาคม 2566
- จับสายการแข่งขัน วันที่18 กรกฎาคม 2566
- ประกาศสายการแข่งขันที่http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ

อัตราค่าสมัคร ประเภทเดี่ยว คนละ 450 บาท / ประเภทคู่ คู่ละ 900 บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 12/07/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 11/07/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 18/06/2023

ผู้ชี้ขาด : -

สิงหาคม
33 19-29 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (2566) รอบมหกรรม กาญจนบุรีเกมส์ 19/12/2022 กีฬาหน่วยงาน กาญจนบุรี

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (2566) รอบมหกรรม กาญจนบุรีเกมส์

วันที่แข่ง 19/08/2023 - 29/08/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
35 28-3 TOYOTA YOUTH Super Series 2023 Finals 23/01/2023 Level 1 นนทบุรี

TOYOTA YOUTH Super Series 2023 Finals

วันที่แข่ง 28/08/2023 - 03/09/2023

เก็บคะแนนสะสม level 1

กําหนดการ แข่งขัน
- แข่งขันระหว่าง วันที่29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์แข่งขัน ระหว่างวันที่ 3- 9 สิงหาคม2566
- นักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ต้องยืนยันเข้าร่วมแข่งขันภายในวันที่ 9
สิงหาคม2566 นักกีฬาสามารถยืนยันได้สูงสุด 2ประเภท เท่านั้น
-พร้อมชำระค่าลงทะเบียน ประเภทเดี่ยว คนละ 500 บาท /ประเภทคู่คู่ละ 1,000 บาท
โดยต้องส่งหลักฐาน โอนเงินค่าลงทะเบียน มาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ออลซีซั่นส์ 
เพลส ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย – PAYPAL หมายเลข
บัญชี 020-8-83619-6 และส่งหลักฐานการโอนเงินและประเภทที่สมัครเข้าแข่งขันมา
ที่ btournament@badmintonthai.or.th ก่อนวันที่วันที่ 9 สิงหาคม2566
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 15 สิงหาคม2566
- สำหรับการวางมือใช้คะแนนสะสม Toyota Youth Super Series 4 สนาม


วันที่ปิดรับสมัคร 09/08/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน 15/08/2023

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

กันยายน
38 19-24 TOYOTA International Series 2023 05/01/2023 International นนทบุรี

TOYOTA International Series 2023

วันที่แข่ง 19/09/2023 - 24/09/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
ตุลาคม
40 3-8 THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIP 2023 06/01/2023 Level 2 นครราชสีมา

THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIP 2023

วันที่แข่ง 03/10/2023 - 08/10/2023

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 2

กำหนดจัดการแข่งขัน -แข่งขันระหว่างวันที่ 3 - 8 ตุลาคม 2566

-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2566

- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 19 กันยายน 2566

- ชำระค่าสมัครภายใน วันที่ 21 กันยายน 2566

-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่ 22-24 กันยายน 2566

-จับสายการแข่งขันวันที่ 26 กันยายน 2566

 

อัตราค่าสมัคร

รุ่นเยาวชน อายุ U9,U11U,13 ปีประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท

รุ่นเยาวชน อายุ U15,U17,U19 ประเภทเดี่ยว คนละ 500.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 1000.- บาท

รุ่นทั่วไป ประเภทเดี่ยวคนละ 600 บาท/ประเภทคู่คู่ละ 1200 บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 20/09/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 19/09/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 26/09/2023

เงินรางวัลรวม : 469,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

พฤศจิกายน
46 17-26 The 6th Asian Indoor and Martial Arts Games 2023 19/12/2022 International ชลบุรี

The 6th Asian Indoor and Martial Arts Games 2023

วันที่แข่ง 17/11/2023 - 26/11/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
ธันวาคม
49 5-10 ฺBAT YONEX C&L PATHUMTHANI JUNIOR INTERNATIONAL SERIES 27/01/2023 International ปทุมธานี

ฺBAT YONEX C&L PATHUMTHANI JUNIOR INTERNATIONAL SERIES

วันที่แข่ง 05/12/2023 - 10/12/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 27 ม.ค. 2023