ปฏิทินการแข่งขัน

ค้นหา   
 
 

สัปดาห์ วันที่แข่ง รายการแข่งขัน แก้ไขเมื่อ ประเภท จังหวัด
ธันวาคม
49 1-6 TOYOTA Thailand Open 2020 (ยกเลิก) 22/09/2020 International กรุงเทพมหานคร

TOYOTA Thailand Open 2020 (ยกเลิก)

วันที่แข่ง 01/12/2020 - 06/12/2020


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
49 4-7 MT ARENA HANGYU BADMINTON JUNIOR 2020 13/11/2020 Level 4 ปทุมธานี

MT ARENA HANGYU BADMINTON JUNIOR 2020

วันที่แข่ง 04/12/2020 - 07/12/2020

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 4
ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2563 
ณ สนามแบดมินตัน  MT ARENA  

กำหนดจัดการแข่งขัน
-แข่งขันระหว่างวันที่  4 - 7 ธันวาคม 2563
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
-ใช้คะแนนสะสมวันที่  24 พฤศจิกายน 2563
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่  26 - 28 พฤศจิกายน 2563
-จับสายการแข่งขันวันที่   30 พฤศจิกายน 2563

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 รุ่นอายุ ดังนี้
1.    รุ่นอายุไม่เกิน 8   ปี (U9 ) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่
2.    รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (U11) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่
3.    รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2551 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่
4.    รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (U15) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2549 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
5.    รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2547 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม


อัตราค่าสมัคร
ประเภทเดี่ยว คนละ 400.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 800.- บาท
 


วันที่ปิดรับสมัคร 25/11/2020

วันที่การจัดอันดับคะแนน 24/11/2020

วันแบ่งสายการแข่งขัน 30/11/2020

เงินรางวัลรวม : 102,400 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

50 9-13 Toyota Youth Badminton Super Series 2020 Final 22/09/2020 Level 1 นครราชสีมา

Toyota Youth Badminton Super Series 2020 Final

วันที่แข่ง 09/12/2020 - 13/12/2020

TOYOTA Youth Super Series 2020 รอบชิงชนะเลิศ
ณ  เซ็นทรัลพลาซา โคราช
เก็บคะแนนสะสม Level 1

กำหนดการแข่งขัน
- แข่งขันระหว่าง วันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2563
- นักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ต้องยืนยันเข้าร่วมแข่งขันภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563
พร้อมชำระค่าลงทะเบียน  ประเภทเดี่ยว คนละ 400 บาท / ประเภทคู่คู่ละ 800 บาท
โดยต้องส่งหลักฐาน โอนเงินค่าลงทะเบียน มาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ออลซีซั่นส์ เพลส  ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย – PAYPAL หมายเลขบัญชี 020-8-83619-6 และส่งหลักฐานการโอนเงินและประเภทที่สมัครเข้าแข่งขันมาที่ btournament@gmail.com ก่อนวันที่วันที่ 26 ตุลาคม 2563
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์แข่งขัน ระหว่างวันที่ 27 - 29  ตุลาคม 2563
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
- สำหรับการวางมือใช้คะแนนสะสม Toyota Youth Super Series 3 สนาม 
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ

คุณสมบัติที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
1.นักกีฬาที่มีคะแนนรวมดีที่สุด 16 คน/คู่ ในแต่ละประเภท มีสิทธิเล่นในรอบชิงชนะเลิศ 
(โดยคิดคะแนนรวมจากสนามที่ 1 – 4)
2.ถ้ามีนักกีฬา 2 คน/คู่ หรือมากกว่า ได้คะแนนเท่ากัน ผู้ที่มีสิทธิแข่งในรอบชิงชนะเลิศคือ
ผู้ที่ทำการแข่งขันจำนวนสนามมากที่สุด
3.นักกีฬาที่ถอนตัวไม่ยืนยันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะทำการเรียกลำดับถัดไปขึ้นมาแทน

 

จำนวนสายการแข่งขัน
ชายเดี่ยว    U11, U13, U15, U17 จำนวน 16 คน ที่คะแนนดีที่สุด3 สนาม
หญิงเดี่ยว    U11, U13, U15, U17 จำนวน 16 คน  ที่คะแนนดีที่สุด3 สนาม
ชายคู่    U11, U13, U15, U17 จำนวน 16 คู่  ที่คะแนนดีที่สุด3 สนาม
หญิงคู่    U11, U13, U15, U17 จำนวน 16 คู่ ที่คะแนนดีที่สุด3 สนาม
คู่ผสม    U11, U13, U15, U17 จำนวน 16 คู่ ที่คะแนนดีที่สุด3 สนาม
ทำการแข่งขันในรอบแรกแบบแบ่งกลุ่มพบกันหมด โดยให้อันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่มเข้าไปทำการแข่งขันแบบแพ้คัดออก


วันที่ปิดรับสมัคร 26/10/2020

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน 02/11/2020

เงินรางวัลรวม : 500,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

51 19-22 JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2020 30/10/2020 Level 4 ปทุมธานี

JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2020

วันที่แข่ง 19/12/2020 - 22/12/2020

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 4
ระหว่างวันที่  19- 22 ธันวาคม 2563
ณ สนามแบดมินตัน  ฟิวเจอร์อารีน่า  ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

กำหนดจัดการแข่งขัน-แข่งขันระหว่างวันที่ 19- 22 ธันวาคม 2563
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2563
-ใช้คะแนนสะสมวันที่  1 ธันวาคม 2563
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่  3 - 5 ธันวาคม 2563
-จับสายการแข่งขันวันที่ 8 ธันวาคม 2563 

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 รุ่นอายุ ดังนี้
1.รุ่นอายุไม่เกิน 8   ปี (U9 ) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่
2.รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (U11) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่
3.รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2551 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
4.รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (U15) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2549 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
5.รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2547 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม

อัตราค่าสมัคร
ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 02/12/2020

วันที่การจัดอันดับคะแนน 01/12/2020

วันแบ่งสายการแข่งขัน 08/12/2020

เงินรางวัลรวม : 151,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 13 Nov 2020