ปฏิทินการแข่งขัน

ค้นหา   
 
 

สัปดาห์ วันที่แข่ง รายการแข่งขัน แก้ไขเมื่อ ประเภท จังหวัด
เมษายน
16 21-27 กีฬาแบดมินตันผู้สูงอายุแห่งชาติ 02/02/2018 กีฬาหน่วยงาน น่าน

กีฬาแบดมินตันผู้สูงอายุแห่งชาติ

วันที่แข่ง 21/04/2018 - 27/04/2018


วันที่ปิดรับสมัคร 20/02/2018

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม : ไม่มีเงินรางวัล และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ให้ รับสมัครทางเมล btournament@gmail.com

การรับสมัคร

17 23-29 YONEX-SHERA-ROZA-BTY International Championships 2018 17/04/2018 Level 3 กรุงเทพมหานคร

YONEX-SHERA-ROZA-BTY International Championships 2018

วันที่แข่ง 23/04/2018 - 29/04/2018

เก็บคะแนนสะสม ระดับ Level 3

-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2561
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2561
-จับสายการแข่งขัน วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
-ใช้คะแนนวางมือวันที่ 5 เมษายน 2561
-แข่งขันระหว่างวันที่ 23 - 29 เมษายน 2561
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsofteare.com
-เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ในวันที่  22 เมษายน 2561 เวลา 17:00 น. โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนน บรมราชชนนี
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  YONEX AS 20 


หมายเหตุ      ➢ ในรุ่น Under-19 ผู้สมัครจะต้องมีหมายเลข  BWF ID เพื่อใช้ในการสะสมคะแนนในระดับเยาวชน โลก 
ซึ่งท่านสามารถติดต่อขอหมายเลขได้ที่ tesana_p@hotmail.com และ m.phuminat@gmail.com 
สมัครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันผ่าน Email m.phuminat@gmail.com และกรุณา CC: ถึง patcharawan.bty@gmail.com

แผนที่สนามแข่งขัน


วันที่ปิดรับสมัคร 07/04/2018

วันที่การจัดอันดับคะแนน 05/04/2018

วันแบ่งสายการแข่งขัน 10/04/2018

เงินรางวัลรวม : 368,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

17 25-4 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561)รอบคัดภาค 4 จังหวัดพัทลุง 05/03/2018 กีฬาหน่วยงาน พัทลุง

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561)รอบคัดภาค 4 จังหวัดพัทลุง

วันที่แข่ง 25/04/2018 - 04/05/2018

จังหวัดพัทลุง


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

17 27-6 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561)รอบคัดภาค 5 จังหวัดเพชรบูรณ์ 05/03/2018 กีฬาหน่วยงาน เพชรบูรณ์

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561)รอบคัดภาค 5 จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่แข่ง 27/04/2018 - 06/05/2018

จังหวัดเพชรบูรณ์


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

พฤษภาคม
18 1-6 ปุ้มปุ้ย แชมเปิ้ยนชิพ 2018 11/04/2018 Level 2 ตรัง

ปุ้มปุ้ย แชมเปิ้ยนชิพ 2018

วันที่แข่ง 01/05/2018 - 06/05/2018

เก็บคะแนนระดับ Level 2

- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 เมษายน 2561
- ตรวจสอบรายชื่อได้วันที่ 4-7 เมษายน 2561
- ใช้คะแนนวางมือวันที่ 5 เมษายน 2561
- จับฉลากแบ่งสายวันที่  9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
- แข่งขันวันที่ 1 พฤษภาคม - 6 พฤษภาคม 2561 ณ สนามแบดมินตัน โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ถ.ตรัง-สิเกา อ.เมือง จ.ตรัง
- เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผดชอบนักกีฬา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น.

- รุ่นอาวุโสสมัครผ่านทางอีเมล์ btournament@gmail.com

แผนที่สนามแข่งขัน


วันที่ปิดรับสมัคร 03/04/2018

วันที่การจัดอันดับคะแนน 05/04/2018

วันแบ่งสายการแข่งขัน 09/04/2018

เงินรางวัลรวม : 535,000 บาท

การรับสมัคร

18 3-13 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561)รอบคัดภาค 1 จังหวัดจันทบุรี 05/03/2018 กีฬาหน่วยงาน จันทบุรี

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561)รอบคัดภาค 1 จังหวัดจันทบุรี

วันที่แข่ง 03/05/2018 - 13/05/2018

จังหวัดจันทบุรี


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

19 8-10 SCG Junior Badminton Championships 2018 รอบภูมิภาค (ภาคใต้) 07/03/2018 Level 4 ตรัง

SCG Junior Badminton Championships 2018 รอบภูมิภาค (ภาคใต้)

วันที่แข่ง 08/05/2018 - 10/05/2018

ณ โรงเรียนแบดมินตันตรังจูเนียร์ อ.เมือง จ.ตรัง    ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ ตรัง พังงา ภูเก็ต  นครศรีธรรมราช  ชุมพร  ระนอง  สุราษฎร์ธานี  สงขลา   ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  พัทลุง  สตูล  และกระบี่ 

 

-เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 4
-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2561
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่  26  กุมภาพันธุ์ - 1 พฤษภาคม 2561
-จับสายการแข่งขัน วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ณ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
-ใช้คะแนนวางมือวันที่ 26 เมษายน 2561
-แข่งขันระหว่างวันที่ 8 -10 พฤษภาคม 2561 
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
-ประชุมผู้จัดการทีมก่อนแข่งขัน 8  พฤษภาคม  เวลา 08.00 น. ณสนามแข่งขัน
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  โยเน็กซ์ รุ่น Aerosensa-20 Speed # 1

แผนที่สนามแข่งขัน

 

นักกีฬาแบดมินตันตัวแทนโรงเรียน สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละภูมิภาค ที่สังกัดได้ ด้วยการสมัครผ่านทางอีเมล์ btournament@gmail.com พร้อมแนบหลักฐานรับรองความเป็นนักเรียน พร้อมระบุประเภทที่สมัคร และแนบหลักฐานการชำระค่าสมัครมาด้วย  โดยโอนค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย - paypal  เลขบัญชี  020-8-83619-6


วันที่ปิดรับสมัคร 25/02/2018

วันที่การจัดอันดับคะแนน 26/04/2018

วันแบ่งสายการแข่งขัน 02/05/2018

เงินรางวัลรวม : 200,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : นายสมมาตร นวลขาว

20 20-27 โธมัส อูเบอร์คัพ 2018 18/10/2017 International -

โธมัส อูเบอร์คัพ 2018

วันที่แข่ง 20/05/2018 - 27/05/2018


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
มิถุนายน
22 1-4 SCG Junior Badminton Championships 2018 รอบภูมิภาค (ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 07/03/2018 Level 4 นนทบุรี

SCG Junior Badminton Championships 2018 รอบภูมิภาค (ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

วันที่แข่ง 01/06/2018 - 04/06/2018

ณ สนาม SW Badminton  อ.เมือง จ. นนทบุรี ประกอบด้วย 4  จังหวัด  คือ  นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และ ปทุมธานี 

 

-เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 4
-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2561
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่  26  กุมภาพันธุ์ - 24 พฤษภาคม 2561
-จับสายการแข่งขัน วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ณ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
-ใช้คะแนนวางมือวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
-แข่งขันระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2561 
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
-ประชุมผู้จัดการทีมก่อนแข่งขัน 1 มิถุนายน 2561  เวลา 08.00 น. ณสนามแข่งขัน
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  โยเน็กซ์ รุ่น Aerosensa-20 Speed # 1

แผนที่สนามแข่งขัน

 

นักกีฬาแบดมินตันตัวแทนโรงเรียน สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละภูมิภาค ที่สังกัดได้ ด้วยการสมัครผ่านทางอีเมล์ btournament@gmail.com พร้อมแนบหลักฐานรับรองความเป็นนักเรียน พร้อมระบุประเภทที่สมัคร และแนบหลักฐานการชำระค่าสมัครมาด้วย  โดยโอนค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย - paypal  เลขบัญชี  020-8-83619-6


วันที่ปิดรับสมัคร 25/02/2018

วันที่การจัดอันดับคะแนน 17/05/2018

วันแบ่งสายการแข่งขัน 25/05/2018

เงินรางวัลรวม : 200,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : น.ส.รมิดา อัศวโพสพ

24 12-17 SCG Junior Badminton Championships 2018 รอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย 07/03/2018 Level 1 กรุงเทพมหานคร

SCG Junior Badminton Championships 2018 รอบชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย

วันที่แข่ง 12/06/2018 - 17/06/2018

-เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 1
-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เฉพาะคู่ผสม
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2561
-จับสายการแข่งขัน วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ณ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
-ใช้คะแนนวางมือวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
-แข่งขันระหว่างวันที่ 12 - 17 มิถุนายน 2561 
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
-ประชุมผู้จัดการทีมก่อนแข่งขัน 12 มิถุนายน 2561  เวลา 08.00 น. ณสนามแข่งขัน
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  โยเน็กซ์ รุ่น Aerosensa-20 Speed # 1
-ทดลองใช้กติกาการเสริฟลูกขนไก่ 1.15 เมตร

แผนที่สนามแข่งขัน


วันที่ปิดรับสมัคร 27/05/2018

วันที่การจัดอันดับคะแนน 01/05/2018

วันแบ่งสายการแข่งขัน 05/06/2018

เงินรางวัลรวม : 500,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : นายมานิต ชาวเมืองโขง

กรกฎาคม
27 3-13 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561)รอบคัดภาค 2 จังหวัดอ่างทอง 05/03/2018 กีฬาหน่วยงาน อ่างทอง

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561)รอบคัดภาค 2 จังหวัดอ่างทอง

วันที่แข่ง 03/07/2018 - 13/07/2018

จังหวัดอ่างทอง


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

28 10-15 SCG Thailand Open 2018 19/10/2017 International -

SCG Thailand Open 2018

วันที่แข่ง 10/07/2018 - 15/07/2018


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
28 14-24 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561)รอบคัดภาค 3 จังหวัดศรีสะเกษ 05/03/2018 กีฬาหน่วยงาน ศรีสะเกษ

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561)รอบคัดภาค 3 จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่แข่ง 14/07/2018 - 24/07/2018

จังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

สิงหาคม
31 4-8 Thonburi-Reach Terminal21 Open 2018 07/03/2018 Level 3 นครราชสีมา

Thonburi-Reach Terminal21 Open 2018

วันที่แข่ง 04/08/2018 - 08/08/2018

เก็บคะแนนสะสม ระดับ Level 3

-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2561
-จับสายการแข่งขัน วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
-ใช้คะแนนวางมือวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
-แข่งขันระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2561
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsofteare.com
-เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผดชอบนักกีฬา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 08:00 น.
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  REACH

แผนที่สนามแข่งขัน


วันที่ปิดรับสมัคร 15/07/2018

วันที่การจัดอันดับคะแนน 19/07/2018

วันแบ่งสายการแข่งขัน 23/07/2018

เงินรางวัลรวม : 334,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

33 19-29 เอเชียนเกมส์ 19/10/2017 International -

เอเชียนเกมส์

วันที่แข่ง 19/08/2018 - 29/08/2018


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
กันยายน
ตุลาคม
40 2-7 SCG All Thailand Badminton Championships 2018 07/03/2018 Level 1 นนทบุรี

SCG All Thailand Badminton Championships 2018

วันที่แข่ง 02/10/2018 - 07/10/2018

-เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 1


-เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2561
-ขอให้ผู้สมัครกรุณาตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน  2561
-จับสายการแข่งขัน วันที่ 25 กันยายน  2561 ณ ห้องประชุม ณ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
-ใช้คะแนนวางมือวันที่ 20 กันยายน 2561
-แข่งขันระหว่างวันที่ 2 - 7 ตุลาคม 2561
-ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com
-ประชุมผู้จัดการทีมก่อนแข่งขัน วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 น.ณ สนามแข่งขัน แจ้งวัฒนะฮอลล์, เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จ. นนทบุรี 
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ  โยเน็กซ์ รุ่น Aerosensa-20 Speed # 1
-ทดลองใช้กติกาการเสริฟลูกขนไก่ 1.15 เมตร

แผนที่สนามแข่งขัน


วันที่ปิดรับสมัคร 19/09/2018

วันที่การจัดอันดับคะแนน 20/09/2018

วันแบ่งสายการแข่งขัน 25/09/2018

เงินรางวัลรวม : 1,020,000. บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

40 6-8 ยูธ โอลิมปิก 19/10/2017 International -

ยูธ โอลิมปิก

วันที่แข่ง 06/10/2018 - 08/10/2018


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
43 25-29 FUTURE ARENA OPEN 2018 19/04/2018 Level 3 ปทุมธานี

FUTURE ARENA OPEN 2018

วันที่แข่ง 25/10/2018 - 29/10/2018

TBC


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน
46 18-28 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561)รอบ มหกรรม "เจียงฮายเกมส์" 05/03/2018 Level 1 เชียงราย

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561)รอบ มหกรรม "เจียงฮายเกมส์"

วันที่แข่ง 18/11/2018 - 28/11/2018


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
ธันวาคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19 เม.ย. 2018