ปฏิทินการแข่งขัน

ค้นหา   
 
 

สัปดาห์ วันที่แข่ง รายการแข่งขัน แก้ไขเมื่อ ประเภท จังหวัด
มกราคม
4 28-7 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ภาค 3 จังหวัดชัยภูมิ 12/11/2021 กีฬาหน่วยงาน ชัยภูมิ

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ภาค 3 จังหวัดชัยภูมิ

วันที่แข่ง 28/01/2022 - 07/02/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
4 28-31 BBG PRINCESS CUP 2021 30/12/2021 Level 2 กรุงเทพมหานคร

BBG PRINCESS CUP 2021

วันที่แข่ง 28/01/2022 - 31/01/2022

เก็บคะแนนระดับ Level 2
ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

กำหนดจัดการแข่งขัน
-แข่งขันระหว่างวันที่  28 – 31 มกราคม 2565
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2565
-ใช้คะแนนสะสมวันที่ 11 มกราคม 2565
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่ 13-15 มกราคม 2565
-จับสายการแข่งขันวันที่ 18 มกราคม 2565

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 รุ่น
1.รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13) ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ.2553 ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
2. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17) ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ.2549 ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
3. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (U19) ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ.2547 ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
4. รุ่นทั่วไป ชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม

5. รุ่น Rookie ทั่วไป ประเภทคู่ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
รุ่น Rookie ทั่วไป รับสมัครผ่าน e-mail infobbg@908.or.th
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 085-7096910 (คุณฝน) และ 086-3424531 (คุณแตงโม)

อัตราค่าสมัคร 
1.รุ่นอายุ U13 ปี, U17 ปี  และ U19 ปี
-ประเภทเดี่ยว 450 บาท 
-ประเภทคู่ คู่ละ 900 บาท
2.รุ่นอายุทั่วไป และรุ่น Rookie ทั่วไป
-ประเภทเดี่ยว 500 บาท 
-ประเภทคู่ คู่ละ 1,000 บาท

-นักกีฬามีสิทธิ์สมัครลงแข่งขันได้ไม่เกินคนละ2รุ่น คือรุ่นอายุของตนเอง 1 รุ่น และรุ่นที่สูงกว่าอีก1รุ่น
แต่รวมทั้งสิ้นแล้วไม่เกินคนละ 3 ประเภทแข่งขัน
 


วันที่ปิดรับสมัคร 12/01/2022

วันที่การจัดอันดับคะแนน 11/01/2022

วันแบ่งสายการแข่งขัน 18/01/2022

เงินรางวัลรวม : 305,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

กุมภาพันธ์
7 16-21 BTU-GRANULAR LINING CHAMPIONSHIPS 2022 29/11/2021 Level 2 กรุงเทพมหานคร

BTU-GRANULAR LINING CHAMPIONSHIPS 2022

วันที่แข่ง 16/02/2022 - 21/02/2022

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 2
ระหว่างวันที่ 16 – 21 กุมภาพันธ์ 2565
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

กำหนดจัดการแข่งขัน

-แข่งขันระหว่างวันที่   16 – 21 กุมภาพันธ์ 2565
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2565
-จับสายการแข่งขันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 รุ่นอายุ ดังนี้
1. รุ่นอายุไม่เกิน 8   ปี (U9 ) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่
2. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (U11) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่
3. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
4. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (U15) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2551 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
5. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2549 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
6. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (U19) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2547 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม
7. รุ่นทั่วไป            ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม

อัตราค่าสมัคร
ในรุ่นเยาวชน ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท
รุ่นทั่วไป    ประเภทเดี่ยวคนละ 500 บาท/ประเภทคู่  คู่ละ 1000  บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 02/02/2022

วันที่การจัดอันดับคะแนน 01/02/2022

วันแบ่งสายการแข่งขัน 08/02/2022

เงินรางวัลรวม : 450,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

มีนาคม
9 5-25 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" รอบมหกรรม จังหวัดศรีสะเกษ 15/11/2021 Level 1 ศรีสะเกษ

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" รอบมหกรรม จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่แข่ง 05/03/2022 - 25/03/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
10 11-16 the 6th Asian Indoor and Martial Arts Games 2021 02/03/2021 International -

the 6th Asian Indoor and Martial Arts Games 2021

วันที่แข่ง 11/03/2022 - 16/03/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
เมษายน
16 19-24 THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2022 06/01/2022 Level 2 นครราชสีมา

THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2022

วันที่แข่ง 19/04/2022 - 24/04/2022

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 2
ระหว่างวันที่ 19 -24 เมษายน 2565
ณ MCC HALL THE MALL นครราชสีมา

กำหนดจัดการแข่งขัน

-แข่งขันระหว่างวันที่ 19 -24 เมษายน 2565
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 เมษายน 25645
-ใช้คะแนนวันที่ 5 เมษายน 25645
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่  7 - 9 เมษายน 2565
-จับสายการแข่งขันวันที่ 12 เมษายน 2565
-ประชุมผู้จัดการทีม วันที่ 19 เมษายยน 2565 ณ สนามแข่งขัน เวลา 08.00 น./หรือทางออนไลน์.

 

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 รุ่นอายุ ดังนี้

1. รุ่นอายุไม่เกิน 8   ปี (U9 ) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2557 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่)
2. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (U11) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2555 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่)
3. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่)
4. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (U15) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2551 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม)
5. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2549 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม)
5. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (U19) (ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2547 ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม)
5. รุ่นทั่วไป                       ประเภทชายเดี่ยว/หญิงเดี่ยว/ชายคู่/หญิงคู่/คู่ผสม

 

อัตราค่าสมัคร

ในรุ่นเยาวชน ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท
รุ่นทั่วไป    ประเภทเดี่ยวคนละ 500 บาท/ประเภทคู่  คู่ละ 1,000  บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 06/04/2022

วันที่การจัดอันดับคะแนน 05/04/2022

วันแบ่งสายการแข่งขัน 12/04/2022

เงินรางวัลรวม : 467,000 [km

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
30 29-10 กีฬาเยาวชนแห่งขาติ ครั้งที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) "พัทลุงเกมส์" 21/11/2021 กีฬาหน่วยงาน -

กีฬาเยาวชนแห่งขาติ ครั้งที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) "พัทลุงเกมส์"

วันที่แข่ง 29/07/2022 - 10/08/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
สิงหาคม
33 21-27 กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่4 (พ.ศ. 2565) “เสกักเกมส์” 21/11/2021 กีฬาหน่วยงาน -

กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่4 (พ.ศ. 2565) “เสกักเกมส์”

วันที่แข่ง 21/08/2022 - 27/08/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 06 Jan 2022