ปฏิทินการแข่งขัน

ค้นหา   
 
 

สัปดาห์ วันที่แข่ง รายการแข่งขัน แก้ไขเมื่อ ประเภท จังหวัด
กันยายน
ตุลาคม
40 5-9 TOYOTA YOUTH Super Series 2022 สนาม 3 11/08/2022 Level 4 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA YOUTH Super Series 2022 สนาม 3

วันที่แข่ง 05/10/2022 - 09/10/2022

กําหนดการ 
- แข่งขันระหว่างวันที่ 5  – 9  ตุลาคม  2565
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่  21 กันยายน 2565
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่  23 – 25 กันยายน 2565
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 27 กันยายน 2565
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 20 กันยายน 2565
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ

 

อัตราค่าสมัคร ประเภทเดี่ยว คนละ 400 บาท / ประเภทคู่คู่ละ 800 บาท
จำนวนสายการแข่งขัน
ชายเดี่ยว    U11, U13, U15, U17 จำนวน 64 คน
หญิงเดี่ยว    U11, U13, U15, U17 จำนวน 64 คน
ชายคู่    U11, U13, U15, U17 จำนวน 32 คู่
หญิงคู่    U11, U13, U15, U17 จำนวน 32 คู่
คู่ผสม    U11, U13, U15, U17 จำนวน 32 คู่


วันที่ปิดรับสมัคร 21/09/2022

วันที่การจัดอันดับคะแนน 20/09/2022

วันแบ่งสายการแข่งขัน 27/09/2022

เงินรางวัลรวม : 242,500 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

41 13-17 BAT-Yonex - Far Eastern BY SPIRIT Chiangmai CUP 2022 24/08/2022 Level 4 เชียงใหม่

BAT-Yonex - Far Eastern BY SPIRIT Chiangmai CUP 2022

วันที่แข่ง 13/10/2022 - 17/10/2022

เก็บคะแนนสะสม ในระดับ LEVEL 4

กำหนดจัดการแข่งขัน
-แข่งขันระหว่างวันที่  13-17 ตุลาคม 2565
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2565
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่  29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565
-จับสายการแข่งขันวันที่   4 ตุลาคม 2565
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com

อัตราค่าสมัคร
- ในรุ่นเยาวชน U7,U9,U11 ประเภทเดี่ยว คนละ 400.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 800.- บาท
- ในรุ่นเยาวชน U13,U15,U17,U19  ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 28/09/2022

วันที่การจัดอันดับคะแนน 27/09/2022

วันแบ่งสายการแข่งขัน 04/10/2022

เงินรางวัลรวม : 242,600 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

42 20-24 YOUNG - AMPUNSUWAN KRUNG KAO OPEN 2022 21/09/2022 Level 4 พระนครศรีอยุธยา

YOUNG - AMPUNSUWAN KRUNG KAO OPEN 2022

วันที่แข่ง 20/10/2022 - 24/10/2022

เก็บคะแนนสะสม  ในระดับ LEVEL 4

- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2565
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2565
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 11 ตุลาคม 2565 
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565
- เชิญประชุมผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีมหรือผู้รับผิดชอบนักกีฬา ใน21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน เวลา 8.00 น.หรือทางออนไลน์
- การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ยี่ห้อ YOUNG รุ่น World Series  Speed 76

อัตราค่าสมัคร
-ประเภทเดี่ยว คนละ 500 บาท /  ประเภทคู่ละ 1000 บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 05/10/2022

วันที่การจัดอันดับคะแนน 04/10/2022

วันแบ่งสายการแข่งขัน 11/10/2022

เงินรางวัลรวม : 216,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

43 25-30 THE MALL KORAT BADMINTON CHALLENGE 2022 31/08/2022 Level 2 นครราชสีมา

THE MALL KORAT BADMINTON CHALLENGE 2022

วันที่แข่ง 25/10/2022 - 30/10/2022

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 2

กำหนดจัดการแข่งขัน -แข่งขันระหว่างวันที่ 25 – 30 ตุลาคม 2565
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่12 ตุลาคม 2565
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่ 14-17 ตุลาคม 2565
-จับสายการแข่งขันวันที่ 18 ตุลาคม 2565
-ใช้คะแนนวางมือ วันที่11 ตุลาคม 2565
-นักกีฬาสามารถสมัครแข่งขันได้2 รุ่น และจะต้องไม่เกิน 3 ประเภท
-การแข่งขันจะใช้ลูกขนไก่ YONEX AS20


อัตราค่าสมัคร รุ่นเยาวชน อายุ U9,U11U,13 ปีประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท
 รุ่นเยาวชน อายุ U15,U17,U19 ประเภทเดี่ยว คนละ 500.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 1000.- บาท
 รุ่นทั่วไป ประเภทเดี่ยวคนละ 600 บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 1200 บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 12/10/2022

วันที่การจัดอันดับคะแนน 11/10/2022

วันแบ่งสายการแข่งขัน 18/10/2022

เงินรางวัลรวม : 467,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

พฤศจิกายน
44 2-7 YONEX-SINGHA BTY Championships 2022 31/08/2022 Level 2 กรุงเทพมหานคร

YONEX-SINGHA BTY Championships 2022

วันที่แข่ง 02/11/2022 - 07/11/2022

เก็บคะแนนสะสม ในระดับ LEVEL 2

 

กำหนดจัดการแข่งขัน

-แข่งขันระหว่างวันที่ 2 - 7 พฤศจิกายน 2565 
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 
-นักกีฬาต่างชาติ ปิดรับส่งสำเนาพาสปอร์ต 5 ตุลาคม 2565
-ใช้คะแนนสะสมวันที่ 11 ตุลาคม 2565
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่ 13-16 ตุลาคม 2565
-จับสายการแข่งขันวันที่ 18 ตุลาคม 2565
-การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ YONEX AS 20
-นักกีฬามีสิทธิ์สมัครลงแข่งขันได้ ไม่เกินคนละ 2 รุ่น คือ รุ่นอายุของตนเอง 1 รุ่น และรุ่นที่สูงกว่าอีก 1 รุ่น แต่รวมทั้งสิ้นแล้วไม่เกินคนละ 3 ประเภท

 

อัตราค่าสมัคร

➢ รุ่นอายุ U-9 U-11 U-13 U-15 U-17 U-19 ประเภทเดี่ยว 450 บาท(สี่ร้อยห้าสิบบาท)

➢ รุ่นอายุ U-9 U-11 U-13 U-15 U-17 U-19 ประเภทคู่ 900 บาท(เก้าร้อยบาท)

➢ รุ่น ทั่วไป ประเภทเดี่ยว 500 บาท(ห้าร้อยบาท)

➢ รุ่น ทั่วไป ประเภทคู่ 1,000 บาท(หนึ่งพันบาท)


วันที่ปิดรับสมัคร 12/10/2022

วันที่การจัดอันดับคะแนน 11/10/2022

วันแบ่งสายการแข่งขัน 18/10/2022

เงินรางวัลรวม : 467,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

44 3-9 กีฬาแบดมินตันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” 26/08/2022 กีฬาหน่วยงาน ชลบุรี

กีฬาแบดมินตันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์”

วันที่แข่ง 03/11/2022 - 09/11/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
45 8-13 BAT-100PLUS-PTT-TG-T.THAILAND OPEN 2022 15/09/2022 Level 4 นนทบุรี

BAT-100PLUS-PTT-TG-T.THAILAND OPEN 2022

วันที่แข่ง 08/11/2022 - 13/11/2022

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 4

กำหนดการแข่งขัน
-แข่งขันระหว่าง8-13 พฤศจิกายน 2565
- เปิดรับสมคัรต้งัแต่บดัน้ีจนถึง26 ตุลาคม 2565
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน 28-31 ตุลาคม 2565
- ใช้คะแนนวางมือวันที่25 ตุลาคม 2565
- ประกาศสายการแข่งขันที่http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ


อัตราค่าสมัคร รุ่น U9 U11 U13 U15 U17 ประเภทเดี่ยว คนละ 400 บาท / ประเภทคู่ละ 800 บาท
รุ่น U19 ประเภทเดี่ยว คนละ 450 บาท / ประเภทคู่ละ 900 บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 26/10/2022

วันที่การจัดอันดับคะแนน 25/10/2022

วันแบ่งสายการแข่งขัน 01/09/2022

เงินรางวัลรวม : 222,600

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

46 16-20 TOYOTA YOUTH Super Series 2022 สนาม 4 11/08/2022 Level 4 สุราษฎร์ธานี

TOYOTA YOUTH Super Series 2022 สนาม 4

วันที่แข่ง 16/11/2022 - 20/11/2022

กําหนดการ 
- แข่งขันระหว่างวันที่ 16 – 20  พฤศจิกายน 2565
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่  2 พฤศจิกายน 2565
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่  4-6 พฤศจิกายน 2565
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

อัตราค่าสมัคร ประเภทเดี่ยว คนละ 400 บาท / ประเภทคู่คู่ละ 800 บาท
จำนวนสายการแข่งขัน
ชายเดี่ยว    U11, U13, U15, U17 จำนวน 64 คน
หญิงเดี่ยว    U11, U13, U15, U17 จำนวน 64 คน
ชายคู่    U11, U13, U15, U17 จำนวน 32 คู่
หญิงคู่    U11, U13, U15, U17 จำนวน 32 คู่
คู่ผสม    U11, U13, U15, U17 จำนวน 32 คู่


วันที่ปิดรับสมัคร 02/11/2022

วันที่การจัดอันดับคะแนน 01/11/2022

วันแบ่งสายการแข่งขัน 08/11/2022

เงินรางวัลรวม : 242,500 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

47 24-28 Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2022 26/08/2022 Level 5 ปทุมธานี

Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2022

วันที่แข่ง 24/11/2022 - 28/11/2022

เก็บคะแนนสะสมในระดับ 
ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2565
ณ สนามแบดมินตัน ฟิวเจอร์อารีน่า


กำหนดจัดการแข่งขัน
-แข่งขันระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2565
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2565
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
-จับสายการแข่งขันวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
-การแข่งขันจะใช้ลูกขนไก่  หลิงเม่ย  เบอร์ 80

อัตราค่าสมัคร 
ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท
ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 09/11/2022

วันที่การจัดอันดับคะแนน 08/11/2022

วันแบ่งสายการแข่งขัน 15/11/2022

เงินรางวัลรวม : 163,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

48 29-4 Badminton Asia U17 & U15 Junior Championships 2022 23/08/2022 International กรุงเทพมหานคร

Badminton Asia U17 & U15 Junior Championships 2022

วันที่แข่ง 29/11/2022 - 04/12/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
ธันวาคม
49 6-11 YONEX - C&L PATHUMTHANI Junior International Series 2022 12/06/2022 International -

YONEX - C&L PATHUMTHANI Junior International Series 2022

วันที่แข่ง 06/12/2022 - 11/12/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
50 14-18 TOYOTA YOUTH Super Series 2022 Finals 13/04/2022 Level 1 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA YOUTH Super Series 2022 Finals

วันที่แข่ง 14/12/2022 - 18/12/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 21 ก.ย. 2022