ติดต่อเรา

สมาคมกีฬาเเบดมินตันเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ถนนวิทยุ-สารสิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ +662 251-0712 +662 255-3391
โทรสาร +662 255-3392
E-mail : info@badmintonthai.or.th