ปฏิทินการแข่งขัน

ค้นหา   
 
 

สัปดาห์ วันที่แข่ง รายการแข่งขัน แก้ไขเมื่อ ประเภท จังหวัด
เมษายน
16 18-23 BAT YONEX PATHUM THANI CUP 2023 27/03/2023 Level 3 ปทุมธานี

BAT YONEX PATHUM THANI CUP 2023

วันที่แข่ง 18/04/2023 - 23/04/2023

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 3

กำหนดจัดการแข่งขัน
- แข่งขันระหว่างวันที่ 18-23 เมษายน 2566
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่  5 เมษายน 2566
- ชำระค่าสมัครวันที่  6 เมษายน 2566
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 4 เมษายน 2566
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่  7-9 เมษายน 2566
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 11 เมษายน 2566
-การแข่งขันจะใช้ลูกขนไก่  yonex  as20


วันที่ปิดรับสมัคร 05/04/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 04/04/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 11/04/2023

เงินรางวัลรวม : 365,600 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

16 22-28 กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 รอบมหกรรม จว.นครสวรรค์ 28/03/2023 กีฬาหน่วยงาน นครสวรรค์

กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 รอบมหกรรม จว.นครสวรรค์

วันที่แข่ง 22/04/2023 - 28/04/2023

ระเบียบการแข่งขัน

https://drive.google.com/drive/folders/16rred3qe2kTlc942s4HH06p0hMbV1_5-


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
17 25-30 โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2566 29/03/2023 Level 1 นนทบุรี

โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2566

วันที่แข่ง 25/04/2023 - 30/04/2023

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 1

สถานที่จัดการแข่งขัน  แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

กำหนดการแข่งขัน
- แข่งขันระหว่างวันที่ 25 – 30 เมษายน 2566
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2566
- ชำระค่าสมัครวันที่  12 เมษายน 2566
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 11 เมษายน 2566
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่  13-16 เมษายน 2566
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 18 เมษายน 2566
- ประกาศสายการแข่งขันที่ http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ

อัตราค่าสมัคร
รุ่นอายุ U13, U15 
- ประเภทเดี่ยว 450 บาท / ประเภทคู่ คู่ละ 900 บาท
รุ่นอายุ U17, U19 
-  ประเภทเดี่ยว คนละ 500 บาท / ประเภทคู่ คู่ละ 1,000 บาท

 


วันที่ปิดรับสมัคร 11/04/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 11/04/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 18/04/2023

ผู้ชี้ขาด : -

17 29-8 คัดภาค 4 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (ร่าง) 19/12/2022 กีฬาหน่วยงาน ภูเก็ต

คัดภาค 4 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (ร่าง)

วันที่แข่ง 29/04/2023 - 08/05/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
พฤษภาคม
18 1-11 คัดภาค 5 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (ร่าง) 19/12/2022 กีฬาหน่วยงาน กำแพงเพชร

คัดภาค 5 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (ร่าง)

วันที่แข่ง 01/05/2023 - 11/05/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
18 1-5 YOUNG-AYUTTHAYA OPEN CHAMPIONSHIPS 2023 06/01/2023 Level 4 พระนครศรีอยุธยา

YOUNG-AYUTTHAYA OPEN CHAMPIONSHIPS 2023

วันที่แข่ง 01/05/2023 - 05/05/2023

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 4

กำหนดจัดการแข่งขัน

- แข่งขันระหว่าง วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2566

- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 19 เมษายน  2566

- ใช้คะแนนวางมือ วันที่  18 เมษายน 2566

- ชำระค่าสมัครภายใน วันที่ 20 เมษายน 2566

- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน วันที่ 21-23 เมษายน 2566

- จับสายการแข่งขัน วันที่ 25 เมษายน 2566

 

อัตราค่าสมัคร

ประเภทเดี่ยว คนละ 500 บาท /  ประเภทคู่ละ 1,000 บาท

จำนวนสายการแข่งขัน
U9,  U11,  U13,  U15,  U17,  U19

ชายเดี่ยว    64 คน
หญิงเดี่ยว    64 คน
ชายคู่    32  คู่
หญิงคู่    32  คู่
คู่ผสม    32  คู่


วันที่ปิดรับสมัคร 19/04/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 18/04/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 25/04/2023

เงินรางวัลรวม : 216,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

18 2-12 คัดภาค 2 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (ร่าง) 19/12/2022 กีฬาหน่วยงาน นครปฐม

คัดภาค 2 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (ร่าง)

วันที่แข่ง 02/05/2023 - 12/05/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
19 9-14 Para Badminton International Champions 19/12/2022 International ชลบุรี

Para Badminton International Champions

วันที่แข่ง 09/05/2023 - 14/05/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
19 9-19 คัดภาค 1 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (ร่าง) 19/12/2022 กีฬาหน่วยงาน สมุทรปราการ

คัดภาค 1 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (ร่าง)

วันที่แข่ง 09/05/2023 - 19/05/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
22 30-4 Thailand Open 2023 19/12/2022 International กรุงเทพมหานคร

Thailand Open 2023

วันที่แข่ง 30/05/2023 - 04/06/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
มิถุนายน
24 13-18 TOYOTA YOUTH Super Series 2023 สนาม 2 Central Suratthani 06/02/2023 Level 4 สุราษฎร์ธานี

TOYOTA YOUTH Super Series 2023 สนาม 2 Central Suratthani

วันที่แข่ง 13/06/2023 - 18/06/2023

เก็บคะแนนสะสม Level 4

กําหนดการ แข่งขัน
- แข่งขันระหว่างวันที่13 – 18 มิถุนายน 2566
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่31 พฤษภาคม 2566 
- ชำระค่าสมัครวันที่ 1 มิถุนายน 2566 
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่30 พฤษภาคม 2566
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่2-4 มิถุนายน 2566
- จับสายการแข่งขัน วันที่6 มิถุนายน 2566
- ประกาศสายการแข่งขันที่http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ

อัตราค่าสมัคร ประเภทเดี่ยว คนละ 450 บาท / ประเภทคู่ คู่ละ 900 บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 31/05/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 30/05/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 06/06/2023

ผู้ชี้ขาด : -

25 24-28 Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2023 สนาม 1 28/03/2023 Level 5 เชียงใหม่

Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2023 สนาม 1

วันที่แข่ง 24/06/2023 - 28/06/2023

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 5

สถานที่จัดการแข่งขัน
- สนามแบดมินตันสปิริต อารีน่า  ตำบลสบแม่ข่า  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดจัดการแข่งขัน
- แข่งขันระหว่างวันที่ 24 – 28  มิถุนายน 2566
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่  7 มิถุนายน 2566
- ชำระค่าสมัครวันที่  8 มิถุนายน 2566
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 6 มิถุนายน 2566
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่  9-11 มิถุนายน 2566
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 13 มิถุนายน 2566

อัตราค่าสมัคร
ในรุ่นเยาวชน ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท

การแข่งขันจะใช้ลูกขนไก่  yonex as 20


วันที่ปิดรับสมัคร 07/06/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 06/06/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 13/06/2023

เงินรางวัลรวม : 164,200 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

กรกฎาคม
27 4-9 TOYOTA YOUTH Super Series 2023 สนาม 3 Central Chaengwattana 06/02/2023 Level 4 นนทบุรี

TOYOTA YOUTH Super Series 2023 สนาม 3 Central Chaengwattana

วันที่แข่ง 04/07/2023 - 09/07/2023

เก็บคะแนนสะสม Level 4

กําหนดการ แข่งขัน
- แข่งขันระหว่างวันที่ 4-9  กรกฎาคม 2566
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่11 เมษายน 2566 
- ชำระค่าสมัครวันที่ 12 เมษายน 2566 
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่11 เมษายน 2566
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566
- จับสายการแข่งขัน วันที่18 เมษายน 2566
- ประกาศสายการแข่งขันที่http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ

อัตราค่าสมัคร ประเภทเดี่ยว คนละ 450 บาท / ประเภทคู่ คู่ละ 900 บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 11/04/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 11/04/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 18/04/2023

ผู้ชี้ขาด : -

28 11-15 โตโยต้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2566 05/01/2023 Level 1 นนทบุรี

โตโยต้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2566

วันที่แข่ง 11/07/2023 - 15/07/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
30 25-30 TOYOTA YOUTH Super Series 2023 สนาม 4 Central Korat 06/02/2023 Level 4 นครราชสีมา

TOYOTA YOUTH Super Series 2023 สนาม 4 Central Korat

วันที่แข่ง 25/07/2023 - 30/07/2023

เก็บคะแนนสะสม Level 4

กําหนดการ แข่งขัน
- แข่งขันระหว่างวันที่25 – 30 กรกฎาคม 2566
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่12 กรกฎาคม 2566 
- ชำระค่าสมัครวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่11 กรกฎาคม 2566
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่14-16 กรกฎาคม 2566
- จับสายการแข่งขัน วันที่18 กรกฎาคม 2566
- ประกาศสายการแข่งขันที่http://bat.tournamentsoftware.com เลือกที่รายการ

อัตราค่าสมัคร ประเภทเดี่ยว คนละ 450 บาท / ประเภทคู่ คู่ละ 900 บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 12/07/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 11/07/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 18/06/2023

ผู้ชี้ขาด : -

สิงหาคม
31 1-6 แกรนนูลาร์ -เทอมินอล 21 แบดมินตัน แชมป์เปี้ยนชิฟ 2023 28/03/2023 Level 3 นครราชสีมา

แกรนนูลาร์ -เทอมินอล 21 แบดมินตัน แชมป์เปี้ยนชิฟ 2023

วันที่แข่ง 01/08/2023 - 06/08/2023

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 3
สถานที่จัดการแข่งขัน
-ห้างสรรพสินค้า  TERMINAL 21  นครราชสีมา

กำหนดจัดการแข่งขัน
- แข่งขันระหว่างวันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2566
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่  12 กรกฎาคม 2566
- ชำระค่าสมัครวันที่  13 กรกฎาคม 2566
- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน ระหว่างวันที่  14-16 กรกฎาคม 2566
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 18 กรกฎาคม 2566


อัตราค่าสมัคร
ในรุ่นเยาวชน U9,U11,U13 ประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท
ในรุ่นเยาวชน U15,U17,U19,U23 และรุ่นทั่วไป   ประเภทเดี่ยว คนละ 500.- บาท/ประเภทคู่ / คู่ละ 1000.- บาท

การแข่งขันจะใช้ลูกขนไก่  LINING  70


วันที่ปิดรับสมัคร 12/07/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 11/07/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 18/07/2023

เงินรางวัลรวม : 365,600 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

33 14-21 กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (2566) รอบมหกรรม กาญจนบุรีเกมส์ 28/03/2023 กีฬาหน่วยงาน กาญจนบุรี

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (2566) รอบมหกรรม กาญจนบุรีเกมส์

วันที่แข่ง 14/08/2023 - 21/08/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
35 29-3 TOYOTA YOUTH Super Series 2023 Finals 23/02/2023 Level 1 นนทบุรี

TOYOTA YOUTH Super Series 2023 Finals

วันที่แข่ง 29/08/2023 - 03/09/2023

เก็บคะแนนสะสม level 1

กําหนดการ แข่งขัน
- แข่งขันระหว่าง วันที่29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์แข่งขัน ระหว่างวันที่ 3- 9 สิงหาคม2566
- นักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ต้องยืนยันเข้าร่วมแข่งขันภายในวันที่ 9
สิงหาคม2566 นักกีฬาสามารถยืนยันได้สูงสุด 2ประเภท เท่านั้น
-พร้อมชำระค่าลงทะเบียน ประเภทเดี่ยว คนละ 500 บาท /ประเภทคู่คู่ละ 1,000 บาท
โดยต้องส่งหลักฐาน โอนเงินค่าลงทะเบียน มาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ออลซีซั่นส์ 
เพลส ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย – PAYPAL หมายเลข
บัญชี 020-8-83619-6 และส่งหลักฐานการโอนเงินและประเภทที่สมัครเข้าแข่งขันมา
ที่ btournament@badmintonthai.or.th ก่อนวันที่วันที่ 9 สิงหาคม2566
- จับสายการแข่งขัน วันที่ 15 สิงหาคม2566
- สำหรับการวางมือใช้คะแนนสะสม Toyota Youth Super Series 4 สนาม


วันที่ปิดรับสมัคร 09/08/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน 15/08/2023

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

กันยายน
38 19-24 TOYOTA International Series 2023 05/01/2023 International นนทบุรี

TOYOTA International Series 2023

วันที่แข่ง 19/09/2023 - 24/09/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
ตุลาคม
40 3-8 THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIP 2023 06/01/2023 Level 2 นครราชสีมา

THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIP 2023

วันที่แข่ง 03/10/2023 - 08/10/2023

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 2

กำหนดจัดการแข่งขัน -แข่งขันระหว่างวันที่ 3 - 8 ตุลาคม 2566

-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2566

- ใช้คะแนนวางมือ วันที่ 19 กันยายน 2566

- ชำระค่าสมัครภายใน วันที่ 21 กันยายน 2566

-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่ 22-24 กันยายน 2566

-จับสายการแข่งขันวันที่ 26 กันยายน 2566

 

อัตราค่าสมัคร

รุ่นเยาวชน อายุ U9,U11U,13 ปีประเภทเดี่ยว คนละ 450.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 900.- บาท

รุ่นเยาวชน อายุ U15,U17,U19 ประเภทเดี่ยว คนละ 500.- บาท/ประเภทคู่ คู่ละ 1000.- บาท

รุ่นทั่วไป ประเภทเดี่ยวคนละ 600 บาท/ประเภทคู่คู่ละ 1200 บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 20/09/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 19/09/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 26/09/2023

เงินรางวัลรวม : 469,000 บาท

การรับสมัคร

ผลการแข่งขัน

ผู้ชี้ขาด : -

41 10-16 NT CUP 2023 16/03/2023 Level 4 -

NT CUP 2023

วันที่แข่ง 10/10/2023 - 16/10/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน
44 4-9 โยเน็กซ์ – สิงห์ - บีทีวาย แชมป์เปี้ยนชิฟ 2023 17/02/2023 Level 2 กรุงเทพมหานคร

โยเน็กซ์ – สิงห์ - บีทีวาย แชมป์เปี้ยนชิฟ 2023

วันที่แข่ง 04/11/2023 - 09/11/2023

เก็บคะแนนสะสมในระดับ LEVEL 2

กำหนดจัดการแข่งขัน
-แข่งขันระหว่างวันที่ 4 - 9 พฤศจิกายน 2566
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2566 
-นักกีฬาต่างชาติ ปิดรับส่งสำเนาพาสปอร์ต 4 ตุลาคม 2566
-ใช้คะแนนสะสมวันที่ 10 ตุลาคม 2566
-ชำระค่าสมัครภายใน วันที่ 12 ตุลาคม 2566
-ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันวันที่ 13-15 ตุลาคม 2566
-จับสายการแข่งขันวันที่ 17 ตุลาคม 2566

อัตราค่าสมัคร

➢ รุ่นอายุ U-9, U-11 ประเภทเดี่ยว 450 บาท ประเภทคู่ 900 บาท
➢ รุ่นอายุ U-13, U-15, U-17 ประเภทเดี่ยว 500 บาท ประเภทคู่ 1,000 บาท
➢ รุ่น ทั่วไป ประเภทเดี่ยว 600 บาท ประเภทคู่ 1,200 บาท


วันที่ปิดรับสมัคร 11/10/2023

วันที่การจัดอันดับคะแนน 10/10/2023

วันแบ่งสายการแข่งขัน 17/10/2023

เงินรางวัลรวม : 450,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

45 7-12 YONEX SINGHA BTY JUNIOR INTERNATIONAL SERIES 2023 28/03/2023 International -

YONEX SINGHA BTY JUNIOR INTERNATIONAL SERIES 2023

วันที่แข่ง 07/11/2023 - 12/11/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
46 17-23 The 6th Asian Indoor and Martial Arts Games 2023 02/02/2023 International ชลบุรี

The 6th Asian Indoor and Martial Arts Games 2023

วันที่แข่ง 17/11/2023 - 23/11/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
ธันวาคม
49 5-10 BAT YONEX C&L PATHUMTHANI JUNIOR INTERNATIONAL SERIES 09/02/2023 International ปทุมธานี

BAT YONEX C&L PATHUMTHANI JUNIOR INTERNATIONAL SERIES

วันที่แข่ง 05/12/2023 - 10/12/2023


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

  ดาวน์โหลด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 29 มี.ค. 2023