คณะที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษา


ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิตพุกผาสุข
ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข

ประธานคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายวิรัชชินวินิจกุล
นายวิรัช ชินวินิจกุล

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายดอนปรมัตถ์วินัย
นายดอน ปรมัตถ์วินัย

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พลเอก อุดมเดชสีตบุตร
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


พลอากาศเอก ตรีทศสนแจ้ง
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พลอากาศเอก วัธนมณีนัย
พลอากาศเอก วัธน มณีนัย

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์
พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


พลโท ณัฐอินทรเจริญ
พลโท ณัฐ อินทรเจริญ

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายอนุทินชาญวีรกูล
นายอนุทิน ชาญวีรกูล

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายบัณฑูรล่ำซำ
นายบัณฑูร ล่ำซำ

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายถิรชัยวุฒิธรรม
นายถิรชัย วุฒิธรรม

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายมนูภาน ยศธแสนย์
นายมนูภาน ยศธแสนย์

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายธนพิชญ์มูลพฤกษ์
นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


ดร. สรจักรเกษมสุวรรณ
ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พลโท กำชัยกำบังตน
พลโท กำชัย กำบังตน

คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการสมาคม

พลอากาศเอก มณฑลสัชฌุกร
พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พลอากาศโท สุวัฒน์สุวโรพร
พลอากาศโท สุวัฒน์ สุวโรพร

คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการสมาคม


พลเอก นภดล ขันตยาภรณ์
พลเอก นภดล ขันตยาภรณ์

คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการสมาคม

พลตรี ธิติพันธุ์  พุทธบูชา
พลตรี ธิติพันธุ์ พุทธบูชา

คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการสมาคม

นายชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ์
นายชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ์

คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการสมาคม

นายวิกิตขจรณรงค์วณิช
นายวิกิต ขจรณรงค์วณิช

คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการสมาคม


นายสมพลคูเกษมกิจ
นายสมพล คูเกษมกิจ

คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการสมาคม

นายดอนมุดตางาม
นายดอน มุดตางาม

คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการสมาคม

นายวิชัย กิจจานุถิตต์พงษ์
นายวิชัย กิจจานุถิตต์พงษ์

คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการสมาคม

นายชนิตรชาญชัยณรงค์
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการสมาคม


นาวาอากาศเอก ศุภกรอภิชัยเจริญ
นาวาอากาศเอก ศุภกร อภิชัยเจริญ

คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการสมาคม

พลอากาศตรี สมพร แต้พานิช
พลอากาศตรี สมพร แต้พานิช

คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการสมาคม

นาวาอากาศเอก อรรถโยธิน วรรณโชดก
นาวาอากาศเอก อรรถโยธิน วรรณโชดก

คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการสมาคม

นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย
นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย

คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการสมาคม


นาวาอากาศโท ฉัตรชัยบุญมี
นาวาอากาศโท ฉัตรชัย บุญมี

คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการสมาคมฯ


วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20 มิ.ย. 2024