สมาคมกีฬาแบดมินตัน ผนึกกำลัง สสส. จัดนิทรรศการส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาไทยปลอดการใช้สารกระตุ้น

 สมาคมกีฬาแบดมินตัน ผนึกกำลัง สสส. จัดนิทรรศการส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาไทยปลอดการใช้สารกระตุ้น

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงการจัดงานในวันนี้ว่า เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานทั้งสองได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม กับทางสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ที่พิเศษกว่านั้นคือ การประกาศให้นักกีฬาระดับโลก ให้หน่วยงานกีฬาระดับนานาชาติ ได้แก่ Badminton World Federation หรือ BWF ได้ทราบว่า ประเทศไทยมี ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา “สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา” มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามมาตรฐานสากล โดยการเสนอของการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้การกีฬาของประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นับเป็นการลงทุนลงแรงครั้งสำคัญของวงการกีฬาของประเทศไทย ที่ไม่ว่าในระยะสั้นหรือระยะยาว เราจะมีนักกีฬาระดับพรีเมี่ยมที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกประเภทด้วยความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจโดยเนื้อแท้ ยกระดับมาตรฐานการกีฬาของไทยอย่างมีมาตรฐานสากลจนอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก 

นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นอย่างมากที่เห็นคุณค่าการสร้างมาตรฐานกีฬาของไทย ที่สำคัญที่สุด คือ การให้เกียรติกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาจัดนิทรรศการ “Natural is The BEST เพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคม” ในการแข่งขันแบดมินตัน “ปรินเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2024" (Princess Sirivannavari Thailand Masters 2024) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา กล่าวในการเปิดนิทรรศการความร่วมมือระหว่าง สถาบันฯ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่า เป็นโอกาสอันที่ที่จะประกาศให้คนไทยได้รู้จักกับการทำงานของสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา โดยก่อนหน้านี้ ประเทศไทยคุ้นเคยกับหน่วยตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา หรือ ที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “ศูนย์โด๊ป”  หรือ ชื่อเป็นทางการว่า “ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา”  ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามมาตรฐานสากล โดยการเสนอของการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้การกีฬาของประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ บัดนี้ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา” ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 172ง ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล ทางด้านบริการวิชาการ การวิจัย และการศึกษา ตั้งเป้าหมายเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล 1 ใน 30 แห่งทั่วโลก และเป็นห้องปฏิบัติการเดียวในเอเชียอาคเนย์

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ฯ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ สถาบันฯ ที่ทำการตรวจสอบโดยศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ได้ส่งผลรายงานการตรวจนักกีฬาหลากหลายประเภท ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมกีฬาต่างๆ ส่งตัวอย่างมาให้ห้องปฏิบัติการได้ทำการตรวจสอบ ซึ่งผลการตรวจสอบที่ออกมาแต่ละครั้ง สร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งวงการกีฬาประเภทนั้นๆ และตัวนักกีฬาเอง และในโอกาสนี้ สถาบันได้รับเกียรติจากสององค์กรหลักของประเทศไทย ได้แก่ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. 

ด้านนายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า  สสส. มียุทธศาสตร์ไตรพลัง คือ ใช้พลังนโยบาย พลังปัญญา และพลังสังคม เชื่อมโยงภาคีหลักที่เกี่ยวข้องรณรงค์สร้างกระแสสังคม สร้างการมีส่วนร่วมกับสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด เป้าหมายของ สสส. คือ ป้องกันการเกิดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมด้านการป้องกันการใช้สารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับสังคม โดยร่วมกันจัดชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ขนาดย่อม ให้ความรู้เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยง และไม่เสพสารกระตุ้นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย และความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันกีฬา ให้แก่นักกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป