แชมป์ประเทศไทยประเภทชายเดี่ยว


 
สิทธิคมน์ธรรมศิลป์
สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์

ประเภท : ชายเดี่ยว

อายุ : 23 ปี

 
พรปวีณ์ช่อชูวงศ์
พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์

ประเภท : หญิงเดี่ยว

อายุ : 20 ปี

 
เดชาพลพัววรานุเคราะห์
เดชาพล พัววรานุเคราะห์

ประเภท : ชายคู่

อายุ : 20 ปี

กิตตินุพงษ์ เกตุเรน
กิตตินุพงษ์ เกตุเรน

ประเภท : ชายคู่

อายุ : 22 ปี


 
รวินดาประจงใจ
รวินดา ประจงใจ

ประเภท : หญิงคู่

อายุ : 25 ปี

จงกลพรรณกิติธรากุล
จงกลพรรณ กิติธรากุล

ประเภท : หญิงคู่

อายุ : 25 ปี


 
นิพิฐพนธ์พวงพั่วเพชร
นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร

ประเภท : คู่ผสม

อายุ : 27 ปี

สาวิตรีอมิตรพ่าย
สาวิตรี อมิตรพ่าย

ประเภท : คู่ผสม

อายุ : 30 ปี