กติกาแบดมินตัน

กติกาแบดมินตัน


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 INSTRUCTIONS TO TECHNICAL OFFICIALS (ITTO) ข้อปฏิบัติของกรรมการเทคนิค* 663
2 LAWS OF BADMINTON กติกาแบดมินตัน * 1,147
3 VOCABULARY คำศัพท์* 441
4 CODE OF CONDUCT TECHNICAL OFFICIALS ประมวลจรรยาบรรณของกรรมการเทคนิค* 337
5 CODE OF CONDUCT PLAYERS ประมวลจรรยาบรรณของผู้เล่น* 304
6 CODE OF CONDUCT COACHES & EDUCATORS ประมวลจรรยาบรรณของผู้ฝึกสอนและผู้ให้การศึกษา* 346
7 BWF PLAYERS AND COACHES (HIGHLIGHTS OF RECENT REGULATION CHANGES 18 DECEMBER 2018 ) 1,483
8 INSTRUCTIONS AND GUIDELINES FOR REFEREES (ข้อปฏิบัติและแนวทางสําหรับผู้ชี้ขาด) 1,408
9 ประกาศสมาคมฯ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาแบดมินตัน 1,140
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24 มิ.ย. 2022