กติกาแบดมินตัน

กติกาแบดมินตัน


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 INSTRUCTIONS TO TECHNICAL OFFICIALS (ITTO) ข้อปฏิบัติของกรรมการเทคนิค*(Version 3.1-2) 133
2 VOCABULARY คำศัพท์* (V2.2-2) 121
3 LAWS OF BADMINTON กติกาแบดมินตัน * Version 1.2-2 224
4 CODE OF CONDUCT TECHNICAL OFFICIALS ประมวลจรรยาบรรณของกรรมการเทคนิค* 661
5 CODE OF CONDUCT PLAYERS ประมวลจรรยาบรรณของผู้เล่น* 631
6 CODE OF CONDUCT COACHES & EDUCATORS ประมวลจรรยาบรรณของผู้ฝึกสอนและผู้ให้การศึกษา* 674
7 BWF PLAYERS AND COACHES (HIGHLIGHTS OF RECENT REGULATION CHANGES 18 DECEMBER 2018 ) 1,984
8 INSTRUCTIONS AND GUIDELINES FOR REFEREES (ข้อปฏิบัติและแนวทางสําหรับผู้ชี้ขาด) 1,749
9 ประกาศสมาคมฯ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาแบดมินตัน 1,492
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 27 พ.ค. 2023