กติกาแบดมินตัน

กติกาแบดมินตัน


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 INSTRUCTIONS TO TECHNICAL OFFICIALS (ITTO) ข้อปฏิบัติของกรรมการเทคนิค* 370
2 LAWS OF BADMINTON กติกาแบดมินตัน * 579
3 VOCABULARY คำศัพท์* 166
4 CODE OF CONDUCT TECHNICAL OFFICIALS ประมวลจรรยาบรรณของกรรมการเทคนิค* 128
5 CODE OF CONDUCT PLAYERS ประมวลจรรยาบรรณของผู้เล่น* 114
6 CODE OF CONDUCT COACHES & EDUCATORS ประมวลจรรยาบรรณของผู้ฝึกสอนและผู้ให้การศึกษา* 135
7 BWF PLAYERS AND COACHES (HIGHLIGHTS OF RECENT REGULATION CHANGES 18 DECEMBER 2018 ) 1,309
8 INSTRUCTIONS AND GUIDELINES FOR REFEREES (ข้อปฏิบัติและแนวทางสําหรับผู้ชี้ขาด) 1,234
9 ประกาศสมาคมฯ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาแบดมินตัน 952
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19 Jan 2022