กติกาแบดมินตัน

กติกาแบดมินตัน


ลำดับ ชื่อไฟล์ view ดาวน์โหลด
1 INSTRUCTIONS TO TECHNICAL OFFICIALS (ITTO) ข้อปฏิบัติของกรรมการเทคนิค* 1,086
2 LAWS OF BADMINTON กติกาแบดมินตัน * อัพเดต 25 ตุลาคม 2565 2,655
3 VOCABULARY คำศัพท์* อัดเดต 25 ตุลาคม 2565 845
4 CODE OF CONDUCT TECHNICAL OFFICIALS ประมวลจรรยาบรรณของกรรมการเทคนิค* 562
5 CODE OF CONDUCT PLAYERS ประมวลจรรยาบรรณของผู้เล่น* 529
6 CODE OF CONDUCT COACHES & EDUCATORS ประมวลจรรยาบรรณของผู้ฝึกสอนและผู้ให้การศึกษา* 566
7 BWF PLAYERS AND COACHES (HIGHLIGHTS OF RECENT REGULATION CHANGES 18 DECEMBER 2018 ) 1,890
8 INSTRUCTIONS AND GUIDELINES FOR REFEREES (ข้อปฏิบัติและแนวทางสําหรับผู้ชี้ขาด) 1,646
9 ประกาศสมาคมฯ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาแบดมินตัน 1,382
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20 ม.ค. 2023