รายละเอียดการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและแบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมาคมฯ

สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตัน

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯประเภทสมทบ

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯประเภทสามัญ (ต้องเป็นสมาชิดสมทบมาอย่างน้อย 2ปี)

สามารถชำระค่าบำรุงรักษารายปี (สมาชิกสามัญปีละ 500 บาท สมาชิกสมทบ 250 บาทต่อปี)
โดยโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-11919-9 ธนาคารกสิกร สาขาออลซีซั่นเพลส บัญชีออมทรัพย์,
หลังจากชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax 02-2553392 หรือ mail มาที่ btournament@badmintonthai.or.th . (พร้อมแจ้งชื่อทีม)

There are several reasons to visit an NZ online casino real money. You can win big money by playing different games, including blackjack and poker. In addition to the standard casino games, NZ casinos also offer many popular casino games, including slots. Slot machines are largely games of luck, and they can be played with any number of reels. Many have progressive jackpots that can run into millions of dollars. Other games offered by NZ online casinos include blackjack and roulette. Fairness and security are two important characteristics of online gambling sites. First, a reputable jurisdiction is likely to be more secure. The more stringent the jurisdiction, the less likely people are to be cheated. Second, top-tier gambling authorities implement a number of strict regulations and enforce them. While maintaining integrity at a top-tier level requires money, it's worth it in the long run. Furthermore, a reputable license means that players are less likely to be subjected to unfair treatment. No-wager welcome offers are also an important factor. While these offers don't come with guarantees, they can help you decide which online casino is right for you. No-wager welcome bonuses are a great way to try out an online casino's gaming platform and games before making a deposit. They're ideal for those who are new to online casinos, or want to get acquainted with the rules and regulations before depositing any money.

Australian players who want to play real money casino games should consider new online casino. These sites are growing in popularity and offer an array of exciting benefits. In fact, new online casinos in Australia are constantly entering the market. Therefore, Aussie players are sure to find a variety of sites to suit their needs. They can play from the comfort of their home or even on their mobile devices. The good thing about new online casinos in Australia is that they offer both Australians and international players the opportunity to gamble for real money. Regardless of your preferred payment method, new online casinos in Australia offer a wide range of banking options to suit your needs. Players can use credit cards, debit cards, prepaid cards, e-wallets, and bank transfers to fund their account. Most reliable new casinos offer a wide range of payment options that are secure and convenient. In addition, new casino sites in Australia have simple sign-up options and clear terms and conditions. Another way to contact new online casinos in Australia is through live chat. Live chat is a fast and effective way to communicate with support agents. Live chat is a convenient way to ask questions and get answers. Most new Australian online casinos feature live chat features for players to interact with real people in real time. In addition to live chat, some platforms also have email support. This makes it much easier for players to exchange information with the casino's support team.

Dobre kasyno online polskie musi mieć najwyższe standardy bezpieczeństwa i wydajnych dostawców oprogramowania, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych. Powinien również oferować aplikację mobilną. Łatwo jest stracić kontrolę nad swoimi pieniędzmi, grając online, a najlepszym sposobem na kontrolowanie ich jest robienie regularnych przerw i ograniczanie czasu gry do minimum. Kiedy zdecydujesz się zagrać, pamiętaj, aby trzymać się swojego budżetu. Nie chcesz stracić bankrolla w kilka minut.

Si vous vivez en France, vous pourriez être intéressé par les jeux de les meilleurs casinos en ligne sur les sites de casino en France. En France, les casinos en ligne sont légaux, mais les jeux de hasard ne le sont pas. Avant de vous inscrire dans un casino, assurez-vous de vérifier qu'il est autorisé et réglementé dans votre pays. La France n'interdit pas les paris sportifs et le poker en ligne, mais si vous envisagez de jouer à de tels jeux, vous devrez trouver un casino avec une licence. Les joueurs français devraient rechercher des casinos en ligne qui acceptent les paiements via PayPal ou les virements bancaires. De plus, il devrait y avoir des agents du service client français sur le site et des méthodes bancaires disponibles en français. Les casinos sous licence acceptent les euros et sont plus sûrs à utiliser que les sites Web sans licence. Alors que les lois concernant les jeux d'argent en ligne diffèrent selon les pays, la plupart des meilleurs casinos en ligne en France acceptent une variété de méthodes de paiement. Le gouvernement français et l'ANJ sont vigilants sur les jeux d'argent illégaux. Le gouvernement français a légalisé les jeux d'argent en ligne. En 2010, le gouvernement a adopté la loi française sur les jeux de hasard. Depuis, les casinos en ligne internationaux ont commencé à accepter des joueurs français. Le gouvernement français a initialement interdit les activités de jeu, mais depuis lors, l'industrie du jeu en ligne s'est développée rapidement. La France a suivi le rythme des jeux d'argent en ligne, mais elle impose toujours des taxes élevées aux opérateurs de jeux d'argent en ligne de premier plan. Cela a découragé la plupart des grands opérateurs d'entrer dans le pays. Le gouvernement a fait des progrès vers la légalisation des jeux de casino en ligne en France, mais de nombreux acteurs majeurs se sont déjà retirés du marché en raison de la pression fiscale.ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 แบดมินตันนครศรีธรรมราช สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
2 กองบัญชาการกองทัพไทย สามัญ 13 มีนาคม 2560 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
3 ชมรมแบดมินตัน กองทัพบก (มทบ11) สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
4 พลสนะแบดมินตัน สามัญ 21 มิถุนายน 2555 2567 ปกติ
5 @CNX สามัญ 14 กันยายน 2557 2567 ปกติ
6 DOME Academy สามัญ 02 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
7 GRANULAR สามัญ 02 ธันวาคม 2557 2567 ปกติ
8 HP BADMINTON สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
9 KB กรุงเทพ สามัญ 24 พฤษภาคม 2558 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
10 KTR HATYAI BADMINTON สามัญ 28 กันยายน 2559 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
11 MT ARENA สามัญ 22 พฤศจิกายน 2559 2566 ติดต่อสมาคม
12 สปอร์ตทาวน์ สามัญ 02 ธันวาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
13 YWCA กรุงเทพ สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
14 เทศบาลเมืองชลบุรี สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2567 ปกติ
15 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
16 แบดมินตันอำพัน สามัญ 06 มิถุนายน 2557 2567 ปกติ
17 เทศบาลนครหาดใหญ่ สามัญ 23 กุมภาพันธ์ 2548 2566 ติดต่อสมาคม
18 เทศบาลบ้านนา สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
19 A-TEAM สามัญ 28 สิงหาคม 2555 2566 ติดต่อสมาคม
20 เทศบาลพิษณุโลก สามัญ 22 กรกฎาคม 2545 2566 ติดต่อสมาคม
21 แบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
22 แบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี สามัญ 18 กันยายน 2544 2567 ปกติ
23 แบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2567 ปกติ
24 แบดมินตันเทศบาลนครภูเก็ต สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2567 ปกติ
25 Badminton PJ สามัญ 10 พฤษภาคม 2561 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
26 แบดมินตันเทศบาลนครยะลา สามัญ 28 สิงหาคม 2555 2566 ติดต่อสมาคม
27 แบดมินตันดิลก สามัญ 07 กรกฎาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
28 แบดมินตันตำรวจ สามัญ 02 กันยายน 2556 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
29 แบดมินตันบางโพ สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
30 แบดมินตันภคภัทร์ สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
31 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ สามัญ 27 มกราคม 2559 2567 ปกติ
32 แบดมินตันศิริภูล สามัญ 24 มกราคม 2549 2566 ติดต่อสมาคม
33 แร็กเก็ตมิวเซียม สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
34 โรดี้คอร์ท สามัญ 10 ธันวาคม 2546 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
35 กรุงเทพมหานคร สามัญ 12 กุมภาพันธ์ 2545 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
36 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
37 ตรังจูเนียร์ สามัญ 22 พฤศจิกายน 2559 2567 ปกติ
38 ทหารอากาศ สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
39 ที ไทยแลนด์ สามัญ 23 กันยายน 2557 2566 ติดต่อสมาคม
40 ธนบุรี สามัญ 06 พฤษภาคม 2545 2566 ติดต่อสมาคม
41 บมจ. ทีโอที สามัญ 09 เมษายน 2561 2568 ปกติ
42 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด( มหาชน ) สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2567 ปกติ
43 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
44 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2567 ปกติ
45 บี จี สปอร์ต สามัญ 18 มีนาคม 2550 2566 ติดต่อสมาคม
46 ลานนาเชียงใหม่ สามัญ 09 พฤษภาคม 2548 2567 ปกติ
47 ศรีราชาสปอร์ตคลับ สามัญ 02 ธันวาคม 2557 2567 ปกติ
48 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สามัญ 19 กุมภาพันธ์ 2558 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
49 สมาคมกีฬากรุงเก่า สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2570 ปกติ
50 สมาคมราชกรีฑาสโมสร สามัญ 05 มีนาคม 2542 2567 ปกติ
51 สวนลุมรวมมิตร สามัญ 15 กันยายน 2557 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
52 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามัญ 06 สิงหาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
53 ชมรมแบดมินตันระยอง สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
54 อมาตยกุล สามัญ 27 มกราคม 2559 2566 ติดต่อสมาคม
55 PUTI CLUB สามัญ 16 ธันวาคม 2555 2566 ติดต่อสมาคม
56 Spirit by Maneepong สามัญ 26 มิถุนายน 2557 2566 ติดต่อสมาคม
57 แม่สอดแบดมินตัน สามัญ 07 มีนาคม 2559 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
58 THE FOX CLUP สามัญ 10 พฤษภาคม 2561 2567 ปกติ
59 เกตุแก้ว สามัญ 07 สิงหาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม สามัญ 9 สิงหาคม 2566
60 เชียงราย สามัญ 07 สิงหาคม 2557 2567 ปกติ
61 ชมรมแบดมินตัน พล.ร.9 สามัญ 18 กรกฎาคม 2560 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
62 ชมรมแบดมินตัน มณฑลทหารบกที่ 14 สามัญ 07 พฤศจิกายน 2560 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
63 ชมรมแบดมินตัน ร.12 พัน.3 รอ. สามัญ 07 พฤศจิกายน 2560 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
64 ชมรมแบดมินตันค่ายศรีโสธร สามัญ 07 พฤศจิกายน 2560 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
65 แบดมินตัน ร.2 พัน.2 รอ สามัญ 07 พฤศจิกายน 2560 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
66 สุรนารีแบดมินตัน สามัญ 09 เมษายน 2561 2567 ปกติ
67 Sena Sport Station สามัญ 04 กรกฎาคม 2561 2566 ติดต่อสมาคม สามัญ 9 สิงหาคม 2566
68 JUMBO KPP Badminton สามัญ 25 ธันวาคม 2561 2566 ติดต่อสมาคม
69 บ้านทองหยอด สามัญ 18 มกราคม 2562 2566 ติดต่อสมาคม
70 พรหมลิขิตแบดมินตัน สามัญ 22 มีนาคม 2562 2566 ติดต่อสมาคม
ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 3D Badminton Academy สมทบ 08 กรกฎาคม 2565 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
2 7 แบดมินตัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
3 71 Sport Club สมทบ 29 มิถุนายน 2557 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
4 9 คอร์ทแบดมินตัน สมทบ 11 มีนาคม 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
5 @First สมทบ 14 มิถุนายน 2555 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
6 @Infinite สมทบ 15 สิงหาคม 2561 2567 ปกติ
7 @ลูกแบดน่าน สมทบ 26 กุมภาพันธ์ 2562 2566 ติดต่อสมาคม
8 A&N Badminton สมทบ 28 ตุลาคม 2565 2566 ติดต่อสมาคม
9 ALL STARS 2018 สมทบ 11 มีนาคม 2561 2567 ปกติ
10 AMWISHSC สมทบ 04 กันยายน 2560 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
11 AT BADMINTON สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
12 ATTITUDE สมทบ 06 มิถุนายน 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
13 ATURMAJU สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
14 AUN Badminton Club สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
15 B.K.TEAM สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
16 B.N.Y สมทบ 16 กรกฎาคม 2561 2566 ติดต่อสมาคม
17 Badkhuntian สมทบ 26 กุมภาพันธ์ 2562 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
18 Badminton Ezy สมทบ 04 สิงหาคม 2551 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
19 Badminton Jate club สมทบ 07 กุมภาพันธ์ 2561 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
20 BAMBOO TEAM ปราจีน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
21 Bangkok Sports School สมทบ 12 พฤษภาคม 2558 2566 ติดต่อสมาคม
22 BATTLE DORE สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
23 BB club Udon สมทบ 22 สิงหาคม 2559 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
24 BBC BANGLI BADMINTON CLUB สมทบ 03 กุมภาพันธ์ 2563 2567 ปกติ
25 Be To Win สมทบ 01 พฤษภาคม 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
26 BEGINS สมทบ 17 มีนาคม 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
27 Bestminton สมทบ 07 พฤศจิกายน 2561 2566 ติดต่อสมาคม
28 BJ Badminton สมทบ 28 พฤษภาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
29 BL Sport สมทบ 24 เมษายน 2561 2566 ติดต่อสมาคม
30 BLOWFISH สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
31 BMD Badminton สมทบ 29 มิถุนายน 2557 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
32 BMT แบดมินตันแม่สอดทีม สมทบ 03 กรกฎาคม 2561 2567 ปกติ
33 BOUNCY สมทบ 07 สิงหาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
34 BOY'S CLUB สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
35 Brightminton สมทบ 28 ตุลาคม 2565 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
36 Bunyawat Team สมทบ 26 สิงหาคม 2557 2567 ปกติ
37 C SQUARE สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
38 C.THAI สมทบ 09 พฤษภาคม 2556 2568 ปกติ
39 CAPTAIN BC สมทบ 09 สิงหาคม 2566 2566 ติดต่อสมาคม
40 CAT ศรีราชา สมทบ 03 กุมภาพันธ์ 2563 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
41 Chasing Dreams Badminton Club สมทบ 13 มกราคม 2566 2566 ติดต่อสมาคม
42 CMI BADMINTON CHIANGMAI สมทบ 03 กุมภาพันธ์ 2563 2566 ติดต่อสมาคม
43 CR BADMINTON สมทบ 28 มิถุนายน 2555 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
44 CSC Badminton สมทบ 22 กุมภาพันธ์ 2564 2566 ติดต่อสมาคม
45 CSD HANUMAN (หนุมานกองปราบ) สมทบ 28 ตุลาคม 2565 2566 ติดต่อสมาคม
46 CTI WINEX สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
47 D.P. BADMINTON สมทบ 10 กุมภาพันธ์ 2558 2566 ติดต่อสมาคม
48 DC BADMINTON สมทบ 09 สิงหาคม 2566 2566 ติดต่อสมาคม
49 DP RAYONG BADMINTON สมทบ 27 พฤษภาคม 2552 2566 ติดต่อสมาคม
50 EAGLE THAILAND สมทบ 26 สิงหาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
51 Eight Badminton สมทบ 02 กันยายน 2558 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
52 Enjoy Team สมทบ 31 ธันวาคม 2556 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
53 EXCENTIAL Badminton Club สมทบ 29 มีนาคม 2565 2566 ติดต่อสมาคม
54 EXIST BADMINTON CLUB สมทบ 31 มีนาคม 2564 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
55 F's CLUB สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2566 ติดต่อสมาคม
56 FAMILY 05 สมทบ 09 เมษายน 2561 2566 ติดต่อสมาคม
57 FINIX Club สมทบ 06 มีนาคม 2560 2566 ติดต่อสมาคม
58 FYC สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
59 g.a.p. สมทบ 06 มีนาคม 2563 2566 ติดต่อสมาคม
60 Gamepasin Badminton Training สมทบ 22 มิถุนายน 2563 2567 ปกติ
61 GEN-X สมทบ 29 พฤษภาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
62 GOLD RACKET สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
63 Great Thailand Badminton Academy สมทบ 28 ตุลาคม 2565 2566 ติดต่อสมาคม
64 Greenhill Badminton สมทบ 14 มิถุนายน 2560 2568 ปกติ
65 H.D.Y. สมทบ 13 พฤศจิกายน 2561 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
66 H.W. BADMINTON สมทบ 13 มกราคม 2566 2566 ติดต่อสมาคม
67 Happiness Badminton Club สมทบ 04 กุมภาพันธ์ 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
68 I SMASH สมทบ 19 ตุลาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
69 INDY สมทบ 13 กันยายน 2558 2566 ติดต่อสมาคม
70 Infinity Badminton Club สมทบ 26 มิถุนายน 2561 2566 ติดต่อสมาคม
71 JJ badminton สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
72 JP ACADEMY สมทบ 02 กันยายน 2558 2566 ติดต่อสมาคม
73 JP Badminton Kanchanaburi สมทบ 09 สิงหาคม 2566 2566 ติดต่อสมาคม
74 JSP สมทบ 22 กุมภาพันธ์ 2559 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
75 K-FIGHT สมทบ 03 เมษายน 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
76 K.6 BADMINTON CLUB สมทบ 08 ตุลาคม 2562 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
77 KEEREE BADMINTON สมทบ 11 ธันวาคม 2555 2567 ปกติ
78 KIP BADMINTON CLUB สมทบ 14 มีนาคม 2560 2566 ติดต่อสมาคม
79 KN BADMINTON ACADEMY สมทบ 25 มกราคม 2561 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
80 KUBO (คูโบ้) สมทบ 28 กันยายน 2559 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
81 KUNCHALA BADMINTON CLUB สมทบ 06 มีนาคม 2563 2566 ติดต่อสมาคม
82 Lamphun smash badminton สมทบ 28 ตุลาคม 2565 2566 ติดต่อสมาคม
83 Limitless Badminton สมทบ 03 กันยายน 2560 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
84 LSC หล่มสัก สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
85 MANTA BADMINTON CLUB สมทบ 29 ธันวาคม 2564 2566 ติดต่อสมาคม
86 MAXIMUM TEAM สมทบ 08 กุมภาพันธ์ 2561 2566 ติดต่อสมาคม
87 MC Badminton สมทบ 13 มกราคม 2566 2566 ติดต่อสมาคม
88 MP Nakhonsawan สมทบ 13 มกราคม 2566 2566 ติดต่อสมาคม
89 New Athlete สมทบ 08 พฤศจิกายน 2558 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
90 New Star Badminton Club สมทบ 07 ตุลาคม 2562 2566 ติดต่อสมาคม
91 NEXT สมทบ 28 ตุลาคม 2565 2566 ติดต่อสมาคม
92 Ninty Nine Badminton Academy สมทบ 09 สิงหาคม 2566 2566 ติดต่อสมาคม
93 Nirin Badminton Club สมทบ 22 มิถุนายน 2563 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
94 Northeast Academy สมทบ 24 สิงหาคม 2563 2566 ติดต่อสมาคม
95 NP Academy สมทบ 26 พฤศจิกายน 2564 2566 ติดต่อสมาคม
96 NP COURT สมทบ 01 มกราคม 2557 2555 ติดต่อสมาคมด่วน
97 NSIGN สมทบ 23 พฤศจิกายน 2559 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
98 NUTTY PROFESSOR สมทบ 01 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
99 OHO Badminton สมทบ 14 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
100 OK แบดฯพนมสารคาม สมทบ 09 สิงหาคม 2566 2566 ติดต่อสมาคม
101 P.B.C. HatYai สมทบ 31 มีนาคม 2564 2566 ติดต่อสมาคม
102 P.K.I.THAILAND สมทบ 28 มิถุนายน 2561 2566 ติดต่อสมาคม
103 P2WINCLUB สมทบ 09 สิงหาคม 2566 2566 ติดต่อสมาคม
104 PB CLUB แบดมินตันพะเยา สมทบ 31 ธันวาคม 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
105 PHENOMENAL BADMINTON สมทบ 24 สิงหาคม 2563 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
106 PJ Sport Club สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
107 Primary Badminton สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
108 Proskills Team สมทบ 23 พฤศจิกายน 2559 2569 ปกติ
109 PUZJAK BADMINTON ACADEMY สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
110 PXT สมทบ 04 ธันวาคม 2561 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
111 Queen ' s power สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
112 R.E.SPORT สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2555 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
113 R.O.Badminton สมทบ 18 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
114 Rising Star สมทบ 08 กรกฎาคม 2565 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
115 ROYAL STAR สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
116 RTS BADMINTON CLUB สมทบ 04 กันยายน 2556 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
117 RTT BADMINTON สมทบ 03 มีนาคม 2566 2566 ติดต่อสมาคม
118 S.Siam สมทบ 19 พฤศจิกายน 2560 2566 ติดต่อสมาคม
119 S29 สมทบ 26 มิถุนายน 2557 2566 ติดต่อสมาคม
120 SARAPAT racket club สมทบ 13 มกราคม 2566 2566 ติดต่อสมาคม
121 SATURN สมทบ 19 กุมภาพันธ์ 2556 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
122 SBU สมทบ 08 กรกฎาคม 2565 2566 ติดต่อสมาคม
123 SCG 1995 สุราษฏร์ธานี สมทบ 04 พฤศจิกายน 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
124 SDD สมทบ 28 ตุลาคม 2563 2566 ติดต่อสมาคม
125 SEARCH GURU สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
126 SIAM BADMINTON สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
127 SINGHA LARNTHONG สมทบ 18 ตุลาคม 2561 2566 ติดต่อสมาคม
128 SINGHA UD สมทบ 09 พฤศจิกายน 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
129 SISB INTERNATIONAL BADMINTON ACADEMY สมทบ 23 ตุลาคม 2560 2566 ติดต่อสมาคม
130 SM.BADMINTON สมทบ 05 กรกฎาคม 2560 2566 ติดต่อสมาคม
131 SN Badminton สมทบ 31 มีนาคม 2564 2566 ติดต่อสมาคม
132 South Tiger Team สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
133 Southern Academy สมทบ 03 กรกฎาคม 2561 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
134 SP TEAM สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
135 ST MOSSA RAYONG สมทบ 07 พฤศจิกายน 2560 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
136 STAMINA BADMINTON สมทบ 20 พฤษภาคม 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
137 SUNHATYAI Badminton club สมทบ 09 สิงหาคม 2566 2566 ติดต่อสมาคม
138 SUPANUT TEAM สมทบ 09 กุมภาพันธ์ 2562 2566 ติดต่อสมาคม
139 Synergy สมทบ 05 กุมภาพันธ์ 2561 2568 ปกติ
140 T.P.Maesot Badminton Academy สมทบ 01 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
141 TC BADMINTON CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
142 TD BADMINTON สมทบ 03 มีนาคม 2566 2566 ติดต่อสมาคม
143 TEERAPAT BADMINTON สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2567 ปกติ
144 Thai Power สมทบ 23 เมษายน 2558 2568 ปกติ
145 THE TREE CLUB สมทบ 13 มกราคม 2566 2566 ติดต่อสมาคม
146 The Ultimate Sport Club Rayong สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
147 The UltimateTeam สมทบ 24 เมษายน 2561 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
148 TOO Team สมทบ 26 มกราคม 2565 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
149 Triple V สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
150 TW BADMINTON CLUB BY TON-TAWAN สมทบ 08 กรกฎาคม 2565 2566 ติดต่อสมาคม
151 UDON ARCHA สมทบ 19 กุมภาพันธ์ 2558 2566 ติดต่อสมาคม
152 UNIMAX สมทบ 04 กรกฎาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
153 Unite สมทบ 07 สิงหาคม 2557 2567 ปกติ
154 UNITY&RAWIN สมทบ 01 กันยายน 2555 2566 ติดต่อสมาคม
155 V Ready สมทบ 07 ตุลาคม 2562 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
156 V WiN Chonburi สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2566 ติดต่อสมาคม
157 Vasin BC สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2566 ติดต่อสมาคม
158 Vayu Badminton Club สมทบ 06 มีนาคม 2563 2566 ติดต่อสมาคม
159 W.K. Badminton สมทบ 21 ตุลาคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
160 WING 4 BADMINTON สมทบ 05 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
161 Winmax Badminton Club สมทบ 18 ตุลาคม 2561 2566 ติดต่อสมาคม
162 XZYTE SPORTCLUB PATTAYA สมทบ 24 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
163 Y-BADMINTON สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
164 YA CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
165 YAI สมทบ 04 พฤศจิกายน 2557 2566 ติดต่อสมาคม
166 Yodchay Badminton สมทบ 28 ตุลาคม 2565 2566 ติดต่อสมาคม
167 Young blood club สมทบ 31 มีนาคม 2564 2566 ติดต่อสมาคม
168 YTK BADMINTON สมทบ 26 กุมภาพันธ์ 2561 2566 ติดต่อสมาคม
169 กองทัพภาคที่ 3 สมทบ 22 พฤษภาคม 2560 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
170 การไฟฟ้านครหลวง สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
171 กำแพงเพชร สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
172 กู๊ดวิว คอมเพล็กซ์ สมทบ 09 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
173 คอนบริโอ สมทบ 05 เมษายน 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
174 จรรอลิน แบดมินตัน สมทบ 24 สิงหาคม 2563 2567 ปกติ
175 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2567 ปกติ
176 จูเนียร์ สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
177 ชมรมกีฬาแบดมินตันจังหวัดสมุทรสาคร สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
178 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
179 ชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปาง สมทบ 09 สิงหาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
180 ชมรมแบดมินตันจังหวัดแพร่ สมทบ 25 มกราคม 2561 2566 ติดต่อสมาคม
181 ชมรมแบดมินตันบุรีรัมย์ สมทบ 04 กุมภาพันธ์ 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
182 ชมรมแบดมินตันบ่อน้ำมันฝาง สมทบ 22 มีนาคม 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
183 ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สมทบ 14 ตุลาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
184 ชมรมแบดมินตันสมุทรสงคราม สมทบ 19 ตุลาคม 2558 2566 ติดต่อสมาคม
185 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองท่าข้าม สมทบ 29 มิถุนายน 2560 2566 ติดต่อสมาคม
186 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมทบ 06 พฤษภาคม 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
187 ชมรมแบดมินตันเพชรบูรณ์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
188 ชมรมแบดมินตันโรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์ สมทบ 28 ตุลาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
189 ชยาธิปแบดมินตันขอนแก่น สมทบ 23 มีนาคม 2560 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
190 ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน สมทบ 02 กรกฎาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
191 ดอนเมืองแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
192 ดาวกาญจนา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
193 ตรีเลิศ สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
194 ต้นกล้าตะวัน สมทบ 06 มิถุนายน 2557 2566 ติดต่อสมาคม
195 ทองร้อยยิ่งแบดมินตัน สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
196 ทัพพะยาแบดคลับ สมทบ 10 มกราคม 2560 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
197 นครขอนแก่น Badminton club สมทบ 28 ตุลาคม 2563 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
198 นครลำปาง สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
199 นครแม่สอดแบดมินตันคลับ (NMBC) สมทบ 14 มีนาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
200 นวลจันทร์ 56 สมทบ 19 พฤศจิกายน 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
201 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
202 น้วยเดียวตุ้ง สมทบ 15 ธันวาคม 2554 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
203 บอร์น ทู บี สมทบ 03 มีนาคม 2558 2566 ติดต่อสมาคม
204 บางขุนเทียน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
205 บางนรา สมทบ 04 มีนาคม 2558 2566 ติดต่อสมาคม
206 บ่อวินอารีน่า สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
207 บ้านปลาทับทิม สมทบ 14 มิถุนายน 2558 2566 ติดต่อสมาคม
208 บ้านพัฒก์ สมทบ 24 สิงหาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
209 บ้านเดชแบดมินตัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
210 ปทุมธานีวิคตอรี่ สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2558 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
211 ปราชญ์เปรียวแบดมินตัน สมทบ 28 ตุลาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
212 พชร สมทบ 12 กันยายน 2560 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
213 พรนิมิต สมทบ 28 ตุลาคม 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
214 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
215 พังงา สมทบ 24 ธันวาคม 2555 2566 ติดต่อสมาคม
216 พันธุ์ครุฑ สมทบ 26 มิถุนายน 2557 2566 ติดต่อสมาคม
217 พาวเวอร์อัพสปอร์ตคลับ สมทบ 19 ธันวาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
218 พีเคอารีน่า สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
219 มหาชัยเมืองทอง สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
220 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมทบ 16 กรกฎาคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
221 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
222 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
223 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
224 มอดินแดง ขอนแก่น สมทบ 29 มิถุนายน 2560 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
225 มาตีโต้ สมทบ 11 กรกฎาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
226 มาวินแบดมินตัน สมทบ 12 กันยายน 2560 2566 ติดต่อสมาคม
227 รัตนรังสรรค์ระนอง สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
228 ราชพฤกษ์ นครราชสีมา สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
229 ร้อยเอ็ดแบดมินตัน สมทบ 28 ตุลาคม 2565 2566 ติดต่อสมาคม
230 วี บียอนด์ สมทบ 14 พฤศจิกายน 2559 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
231 วีเอส แบดมินตัน สมทบ 21 ธันวาคม 2558 2567 ปกติ
232 ศรีราชา อารีน่า สมทบ 19 พฤศจิกายน 2560 2566 ติดต่อสมาคม
233 ศูนย์ฝึกแบดมินตันหนองจอก สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
234 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเยาวชนเทศบาลเมืองตาก สมทบ 02 มิถุนายน 2565 2566 ติดต่อสมาคม
235 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
236 สปอร์ต อารีนา หาดใหญ่ สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
237 สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดขอนแก่น สมทบ 26 กุมภาพันธ์ 2561 2567 ปกติ
238 สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี สมทบ 29 ธันวาคม 2564 2566 ติดต่อสมาคม
239 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย สมทบ 07 ตุลาคม 2562 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
240 สยามนครธานี สมทบ 18 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
241 สรัสจันทร สมทบ 02 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
242 สราญรมย์แบดมินตันระยอง สมทบ 09 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
243 สวรรคโลก สมทบ 21 ตุลาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
244 สัตหีบ สมทบ 03 กุมภาพันธ์ 2563 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
245 สันติภาพแบดมินตัน น่าน สมทบ 10 มีนาคม 2562 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
246 สามอ่าวแบดมินตัน สมทบ 30 ธันวาคม 2564 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
247 สายรุ้งสปอร์ตคลับ สมทบ 10 กรกฎาคม 2557 2567 ปกติ
248 สายไหมแบดมินตัน สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
249 สิงห์ H.H. สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
250 สิงโต แบดมินตัน อุบลราชธานี สมทบ 19 มีนาคม 2560 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
251 สิทธิรัตน์คลับ สมทบ 09 สิงหาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
252 สีมาแบดมินตัน สมทบ 23 มีนาคม 2559 2566 ติดต่อสมาคม
253 สุโขทัย สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
254 สโมสรแบดมินตัน MCP สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
255 สโมสรแบดมินตันพณิชยการราชดำเนิน สมทบ 01 มีนาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
256 สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 29 ตุลาคม 2558 2566 ติดต่อสมาคม
257 หงส์ สมทบ 18 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
258 หัวหินแบดมินตัน 2015 สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
259 อบจ.ปราจีนบุรี สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2566 ติดต่อสมาคม
260 อันดามัน สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
261 อัลฟ่า กระบี่ สมทบ 28 ตุลาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
262 อาธีน่ายามาฮ่าแบดมินตัน สมทบ 30 ตุลาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
263 อิมพีเรียลเชียงใหม่สปอร์ตคลับ สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
264 อุบลราชธานี สมทบ 15 กันยายน 2557 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
265 เกษมศักดิ์ Badminton Academy สมทบ 18 กรกฎาคม 2562 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
266 เกษมสัมพันธ์พานแบดมินตัน สมทบ 19 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
267 เขี้ยวลากดิน สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
268 เทศบาลนครปฐม สมทบ 07 มีนาคม 2559 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
269 เพชรพารุณ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
270 เพชรอนันต์ สมทบ 22 สิงหาคม 2559 2566 ติดต่อสมาคม
271 เมืองแกลง แบดมินตัน สมทบ 28 ตุลาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
272 เยาวชนแบดมินตันเกาะสมุย สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
273 เลาหจิตรแบดมินตัน สมทบ 03 กุมภาพันธ์ 2563 2566 ติดต่อสมาคม
274 เอส วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 07 มีนาคม 2560 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
275 เอส.พี.สปอร์ต ปากช่อง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
276 เอ็ม เค Academy สมทบ 26 มกราคม 2565 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
277 แบดมินตัน PBC สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2568 ปกติ
278 แบดมินตัน ZAP สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
279 แบดมินตัน อบจ.แพร่ สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
280 แบดมินตัน เค ซี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
281 แบดมินตันกิตติกุล สมทบ 01 มีนาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
282 แบดมินตันกิ่งประดู่ สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
283 แบดมินตันกีฬา เอ็ม.ซี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
284 แบดมินตันค่ายอดิศร สมทบ 01 ธันวาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
285 แบดมินตันจังหวัดจันทบุรี สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
286 แบดมินตันจังหวัดตราด สมทบ 28 ตุลาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
287 แบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
288 แบดมินตันจังหวัดราชบุรี สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
289 แบดมินตันจังหวัดลำพูน สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ติดต่อสมาคม
290 แบดมินตันจังหวัดศรีสะเกษ สมทบ 24 กุมภาพันธ์ 2559 2566 ติดต่อสมาคม
291 แบดมินตันจังหวัดสตูล สมทบ 09 มีนาคม 2558 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
292 แบดมินตันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมทบ 19 ธันวาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
293 แบดมินตันจังหวัดสุรินทร์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
294 แบดมินตันจังหวัดเลย สมทบ 03 กุมภาพันธ์ 2563 2566 ติดต่อสมาคม
295 แบดมินตันฉะเชิงเทรา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
296 แบดมินตันชนะชน สมทบ 29 มีนาคม 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
297 แบดมินตันชะอำ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
298 แบดมินตันซาตี๋ สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2567 ปกติ
299 แบดมินตันตราด สมทบ 19 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
300 แบดมินตันทองมี สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
301 แบดมินตันทุ่งใหญ่ สมทบ 10 กันยายน 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
302 แบดมินตันนครปฐม สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
303 แบดมินตันนครพนม สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
304 แบดมินตันนัดดา สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
305 แบดมินตันบางคล้า สมทบ 26 สิงหาคม 2555 2567 ปกติ
306 แบดมินตันบางบัวทอง สมทบ 07 ตุลาคม 2562 2566 ติดต่อสมาคม
307 แบดมินตันบางม่วง สมทบ 25 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
308 แบดมินตันบ้านบางเหนียว(BBNภูเก็ต) สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
309 แบดมินตันปากน้ำ 23 สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
310 แบดมินตันปากน้ำโพ สมทบ 19 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
311 แบดมินตันปิ่นจุฑา สมทบ 28 พฤษภาคม 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
312 แบดมินตันพระธาตุผาแดง สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
313 แบดมินตันพีรวัฒน์ สมทบ 26 พฤศจิกายน 2564 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
314 แบดมินตันมิตร 2000 ปทุมธานี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
315 แบดมินตันมิตรผดุง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
316 แบดมินตันมิตรภาพ สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2566 ติดต่อสมาคม
317 แบดมินตันยาสูบ สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
318 แบดมินตันรักษ์-รักษ์ สมทบ 07 มกราคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
319 แบดมินตันรัชดาพร อำเภอศรีเชียงใหม่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
320 แบดมินตันลียะวนิช สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
321 แบดมินตันวัชรี-ประสิทธิ์ เชียงราย สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
322 แบดมินตันวัน สมทบ 13 กรกฎาคม 2554 2566 ติดต่อสมาคม
323 แบดมินตันศึกษาประชาสามัคคี สมทบ 19 ตุลาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
324 แบดมินตันศูนย์การทหารราบ สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
325 แบดมินตันศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
326 แบดมินตันสกลนคร สมทบ 04 กรกฎาคม 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
327 แบดมินตันสมุทรปราการ สมทบ 29 ธันวาคม 2564 2567 ปกติ
328 แบดมินตันสมเด็จแอดโปรเกรียง สมทบ 07 กรกฎาคม 2557 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
329 แบดมินตันสยามกีฬา สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
330 แบดมินตันสลกบาตร สมทบ 16 กันยายน 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
331 แบดมินตันสว่างสรรค์เพชร สมทบ 18 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
332 แบดมินตันสาธิตประสานมิตร สมทบ 19 กรกฎาคม 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
333 แบดมินตันสามพราน สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
334 แบดมินตันสามัคคีเชียงราย สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
335 แบดมินตันสำโรง สมทบ 14 มิถุนายน 2555 2566 ติดต่อสมาคม
336 แบดมินตันหนองคาย สมทบ 08 กรกฎาคม 2565 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
337 แบดมินตันห้วยยอด สมทบ 05 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
338 แบดมินตันอันอิ สมทบ 21 มกราคม 2562 2566 ติดต่อสมาคม
339 แบดมินตันอาจารย์และข้าราชการ มอ. สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
340 แบดมินตันอำเภอพังโคน สมทบ 21 กันยายน 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
341 แบดมินตันอุดรธานี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
342 แบดมินตันฮากกา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
343 แบดมินตันเจียระไน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
344 แบดมินตันเชียงคำ สมทบ 10 กรกฎาคม 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
345 แบดมินตันเทศบาลเมืองชุมพร สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
346 แบดมินตันเพชรบุรี สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
347 แบดมินตันเมืองตาก สมทบ 19 ตุลาคม 2561 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
348 แบดมินตันเมืองสุนทร(ภู่) สมทบ 18 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
349 แบดมินตันเยาวชนเทศบาลนครนครสวรรค์ สมทบ 14 มกราคม 2562 2565 ติดต่อสมาคมด่วน
350 แบดมินตันเอราวัณ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
351 แบดมินตันเอสทีม สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
352 แบดมินตันแม่ฮ่องสอน สมทบ 12 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
353 แบดมินตันไดมอนด์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
354 แม่กลอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
355 แอดฉลองแบดมินตัน สมทบ 22 กุมภาพันธ์ 2564 2566 ติดต่อสมาคม
356 แฮปปี้แบดมินตัน สมทบ 25 มิถุนายน 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
357 โค้ชไอซ์แบดมินตันคลับ สมทบ 22 สิงหาคม 2559 2567 ปกติ
358 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมทบ 09 สิงหาคม 2566 2566 ติดต่อสมาคม
359 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ แบดมินตัน สมทบ 19 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
360 โรงแบดภูเก็จ สมทบ 28 ตุลาคม 2565 2567 ปกติ
361 โรงแรมอโนมา แกรนด์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
362 ไชยาแบดมินตัน สมทบ 28 สิงหาคม 2555 2573 ปกติ
363 ไตรมิตรร้อยเอ็ด สมทบ 11 กุมภาพันธ์ 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
364 ไทยสไมล์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
365 ไทยออยล์ สมทบ 05 มีนาคม 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
366 ไท่ ซาน แบดมินตัน สมทบ 03 มีนาคม 2566 2566 ติดต่อสมาคม
367 ไวท์เฮ้าส์ แอนด์ ทอล์สัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 21 ก.พ. 2567