รายละเอียดการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตัน 

ให้ดาวโหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งกลับมายังสมาคมฯ
พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัคร 750 บาท(ค่าสมาชิกแรกเข้า 500 บาท+ค่าบำรุงรายปี 250 บาท)

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

ท่านสามารถชำระค่าบำรุงรายปี (สมาชิกสามัญปีละ 500 บาท สมาชิกสมทบปีละ 250 บาท)
โดยโอนเงิน เข้า บัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-11919-9 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา อลลซีซั่นเพลส  บัญชี ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax  02-2553392 หรือ mail มาที่ btournament@gmail.com (พร้อมแจ้งชื่อทีม)ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 แบดมินตันนครศรีธรรมราช สามัญ 31 December 2557 2563 ปกติ
2 @CNX สามัญ 15 September 2557 2562 ติดต่อสมาคม
3 DOME Academy สามัญ 03 December 2557 2563 ปกติ
4 GRANULAR สามัญ 03 December 2557 2562 ติดต่อสมาคม
5 HP แบดมินตันเชียงราย สามัญ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
6 KB กรุงเทพ สามัญ 24 May 2558 2562 ติดต่อสมาคม
7 KTR HATYAI BADMINTON สามัญ 29 September 2559 2562 ติดต่อสมาคม
8 MT ARENA สามัญ 23 November 2559 2563 ปกติ
9 OLIVER ALL STAR สามัญ 03 December 2557 2563 ปกติ
10 YWCA กรุงเทพ สามัญ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
11 เทศบาลเมืองชลบุรี สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
12 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สามัญ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
13 แบดมินตันอำพัน สามัญ 07 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
14 เทศบาลนครหาดใหญ่ สามัญ 24 February 2548 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
15 เทศบาลบ้านนา สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
16 เทศบาลพิษณุโลก สามัญ 23 July 2545 2562 ติดต่อสมาคม
17 เสนานิคม สามัญ 03 December 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน ยกเลิกทีม
18 แบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง สามัญ 31 December 2557 2562 ติดต่อสมาคม
19 แบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี สามัญ 19 September 2544 2562 ติดต่อสมาคม
20 แบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ สามัญ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
21 แบดมินตันเทศบาลนครภูเก็ต สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
22 Badminton PJ สามัญ 11 May 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน ออกหนังสือรับ 11 พฤษภาคม 2561
23 แบดมินตันเทศบาลนครยะลา สามัญ 29 August 2555 2564 ปกติ
24 แบดมินตันดิลก สามัญ 08 July 2557 2562 ติดต่อสมาคม
25 แบดมินตันตำรวจ สามัญ 03 September 2556 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
26 แบดมินตันบางโพ สามัญ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
27 แบดมินตันปิยรมณ์สปอร์ตคลับ สามัญ 10 December 2546 2556 ติดต่อสมาคมด่วน ยกเลิกทีม
28 แบดมินตันภคภัทร์ สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
29 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ สามัญ 28 January 2559 2563 ปกติ
30 แบดมินตันศิริภูล สามัญ 25 January 2549 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
31 แร็กเก็ตมิวเซียม สามัญ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
32 โรดี้คอร์ท สามัญ 11 December 2546 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
33 กรุงเทพมหานคร สามัญ 13 February 2545 2562 ติดต่อสมาคม
34 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สามัญ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
35 ตรังจูเนียร์ สามัญ 23 November 2559 2563 ปกติ
36 ทหารอากาศ สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
37 ที ไทยแลนด์ สามัญ 24 September 2557 2562 ติดต่อสมาคม
38 ธนบุรี สามัญ 07 May 2545 2563 ปกติ
39 บมจ. ทีโอที สามัญ 10 April 2561 2564 ปกติ
40 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด( มหาชน ) สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
41 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
42 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
43 บี จี สปอร์ต สามัญ 19 March 2550 2562 ติดต่อสมาคม
44 ลานนาเชียงใหม่ สามัญ 10 May 2548 2562 ติดต่อสมาคม
45 ศรีราชาสปอร์ตคลับ สามัญ 03 December 2557 2562 ติดต่อสมาคม
46 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สามัญ 20 February 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
47 สมาคมกีฬากรุงเก่า สามัญ 01 January 2557 2566 ปกติ
48 สมาคมราชกรีฑาสโมสร สามัญ 05 March 2542 2563 ปกติ
49 สวนลุมรวมมิตร สามัญ 16 September 2557 2563 ปกติ
50 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามัญ - 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
51 ชมรมแบดมินตันระยอง สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
52 อมาตยกุล สามัญ 28 January 2559 2562 ติดต่อสมาคม
53 PUTI CLUB สามัญ 17 December 2555 2562 ติดต่อสมาคม
54 แม่สอดแบดมินตัน สามัญ 08 March 2559 2562 ติดต่อสมาคม
55 THE FOX CLUP สามัญ 11 May 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน ออกหนังสือรับ 11 พฤษภาคม 2561
56 บ้านทองหยอด สามัญ 19 January 2562 2563 ปกติ
ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 สมทบ 27 February 2562 2562 ติดต่อสมาคม
2 7 แบดมินตัน สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
3 71 Sport Club สมทบ 30 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
4 9 คอร์ทแบดมินตัน สมทบ 11 March 2558 2562 ติดต่อสมาคม
5 @First สมทบ 15 June 2555 2562 ติดต่อสมาคม
6 @Infinite สมทบ 16 August 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
7 @ลูกแบดน่าน สมทบ 26 February 2562 2563 ปกติ
8 A-TEAM สมทบ 29 August 2555 2563 ปกติ
9 ALL STARS 2018 สมทบ 12 March 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
10 AMWISHSC สมทบ 04 September 2560 2563 ปกติ
11 AT BADMINTON สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
12 ATTITUDE สมทบ 06 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
13 ATURMAJU สมทบ 31 July 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
14 AUN Badminton Club สมทบ 23 August 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
15 B.K.TEAM สมทบ 28 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
16 B.N.Y สมทบ 16 July 2561 2563 ปกติ
17 Badminton Ezy สมทบ 04 August 2551 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
18 Badminton Jate club สมทบ 08 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
19 BAMBOO TEAM ปราจีน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
20 Bangkok Sports School สมทบ 13 May 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
21 BATTLE DORE สมทบ 28 August 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
22 BB club Udon สมทบ 23 August 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
23 BBC BANGLI BADMINTON CLUB สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
24 Be To Win สมทบ 02 May 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
25 BEGINS สมทบ 17 March 2558 2562 ติดต่อสมาคม
26 Bestminton สมทบ 08 November 2561 2562 ติดต่อสมาคม
27 BJ Badminton สมทบ 29 May 2557 2562 ติดต่อสมาคม
28 BL Sport สมทบ 25 April 2561 2562 ติดต่อสมาคม
29 BLOWFISH สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
30 BMD Badminton สมทบ 30 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
31 BMT แบดมินตันแม่สอดทีม สมทบ 04 July 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
32 BOUNCY สมทบ 07 August 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
33 BOY'S CLUB สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
34 Bunyawat Team สมทบ 27 August 2557 2563 ปกติ
35 C SQUARE สมทบ 28 August 2557 2562 ติดต่อสมาคม
36 C.THAI สมทบ 10 May 2556 2564 ปกติ
37 CAT ศรีราชา สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
38 CMI BADMINTON CHIANGMAI สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
39 CR BADMINTON สมทบ 28 June 2555 2562 ติดต่อสมาคม
40 CTI WINEX สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
41 D-VER'Badminton สมทบ 27 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
42 D.P. BADMINTON สมทบ 11 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
43 DP RAYONG BADMINTON สมทบ 28 May 2552 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
44 EAGLE THAILAND สมทบ 27 August 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
45 Eight Badminton สมทบ 02 September 2558 2563 ปกติ
46 Enjoy Team สมทบ 01 January 2556 2562 ติดต่อสมาคม
47 F's CLUB สมทบ 01 August 2561 2562 ติดต่อสมาคม
48 FAMILY 05 สมทบ 10 April 2561 2562 ติดต่อสมาคม
49 FINIX Club สมทบ 07 March 2560 2562 ติดต่อสมาคม
50 FYC สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
51 GEN-X สมทบ 29 May 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
52 GOLD RACKET สมทบ 28 August 2557 2563 ปกติ
53 Greenhill Badminton สมทบ 14 June 2560 2568 ปกติ
54 H.D.Y. สมทบ 14 November 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
55 Happiness Badminton Club สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
56 I SMASH สมทบ 20 October 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
57 INDY สมทบ 14 September 2558 2562 ติดต่อสมาคม
58 Infinity Badminton Club สมทบ 27 June 2561 2562 ติดต่อสมาคม
59 JJ badminton สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
60 JSP สมทบ 23 February 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
61 K-FIGHT สมทบ 03 April 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
62 K.6 BADMINTON CLUB สมทบ 08 October 2562 2562 ติดต่อสมาคม
63 KEEREE BADMINTON สมทบ 12 December 2555 2564 ปกติ
64 KN BADMINTON ACADEMY สมทบ 26 January 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
65 KPP Badminton สมทบ 26 December 2561 2563 ปกติ
66 KUBO (คูโบ้) สมทบ 29 September 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
67 Limitless Badminton สมทบ 04 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
68 LSC หล่มสัก สมทบ 01 July 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
69 MAXIMUM TEAM สมทบ 09 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
70 New Athlete สมทบ 09 November 2558 2562 ติดต่อสมาคม
71 New Star Badminton Club สมทบ 08 October 2562 2562 ติดต่อสมาคม
72 NP COURT สมทบ 01 January 2557 2555 ติดต่อสมาคมด่วน
73 NSIGN สมทบ 23 November 2559 2562 ติดต่อสมาคม
74 NUTTY PROFESSOR สมทบ 01 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
75 OHO Badminton สมทบ 14 March 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
76 P.K.I.THAILAND สมทบ 29 June 2561 2562 ติดต่อสมาคม
77 PAKKAWAT@KIP BADMINTON CLUB สมทบ 15 March 2560 2562 ติดต่อสมาคม
78 PB CLUB แบดมินตันพะเยา สมทบ 31 December 2558 2562 ติดต่อสมาคม
79 PJ Sport Club สมทบ 15 November 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
80 PR BADMINTON สมทบ 26 January 2561 2562 ติดต่อสมาคม
81 Primary Badminton สมทบ 20 October 2557 2562 ติดต่อสมาคม
82 Proskills Team สมทบ 24 November 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
83 PUZJAK BADMINTON ACADEMY สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
84 PXT สมทบ 04 December 2561 2564 ปกติ
85 R.E.SPORT สมทบ 25 February 2555 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
86 R.O.Badminton สมทบ 18 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
87 ROYAL STAR สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
88 RTS BADMINTON CLUB สมทบ 04 September 2556 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
89 S.Siam สมทบ 19 November 2560 2563 ปกติ
90 S29 สมทบ 26 June 2557 2563 ปกติ
91 SATURN สมทบ 19 February 2556 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
92 SCG 1995 สุราษฏร์ธานี สมทบ 04 November 2557 2562 ติดต่อสมาคม
93 SEARCH GURU สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
94 Sena Sport Station สมทบ 05 July 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
95 SIAM BADMINTON สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
96 SINGHA LARNTHONG สมทบ 19 October 2561 2562 ติดต่อสมาคม
97 SINGHA UD สมทบ 09 November 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
98 SISB INTERNATIONAL BADMINTON ACADEMY สมทบ 23 October 2560 2562 ติดต่อสมาคม
99 SM.BADMINTON สมทบ 06 July 2560 2562 ติดต่อสมาคม
100 South Tiger Team สมทบ 31 July 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
101 Southern Academy สมทบ 04 July 2561 2562 ติดต่อสมาคม
102 SP TEAM สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
103 Spirit by Maneepong สมทบ 27 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
104 ST MOSSA RAYONG สมทบ 08 November 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
105 STAMINA BADMINTON สมทบ 20 May 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
106 Synergy สมทบ 06 February 2561 2562 ติดต่อสมาคม
107 T.P.Maesot Badminton Academy สมทบ 01 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
108 TC BADMINTON CLUB สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
109 TEERAPAT BADMINTON สมทบ 28 June 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
110 Thai Power สมทบ 24 April 2558 2564 ปกติ
111 The Ultimate Sport Club Rayong สมทบ 15 July 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
112 The UltimateTeam สมทบ 25 April 2561 2562 ติดต่อสมาคม
113 Triple V สมทบ 01 July 2557 2562 ติดต่อสมาคม
114 UDON ARCHA สมทบ 20 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
115 UNIMAX สมทบ 05 July 2557 2562 ติดต่อสมาคม
116 Unite สมทบ 08 August 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
117 UNITY&RAWIN สมทบ 02 September 2555 2562 ติดต่อสมาคม
118 V Ready สมทบ 08 October 2562 2562 ติดต่อสมาคม
119 V WiN Chonburi สมทบ 15 July 2559 2562 ติดต่อสมาคม
120 Vasin BC สมทบ 14 July 2559 2562 ติดต่อสมาคม
121 W.K. Badminton สมทบ 21 October 2557 2562 ติดต่อสมาคม
122 WING 4 BADMINTON สมทบ 05 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
123 Winmax Badminton Club สมทบ 19 October 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
124 XZYTE SPORTCLUB PATTAYA สมทบ 24 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
125 Y-BADMINTON สมทบ 27 June 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
126 YA CLUB สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
127 YAI สมทบ 04 November 2557 2562 ติดต่อสมาคม
128 YTK BADMINTON สมทบ 27 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
129 กองทัพภาคที่ 3 สมทบ 23 May 2560 2563 ปกติ
130 กองบัญชาการกองทัพไทย สมทบ 13 March 2560 2562 ติดต่อสมาคม
131 การไฟฟ้านครหลวง สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
132 กำแพงเพชร สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
133 กู๊ดวิว คอมเพล็กซ์ สมทบ 09 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
134 คอนบริโอ สมทบ 05 April 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 28 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
136 จูเนียร์ สมทบ 30 June 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
137 ชมรมกีฬาแบดมินตันจังหวัดสมุทรสาคร สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
138 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
139 ชมรมแบดมินตัน กองทัพบก สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
140 ชมรมแบดมินตัน พล.ร.9 สมทบ 19 July 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
141 ชมรมแบดมินตัน มณฑลทหารบกที่ 14 สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
142 ชมรมแบดมินตันค่ายศรีโสธร สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
143 ชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปาง สมทบ 10 August 2557 2562 ติดต่อสมาคม
144 ชมรมแบดมินตันบุรีรัมย์ สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
145 ชมรมแบดมินตันบ่อน้ำมันฝาง สมทบ 22 March 2560 2562 ติดต่อสมาคม
146 ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สมทบ 14 October 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
147 ชมรมแบดมินตันสมุทรสงคราม สมทบ 20 October 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
148 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองท่าข้าม สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
149 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมทบ 06 May 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
150 ชมรมแบดมินตันเพชรบูรณ์ สมทบ 01 January 2557 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
151 ชมรมแบดมินตันโรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์ สมทบ 28 October 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
152 ชยาธิปแบดมินตันขอนแก่น สมทบ 23 March 2560 2565 ปกติ
153 ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน สมทบ 02 July 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
154 ดอนเมืองแบดมินตัน สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
155 ดาวกาญจนา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
156 ตรีเลิศ สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
157 ต้นกล้าตะวัน สมทบ 07 June 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
158 ทองร้อยยิ่งแบดมินตัน สมทบ 20 October 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
159 ทัพพะยาแบดคลับ สมทบ 11 January 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
160 นครลำปาง สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
161 นครแม่สอดแบดมินตันคลับ (NMBC) สมทบ 14 March 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
162 นวลจันทร์ 56 สมทบ 19 November 2557 2562 ติดต่อสมาคม
163 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
164 น้วยเดียวตุ้ง สมทบ 15 December 2554 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
165 บอร์น ทู บี สมทบ 03 March 2558 2566 ปกติ
166 บางขุนเทียน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
167 บางนรา สมทบ 05 March 2558 2562 ติดต่อสมาคม
168 บ่อวินอารีน่า สมทบ 31 July 2561 2562 ติดต่อสมาคม
169 บ้านปลาทับทิม สมทบ 15 June 2558 2565 ปกติ
170 บ้านเดชแบดมินตัน สมทบ 15 July 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
171 ปทุมธานีวิคตอรี่ สมทบ 26 February 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
172 พชร สมทบ 13 September 2560 2562 ติดต่อสมาคม
173 พรนิมิต สมทบ 28 October 2558 2562 ติดต่อสมาคม
174 พรหมลิขิตแบดมินตัน สมทบ 22 March 2562 2562 ติดต่อสมาคม
175 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
176 พลสนะแบดมินตัน สมทบ 22 June 2555 2562 ติดต่อสมาคม
177 พังงา สมทบ 25 December 2555 2562 ติดต่อสมาคม
178 พันธุ์ครุฑ สมทบ 27 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
179 พาวเวอร์อัพสปอร์ตคลับ สมทบ 19 December 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
180 พีเคอารีน่า สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
181 มหาชัยเมืองทอง สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
182 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมทบ 16 July 2557 2562 ติดต่อสมาคม
183 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
184 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
185 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมทบ 10 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
186 มอดินแดง ขอนแก่น สมทบ 30 June 2560 2562 ติดต่อสมาคม
187 มาตีโต้ สมทบ 11 July 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
188 มาวินแบดมินตัน สมทบ 13 September 2560 2563 ปกติ
189 รัตนรังสรรค์ระนอง สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
190 ราชพฤกษ์ นครราชสีมา สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
191 วี บียอนด์ สมทบ 14 November 2559 2562 ติดต่อสมาคม
192 วีเอส แบดมินตัน สมทบ 21 December 2558 2567 ปกติ
193 ศรีราชา อารีน่า สมทบ 20 November 2560 2562 ติดต่อสมาคม
194 ศูนย์ฝึกแบดมินตันหนองจอก สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
195 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
196 สปอร์ต อารีนา หาดใหญ่ สมทบ 15 November 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
197 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย สมทบ 07 October 2562 2563 ปกติ
198 สยามนครธานี สมทบ 18 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
199 สรรพาวุธทหารเรือ สัตหีบ สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
200 สรัสจันทร สมทบ 02 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
201 สราญรมย์แบดมินตันระยอง สมทบ 09 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
202 สวรรคโลก สมทบ 21 October 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
203 สันติภาพแบดมินตัน น่าน สมทบ 11 March 2562 2562 ติดต่อสมาคม
204 สายรุ้งสปอร์ตคลับ สมทบ 11 July 2557 2565 ปกติ
205 สายไหมแบดมินตัน สมทบ 10 August 2557 2566 ปกติ
206 สิงห์ H.H. สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
207 สิงโต แบดมินตัน อุบลราชธานี สมทบ 19 March 2560 2562 ติดต่อสมาคม
208 สิทธิรัตน์คลับ สมทบ 10 August 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
209 สีมาแบดมินตัน สมทบ 24 March 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
210 สุรนารีแบดมินตัน สมทบ 10 April 2561 2562 ติดต่อสมาคม
211 สุโขทัย สมทบ 11 January 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
212 สโมสรแบดมินตัน MCP สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
213 สโมสรแบดมินตันพณิชยการราชดำเนิน สมทบ 01 March 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
214 สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 30 October 2558 2564 ปกติ
215 หงส์ สมทบ 18 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
216 หัวหินแบดมินตัน 2015 สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
217 อบจ.ปราจีนบุรี สมทบ 27 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
218 อันดามัน สมทบ 29 August 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
219 อาธีน่ายามาฮ่าแบดมินตัน สมทบ 30 October 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
220 อิมพีเรียลเชียงใหม่สปอร์ตคลับ สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
221 อุบลราชธานี สมทบ 16 September 2557 2562 ติดต่อสมาคม
222 เกตุแก้ว สมทบ 08 August 2557 2562 ติดต่อสมาคม
223 เกษมศักดิ์ Badminton Academy สมทบ 19 July 2562 2562 ติดต่อสมาคม
224 เกษมสัมพันธ์พานแบดมินตัน สมทบ 19 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
225 เขี้ยวลากดิน สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
226 เชียงราย สมทบ 08 August 2557 2562 ติดต่อสมาคม
227 เทศบาลนครปฐม สมทบ 08 March 2559 2563 ปกติ
228 เพชรพารุณ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
229 เพชรอนันต์ สมทบ 23 August 2559 2562 ติดต่อสมาคม
230 เยาวชนแบดมินตันเกาะสมุย สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
231 เลาหจิตรแบดมินตัน สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
232 เอกมงคล สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
233 เอส วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 07 March 2560 2563 ปกติ
234 เอส.พี.สปอร์ต ปากช่อง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
235 แบดมินตัน PBC สมทบ 15 July 2559 2563 ปกติ
236 แบดมินตัน ZAP สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
237 แบดมินตัน ร.2 พัน.2 รอ สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
238 แบดมินตัน อบจ.แพร่ สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
239 แบดมินตัน เค ซี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
240 แบดมินตันกิตติกุล สมทบ 01 March 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
241 แบดมินตันกิ่งประดู่ สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
242 แบดมินตันกีฬา เอ็ม.ซี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
243 แบดมินตันค่ายอดิศร สมทบ 01 December 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
244 แบดมินตันจังหวัดจันทบุรี สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
245 แบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
246 แบดมินตันจังหวัดราชบุรี สมทบ 07 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
247 แบดมินตันจังหวัดลำพูน สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
248 แบดมินตันจังหวัดศรีสะเกษ สมทบ 25 February 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
249 แบดมินตันจังหวัดสตูล สมทบ 10 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
250 แบดมินตันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมทบ 19 December 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
251 แบดมินตันจังหวัดสุรินทร์ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
252 แบดมินตันจังหวัดเลย สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
253 แบดมินตันฉะเชิงเทรา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
254 แบดมินตันชนะชน สมทบ 29 March 2561 2562 ติดต่อสมาคม
255 แบดมินตันชะอำ สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
256 แบดมินตันซาตี๋ สมทบ 31 December 2557 2563 ปกติ
257 แบดมินตันตราด สมทบ 19 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
258 แบดมินตันทองมี สมทบ 25 February 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
259 แบดมินตันทุ่งใหญ่ สมทบ 10 September 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
260 แบดมินตันนครปฐม สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
261 แบดมินตันนครพนม สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
262 แบดมินตันนัดดา สมทบ 29 August 2555 2562 ติดต่อสมาคม
263 แบดมินตันบางคล้า สมทบ 27 August 2555 2562 ติดต่อสมาคม
264 แบดมินตันบางบัวทอง สมทบ 08 October 2562 2563 ปกติ
265 แบดมินตันบางม่วง สมทบ 25 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
266 แบดมินตันบ้านบางเหนียว(BBNภูเก็ต) สมทบ 01 July 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
267 แบดมินตันปากน้ำ 23 สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
268 แบดมินตันปากน้ำโพ สมทบ 19 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
269 แบดมินตันปิ่นจุฑา สมทบ 28 May 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
270 แบดมินตันพระธาตุผาแดง สมทบ 14 July 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
271 แบดมินตันมิตร 2000 ปทุมธานี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
272 แบดมินตันมิตรผดุง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
273 แบดมินตันมิตรภาพ สมทบ 14 July 2559 2562 ติดต่อสมาคม
274 แบดมินตันยาสูบ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
275 แบดมินตันรักษ์-รักษ์ สมทบ 07 January 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
276 แบดมินตันรัชดาพร อำเภอศรีเชียงใหม่ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
277 แบดมินตันลียะวนิช สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
278 แบดมินตันวัชรี-ประสิทธิ์ เชียงราย สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
279 แบดมินตันวัน สมทบ 14 July 2554 2563 ปกติ
280 แบดมินตันศึกษาประชาสามัคคี สมทบ 19 October 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
281 แบดมินตันศูนย์การทหารราบ สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
282 แบดมินตันศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สมทบ 11 January 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
283 แบดมินตันสกลนคร สมทบ 05 July 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
284 แบดมินตันสมเด็จแอดโปรเกรียง สมทบ 08 July 2557 2562 ติดต่อสมาคม
285 แบดมินตันสยามกีฬา สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
286 แบดมินตันสลกบาตร สมทบ 16 September 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
287 แบดมินตันสว่างสรรค์เพชร สมทบ 18 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
288 แบดมินตันสาธิตประสานมิตร สมทบ 19 July 2560 2562 ติดต่อสมาคม
289 แบดมินตันสามพราน สมทบ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
290 แบดมินตันสามัคคีเชียงราย สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
291 แบดมินตันสำโรง สมทบ 15 June 2555 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
292 แบดมินตันสุรสิงหนาท สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
293 แบดมินตันห้วยยอด สมทบ 05 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
294 แบดมินตันอาจารย์และข้าราชการ มอ. สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
295 แบดมินตันอำเภอพังโคน สมทบ 21 September 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
296 แบดมินตันอุดรธานี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
297 แบดมินตันฮากกา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
298 แบดมินตันเจียระไน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
299 แบดมินตันเชียงคำ สมทบ 10 July 2555 2562 ติดต่อสมาคม
300 แบดมินตันเทศบาลเมืองชุมพร สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
301 แบดมินตันเพชรบุรี สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
302 แบดมินตันเมืองตาก สมทบ 19 October 2561 2565 ปกติ
303 แบดมินตันเมืองสุนทร(ภู่) สมทบ 18 March 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
304 แบดมินตันเยาวชนเทศบาลนครนครสวรรค์ สมทบ 15 January 2562 2562 ติดต่อสมาคม
305 แบดมินตันเอราวัณ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
306 แบดมินตันเอสทีม สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
307 แบดมินตันแม่ฮ่องสอน สมทบ 12 March 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
308 แบดมินตันไดมอนด์ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
309 แม่กลอง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
310 แฮปปี้แบดมินตัน สมทบ 25 June 2555 2562 ติดต่อสมาคม
311 โค้ชไอซ์แบดมินตันคลับ สมทบ 23 August 2559 2563 ปกติ
312 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ แบดมินตัน สมทบ 19 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
313 โรงแรมอโนมา แกรนด์ สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
314 ไชยาแบดมินตัน สมทบ 29 August 2555 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
315 ไตรมิตรร้อยเอ็ด สมทบ 11 February 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
316 ไทยสไมล์ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
317 ไทยออยล์ สมทบ 05 March 2558 2562 ติดต่อสมาคม
318 ไวท์เฮ้าส์ แอนด์ ทอล์สัน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 09 Jul 2563