รายละเอียดการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตัน 

ให้ดาวโหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งกลับมายังสมาคมฯ
พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัคร 750 บาท(ค่าสมาชิกแรกเข้า 500 บาท+ค่าบำรุงรายปี 250 บาท)


ท่านสามารถชำระค่าบำรุงรายปี (สมาชิกสามัญ 500 บาท สมาชิกสมทบ 250 บาท)
โดยโอนเงิน เข้า บัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-11919-9 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา อลลซีซั่นเพลส  บัญชี ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax  02-2553392 หรือ mail มาที่ btournament@gmail.com

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 @CNX สามัญ 15 กันยายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
2 DOME Academy สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
3 GRANULAR สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
4 HP แบดมินตันเชียงราย สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
5 KB กรุงเทพ สามัญ 25 พฤษภาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
6 KTR HATYAI BADMINTON สามัญ 29 กันยายน 2559 2560 ติดต่อสมาคม
7 MT ARENA สามัญ 23 พฤศจิกายน 2559 2563 ปกติ
8 SPORT TOWN สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2561 ปกติ
9 YWCA กรุงเทพ สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
10 เทศบาลเมืองชลบุรี สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
11 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
12 เทศบาลนครหาดใหญ่ สามัญ 24 กุมภาพันธ์ 2548 2560 ติดต่อสมาคม
13 เทศบาลบ้านนา สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
14 เทศบาลพิษณุโลก สามัญ 23 กรกฎาคม 2545 2560 ติดต่อสมาคม
15 เสนานิคม สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
16 แบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
17 แบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี สามัญ 19 กันยายน 2544 2560 ติดต่อสมาคม
18 แบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
19 แบดมินตันเทศบาลนครภูเก็ต สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
20 แบดมินตันเทศบาลนครยะลา สามัญ 29 สิงหาคม 2555 2560 ติดต่อสมาคม
21 แบดมินตันดิลก สามัญ 08 กรกฎาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
22 แบดมินตันตำรวจ สามัญ 03 กันยายน 2556 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
23 แบดมินตันบางโพ สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
24 แบดมินตันปิยรมณ์สปอร์ตคลับ สามัญ 11 ธันวาคม 2546 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
25 แบดมินตันภคภัทร์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
26 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ สามัญ 28 มกราคม 2559 2560 ติดต่อสมาคม
27 แบดมินตันศิริภูล สามัญ 25 มกราคม 2549 2560 ติดต่อสมาคม
28 แร็กเก็ตมิวเซียม สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
29 โรดี้คอร์ท สามัญ 11 ธันวาคม 2546 2560 ติดต่อสมาคม
30 กรุงเทพมหานคร สามัญ 13 กุมภาพันธ์ 2545 2560 ติดต่อสมาคม
31 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สามัญ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
32 ตรังจูเนียร์ สามัญ 23 พฤศจิกายน 2559 2560 ติดต่อสมาคม
33 ทหารอากาศ สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
34 ที ไทยแลนด์ สามัญ 24 กันยายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
35 ธนบุรี สามัญ 07 พฤษภาคม 2545 2560 ติดต่อสมาคม
36 บมจ. ทีโอที สามัญ - 2561 ปกติ
37 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด( มหาชน ) สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
38 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
39 บ้านทองหยอด สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
40 บี จี สปอร์ต สามัญ 19 มีนาคม 2550 2560 ติดต่อสมาคม
41 ลานนาเชียงใหม่ สามัญ 10 พฤษภาคม 2548 2560 ติดต่อสมาคม
42 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2561 ปกติ
43 ศรีราชาสปอร์ตคลับ สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
44 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สามัญ 20 กุมภาพันธ์ 2558 2561 ปกติ
45 สมาคมกีฬากรุงเก่า สามัญ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
46 สมาคมราชกรีฑาสโมสร สามัญ 06 มีนาคม 2542 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
47 สวนลุมรวมมิตร สามัญ 16 กันยายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
48 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามัญ - 2560 ติดต่อสมาคม
49 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
50 อมาตยกุล สามัญ 28 มกราคม 2559 2560 ติดต่อสมาคม
51 แบดมินตันค่ายอดิศร สามัญ 01 ธันวาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 7 แบดมินตัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
2 71 Sport Club สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
3 9 คอร์ทแบดมินตัน สมทบ 11 มีนาคม 2558 2562 ปกติ
4 @First สมทบ 15 มิถุนายน 2555 2560 ติดต่อสมาคม
5 A-TEAM สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2561 ปกติ
6 AMPHAN สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
7 AMWISHSC สมทบ 04 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
8 AT BADMINTON สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
9 ATHLEISURE สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
10 ATTITUDE สมทบ 06 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
11 B S S สมทบ 13 พฤษภาคม 2558 2561 ปกติ
12 B.K.TEAM สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
13 Badminton Ezy สมทบ 04 สิงหาคม 2551 2561 ปกติ
14 Badminton PJ สมทบ 18 กันยายน 2555 2560 ติดต่อสมาคม
15 BAMBOO TEAM ปราจีน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
16 BATTLE DORE สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
17 BB club Udon สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคม
18 BEGINS สมทบ 17 มีนาคม 2558 2561 ปกติ
19 BJ Badminton สมทบ 29 พฤษภาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
20 BLOWFISH สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
21 BMD Badminton สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
22 BOY'S CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
23 Bunyawat Team สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
24 C SQUARE สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
25 C.THAI สมทบ 10 พฤษภาคม 2556 2560 ติดต่อสมาคม
26 CR BADMINTON สมทบ 29 มิถุนายน 2555 2561 ปกติ
27 CTI WINEX สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
28 D.P. BADMINTON สมทบ 11 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
29 DP RAYONG BADMINTON สมทบ 28 พฤษภาคม 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
30 EAGLE THAILAND สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
31 Eight Badminton สมทบ 02 กันยายน 2558 2560 ติดต่อสมาคม
32 Enjoy Team สมทบ 01 มกราคม 2556 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
33 F's CLUB สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
34 FAMILY 05 สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
35 FINIX Club สมทบ 07 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
36 FYC สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
37 GEN-X สมทบ 29 พฤษภาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
38 GOLD RACKET สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2562 ปกติ
39 Greenhill Badminton สมทบ 14 มิถุนายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
40 I SMASH สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
41 INDY สมทบ 14 กันยายน 2558 2560 ติดต่อสมาคม
42 JJ badminton สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
43 JSP สมทบ 23 กุมภาพันธ์ 2559 2560 ติดต่อสมาคม
44 K-FIGHT สมทบ 03 เมษายน 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
45 KEEREE BADMINTON สมทบ 12 ธันวาคม 2555 2562 ปกติ
46 KUBO (คูโบ้) สมทบ 29 กันยายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
47 Limitless Badminton สมทบ 04 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
48 LSC หล่มสัก สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
49 MCP สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
50 New Athlete สมทบ 09 พฤศจิกายน 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
51 NP COURT สมทบ 01 มกราคม 2557 2555 ติดต่อสมาคมด่วน
52 NSIGN สมทบ 24 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
53 NUTTY PROFESSOR สมทบ 01 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
54 OHO Badminton สมทบ 14 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
55 PAKKAWAT@KIP BADMINTON CLUB สมทบ 15 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
56 PJ Sport Club สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
57 Primary Badminton สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
58 Proskills Team สมทบ 24 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
59 PUTI CLUB สมทบ 17 ธันวาคม 2555 2560 ติดต่อสมาคม
60 PUZJAK BADMINTON ACADEMY สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
61 R.E.SPORT สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2555 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
62 R.O.Badminton สมทบ 18 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
63 ROYAL STAR สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
64 RTS BADMINTON CLUB สมทบ 04 กันยายน 2556 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
65 S.siam สมทบ 20 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
66 S29 สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2561 ปกติ
67 SAIYAI สมทบ 24 มกราคม 2560 2562 ปกติ
68 SATURN สมทบ 19 กุมภาพันธ์ 2556 2560 ติดต่อสมาคม
69 SCG 1995 สุราษฎร์ สมทบ 04 พฤศจิกายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
70 SEARCH GURU สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
71 SIAM BADMINTON สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
72 SINGHA UD สมทบ 09 พฤศจิกายน 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
73 SISB INTERNATIONAL BADMINTON ACADEMY สมทบ 24 ตุลาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
74 SM.BADMINTON สมทบ 06 กรกฎาคม 2560 2561 ปกติ
75 SP TEAM สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
76 Spirit 99 สมทบ 08 ตุลาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
77 Spirit by Maneepong สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
78 ST MOSSA RAYONG สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
79 STAB STRIKE MAESOD BADMINTON CLUB สมทบ 08 มีนาคม 2559 2561 ปกติ
80 STAMINA BADMINTON สมทบ 20 พฤษภาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
81 T.P.Maesot Badminton Academy สมทบ 01 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
82 TC BADMINTON CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
83 TEERAPAT BADMINTON สมทบ 28 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
84 Thai Power สมทบ 24 เมษายน 2558 2560 ติดต่อสมาคม
85 THE FOX CLUP สมทบ 09 ธันวาคม 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
86 The Ultimate Sport Club Rayong สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ปกติ
87 Triple V สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
88 UDON ARCHA สมทบ 20 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
89 UNIMAX สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
90 Unique by R-ma สมทบ 02 พฤษภาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
91 Unite สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
92 UNITY&RAWIN สมทบ 02 กันยายน 2555 2560 ติดต่อสมาคม
93 V WiN Chonburi สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
94 Vasin BC สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคม
95 W.K. Badminton สมทบ 21 ตุลาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
96 XZYTE SPORTCLUB PATTAYA สมทบ 24 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
97 Y-BADMINTON สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
98 YA CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
99 YAI สมทบ 04 พฤศจิกายน 2557 2562 ปกติ
100 กองบัญชาการกองทัพไทย สมทบ 14 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
101 การไฟฟ้านครหลวง สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
102 กำแพงเพชร สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
103 กุโสดอเชียงใหม่ สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
105 จูเนียร์ สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
106 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
107 ชมรมแบดมินตัน กองทัพบก สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
108 ชมรมแบดมินตัน พล.ร.9 สมทบ 19 กรกฎาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
109 ชมรมแบดมินตัน มณฑลทหารบกที่ 14 สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
110 ชมรมแบดมินตัน ร.ร.สาธิต มศว องครักษ์ สมทบ 28 ตุลาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
111 ชมรมแบดมินตันค่ายศรีโสธร สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
112 ชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปาง สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
113 ชมรมแบดมินตันบ่อน้ำมันฝาง สมทบ 22 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
114 ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สมทบ 14 ตุลาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
115 ชมรมแบดมินตันสมุทรสงคราม สมทบ 20 ตุลาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
116 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองท่าข้าม สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
117 ชยาธิปแบดมินตันขอนแก่น สมทบ 23 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
118 ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน สมทบ 02 กรกฎาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
119 ดอนเมืองแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
120 ดาวกาญจนา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
121 ตรีเลิศ สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
122 ต้นกล้าตะวัน สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
123 ทองร้อยยิ่งแบดมินตัน สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
124 ทัพพะยาแบดคลับ สมทบ 11 มกราคม 2560 2561 ปกติ
125 นครลำปาง สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
126 นวลจันทร์ 56 สมทบ 19 พฤศจิกายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
127 นัดดา สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2562 ปกติ
128 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
129 น้วยเดียวตุ้ง สมทบ 15 ธันวาคม 2554 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
130 บอร์น ทู บี สมทบ 03 มีนาคม 2558 2562 ปกติ
131 บางขุนเทียน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
132 บางนรา สมทบ 05 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
133 บ้านปลาทับทิม สมทบ 15 มิถุนายน 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
134 บ้านเดชแบดมินตัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
135 ปทุมธานีวิคตอรี่ สมทบ 26 กุมภาพันธ์ 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
136 พชร สมทบ 13 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
137 พรนิมิต สมทบ 28 ตุลาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
138 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
139 พลสนะแบดมินตัน สมทบ 22 มิถุนายน 2555 2560 ติดต่อสมาคม
140 พังงา สมทบ 25 ธันวาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
141 พาวเวอร์อัพสปอร์ตคลับ สมทบ 19 ธันวาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคม
142 พีเคอารีน่า สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
143 มหาชัยเมืองทอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
144 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมทบ 16 กรกฎาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
145 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
146 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
147 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
148 มอดินแดง ขอนแก่น สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
149 มาตีโต้ สมทบ 11 กรกฎาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
150 มาวินแบดมินตัน สมทบ 13 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
151 รัตนรังสรรค์ระนอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
152 ราชพฤกษ์ นครราชสีมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
153 วี บียอนด์ สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2561 ปกติ
154 วีเอส แบดมินตัน สมทบ 21 ธันวาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
155 ศรีราชา อารีน่า สมทบ 20 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
156 ศูนย์ฝึกแบดมินตันหนองจอก สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
157 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
158 สปอร์ต อารีนา หาดใหญ่ สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
159 สยามนครธานี สมทบ 18 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
160 สราญรมย์แบดมินตันระยอง สมทบ 09 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
161 สวรรคโลก สมทบ 21 ตุลาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
162 สายรุ้งสปอร์ตคลับ สมทบ 11 กรกฎาคม 2557 2561 ปกติ
163 สายไหมแบดมินตัน สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2566 ปกติ
164 สิงห์ H.H. สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
165 สิงโต แบดมินตัน อุบลราชธานี สมทบ 20 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
166 สิทธิรัตน์ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
167 สีมาแบดมินตัน สมทบ 24 มีนาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
168 สุโขทัย สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
169 สุไหงโก-ลก สมทบ 06 พฤษภาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
170 สโมสรแบดมินตันพณิชยการราชดำเนิน สมทบ 01 มีนาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
171 สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 30 ตุลาคม 2558 2564 ปกติ
172 หงส์ สมทบ 18 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
173 หัวหินแบดมินตัน 2015 สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
174 อบจ.ปราจีนบุรี สมทบ 28 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
175 อันดามัน สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
176 อาธีน่ายามาฮ่า สมทบ 30 ตุลาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
177 อิมพีเรียลเชียงใหม่สปอร์ตคลับ สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
178 อุบลราชธานี สมทบ 16 กันยายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
179 เกตุแก้ว สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
180 เกษมสัมพันธ์พานแบดมินตัน สมทบ 19 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
181 เขี้ยวลากดิน สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
182 เชียงราย สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
183 เทศบาลนครปฐม สมทบ 08 มีนาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
184 เพชรพารุณ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
185 เพชรอนันต์ สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
186 เยาวชนแบดมินตันเกาะสมุย สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
187 เอกมงคล สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
188 เอส วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 07 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
189 เอส-วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
190 เอส.พี.สปอร์ต ปากช่อง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
191 แบดมินตัน PBC สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
192 แบดมินตัน ZAP สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
193 แบดมินตัน ร.2 พัน.2 รอ สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
194 แบดมินตัน อบจ.แพร่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
195 แบดมินตัน เค ซี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
196 แบดมินตันกิตติกุล สมทบ 01 มีนาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
197 แบดมินตันกิ่งประดู่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
198 แบดมินตันกีฬา เอ็ม.ซี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
199 แบดมินตันจังหวัดจันทบุรี สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
200 แบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
201 แบดมินตันจังหวัดราชบุรี สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
202 แบดมินตันจังหวัดลำพูน สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
203 แบดมินตันจังหวัดศรีสะเกษ สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
204 แบดมินตันจังหวัดสตูล สมทบ 10 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
205 แบดมินตันจังหวัดสมุทรสาคร สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
206 แบดมินตันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมทบ 19 ธันวาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
207 แบดมินตันจังหวัดสุรินทร์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
208 แบดมินตันฉะเชิงเทรา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
209 แบดมินตันชะอำ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
210 แบดมินตันซาตี๋ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
211 แบดมินตันตราด สมทบ 19 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
212 แบดมินตันทองมี สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
213 แบดมินตันทุ่งใหญ่ สมทบ 10 กันยายน 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
214 แบดมินตันนครปฐม สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
215 แบดมินตันนครพนม สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
216 แบดมินตันนครศรีธรรมราช สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
217 แบดมินตันบางคล้า สมทบ 27 สิงหาคม 2555 2560 ติดต่อสมาคม
218 แบดมินตันบางม่วง สมทบ 25 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
219 แบดมินตันบ้านบางเหนียว(BBNภูเก็ต) สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
220 แบดมินตันปากน้ำ 23 สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
221 แบดมินตันปากน้ำโพ สมทบ 19 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
222 แบดมินตันปิ่นจุฑา สมทบ 28 พฤษภาคม 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
223 แบดมินตันพระธาตุผาแดง สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2561 ปกติ
224 แบดมินตันพะเยา สมทบ 31 ธันวาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
225 แบดมินตันมิตร 2000 ปทุมธานี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
226 แบดมินตันมิตรผดุง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
227 แบดมินตันมิตรภาพ สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคม
228 แบดมินตันยาสูบ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
229 แบดมินตันรักษ์-รักษ์ สมทบ 07 มกราคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
230 แบดมินตันรัชดาพร อำเภอศรีเชียงใหม่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
231 แบดมินตันลียะวนิช สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
232 แบดมินตันวัชรี-ประสิทธิ์ เชียงราย สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
233 แบดมินตันวัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2554 2560 ติดต่อสมาคม
234 แบดมินตันศูนย์การทหารราบ สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
235 แบดมินตันศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
236 แบดมินตันสกลนคร สมทบ 05 กรกฎาคม 2560 2561 ปกติ
237 แบดมินตันสมเด็จแอดโปรเกรียง สมทบ 08 กรกฎาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
238 แบดมินตันสยามกีฬา สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
239 แบดมินตันสลกบาตร สมทบ 16 กันยายน 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
240 แบดมินตันสว่างสรรค์เพชร สมทบ 18 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
241 แบดมินตันสาธิตประสานมิตร สมทบ 19 กรกฎาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
242 แบดมินตันสามพราน สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
243 แบดมินตันสามัคคีเชียงราย สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
244 แบดมินตันสำโรง สมทบ 15 มิถุนายน 2555 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
245 แบดมินตันสุรสิงหนาท สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
246 แบดมินตันห้วยยอด สมทบ 05 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
247 แบดมินตันอาจารย์และข้าราชการ มอ. สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
248 แบดมินตันอำเภอพังโคน สมทบ 21 กันยายน 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
249 แบดมินตันอุดรธานี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
250 แบดมินตันฮากกา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
251 แบดมินตันเจียระไน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
252 แบดมินตันเชียงคำ สมทบ 10 กรกฎาคม 2555 2562 ปกติ
253 แบดมินตันเทศบาลเมืองชุมพร สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
254 แบดมินตันเพชรบุรี สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
255 แบดมินตันเพชรบูรณ์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
256 แบดมินตันเมืองสุนทร(ภู่) สมทบ 18 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
257 แบดมินตันเอราวัณ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
258 แบดมินตันเอสทีม สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
259 แบดมินตันแม่ฮ่องสอน สมทบ 12 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
260 แบดมินตันไดมอนด์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
261 แม่กลอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
262 แฮปปี้แบดมินตัน สมทบ 25 มิถุนายน 2555 2561 ปกติ
263 โค้ชไอซ์แบดมินตันคลับ สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2561 ปกติ
264 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ แบดมินตัน สมทบ 19 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
265 โรงแรมอโนมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
266 ไชยาแบดมินตัน สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
267 ไตรมิตรร้อยเอ็ด สมทบ 11 กุมภาพันธ์ 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
268 ไทยสไมล์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
269 ไทยออยล์ สมทบ 05 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
270 ไวท์เฮ้าส์ แอนด์ ทอล์สัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 11 ม.ค. 2561