รายละเอียดการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตัน 

ให้ดาวโหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งกลับมายังสมาคมฯ
พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัคร 750 บาท(ค่าสมาชิกแรกเข้า 500 บาท+ค่าบำรุงรายปี 250 บาท)

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

ท่านสามารถชำระค่าบำรุงรายปี (สมาชิกสามัญปีละ 500 บาท สมาชิกสมทบปีละ 250 บาท)
โดยโอนเงิน เข้า บัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-11919-9 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา อลลซีซั่นเพลส  บัญชี ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax  02-2553392 หรือ mail มาที่ btournament@gmail.com (พร้อมแจ้งชื่อทีม)ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 แบดมินตันนครศรีธรรมราช สามัญ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
2 @CNX สามัญ 15 September 2557 2562 ติดต่อสมาคม
3 DOME Academy สามัญ 03 December 2557 2563 ปกติ
4 GRANULAR สามัญ 03 December 2557 2562 ติดต่อสมาคม
5 HP แบดมินตันเชียงราย สามัญ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
6 KB กรุงเทพ สามัญ 24 May 2558 2562 ติดต่อสมาคม
7 KTR HATYAI BADMINTON สามัญ 29 September 2559 2562 ติดต่อสมาคม
8 MT ARENA สามัญ 23 November 2559 2563 ปกติ
9 OLIVER ALL STAR สามัญ 03 December 2557 2563 ปกติ
10 YWCA กรุงเทพ สามัญ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
11 เทศบาลเมืองชลบุรี สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
12 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สามัญ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
13 แบดมินตันอำพัน สามัญ 07 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
14 เทศบาลนครหาดใหญ่ สามัญ 24 February 2548 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
15 เทศบาลบ้านนา สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
16 เทศบาลพิษณุโลก สามัญ 23 July 2545 2562 ติดต่อสมาคม
17 เสนานิคม สามัญ 03 December 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน ยกเลิกทีม
18 แบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง สามัญ 31 December 2557 2562 ติดต่อสมาคม
19 แบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี สามัญ 19 September 2544 2562 ติดต่อสมาคม
20 แบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ สามัญ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
21 แบดมินตันเทศบาลนครภูเก็ต สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
22 Badminton PJ สามัญ 11 May 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน ออกหนังสือรับ 11 พฤษภาคม 2561
23 แบดมินตันเทศบาลนครยะลา สามัญ 29 August 2555 2564 ปกติ
24 แบดมินตันดิลก สามัญ 08 July 2557 2562 ติดต่อสมาคม
25 แบดมินตันตำรวจ สามัญ 03 September 2556 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
26 แบดมินตันบางโพ สามัญ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
27 แบดมินตันปิยรมณ์สปอร์ตคลับ สามัญ 10 December 2546 2556 ติดต่อสมาคมด่วน ยกเลิกทีม
28 แบดมินตันภคภัทร์ สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
29 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ สามัญ 28 January 2559 2563 ปกติ
30 แบดมินตันศิริภูล สามัญ 25 January 2549 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
31 แร็กเก็ตมิวเซียม สามัญ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
32 โรดี้คอร์ท สามัญ 11 December 2546 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
33 กรุงเทพมหานคร สามัญ 13 February 2545 2562 ติดต่อสมาคม
34 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สามัญ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
35 ตรังจูเนียร์ สามัญ 23 November 2559 2563 ปกติ
36 ทหารอากาศ สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
37 ที ไทยแลนด์ สามัญ 24 September 2557 2562 ติดต่อสมาคม
38 ธนบุรี สามัญ 07 May 2545 2563 ปกติ
39 บมจ. ทีโอที สามัญ 10 April 2561 2564 ปกติ
40 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด( มหาชน ) สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
41 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
42 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
43 บี จี สปอร์ต สามัญ 19 March 2550 2562 ติดต่อสมาคม
44 ลานนาเชียงใหม่ สามัญ 10 May 2548 2562 ติดต่อสมาคม
45 ศรีราชาสปอร์ตคลับ สามัญ 03 December 2557 2562 ติดต่อสมาคม
46 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สามัญ 20 February 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
47 สมาคมกีฬากรุงเก่า สามัญ 01 January 2557 2566 ปกติ
48 สมาคมราชกรีฑาสโมสร สามัญ 06 March 2542 2562 ติดต่อสมาคม
49 สวนลุมรวมมิตร สามัญ 16 September 2557 2563 ปกติ
50 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามัญ - 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
51 ชมรมแบดมินตันระยอง สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
52 อมาตยกุล สามัญ 28 January 2559 2562 ติดต่อสมาคม
53 PUTI CLUB สามัญ 17 December 2555 2562 ติดต่อสมาคม
54 แม่สอดแบดมินตัน สามัญ 08 March 2559 2562 ติดต่อสมาคม
55 THE FOX CLUP สามัญ 11 May 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน ออกหนังสือรับ 11 พฤษภาคม 2561
56 บ้านทองหยอด สามัญ 19 January 2562 2563 ปกติ
ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 สมทบ 27 February 2562 2562 ติดต่อสมาคม
2 7 แบดมินตัน สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
3 71 Sport Club สมทบ 30 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
4 9 คอร์ทแบดมินตัน สมทบ 11 March 2558 2562 ติดต่อสมาคม
5 @First สมทบ 15 June 2555 2562 ติดต่อสมาคม
6 @Infinite สมทบ 16 August 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
7 @ลูกแบดน่าน สมทบ 27 February 2562 2562 ติดต่อสมาคม
8 A-TEAM สมทบ 29 August 2555 2563 ปกติ
9 ALL STARS 2018 สมทบ 12 March 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
10 AMWISHSC สมทบ 04 September 2560 2563 ปกติ
11 AT BADMINTON สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
12 ATTITUDE สมทบ 06 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
13 ATURMAJU สมทบ 31 July 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
14 AUN Badminton Club สมทบ 23 August 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
15 B.K.TEAM สมทบ 28 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
16 B.N.Y สมทบ 17 July 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
17 Badminton Ezy สมทบ 04 August 2551 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
18 Badminton Jate club สมทบ 08 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
19 BAMBOO TEAM ปราจีน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
20 Bangkok Sports School สมทบ 13 May 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
21 BATTLE DORE สมทบ 28 August 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
22 BB club Udon สมทบ 23 August 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
23 BBC BANGLI BADMINTON CLUB สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
24 Be To Win สมทบ 02 May 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
25 BEGINS สมทบ 17 March 2558 2562 ติดต่อสมาคม
26 Bestminton สมทบ 08 November 2561 2562 ติดต่อสมาคม
27 BJ Badminton สมทบ 29 May 2557 2562 ติดต่อสมาคม
28 BL Sport สมทบ 25 April 2561 2562 ติดต่อสมาคม
29 BLOWFISH สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
30 BMD Badminton สมทบ 30 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
31 BMT แบดมินตันแม่สอดทีม สมทบ 04 July 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
32 BOUNCY สมทบ 07 August 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
33 BOY'S CLUB สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
34 Bunyawat Team สมทบ 27 August 2557 2563 ปกติ
35 C SQUARE สมทบ 28 August 2557 2562 ติดต่อสมาคม
36 C.THAI สมทบ 10 May 2556 2564 ปกติ
37 CAT ศรีราชา สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
38 CMI BADMINTON CHIANGMAI สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
39 CR BADMINTON สมทบ 28 June 2555 2562 ติดต่อสมาคม
40 CTI WINEX สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
41 D-VER'Badminton สมทบ 27 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
42 D.P. BADMINTON สมทบ 11 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
43 DP RAYONG BADMINTON สมทบ 28 May 2552 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
44 EAGLE THAILAND สมทบ 27 August 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
45 Eight Badminton สมทบ 02 September 2558 2563 ปกติ
46 Enjoy Team สมทบ 01 January 2556 2562 ติดต่อสมาคม
47 F's CLUB สมทบ 01 August 2561 2562 ติดต่อสมาคม
48 FAMILY 05 สมทบ 10 April 2561 2562 ติดต่อสมาคม
49 FINIX Club สมทบ 07 March 2560 2562 ติดต่อสมาคม
50 FYC สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
51 GEN-X สมทบ 29 May 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
52 GOLD RACKET สมทบ 28 August 2557 2563 ปกติ
53 Greenhill Badminton สมทบ 14 June 2560 2568 ปกติ
54 H.D.Y. สมทบ 14 November 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
55 Happiness Badminton Club สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
56 I SMASH สมทบ 20 October 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
57 INDY สมทบ 14 September 2558 2562 ติดต่อสมาคม
58 Infinity Badminton Club สมทบ 27 June 2561 2562 ติดต่อสมาคม
59 JJ badminton สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
60 JSP สมทบ 23 February 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
61 K-FIGHT สมทบ 03 April 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
62 K.6 BADMINTON CLUB สมทบ 08 October 2562 2562 ติดต่อสมาคม
63 KEEREE BADMINTON สมทบ 12 December 2555 2564 ปกติ
64 KN BADMINTON ACADEMY สมทบ 26 January 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
65 KPP Badminton สมทบ 26 December 2561 2563 ปกติ
66 KUBO (คูโบ้) สมทบ 29 September 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
67 Limitless Badminton สมทบ 04 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
68 LSC หล่มสัก สมทบ 01 July 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
69 MAXIMUM TEAM สมทบ 09 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
70 New Athlete สมทบ 09 November 2558 2562 ติดต่อสมาคม
71 New Star Badminton Club สมทบ 08 October 2562 2562 ติดต่อสมาคม
72 NP COURT สมทบ 01 January 2557 2555 ติดต่อสมาคมด่วน
73 NSIGN สมทบ 23 November 2559 2562 ติดต่อสมาคม
74 NUTTY PROFESSOR สมทบ 01 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
75 OHO Badminton สมทบ 14 March 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
76 P.K.I.THAILAND สมทบ 29 June 2561 2562 ติดต่อสมาคม
77 PAKKAWAT@KIP BADMINTON CLUB สมทบ 15 March 2560 2562 ติดต่อสมาคม
78 PB CLUB แบดมินตันพะเยา สมทบ 31 December 2558 2562 ติดต่อสมาคม
79 PJ Sport Club สมทบ 15 November 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
80 PR BADMINTON สมทบ 26 January 2561 2562 ติดต่อสมาคม
81 Primary Badminton สมทบ 20 October 2557 2562 ติดต่อสมาคม
82 Proskills Team สมทบ 24 November 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
83 PUZJAK BADMINTON ACADEMY สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
84 PXT สมทบ 04 December 2561 2564 ปกติ
85 R.E.SPORT สมทบ 25 February 2555 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
86 R.O.Badminton สมทบ 18 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
87 ROYAL STAR สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
88 RTS BADMINTON CLUB สมทบ 04 September 2556 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
89 S.siam สมทบ 20 November 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
90 S29 สมทบ 26 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
91 SAIYAI สมทบ 24 January 2560 2562 ติดต่อสมาคม
92 SATURN สมทบ 19 February 2556 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
93 SCG 1995 สุราษฏร์ธานี สมทบ 04 November 2557 2562 ติดต่อสมาคม
94 SEARCH GURU สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
95 Sena Sport Station สมทบ 05 July 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
96 SIAM BADMINTON สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
97 SINGHA LARNTHONG สมทบ 19 October 2561 2562 ติดต่อสมาคม
98 SINGHA UD สมทบ 09 November 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
99 SISB INTERNATIONAL BADMINTON ACADEMY สมทบ 23 October 2560 2562 ติดต่อสมาคม
100 SM.BADMINTON สมทบ 06 July 2560 2562 ติดต่อสมาคม
101 South Tiger Team สมทบ 31 July 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
102 Southern Academy สมทบ 04 July 2561 2562 ติดต่อสมาคม
103 SP TEAM สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
104 Spirit by Maneepong สมทบ 27 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
105 ST MOSSA RAYONG สมทบ 08 November 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
106 STAMINA BADMINTON สมทบ 20 May 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
107 Synergy สมทบ 06 February 2561 2562 ติดต่อสมาคม
108 T.P.Maesot Badminton Academy สมทบ 01 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
109 TC BADMINTON CLUB สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
110 TEERAPAT BADMINTON สมทบ 28 June 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
111 Thai Power สมทบ 24 April 2558 2564 ปกติ
112 The Ultimate Sport Club Rayong สมทบ 15 July 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
113 The UltimateTeam สมทบ 25 April 2561 2562 ติดต่อสมาคม
114 Triple V สมทบ 01 July 2557 2562 ติดต่อสมาคม
115 UDON ARCHA สมทบ 20 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
116 UNIMAX สมทบ 05 July 2557 2562 ติดต่อสมาคม
117 Unite สมทบ 08 August 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
118 UNITY&RAWIN สมทบ 02 September 2555 2562 ติดต่อสมาคม
119 V Ready สมทบ 08 October 2562 2562 ติดต่อสมาคม
120 V WiN Chonburi สมทบ 15 July 2559 2562 ติดต่อสมาคม
121 Vasin BC สมทบ 14 July 2559 2562 ติดต่อสมาคม
122 W.K. Badminton สมทบ 21 October 2557 2562 ติดต่อสมาคม
123 WING 4 BADMINTON สมทบ 05 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
124 Winmax Badminton Club สมทบ 19 October 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
125 XZYTE SPORTCLUB PATTAYA สมทบ 24 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
126 Y-BADMINTON สมทบ 27 June 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
127 YA CLUB สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
128 YAI สมทบ 04 November 2557 2562 ติดต่อสมาคม
129 YTK BADMINTON สมทบ 27 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
130 กองทัพภาคที่ 3 สมทบ 23 May 2560 2563 ปกติ
131 กองบัญชาการกองทัพไทย สมทบ 13 March 2560 2562 ติดต่อสมาคม
132 การไฟฟ้านครหลวง สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
133 กำแพงเพชร สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
134 กู๊ดวิว คอมเพล็กซ์ สมทบ 09 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
135 คอนบริโอ สมทบ 05 April 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 28 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
137 จูเนียร์ สมทบ 30 June 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
138 ชมรมกีฬาแบดมินตันจังหวัดสมุทรสาคร สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
139 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
140 ชมรมแบดมินตัน กองทัพบก สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
141 ชมรมแบดมินตัน พล.ร.9 สมทบ 19 July 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
142 ชมรมแบดมินตัน มณฑลทหารบกที่ 14 สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
143 ชมรมแบดมินตันค่ายศรีโสธร สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
144 ชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปาง สมทบ 10 August 2557 2562 ติดต่อสมาคม
145 ชมรมแบดมินตันบุรีรัมย์ สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
146 ชมรมแบดมินตันบ่อน้ำมันฝาง สมทบ 22 March 2560 2562 ติดต่อสมาคม
147 ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สมทบ 14 October 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
148 ชมรมแบดมินตันสมุทรสงคราม สมทบ 20 October 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
149 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองท่าข้าม สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
150 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมทบ 06 May 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
151 ชมรมแบดมินตันเพชรบูรณ์ สมทบ 01 January 2557 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
152 ชมรมแบดมินตันโรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์ สมทบ 28 October 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
153 ชยาธิปแบดมินตันขอนแก่น สมทบ 23 March 2560 2565 ปกติ
154 ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน สมทบ 02 July 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
155 ดอนเมืองแบดมินตัน สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
156 ดาวกาญจนา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
157 ตรีเลิศ สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
158 ต้นกล้าตะวัน สมทบ 07 June 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
159 ทองร้อยยิ่งแบดมินตัน สมทบ 20 October 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
160 ทัพพะยาแบดคลับ สมทบ 11 January 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
161 นครลำปาง สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
162 นครแม่สอดแบดมินตันคลับ (NMBC) สมทบ 14 March 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
163 นวลจันทร์ 56 สมทบ 19 November 2557 2562 ติดต่อสมาคม
164 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
165 น้วยเดียวตุ้ง สมทบ 15 December 2554 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
166 บอร์น ทู บี สมทบ 03 March 2558 2566 ปกติ
167 บางขุนเทียน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
168 บางนรา สมทบ 05 March 2558 2562 ติดต่อสมาคม
169 บ่อวินอารีน่า สมทบ 31 July 2561 2562 ติดต่อสมาคม
170 บ้านปลาทับทิม สมทบ 15 June 2558 2565 ปกติ
171 บ้านเดชแบดมินตัน สมทบ 15 July 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
172 ปทุมธานีวิคตอรี่ สมทบ 26 February 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
173 พชร สมทบ 13 September 2560 2562 ติดต่อสมาคม
174 พรนิมิต สมทบ 28 October 2558 2562 ติดต่อสมาคม
175 พรหมลิขิตแบดมินตัน สมทบ 22 March 2562 2562 ติดต่อสมาคม
176 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
177 พลสนะแบดมินตัน สมทบ 22 June 2555 2562 ติดต่อสมาคม
178 พังงา สมทบ 25 December 2555 2562 ติดต่อสมาคม
179 พันธุ์ครุฑ สมทบ 27 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
180 พาวเวอร์อัพสปอร์ตคลับ สมทบ 19 December 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
181 พีเคอารีน่า สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
182 มหาชัยเมืองทอง สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
183 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมทบ 16 July 2557 2562 ติดต่อสมาคม
184 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
185 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
186 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมทบ 10 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
187 มอดินแดง ขอนแก่น สมทบ 30 June 2560 2562 ติดต่อสมาคม
188 มาตีโต้ สมทบ 11 July 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
189 มาวินแบดมินตัน สมทบ 13 September 2560 2563 ปกติ
190 รัตนรังสรรค์ระนอง สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
191 ราชพฤกษ์ นครราชสีมา สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
192 วี บียอนด์ สมทบ 14 November 2559 2562 ติดต่อสมาคม
193 วีเอส แบดมินตัน สมทบ 21 December 2558 2567 ปกติ
194 ศรีราชา อารีน่า สมทบ 20 November 2560 2562 ติดต่อสมาคม
195 ศูนย์ฝึกแบดมินตันหนองจอก สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
196 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
197 สปอร์ต อารีนา หาดใหญ่ สมทบ 15 November 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
198 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย สมทบ 08 October 2562 2562 ติดต่อสมาคม
199 สยามนครธานี สมทบ 18 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
200 สรรพาวุธทหารเรือ สัตหีบ สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
201 สรัสจันทร สมทบ 02 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
202 สราญรมย์แบดมินตันระยอง สมทบ 09 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
203 สวรรคโลก สมทบ 21 October 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
204 สันติภาพแบดมินตัน น่าน สมทบ 11 March 2562 2562 ติดต่อสมาคม
205 สายรุ้งสปอร์ตคลับ สมทบ 11 July 2557 2565 ปกติ
206 สายไหมแบดมินตัน สมทบ 10 August 2557 2566 ปกติ
207 สิงห์ H.H. สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
208 สิงโต แบดมินตัน อุบลราชธานี สมทบ 19 March 2560 2562 ติดต่อสมาคม
209 สิทธิรัตน์คลับ สมทบ 10 August 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
210 สีมาแบดมินตัน สมทบ 24 March 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
211 สุรนารีแบดมินตัน สมทบ 10 April 2561 2562 ติดต่อสมาคม
212 สุโขทัย สมทบ 11 January 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
213 สโมสรแบดมินตัน MCP สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
214 สโมสรแบดมินตันพณิชยการราชดำเนิน สมทบ 01 March 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
215 สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 30 October 2558 2564 ปกติ
216 หงส์ สมทบ 18 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
217 หัวหินแบดมินตัน 2015 สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
218 อบจ.ปราจีนบุรี สมทบ 27 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
219 อันดามัน สมทบ 29 August 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
220 อาธีน่ายามาฮ่าแบดมินตัน สมทบ 30 October 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
221 อิมพีเรียลเชียงใหม่สปอร์ตคลับ สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
222 อุบลราชธานี สมทบ 16 September 2557 2562 ติดต่อสมาคม
223 เกตุแก้ว สมทบ 08 August 2557 2562 ติดต่อสมาคม
224 เกษมศักดิ์ Badminton Academy สมทบ 19 July 2562 2562 ติดต่อสมาคม
225 เกษมสัมพันธ์พานแบดมินตัน สมทบ 19 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
226 เขี้ยวลากดิน สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
227 เชียงราย สมทบ 08 August 2557 2562 ติดต่อสมาคม
228 เทศบาลนครปฐม สมทบ 08 March 2559 2563 ปกติ
229 เพชรพารุณ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
230 เพชรอนันต์ สมทบ 23 August 2559 2562 ติดต่อสมาคม
231 เยาวชนแบดมินตันเกาะสมุย สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
232 เลาหจิตรแบดมินตัน สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
233 เอกมงคล สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
234 เอส วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 07 March 2560 2563 ปกติ
235 เอส.พี.สปอร์ต ปากช่อง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
236 แบดมินตัน PBC สมทบ 15 July 2559 2563 ปกติ
237 แบดมินตัน ZAP สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
238 แบดมินตัน ร.2 พัน.2 รอ สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
239 แบดมินตัน อบจ.แพร่ สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
240 แบดมินตัน เค ซี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
241 แบดมินตันกิตติกุล สมทบ 01 March 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
242 แบดมินตันกิ่งประดู่ สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
243 แบดมินตันกีฬา เอ็ม.ซี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
244 แบดมินตันค่ายอดิศร สมทบ 01 December 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
245 แบดมินตันจังหวัดจันทบุรี สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
246 แบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
247 แบดมินตันจังหวัดราชบุรี สมทบ 07 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
248 แบดมินตันจังหวัดลำพูน สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
249 แบดมินตันจังหวัดศรีสะเกษ สมทบ 25 February 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
250 แบดมินตันจังหวัดสตูล สมทบ 10 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
251 แบดมินตันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมทบ 19 December 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
252 แบดมินตันจังหวัดสุรินทร์ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
253 แบดมินตันจังหวัดเลย สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
254 แบดมินตันฉะเชิงเทรา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
255 แบดมินตันชนะชน สมทบ 29 March 2561 2562 ติดต่อสมาคม
256 แบดมินตันชะอำ สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
257 แบดมินตันซาตี๋ สมทบ 31 December 2557 2563 ปกติ
258 แบดมินตันตราด สมทบ 19 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
259 แบดมินตันทองมี สมทบ 25 February 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
260 แบดมินตันทุ่งใหญ่ สมทบ 10 September 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
261 แบดมินตันนครปฐม สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
262 แบดมินตันนครพนม สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
263 แบดมินตันนัดดา สมทบ 29 August 2555 2562 ติดต่อสมาคม
264 แบดมินตันบางคล้า สมทบ 27 August 2555 2562 ติดต่อสมาคม
265 แบดมินตันบางบัวทอง สมทบ 08 October 2562 2563 ปกติ
266 แบดมินตันบางม่วง สมทบ 25 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
267 แบดมินตันบ้านบางเหนียว(BBNภูเก็ต) สมทบ 01 July 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
268 แบดมินตันปากน้ำ 23 สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
269 แบดมินตันปากน้ำโพ สมทบ 19 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
270 แบดมินตันปิ่นจุฑา สมทบ 28 May 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
271 แบดมินตันพระธาตุผาแดง สมทบ 14 July 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
272 แบดมินตันมิตร 2000 ปทุมธานี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
273 แบดมินตันมิตรผดุง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
274 แบดมินตันมิตรภาพ สมทบ 14 July 2559 2562 ติดต่อสมาคม
275 แบดมินตันยาสูบ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
276 แบดมินตันรักษ์-รักษ์ สมทบ 07 January 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
277 แบดมินตันรัชดาพร อำเภอศรีเชียงใหม่ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
278 แบดมินตันลียะวนิช สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
279 แบดมินตันวัชรี-ประสิทธิ์ เชียงราย สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
280 แบดมินตันวัน สมทบ 14 July 2554 2563 ปกติ
281 แบดมินตันศึกษาประชาสามัคคี สมทบ 19 October 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
282 แบดมินตันศูนย์การทหารราบ สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
283 แบดมินตันศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สมทบ 11 January 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
284 แบดมินตันสกลนคร สมทบ 05 July 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
285 แบดมินตันสมเด็จแอดโปรเกรียง สมทบ 08 July 2557 2562 ติดต่อสมาคม
286 แบดมินตันสยามกีฬา สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
287 แบดมินตันสลกบาตร สมทบ 16 September 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
288 แบดมินตันสว่างสรรค์เพชร สมทบ 18 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
289 แบดมินตันสาธิตประสานมิตร สมทบ 19 July 2560 2562 ติดต่อสมาคม
290 แบดมินตันสามพราน สมทบ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
291 แบดมินตันสามัคคีเชียงราย สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
292 แบดมินตันสำโรง สมทบ 15 June 2555 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
293 แบดมินตันสุรสิงหนาท สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
294 แบดมินตันห้วยยอด สมทบ 05 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
295 แบดมินตันอาจารย์และข้าราชการ มอ. สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
296 แบดมินตันอำเภอพังโคน สมทบ 21 September 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
297 แบดมินตันอุดรธานี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
298 แบดมินตันฮากกา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
299 แบดมินตันเจียระไน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
300 แบดมินตันเชียงคำ สมทบ 10 July 2555 2562 ติดต่อสมาคม
301 แบดมินตันเทศบาลเมืองชุมพร สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
302 แบดมินตันเพชรบุรี สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
303 แบดมินตันเมืองตาก สมทบ 19 October 2561 2565 ปกติ
304 แบดมินตันเมืองสุนทร(ภู่) สมทบ 18 March 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
305 แบดมินตันเยาวชนเทศบาลนครนครสวรรค์ สมทบ 15 January 2562 2562 ติดต่อสมาคม
306 แบดมินตันเอราวัณ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
307 แบดมินตันเอสทีม สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
308 แบดมินตันแม่ฮ่องสอน สมทบ 12 March 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
309 แบดมินตันไดมอนด์ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
310 แม่กลอง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
311 แฮปปี้แบดมินตัน สมทบ 25 June 2555 2562 ติดต่อสมาคม
312 โค้ชไอซ์แบดมินตันคลับ สมทบ 23 August 2559 2563 ปกติ
313 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ แบดมินตัน สมทบ 19 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
314 โรงแรมอโนมา แกรนด์ สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
315 ไชยาแบดมินตัน สมทบ 29 August 2555 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
316 ไตรมิตรร้อยเอ็ด สมทบ 11 February 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
317 ไทยสไมล์ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
318 ไทยออยล์ สมทบ 05 March 2558 2562 ติดต่อสมาคม
319 ไวท์เฮ้าส์ แอนด์ ทอล์สัน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 05 Mar 2563