รายละเอียดการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและแบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมาคมฯ

สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตัน

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯประเภทสมทบ

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯประเภทสามัญ (ต้องเป็นสมาชิดสมทบมาอย่างน้อย 2ปี)

สามารถชำระค่าบำรุงรักษารายปี (สมาชิกสามัญปีละ 500 บาท สมาชิกสมทบ 250 บาทต่อปี)
โดยโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-11919-9 ธนาคารกสิกร สาขาออลซีซั่นเพลส บัญชีออมทรัพย์,
หลังจากชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax 02-2553392 หรือ mail มาที่ btournament@badmintonthai.or.th . (พร้อมแจ้งชื่อทีม)

There are several reasons to visit an NZ online casino real money. You can win big money by playing different games, including blackjack and poker. In addition to the standard casino games, NZ casinos also offer many popular casino games, including slots. Slot machines are largely games of luck, and they can be played with any number of reels. Many have progressive jackpots that can run into millions of dollars. Other games offered by NZ online casinos include blackjack and roulette. Fairness and security are two important characteristics of online gambling sites. First, a reputable jurisdiction is likely to be more secure. The more stringent the jurisdiction, the less likely people are to be cheated. Second, top-tier gambling authorities implement a number of strict regulations and enforce them. While maintaining integrity at a top-tier level requires money, it's worth it in the long run. Furthermore, a reputable license means that players are less likely to be subjected to unfair treatment. No-wager welcome offers are also an important factor. While these offers don't come with guarantees, they can help you decide which online casino is right for you. No-wager welcome bonuses are a great way to try out an online casino's gaming platform and games before making a deposit. They're ideal for those who are new to online casinos, or want to get acquainted with the rules and regulations before depositing any money.

Australian players who want to play real money casino games should consider new online casino. These sites are growing in popularity and offer an array of exciting benefits. In fact, new online casinos in Australia are constantly entering the market. Therefore, Aussie players are sure to find a variety of sites to suit their needs. They can play from the comfort of their home or even on their mobile devices. The good thing about new online casinos in Australia is that they offer both Australians and international players the opportunity to gamble for real money. Regardless of your preferred payment method, new online casinos in Australia offer a wide range of banking options to suit your needs. Players can use credit cards, debit cards, prepaid cards, e-wallets, and bank transfers to fund their account. Most reliable new casinos offer a wide range of payment options that are secure and convenient. In addition, new casino sites in Australia have simple sign-up options and clear terms and conditions. Another way to contact new online casinos in Australia is through live chat. Live chat is a fast and effective way to communicate with support agents. Live chat is a convenient way to ask questions and get answers. Most new Australian online casinos feature live chat features for players to interact with real people in real time. In addition to live chat, some platforms also have email support. This makes it much easier for players to exchange information with the casino's support team.

Dobre kasyno online polskie musi mieć najwyższe standardy bezpieczeństwa i wydajnych dostawców oprogramowania, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych. Powinien również oferować aplikację mobilną. Łatwo jest stracić kontrolę nad swoimi pieniędzmi, grając online, a najlepszym sposobem na kontrolowanie ich jest robienie regularnych przerw i ograniczanie czasu gry do minimum. Kiedy zdecydujesz się zagrać, pamiętaj, aby trzymać się swojego budżetu. Nie chcesz stracić bankrolla w kilka minut.

Si vous vivez en France, vous pourriez être intéressé par les jeux de les meilleurs casinos en ligne sur les sites de casino en France. En France, les casinos en ligne sont légaux, mais les jeux de hasard ne le sont pas. Avant de vous inscrire dans un casino, assurez-vous de vérifier qu'il est autorisé et réglementé dans votre pays. La France n'interdit pas les paris sportifs et le poker en ligne, mais si vous envisagez de jouer à de tels jeux, vous devrez trouver un casino avec une licence. Les joueurs français devraient rechercher des casinos en ligne qui acceptent les paiements via PayPal ou les virements bancaires. De plus, il devrait y avoir des agents du service client français sur le site et des méthodes bancaires disponibles en français. Les casinos sous licence acceptent les euros et sont plus sûrs à utiliser que les sites Web sans licence. Alors que les lois concernant les jeux d'argent en ligne diffèrent selon les pays, la plupart des meilleurs casinos en ligne en France acceptent une variété de méthodes de paiement. Le gouvernement français et l'ANJ sont vigilants sur les jeux d'argent illégaux. Le gouvernement français a légalisé les jeux d'argent en ligne. En 2010, le gouvernement a adopté la loi française sur les jeux de hasard. Depuis, les casinos en ligne internationaux ont commencé à accepter des joueurs français. Le gouvernement français a initialement interdit les activités de jeu, mais depuis lors, l'industrie du jeu en ligne s'est développée rapidement. La France a suivi le rythme des jeux d'argent en ligne, mais elle impose toujours des taxes élevées aux opérateurs de jeux d'argent en ligne de premier plan. Cela a découragé la plupart des grands opérateurs d'entrer dans le pays. Le gouvernement a fait des progrès vers la légalisation des jeux de casino en ligne en France, mais de nombreux acteurs majeurs se sont déjà retirés du marché en raison de la pression fiscale.ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 แบดมินตันนครศรีธรรมราช สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2566 ปกติ
2 กองบัญชาการกองทัพไทย สามัญ 13 มีนาคม 2560 2565 ติดต่อสมาคม
3 ชมรมแบดมินตัน กองทัพบก (มทบ11) สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
4 พลสนะแบดมินตัน สามัญ 21 มิถุนายน 2555 2567 ปกติ
5 @CNX สามัญ 14 กันยายน 2557 2567 ปกติ
6 DOME Academy สามัญ 02 ธันวาคม 2557 2566 ปกติ
7 GRANULAR สามัญ 02 ธันวาคม 2557 2567 ปกติ
8 HP BADMINTON สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2566 ปกติ
9 KB กรุงเทพ สามัญ 24 พฤษภาคม 2558 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
10 KTR HATYAI BADMINTON สามัญ 28 กันยายน 2559 2565 ติดต่อสมาคม
11 MT ARENA สามัญ 22 พฤศจิกายน 2559 2566 ปกติ
12 สปอร์ตทาวน์ สามัญ 02 ธันวาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
13 YWCA กรุงเทพ สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
14 เทศบาลเมืองชลบุรี สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2567 ปกติ
15 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2566 ปกติ
16 แบดมินตันอำพัน สามัญ 06 มิถุนายน 2557 2567 ปกติ
17 เทศบาลนครหาดใหญ่ สามัญ 23 กุมภาพันธ์ 2548 2566 ปกติ
18 เทศบาลบ้านนา สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคม
19 A-TEAM สามัญ 28 สิงหาคม 2555 2566 ปกติ
20 เทศบาลพิษณุโลก สามัญ 22 กรกฎาคม 2545 2566 ปกติ
21 แบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2566 ปกติ
22 แบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี สามัญ 18 กันยายน 2544 2567 ปกติ
23 แบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2567 ปกติ
24 แบดมินตันเทศบาลนครภูเก็ต สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2567 ปกติ
25 Badminton PJ สามัญ 10 พฤษภาคม 2561 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
26 แบดมินตันเทศบาลนครยะลา สามัญ 28 สิงหาคม 2555 2565 ติดต่อสมาคม
27 แบดมินตันดิลก สามัญ 07 กรกฎาคม 2557 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
28 แบดมินตันตำรวจ สามัญ 02 กันยายน 2556 2565 ติดต่อสมาคม
29 แบดมินตันบางโพ สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2566 ปกติ
30 แบดมินตันภคภัทร์ สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคม
31 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ สามัญ 27 มกราคม 2559 2566 ปกติ
32 แบดมินตันศิริภูล สามัญ 24 มกราคม 2549 2566 ปกติ
33 แร็กเก็ตมิวเซียม สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
34 โรดี้คอร์ท สามัญ 10 ธันวาคม 2546 2565 ติดต่อสมาคม
35 กรุงเทพมหานคร สามัญ 12 กุมภาพันธ์ 2545 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
36 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคม
37 ตรังจูเนียร์ สามัญ 22 พฤศจิกายน 2559 2567 ปกติ
38 ทหารอากาศ สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคม
39 ที ไทยแลนด์ สามัญ 23 กันยายน 2557 2566 ปกติ
40 ธนบุรี สามัญ 06 พฤษภาคม 2545 2566 ปกติ
41 บมจ. ทีโอที สามัญ 09 เมษายน 2561 2566 ปกติ
42 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด( มหาชน ) สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2567 ปกติ
43 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคม
44 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2567 ปกติ
45 บี จี สปอร์ต สามัญ 18 มีนาคม 2550 2566 ปกติ
46 ลานนาเชียงใหม่ สามัญ 09 พฤษภาคม 2548 2567 ปกติ
47 ศรีราชาสปอร์ตคลับ สามัญ 02 ธันวาคม 2557 2567 ปกติ
48 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สามัญ 19 กุมภาพันธ์ 2558 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
49 สมาคมกีฬากรุงเก่า สามัญ 01 มกราคม 2557 2566 ปกติ
50 สมาคมราชกรีฑาสโมสร สามัญ 05 มีนาคม 2542 2565 ติดต่อสมาคม
51 สวนลุมรวมมิตร สามัญ 15 กันยายน 2557 2565 ติดต่อสมาคม
52 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามัญ 06 สิงหาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
53 ชมรมแบดมินตันระยอง สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2566 ปกติ
54 อมาตยกุล สามัญ 27 มกราคม 2559 2566 ปกติ
55 PUTI CLUB สามัญ 16 ธันวาคม 2555 2566 ปกติ
56 Spirit by Maneepong สามัญ 26 มิถุนายน 2557 2566 ปกติ
57 แม่สอดแบดมินตัน สามัญ 07 มีนาคม 2559 2565 ติดต่อสมาคม
58 THE FOX CLUP สามัญ 10 พฤษภาคม 2561 2567 ปกติ
59 เชียงราย สามัญ 07 สิงหาคม 2557 2567 ปกติ
60 ชมรมแบดมินตัน พล.ร.9 สามัญ 18 กรกฎาคม 2560 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
61 ชมรมแบดมินตัน มณฑลทหารบกที่ 14 สามัญ 07 พฤศจิกายน 2560 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
62 ชมรมแบดมินตัน ร.12 พัน.3 รอ. สามัญ 07 พฤศจิกายน 2560 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
63 ชมรมแบดมินตันค่ายศรีโสธร สามัญ 07 พฤศจิกายน 2560 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
64 แบดมินตัน ร.2 พัน.2 รอ สามัญ 07 พฤศจิกายน 2560 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
65 สุรนารีแบดมินตัน สามัญ 09 เมษายน 2561 2565 ติดต่อสมาคม
66 JUMBO KPP Badminton สามัญ 25 ธันวาคม 2561 2566 ปกติ
67 บ้านทองหยอด สามัญ 18 มกราคม 2562 2566 ปกติ
68 พรหมลิขิตแบดมินตัน สามัญ 22 มีนาคม 2562 2566 ปกติ
ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 3D Badminton Academy สมทบ 08 กรกฎาคม 2565 2565 ติดต่อสมาคม
2 7 แบดมินตัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
3 71 Sport Club สมทบ 29 มิถุนายน 2557 2565 ติดต่อสมาคม
4 9 คอร์ทแบดมินตัน สมทบ 11 มีนาคม 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
5 @First สมทบ 14 มิถุนายน 2555 2565 ติดต่อสมาคม
6 @Infinite สมทบ 15 สิงหาคม 2561 2566 ปกติ
7 @ลูกแบดน่าน สมทบ 26 กุมภาพันธ์ 2562 2566 ปกติ
8 A&N Badminton สมทบ 28 ตุลาคม 2565 2566 ปกติ
9 ALL STARS 2018 สมทบ 11 มีนาคม 2561 2567 ปกติ
10 AMWISHSC สมทบ 04 กันยายน 2560 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
11 AT BADMINTON สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
12 ATTITUDE สมทบ 06 มิถุนายน 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
13 ATURMAJU สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
14 AUN Badminton Club สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
15 B.K.TEAM สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
16 B.N.Y สมทบ 16 กรกฎาคม 2561 2565 ติดต่อสมาคม
17 Badkhuntian สมทบ 26 กุมภาพันธ์ 2562 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
18 Badminton Ezy สมทบ 04 สิงหาคม 2551 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
19 Badminton Jate club สมทบ 07 กุมภาพันธ์ 2561 2565 ติดต่อสมาคม
20 BAMBOO TEAM ปราจีน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
21 Bangkok Sports School สมทบ 12 พฤษภาคม 2558 2566 ปกติ
22 BATTLE DORE สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคม
23 BB club Udon สมทบ 22 สิงหาคม 2559 2565 ติดต่อสมาคม
24 BBC BANGLI BADMINTON CLUB สมทบ 03 กุมภาพันธ์ 2563 2565 ติดต่อสมาคม
25 Be To Win สมทบ 01 พฤษภาคม 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
26 BEGINS สมทบ 17 มีนาคม 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
27 Bestminton สมทบ 07 พฤศจิกายน 2561 2565 ติดต่อสมาคม
28 BJ Badminton สมทบ 28 พฤษภาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
29 BL Sport สมทบ 24 เมษายน 2561 2566 ปกติ
30 BLOWFISH สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ปกติ
31 BMD Badminton สมทบ 29 มิถุนายน 2557 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
32 BMT แบดมินตันแม่สอดทีม สมทบ 03 กรกฎาคม 2561 2565 ติดต่อสมาคม
33 BOUNCY สมทบ 07 สิงหาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
34 BOY'S CLUB สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคม
35 Brightminton สมทบ 28 ตุลาคม 2565 2565 ติดต่อสมาคม
36 Bunyawat Team สมทบ 26 สิงหาคม 2557 2567 ปกติ
37 C SQUARE สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
38 C.THAI สมทบ 09 พฤษภาคม 2556 2568 ปกติ
39 CAT ศรีราชา สมทบ 03 กุมภาพันธ์ 2563 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
40 CMI BADMINTON CHIANGMAI สมทบ 03 กุมภาพันธ์ 2563 2566 ปกติ
41 CR BADMINTON สมทบ 28 มิถุนายน 2555 2565 ติดต่อสมาคม
42 CSC Badminton สมทบ 22 กุมภาพันธ์ 2564 2566 ปกติ
43 CSD HANUMAN (หนุมานกองปราบ) สมทบ 28 ตุลาคม 2565 2566 ปกติ
44 CTI WINEX สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
45 D-VER'Badminton สมทบ 26 กุมภาพันธ์ 2561 2565 ติดต่อสมาคม
46 D.P. BADMINTON สมทบ 10 กุมภาพันธ์ 2558 2566 ปกติ
47 DP RAYONG BADMINTON สมทบ 27 พฤษภาคม 2552 2565 ติดต่อสมาคม
48 EAGLE THAILAND สมทบ 26 สิงหาคม 2557 2566 ปกติ
49 Eight Badminton สมทบ 02 กันยายน 2558 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
50 Enjoy Team สมทบ 01 มกราคม 2556 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
51 EXCENTIAL Badminton Club สมทบ 29 มีนาคม 2565 2565 ติดต่อสมาคม
52 EXIST BADMINTON CLUB สมทบ 31 มีนาคม 2564 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
53 F's CLUB สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2565 ติดต่อสมาคม
54 FAMILY 05 สมทบ 09 เมษายน 2561 2566 ปกติ
55 FINIX Club สมทบ 06 มีนาคม 2560 2565 ติดต่อสมาคม
56 FYC สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคม
57 g.a.p. สมทบ 06 มีนาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
58 GEN-X สมทบ 29 พฤษภาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
59 GOLD RACKET สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2566 ปกติ
60 Great Thailand Badminton Academy สมทบ 28 ตุลาคม 2565 2566 ปกติ
61 Greenhill Badminton สมทบ 14 มิถุนายน 2560 2568 ปกติ
62 H.D.Y. สมทบ 13 พฤศจิกายน 2561 2565 ติดต่อสมาคม
63 H.W. BADMINTON สมทบ 13 มกราคม 2566 2566 ปกติ
64 Happiness Badminton Club สมทบ 04 กุมภาพันธ์ 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
65 I SMASH สมทบ 19 ตุลาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคม
66 INDY สมทบ 13 กันยายน 2558 2566 ปกติ
67 Infinity Badminton Club สมทบ 26 มิถุนายน 2561 2565 ติดต่อสมาคม
68 JJ badminton สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคม
69 JP ACADEMY สมทบ 02 กันยายน 2558 2566 ปกติ
70 JSP สมทบ 22 กุมภาพันธ์ 2559 2565 ติดต่อสมาคม
71 K-FIGHT สมทบ 03 เมษายน 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
72 K.6 BADMINTON CLUB สมทบ 08 ตุลาคม 2562 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
73 KEEREE BADMINTON สมทบ 11 ธันวาคม 2555 2567 ปกติ
74 KIP BADMINTON CLUB สมทบ 14 มีนาคม 2560 2566 ปกติ
75 KN BADMINTON ACADEMY สมทบ 25 มกราคม 2561 2565 ติดต่อสมาคม
76 KUBO (คูโบ้) สมทบ 28 กันยายน 2559 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
77 KUNCHALA BADMINTON CLUB สมทบ 06 มีนาคม 2563 2565 ติดต่อสมาคม
78 Lamphun smash badminton สมทบ 28 ตุลาคม 2565 2565 ติดต่อสมาคม
79 Limitless Badminton สมทบ 03 กันยายน 2560 2565 ติดต่อสมาคม
80 LSC หล่มสัก สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2565 ติดต่อสมาคม
81 MANTA BADMINTON CLUB สมทบ 29 ธันวาคม 2564 2566 ปกติ
82 MAXIMUM TEAM สมทบ 08 กุมภาพันธ์ 2561 2566 ปกติ
83 MC Badminton สมทบ 13 มกราคม 2566 2566 ปกติ
84 MP Nakhonsawan สมทบ 13 มกราคม 2566 2566 ปกติ
85 New Athlete สมทบ 08 พฤศจิกายน 2558 2565 ติดต่อสมาคม
86 New Star Badminton Club สมทบ 07 ตุลาคม 2562 2566 ปกติ
87 NEXT สมทบ 28 ตุลาคม 2565 2566 ปกติ
88 Nirin Badminton Club สมทบ 22 มิถุนายน 2563 2565 ติดต่อสมาคม
89 Northeast Academy สมทบ 24 สิงหาคม 2563 2566 ปกติ
90 NP COURT สมทบ 01 มกราคม 2557 2555 ติดต่อสมาคมด่วน
91 NSIGN สมทบ 23 พฤศจิกายน 2559 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
92 NUTTY PROFESSOR สมทบ 01 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
93 OHO Badminton สมทบ 14 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
94 P.B.C. HatYai สมทบ 31 มีนาคม 2564 2565 ติดต่อสมาคม
95 P.K.I.THAILAND สมทบ 28 มิถุนายน 2561 2566 ปกติ
96 PB CLUB แบดมินตันพะเยา สมทบ 31 ธันวาคม 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
97 PHENOMENAL BADMINTON สมทบ 24 สิงหาคม 2563 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
98 PJ Sport Club สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
99 PR BADMINTON สมทบ 25 มกราคม 2561 2566 ปกติ
100 Primary Badminton สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
101 Proskills Team สมทบ 23 พฤศจิกายน 2559 2565 ติดต่อสมาคม
102 PUZJAK BADMINTON ACADEMY สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
103 PXT สมทบ 04 ธันวาคม 2561 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
104 Qsc สมทบ 22 มิถุนายน 2563 2565 ติดต่อสมาคม
105 Queen ' s power สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ปกติ
106 R.E.SPORT สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2555 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
107 R.O.Badminton สมทบ 18 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
108 Rising Star สมทบ 08 กรกฎาคม 2565 2565 ติดต่อสมาคม
109 ROYAL STAR สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
110 RTS BADMINTON CLUB สมทบ 04 กันยายน 2556 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
111 S.Siam สมทบ 19 พฤศจิกายน 2560 2566 ปกติ
112 S29 สมทบ 26 มิถุนายน 2557 2566 ปกติ
113 SARAPAT racket club สมทบ 13 มกราคม 2566 2566 ปกติ
114 SATURN สมทบ 19 กุมภาพันธ์ 2556 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
115 SBU สมทบ 08 กรกฎาคม 2565 2565 ติดต่อสมาคม
116 SCG 1995 สุราษฏร์ธานี สมทบ 04 พฤศจิกายน 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
117 SDD สมทบ 28 ตุลาคม 2563 2565 ติดต่อสมาคม
118 SEARCH GURU สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
119 Selling dream Badminton Clun สมทบ 13 มกราคม 2566 2566 ปกติ
120 Sena Sport Station สมทบ 04 กรกฎาคม 2561 2566 ปกติ
121 SIAM BADMINTON สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
122 SINGHA LARNTHONG สมทบ 18 ตุลาคม 2561 2566 ปกติ
123 SINGHA UD สมทบ 09 พฤศจิกายน 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
124 SISB INTERNATIONAL BADMINTON ACADEMY สมทบ 23 ตุลาคม 2560 2566 ปกติ
125 SLB Badminton Club สมทบ 26 พฤศจิกายน 2564 2565 ติดต่อสมาคม
126 SM.BADMINTON สมทบ 05 กรกฎาคม 2560 2566 ปกติ
127 SN Badminton สมทบ 31 มีนาคม 2564 2565 ติดต่อสมาคม
128 South Tiger Team สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
129 Southern Academy สมทบ 03 กรกฎาคม 2561 2565 ติดต่อสมาคม
130 SP TEAM สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคม
131 ST MOSSA RAYONG สมทบ 07 พฤศจิกายน 2560 2565 ติดต่อสมาคม
132 STAMINA BADMINTON สมทบ 20 พฤษภาคม 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
133 SUPANUT TEAM สมทบ 09 กุมภาพันธ์ 2562 2566 ปกติ
134 Synergy สมทบ 05 กุมภาพันธ์ 2561 2568 ปกติ
135 T.P.Maesot Badminton Academy สมทบ 01 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
136 TC BADMINTON CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
137 TEERAPAT BADMINTON สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2567 ปกติ
138 Thai Power สมทบ 23 เมษายน 2558 2568 ปกติ
139 THE TREE CLUB สมทบ 13 มกราคม 2566 2566 ปกติ
140 The Ultimate Sport Club Rayong สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
141 The UltimateTeam สมทบ 24 เมษายน 2561 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
142 TOO Team สมทบ 26 มกราคม 2565 2565 ติดต่อสมาคม
143 Triple V สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2565 ติดต่อสมาคม
144 TW BADMINTON CLUB BY TON-TAWAN สมทบ 08 กรกฎาคม 2565 2566 ปกติ
145 UDON ARCHA สมทบ 19 กุมภาพันธ์ 2558 2565 ติดต่อสมาคม
146 UNIMAX สมทบ 04 กรกฎาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคม
147 Unite สมทบ 07 สิงหาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคม
148 UNITY&RAWIN สมทบ 01 กันยายน 2555 2566 ปกติ
149 V Ready สมทบ 07 ตุลาคม 2562 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
150 V WiN Chonburi สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2566 ปกติ
151 Vasin BC สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2565 ติดต่อสมาคม
152 Vayu Badminton Club สมทบ 06 มีนาคม 2563 2566 ปกติ
153 W.K. Badminton สมทบ 21 ตุลาคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
154 WING 4 BADMINTON สมทบ 05 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
155 Winmax Badminton Club สมทบ 18 ตุลาคม 2561 2566 ปกติ
156 XZYTE SPORTCLUB PATTAYA สมทบ 24 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
157 Y-BADMINTON สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
158 YA CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
159 YAI สมทบ 04 พฤศจิกายน 2557 2566 ปกติ
160 Yodchay Badminton สมทบ 28 ตุลาคม 2565 2566 ปกติ
161 Young blood club สมทบ 31 มีนาคม 2564 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
162 YTK BADMINTON สมทบ 26 กุมภาพันธ์ 2561 2565 ติดต่อสมาคม
163 กองทัพภาคที่ 3 สมทบ 22 พฤษภาคม 2560 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
164 การไฟฟ้านครหลวง สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
165 กำแพงเพชร สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคม
166 กู๊ดวิว คอมเพล็กซ์ สมทบ 09 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
167 คอนบริโอ สมทบ 05 เมษายน 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
168 จรรอลิน แบดมินตัน สมทบ 24 สิงหาคม 2563 2567 ปกติ
169 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคม
170 จูเนียร์ สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
171 ชมรมกีฬาแบดมินตันจังหวัดสมุทรสาคร สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
172 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
173 ชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปาง สมทบ 09 สิงหาคม 2557 2566 ปกติ
174 ชมรมแบดมินตันบุรีรัมย์ สมทบ 04 กุมภาพันธ์ 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
175 ชมรมแบดมินตันบ่อน้ำมันฝาง สมทบ 22 มีนาคม 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
176 ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สมทบ 14 ตุลาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
177 ชมรมแบดมินตันสมุทรสงคราม สมทบ 20 ตุลาคม 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
178 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองท่าข้าม สมทบ 29 มิถุนายน 2560 2566 ปกติ
179 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมทบ 06 พฤษภาคม 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
180 ชมรมแบดมินตันเพชรบูรณ์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
181 ชมรมแบดมินตันโรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์ สมทบ 28 ตุลาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
182 ชยาธิปแบดมินตันขอนแก่น สมทบ 23 มีนาคม 2560 2565 ติดต่อสมาคม
183 ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน สมทบ 02 กรกฎาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
184 ดอนเมืองแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
185 ดาวกาญจนา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
186 ตรีเลิศ สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ปกติ
187 ต้นกล้าตะวัน สมทบ 06 มิถุนายน 2557 2566 ปกติ
188 ทองร้อยยิ่งแบดมินตัน สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
189 ทัพพะยาแบดคลับ สมทบ 10 มกราคม 2560 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
190 นครขอนแก่น Badminton club สมทบ 28 ตุลาคม 2563 2565 ติดต่อสมาคม
191 นครลำปาง สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคม
192 นครแม่สอดแบดมินตันคลับ (NMBC) สมทบ 14 มีนาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
193 นวลจันทร์ 56 สมทบ 19 พฤศจิกายน 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
194 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
195 น้วยเดียวตุ้ง สมทบ 15 ธันวาคม 2554 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
196 บอร์น ทู บี สมทบ 03 มีนาคม 2558 2566 ปกติ
197 บางขุนเทียน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
198 บางนรา สมทบ 05 มีนาคม 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
199 บ่อวินอารีน่า สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
200 บ้านปลาทับทิม สมทบ 14 มิถุนายน 2558 2566 ปกติ
201 บ้านพัฒก์ สมทบ 24 สิงหาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
202 บ้านเดชแบดมินตัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
203 ปทุมธานีวิคตอรี่ สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2558 2565 ติดต่อสมาคม
204 ปราชญ์เปรียวแบดมินตัน สมทบ 28 ตุลาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
205 พชร สมทบ 12 กันยายน 2560 2565 ติดต่อสมาคม
206 พรนิมิต สมทบ 28 ตุลาคม 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
207 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
208 พังงา สมทบ 24 ธันวาคม 2555 2566 ปกติ
209 พันธุ์ครุฑ สมทบ 26 มิถุนายน 2557 2565 ติดต่อสมาคม
210 พาวเวอร์อัพสปอร์ตคลับ สมทบ 19 ธันวาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
211 พีเคอารีน่า สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ปกติ
212 มหาชัยเมืองทอง สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ปกติ
213 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมทบ 16 กรกฎาคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
214 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
215 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคม
216 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
217 มอดินแดง ขอนแก่น สมทบ 29 มิถุนายน 2560 2565 ติดต่อสมาคม
218 มาตีโต้ สมทบ 11 กรกฎาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
219 มาวินแบดมินตัน สมทบ 12 กันยายน 2560 2565 ติดต่อสมาคม
220 รัตนรังสรรค์ระนอง สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคม
221 ราชพฤกษ์ นครราชสีมา สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคม
222 ร้อยเอ็ดแบดมินตัน สมทบ 28 ตุลาคม 2565 2566 ปกติ
223 วี บียอนด์ สมทบ 14 พฤศจิกายน 2559 2565 ติดต่อสมาคม
224 วีเอส แบดมินตัน สมทบ 21 ธันวาคม 2558 2567 ปกติ
225 ศรีราชา อารีน่า สมทบ 19 พฤศจิกายน 2560 2566 ปกติ
226 ศูนย์ฝึกแบดมินตันหนองจอก สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
227 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเยาวชนเทศบาลเมืองตาก สมทบ 02 มิถุนายน 2565 2566 ปกติ
228 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
229 สปอร์ต อารีนา หาดใหญ่ สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
230 สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี สมทบ 29 ธันวาคม 2564 2566 ปกติ
231 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย สมทบ 07 ตุลาคม 2562 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
232 สยามนครธานี สมทบ 18 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
233 สรัสจันทร สมทบ 02 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
234 สราญรมย์แบดมินตันระยอง สมทบ 09 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
235 สวรรคโลก สมทบ 21 ตุลาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
236 สัตหีบ สมทบ 03 กุมภาพันธ์ 2563 2565 ติดต่อสมาคม
237 สันติภาพแบดมินตัน น่าน สมทบ 10 มีนาคม 2562 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
238 สามอ่าวแบดมินตัน สมทบ 30 ธันวาคม 2564 2565 ติดต่อสมาคม
239 สายรุ้งสปอร์ตคลับ สมทบ 10 กรกฎาคม 2557 2567 ปกติ
240 สายไหมแบดมินตัน สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2566 ปกติ
241 สิงห์ H.H. สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ปกติ
242 สิงโต แบดมินตัน อุบลราชธานี สมทบ 19 มีนาคม 2560 2565 ติดต่อสมาคม
243 สิทธิรัตน์คลับ สมทบ 09 สิงหาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
244 สีมาแบดมินตัน สมทบ 23 มีนาคม 2559 2565 ติดต่อสมาคม
245 สุโขทัย สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
246 สโมสรแบดมินตัน MCP สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ปกติ
247 สโมสรแบดมินตันพณิชยการราชดำเนิน สมทบ 01 มีนาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
248 สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 29 ตุลาคม 2558 2566 ปกติ
249 หงส์ สมทบ 18 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
250 หัวหินแบดมินตัน 2015 สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
251 อบจ.ปราจีนบุรี สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2566 ปกติ
252 อันดามัน สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
253 อัลฟ่า กระบี่ สมทบ 28 ตุลาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
254 อาธีน่ายามาฮ่าแบดมินตัน สมทบ 30 ตุลาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
255 อิมพีเรียลเชียงใหม่สปอร์ตคลับ สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
256 อุบลราชธานี สมทบ 15 กันยายน 2557 2565 ติดต่อสมาคม
257 เกตุแก้ว สมทบ 07 สิงหาคม 2557 2566 ปกติ
258 เกษมศักดิ์ Badminton Academy สมทบ 18 กรกฎาคม 2562 2565 ติดต่อสมาคม
259 เกษมสัมพันธ์พานแบดมินตัน สมทบ 19 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
260 เขี้ยวลากดิน สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ปกติ
261 เทศบาลนครปฐม สมทบ 07 มีนาคม 2559 2565 ติดต่อสมาคม
262 เพชรพารุณ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
263 เพชรอนันต์ สมทบ 22 สิงหาคม 2559 2566 ปกติ
264 เมืองแกลง แบดมินตัน สมทบ 28 ตุลาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
265 เยาวชนแบดมินตันเกาะสมุย สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
266 เลาหจิตรแบดมินตัน สมทบ 03 กุมภาพันธ์ 2563 2566 ปกติ
267 เอส วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 07 มีนาคม 2560 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
268 เอส.พี.สปอร์ต ปากช่อง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
269 เอ็ม เค Academy สมทบ 26 มกราคม 2565 2565 ติดต่อสมาคม
270 แบดมินตัน PBC สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2566 ปกติ
271 แบดมินตัน ZAP สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
272 แบดมินตัน อบจ.แพร่ สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ปกติ
273 แบดมินตัน เค ซี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
274 แบดมินตันกิตติกุล สมทบ 01 มีนาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
275 แบดมินตันกิ่งประดู่ สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ติดต่อสมาคม
276 แบดมินตันกีฬา เอ็ม.ซี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
277 แบดมินตันค่ายอดิศร สมทบ 01 ธันวาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
278 แบดมินตันจังหวัดจันทบุรี สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ปกติ
279 แบดมินตันจังหวัดตราด สมทบ 28 ตุลาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
280 แบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
281 แบดมินตันจังหวัดราชบุรี สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
282 แบดมินตันจังหวัดลำพูน สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2566 ปกติ
283 แบดมินตันจังหวัดศรีสะเกษ สมทบ 24 กุมภาพันธ์ 2559 2566 ปกติ
284 แบดมินตันจังหวัดสตูล สมทบ 09 มีนาคม 2558 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
285 แบดมินตันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมทบ 19 ธันวาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
286 แบดมินตันจังหวัดสุรินทร์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
287 แบดมินตันจังหวัดเลย สมทบ 03 กุมภาพันธ์ 2563 2566 ปกติ
288 แบดมินตันฉะเชิงเทรา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
289 แบดมินตันชนะชน สมทบ 29 มีนาคม 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
290 แบดมินตันชะอำ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
291 แบดมินตันซาตี๋ สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2567 ปกติ
292 แบดมินตันตราด สมทบ 19 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
293 แบดมินตันทองมี สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
294 แบดมินตันทุ่งใหญ่ สมทบ 10 กันยายน 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
295 แบดมินตันนครปฐม สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
296 แบดมินตันนครพนม สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
297 แบดมินตันนัดดา สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
298 แบดมินตันบางคล้า สมทบ 26 สิงหาคม 2555 2567 ปกติ
299 แบดมินตันบางบัวทอง สมทบ 07 ตุลาคม 2562 2566 ปกติ
300 แบดมินตันบางม่วง สมทบ 25 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
301 แบดมินตันบ้านบางเหนียว(BBNภูเก็ต) สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
302 แบดมินตันปากน้ำ 23 สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
303 แบดมินตันปากน้ำโพ สมทบ 19 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
304 แบดมินตันปิ่นจุฑา สมทบ 28 พฤษภาคม 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
305 แบดมินตันพระธาตุผาแดง สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
306 แบดมินตันพีรวัฒน์ สมทบ 26 พฤศจิกายน 2564 2565 ติดต่อสมาคม
307 แบดมินตันมิตร 2000 ปทุมธานี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
308 แบดมินตันมิตรผดุง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
309 แบดมินตันมิตรภาพ สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2566 ปกติ
310 แบดมินตันยาสูบ สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
311 แบดมินตันรักษ์-รักษ์ สมทบ 07 มกราคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
312 แบดมินตันรัชดาพร อำเภอศรีเชียงใหม่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
313 แบดมินตันลียะวนิช สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
314 แบดมินตันวัชรี-ประสิทธิ์ เชียงราย สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคมด่วน
315 แบดมินตันวัน สมทบ 13 กรกฎาคม 2554 2566 ปกติ
316 แบดมินตันศึกษาประชาสามัคคี สมทบ 19 ตุลาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
317 แบดมินตันศูนย์การทหารราบ สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
318 แบดมินตันศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
319 แบดมินตันสกลนคร สมทบ 05 กรกฎาคม 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
320 แบดมินตันสมุทรปราการ สมทบ 29 ธันวาคม 2564 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
321 แบดมินตันสมเด็จแอดโปรเกรียง สมทบ 07 กรกฎาคม 2557 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
322 แบดมินตันสยามกีฬา สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
323 แบดมินตันสลกบาตร สมทบ 16 กันยายน 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
324 แบดมินตันสว่างสรรค์เพชร สมทบ 18 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
325 แบดมินตันสาธิตประสานมิตร สมทบ 19 กรกฎาคม 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
326 แบดมินตันสามพราน สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
327 แบดมินตันสามัคคีเชียงราย สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
328 แบดมินตันสำโรง สมทบ 14 มิถุนายน 2555 2566 ปกติ
329 แบดมินตันหนองคาย สมทบ 08 กรกฎาคม 2565 2565 ติดต่อสมาคม
330 แบดมินตันห้วยยอด สมทบ 05 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
331 แบดมินตันอันอิ สมทบ 21 มกราคม 2562 2566 ปกติ
332 แบดมินตันอาจารย์และข้าราชการ มอ. สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
333 แบดมินตันอำเภอพังโคน สมทบ 21 กันยายน 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
334 แบดมินตันอุดรธานี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
335 แบดมินตันฮากกา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
336 แบดมินตันเจียระไน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
337 แบดมินตันเชียงคำ สมทบ 10 กรกฎาคม 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
338 แบดมินตันเทศบาลเมืองชุมพร สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
339 แบดมินตันเพชรบุรี สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
340 แบดมินตันเมืองตาก สมทบ 19 ตุลาคม 2561 2565 ติดต่อสมาคม
341 แบดมินตันเมืองสุนทร(ภู่) สมทบ 18 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
342 แบดมินตันเยาวชนเทศบาลนครนครสวรรค์ สมทบ 14 มกราคม 2562 2565 ติดต่อสมาคม
343 แบดมินตันเอราวัณ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
344 แบดมินตันเอสทีม สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
345 แบดมินตันแม่ฮ่องสอน สมทบ 12 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
346 แบดมินตันไดมอนด์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
347 แม่กลอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
348 แอดฉลองแบดมินตัน สมทบ 22 กุมภาพันธ์ 2564 2566 ปกติ
349 แฮปปี้แบดมินตัน สมทบ 25 มิถุนายน 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
350 โค้ชไอซ์แบดมินตันคลับ สมทบ 22 สิงหาคม 2559 2566 ปกติ
351 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ แบดมินตัน สมทบ 19 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
352 โรงแบดภูเก็จ สมทบ 28 ตุลาคม 2565 2566 ปกติ
353 โรงแรมอโนมา แกรนด์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
354 ไชยาแบดมินตัน สมทบ 28 สิงหาคม 2555 2573 ปกติ
355 ไตรมิตรร้อยเอ็ด สมทบ 11 กุมภาพันธ์ 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
356 ไทยสไมล์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
357 ไทยออยล์ สมทบ 05 มีนาคม 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
358 ไวท์เฮ้าส์ แอนด์ ทอล์สัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 29 พ.ค. 2566