รายละเอียดการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตัน 

ให้ดาวโหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งกลับมายังสมาคมฯ
พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัคร 750 บาท(ค่าสมาชิกแรกเข้า 500 บาท+ค่าบำรุงรายปี 250 บาท)


ท่านสามารถชำระค่าบำรุงรายปี (สมาชิกสามัญ 500 บาท สมาชิกสมทบ 250 บาท)
โดยโอนเงิน เข้า บัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-11919-9 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา อลลซีซั่นเพลส  บัญชี ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax  02-2553392 หรือ mail มาที่ btournament@gmail.com

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 @CNX สามัญ 15 กันยายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
2 DOME Academy สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2561 ปกติ
3 GRANULAR สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
4 HP แบดมินตันเชียงราย สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
5 KB กรุงเทพ สามัญ 25 พฤษภาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
6 KTR HATYAI BADMINTON สามัญ 29 กันยายน 2559 2561 ปกติ
7 MT ARENA สามัญ 23 พฤศจิกายน 2559 2563 ปกติ
8 SPORT TOWN สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2561 ปกติ
9 YWCA กรุงเทพ สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
10 เทศบาลเมืองชลบุรี สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
11 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
12 เทศบาลนครหาดใหญ่ สามัญ 24 กุมภาพันธ์ 2548 2560 ติดต่อสมาคม
13 เทศบาลบ้านนา สามัญ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
14 เทศบาลพิษณุโลก สามัญ 23 กรกฎาคม 2545 2560 ติดต่อสมาคม
15 เสนานิคม สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
16 แบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
17 แบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี สามัญ 19 กันยายน 2544 2562 ปกติ
18 แบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
19 แบดมินตันเทศบาลนครภูเก็ต สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
20 Badminton PJ สามัญ 11 พฤษภาคม 2561 2561 ปกติ ออกหนังสือรับ 11 พฤษภาคม 2561
21 แบดมินตันเทศบาลนครยะลา สามัญ 29 สิงหาคม 2555 2562 ปกติ
22 แบดมินตันดิลก สามัญ 08 กรกฎาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
23 แบดมินตันตำรวจ สามัญ 03 กันยายน 2556 2561 ปกติ
24 แบดมินตันบางโพ สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
25 แบดมินตันปิยรมณ์สปอร์ตคลับ สามัญ 11 ธันวาคม 2546 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
26 แบดมินตันภคภัทร์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
27 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ สามัญ 28 มกราคม 2559 2561 ปกติ
28 แบดมินตันศิริภูล สามัญ 25 มกราคม 2549 2560 ติดต่อสมาคม
29 แร็กเก็ตมิวเซียม สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
30 โรดี้คอร์ท สามัญ 11 ธันวาคม 2546 2561 ปกติ
31 กรุงเทพมหานคร สามัญ 13 กุมภาพันธ์ 2545 2561 ปกติ
32 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
33 ตรังจูเนียร์ สามัญ 23 พฤศจิกายน 2559 2562 ปกติ
34 ทหารอากาศ สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
35 ที ไทยแลนด์ สามัญ 24 กันยายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
36 ธนบุรี สามัญ 07 พฤษภาคม 2545 2561 ปกติ
37 บมจ. ทีโอที สามัญ 10 เมษายน 2561 2562 ปกติ
38 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด( มหาชน ) สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
39 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
40 บี จี สปอร์ต สามัญ 19 มีนาคม 2550 2560 ติดต่อสมาคม
41 ลานนาเชียงใหม่ สามัญ 10 พฤษภาคม 2548 2560 ติดต่อสมาคม
42 ศรีราชาสปอร์ตคลับ สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2561 ปกติ
43 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สามัญ 20 กุมภาพันธ์ 2558 2561 ปกติ
44 สมาคมกีฬากรุงเก่า สามัญ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
45 สมาคมราชกรีฑาสโมสร สามัญ 06 มีนาคม 2542 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
46 สวนลุมรวมมิตร สามัญ 16 กันยายน 2557 2562 ปกติ
47 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามัญ - 2560 ติดต่อสมาคม
48 ชมรมแบดมินตันระยอง สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
49 อมาตยกุล สามัญ 28 มกราคม 2559 2561 ปกติ
50 PUTI CLUB สามัญ 17 ธันวาคม 2555 2561 ปกติ
51 THE FOX CLUP สามัญ 11 พฤษภาคม 2561 2561 ปกติ ออกหนังสือรับ 11 พฤษภาคม 2561
52 แบดมินตันค่ายอดิศร สามัญ 01 ธันวาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
53 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สามัญ 10 เมษายน 2561 2563 ปกติ
ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 7 แบดมินตัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
2 71 Sport Club สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2562 ปกติ
3 9 คอร์ทแบดมินตัน สมทบ 11 มีนาคม 2558 2562 ปกติ
4 @First สมทบ 15 มิถุนายน 2555 2560 ติดต่อสมาคม
5 @Infinite สมทบ 16 สิงหาคม 2561 2561 ปกติ
6 A-TEAM สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2561 ปกติ
7 ALL STARS 2018 สมทบ 12 มีนาคม 2561 2561 ปกติ
8 AMPHAN สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
9 AMWISHSC สมทบ 04 กันยายน 2560 2561 ปกติ
10 AT BADMINTON สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
11 ATHLEISURE สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
12 ATTITUDE สมทบ 06 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
13 ATURMAJU สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2561 ปกติ
14 AUN Badminton Club สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2561 ปกติ
15 B S S สมทบ 13 พฤษภาคม 2558 2561 ปกติ
16 B.K.TEAM สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
17 B.N.Y สมทบ 17 กรกฎาคม 2561 2561 ปกติ
18 Badminton Ezy สมทบ 04 สิงหาคม 2551 2561 ปกติ
19 Badminton Jate club สมทบ 08 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
20 BAMBOO TEAM ปราจีน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
21 BATTLE DORE สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
22 BB club Udon สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคม
23 BEGINS สมทบ 17 มีนาคม 2558 2561 ปกติ
24 BJ Badminton สมทบ 29 พฤษภาคม 2557 2562 ปกติ
25 BL Sport สมทบ 25 เมษายน 2561 2561 ปกติ
26 BLOWFISH สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
27 BMD Badminton สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
28 BMT แบดมินตันแม่สอดทีม สมทบ 04 กรกฎาคม 2561 2561 ปกติ
29 BOUNCY สมทบ 07 สิงหาคม 2561 2561 ปกติ
30 BOY'S CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
31 Bunyawat Team สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
32 C SQUARE สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
33 C.THAI สมทบ 10 พฤษภาคม 2556 2562 ปกติ
34 CR BADMINTON สมทบ 29 มิถุนายน 2555 2561 ปกติ
35 CR BADMINTON สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2561 ปกติ
36 CTI WINEX สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
37 D-VER'Badminton สมทบ 27 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
38 D.P. BADMINTON สมทบ 11 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
39 DP RAYONG BADMINTON สมทบ 28 พฤษภาคม 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
40 EAGLE THAILAND สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
41 Eight Badminton สมทบ 02 กันยายน 2558 2561 ปกติ
42 Enjoy Team สมทบ 01 มกราคม 2556 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
43 F's CLUB สมทบ 01 สิงหาคม 2561 2561 ปกติ
44 FAMILY 05 สมทบ 10 เมษายน 2561 2562 ปกติ
45 FINIX Club สมทบ 07 มีนาคม 2560 2561 ปกติ
46 FYC สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
47 GEN-X สมทบ 29 พฤษภาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
48 GOLD RACKET สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2563 ปกติ
49 Greenhill Badminton สมทบ 14 มิถุนายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
50 I SMASH สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
51 INDY สมทบ 14 กันยายน 2558 2560 ติดต่อสมาคม
52 Infinity Badminton Club สมทบ 27 มิถุนายน 2561 2561 ปกติ
53 JJ badminton สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
54 JSP สมทบ 23 กุมภาพันธ์ 2559 2561 ปกติ
55 K-FIGHT สมทบ 03 เมษายน 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
56 KEEREE BADMINTON สมทบ 12 ธันวาคม 2555 2564 ปกติ
57 KN BADMINTON ACADEMY สมทบ 26 มกราคม 2561 2561 ปกติ
58 KUBO (คูโบ้) สมทบ 29 กันยายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
59 Limitless Badminton สมทบ 04 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
60 LSC หล่มสัก สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
61 MAXIMUM TEAM สมทบ 09 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
62 MCP สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
63 New Athlete สมทบ 09 พฤศจิกายน 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
64 NP COURT สมทบ 01 มกราคม 2557 2555 ติดต่อสมาคมด่วน
65 NSIGN สมทบ 24 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
66 NUTTY PROFESSOR สมทบ 01 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
67 OHO Badminton สมทบ 14 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
68 P.K.I.THAILAND สมทบ 29 มิถุนายน 2561 2561 ปกติ
69 PAKKAWAT@KIP BADMINTON CLUB สมทบ 15 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
70 PJ Sport Club สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
71 PR BADMINTON สมทบ 26 มกราคม 2561 2561 ปกติ
72 Primary Badminton สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
73 Proskills Team สมทบ 24 พฤศจิกายน 2559 2561 ปกติ
74 PUZJAK BADMINTON ACADEMY สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
75 R.E.SPORT สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2555 2560 ติดต่อสมาคม
76 R.O.Badminton สมทบ 18 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
77 ROYAL STAR สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
78 RTS BADMINTON CLUB สมทบ 04 กันยายน 2556 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
79 S.siam สมทบ 20 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
80 S29 สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2561 ปกติ
81 SAIYAI สมทบ 24 มกราคม 2560 2562 ปกติ
82 SATURN สมทบ 19 กุมภาพันธ์ 2556 2560 ติดต่อสมาคม
83 SCG 1995 สุราษฎร์ สมทบ 04 พฤศจิกายน 2557 2562 ปกติ
84 SEARCH GURU สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
85 Sena Sport Station สมทบ 05 กรกฎาคม 2561 2561 ปกติ
86 SIAM BADMINTON สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
87 SINGHA UD สมทบ 09 พฤศจิกายน 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
88 SISB INTERNATIONAL BADMINTON ACADEMY สมทบ 24 ตุลาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
89 SM.BADMINTON สมทบ 06 กรกฎาคม 2560 2561 ปกติ
90 South Tiger Team สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2561 ปกติ
91 Southern Academy สมทบ 04 กรกฎาคม 2561 2561 ปกติ
92 SP TEAM สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
93 Spirit 99 สมทบ 08 ตุลาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
94 Spirit by Maneepong สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2561 ปกติ
95 ST MOSSA RAYONG สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2561 ปกติ
96 STAB STRIKE MAESOD BADMINTON CLUB สมทบ 08 มีนาคม 2559 2561 ปกติ
97 STAMINA BADMINTON สมทบ 20 พฤษภาคม 2558 2561 ปกติ
98 Synergy สมทบ 06 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
99 T.P.Maesot Badminton Academy สมทบ 01 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
100 TC BADMINTON CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
101 TEERAPAT BADMINTON สมทบ 28 มิถุนายน 2557 2561 ปกติ
102 Thai Power สมทบ 24 เมษายน 2558 2560 ติดต่อสมาคม
103 The Ultimate Sport Club Rayong สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ปกติ
104 The UltimateTeam สมทบ 25 เมษายน 2561 2561 ปกติ
105 Triple V สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
106 UDON ARCHA สมทบ 20 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
107 Unique by R-ma สมทบ 02 พฤษภาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
108 Unite สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
109 UNITY&RAWIN สมทบ 02 กันยายน 2555 2560 ติดต่อสมาคม
110 V WiN Chonburi สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ปกติ
111 Vasin BC สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคม
112 W.K. Badminton สมทบ 21 ตุลาคม 2557 2561 ปกติ
113 WING 4 BADMINTON สมทบ 05 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
114 XZYTE SPORTCLUB PATTAYA สมทบ 24 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
115 Y-BADMINTON สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
116 YA CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
117 YAI สมทบ 04 พฤศจิกายน 2557 2562 ปกติ
118 YTK BADMINTON สมทบ 27 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
119 กองบัญชาการกองทัพไทย สมทบ 14 มีนาคม 2560 2561 ปกติ
120 การไฟฟ้านครหลวง สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
121 กำแพงเพชร สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
122 กู๊ดวิว คอมเพล็กซ์ สมทบ 09 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
123 คอนบริโอ สมทบ 05 เมษายน 2561 2561 ปกติ
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
125 จูเนียร์ สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
126 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
127 ชมรมแบดมินตัน กองทัพบก สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
128 ชมรมแบดมินตัน พล.ร.9 สมทบ 19 กรกฎาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
129 ชมรมแบดมินตัน มณฑลทหารบกที่ 14 สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
130 ชมรมแบดมินตัน ร.ร.สาธิต มศว องครักษ์ สมทบ 28 ตุลาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
131 ชมรมแบดมินตันค่ายศรีโสธร สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
132 ชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปาง สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
133 ชมรมแบดมินตันบ่อน้ำมันฝาง สมทบ 22 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
134 ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สมทบ 14 ตุลาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
135 ชมรมแบดมินตันสมุทรสงคราม สมทบ 20 ตุลาคม 2558 2561 ปกติ
136 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองท่าข้าม สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
137 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมทบ 06 พฤษภาคม 2557 2561 ปกติ
138 ชยาธิปแบดมินตันขอนแก่น สมทบ 23 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
139 ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน สมทบ 02 กรกฎาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
140 ดอนเมืองแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
141 ดาวกาญจนา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
142 ตรีเลิศ สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
143 ต้นกล้าตะวัน สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
144 ทองร้อยยิ่งแบดมินตัน สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
145 ทัพพะยาแบดคลับ สมทบ 11 มกราคม 2560 2561 ปกติ
146 นครลำปาง สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
147 นครแม่สอดแบดมินตันคลับ (NMBC) สมทบ 14 มีนาคม 2561 2561 ปกติ
148 นวลจันทร์ 56 สมทบ 19 พฤศจิกายน 2557 2561 ปกติ
149 นัดดา สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2562 ปกติ
150 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
151 น้วยเดียวตุ้ง สมทบ 15 ธันวาคม 2554 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
152 บอร์น ทู บี สมทบ 03 มีนาคม 2558 2562 ปกติ
153 บางขุนเทียน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
154 บางนรา สมทบ 05 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
155 บ่อวินอารีน่า สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2561 ปกติ
156 บ้านปลาทับทิม สมทบ 15 มิถุนายน 2558 2565 ปกติ
157 บ้านเดชแบดมินตัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
158 ปทุมธานีวิคตอรี่ สมทบ 26 กุมภาพันธ์ 2558 2561 ปกติ
159 พชร สมทบ 13 กันยายน 2560 2562 ปกติ
160 พรนิมิต สมทบ 28 ตุลาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
161 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
162 พลสนะแบดมินตัน สมทบ 22 มิถุนายน 2555 2560 ติดต่อสมาคม
163 พังงา สมทบ 25 ธันวาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
164 พาวเวอร์อัพสปอร์ตคลับ สมทบ 19 ธันวาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคม
165 พีเคอารีน่า สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
166 มหาชัยเมืองทอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
167 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมทบ 16 กรกฎาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
168 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
169 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
170 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
171 มอดินแดง ขอนแก่น สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
172 มาตีโต้ สมทบ 11 กรกฎาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
173 มาวินแบดมินตัน สมทบ 13 กันยายน 2560 2563 ปกติ
174 รัตนรังสรรค์ระนอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
175 ราชพฤกษ์ นครราชสีมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2563 ปกติ
176 วี บียอนด์ สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2561 ปกติ
177 วีเอส แบดมินตัน สมทบ 21 ธันวาคม 2558 2567 ปกติ
178 ศรีราชา อารีน่า สมทบ 20 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
179 ศูนย์ฝึกแบดมินตันหนองจอก สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
180 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
181 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
182 สปอร์ต อารีนา หาดใหญ่ สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2560 ติดต่อสมาคม
183 สยามนครธานี สมทบ 18 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
184 สราญรมย์แบดมินตันระยอง สมทบ 09 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
185 สวรรคโลก สมทบ 21 ตุลาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
186 สายรุ้งสปอร์ตคลับ สมทบ 11 กรกฎาคม 2557 2561 ปกติ
187 สายไหมแบดมินตัน สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2566 ปกติ
188 สิงห์ H.H. สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
189 สิงโต แบดมินตัน อุบลราชธานี สมทบ 20 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
190 สิทธิรัตน์ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
191 สีมาแบดมินตัน สมทบ 24 มีนาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
192 สุรนารีแบดมินตัน สมทบ 10 เมษายน 2561 2562 ปกติ
193 สุโขทัย สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
194 สโมสรแบดมินตันพณิชยการราชดำเนิน สมทบ 01 มีนาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
195 สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 30 ตุลาคม 2558 2564 ปกติ
196 หงส์ สมทบ 18 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
197 หัวหินแบดมินตัน 2015 สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
198 อบจ.ปราจีนบุรี สมทบ 28 มิถุนายน 2557 2561 ปกติ
199 อันดามัน สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
200 อาธีน่ายามาฮ่า สมทบ 30 ตุลาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
201 อิมพีเรียลเชียงใหม่สปอร์ตคลับ สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
202 อุบลราชธานี สมทบ 16 กันยายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
203 เกตุแก้ว สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
204 เกษมสัมพันธ์พานแบดมินตัน สมทบ 19 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
205 เขี้ยวลากดิน สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
206 เชียงราย สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
207 เทศบาลนครปฐม สมทบ 08 มีนาคม 2559 2563 ปกติ
208 เพชรพารุณ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
209 เพชรอนันต์ สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
210 เยาวชนแบดมินตันเกาะสมุย สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
211 เอกมงคล สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
212 เอส วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 07 มีนาคม 2560 2561 ปกติ
213 เอส.พี.สปอร์ต ปากช่อง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
214 แบดมินตัน PBC สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
215 แบดมินตัน ZAP สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
216 แบดมินตัน ร.2 พัน.2 รอ สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
217 แบดมินตัน อบจ.แพร่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
218 แบดมินตัน เค ซี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
219 แบดมินตันกิตติกุล สมทบ 01 มีนาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
220 แบดมินตันกิ่งประดู่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
221 แบดมินตันกีฬา เอ็ม.ซี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
222 แบดมินตันจังหวัดจันทบุรี สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
223 แบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
224 แบดมินตันจังหวัดราชบุรี สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2562 ปกติ
225 แบดมินตันจังหวัดลำพูน สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
226 แบดมินตันจังหวัดศรีสะเกษ สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2559 2561 ปกติ
227 แบดมินตันจังหวัดสตูล สมทบ 10 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
228 แบดมินตันจังหวัดสมุทรสาคร สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
229 แบดมินตันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมทบ 19 ธันวาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
230 แบดมินตันจังหวัดสุรินทร์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
231 แบดมินตันฉะเชิงเทรา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
232 แบดมินตันชนะชน สมทบ 29 มีนาคม 2561 2561 ปกติ
233 แบดมินตันชะอำ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
234 แบดมินตันซาตี๋ สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
235 แบดมินตันตราด สมทบ 19 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
236 แบดมินตันทองมี สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
237 แบดมินตันทุ่งใหญ่ สมทบ 10 กันยายน 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
238 แบดมินตันนครปฐม สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
239 แบดมินตันนครพนม สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
240 แบดมินตันนครศรีธรรมราช สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
241 แบดมินตันบางคล้า สมทบ 27 สิงหาคม 2555 2560 ติดต่อสมาคม
242 แบดมินตันบางม่วง สมทบ 25 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
243 แบดมินตันบ้านบางเหนียว(BBNภูเก็ต) สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
244 แบดมินตันปากน้ำ 23 สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
245 แบดมินตันปากน้ำโพ สมทบ 19 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
246 แบดมินตันปิ่นจุฑา สมทบ 28 พฤษภาคม 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
247 แบดมินตันพระธาตุผาแดง สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2561 ปกติ
248 แบดมินตันพะเยา สมทบ 31 ธันวาคม 2558 2561 ปกติ
249 แบดมินตันมิตร 2000 ปทุมธานี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
250 แบดมินตันมิตรผดุง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
251 แบดมินตันมิตรภาพ สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ปกติ
252 แบดมินตันยาสูบ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
253 แบดมินตันรักษ์-รักษ์ สมทบ 07 มกราคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
254 แบดมินตันรัชดาพร อำเภอศรีเชียงใหม่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
255 แบดมินตันลียะวนิช สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
256 แบดมินตันวัชรี-ประสิทธิ์ เชียงราย สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
257 แบดมินตันวัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2554 2561 ปกติ
258 แบดมินตันศูนย์การทหารราบ สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
259 แบดมินตันศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
260 แบดมินตันสกลนคร สมทบ 05 กรกฎาคม 2560 2561 ปกติ
261 แบดมินตันสมเด็จแอดโปรเกรียง สมทบ 08 กรกฎาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
262 แบดมินตันสยามกีฬา สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
263 แบดมินตันสลกบาตร สมทบ 16 กันยายน 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
264 แบดมินตันสว่างสรรค์เพชร สมทบ 18 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
265 แบดมินตันสาธิตประสานมิตร สมทบ 19 กรกฎาคม 2560 2561 ปกติ
266 แบดมินตันสามพราน สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
267 แบดมินตันสามัคคีเชียงราย สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
268 แบดมินตันสำโรง สมทบ 15 มิถุนายน 2555 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
269 แบดมินตันสุรสิงหนาท สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
270 แบดมินตันห้วยยอด สมทบ 05 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
271 แบดมินตันอาจารย์และข้าราชการ มอ. สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
272 แบดมินตันอำเภอพังโคน สมทบ 21 กันยายน 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
273 แบดมินตันอุดรธานี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
274 แบดมินตันฮากกา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
275 แบดมินตันเจียระไน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
276 แบดมินตันเชียงคำ สมทบ 10 กรกฎาคม 2555 2562 ปกติ
277 แบดมินตันเทศบาลเมืองชุมพร สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
278 แบดมินตันเพชรบุรี สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
279 แบดมินตันเพชรบูรณ์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
280 แบดมินตันเมืองสุนทร(ภู่) สมทบ 18 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
281 แบดมินตันเอราวัณ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
282 แบดมินตันเอสทีม สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
283 แบดมินตันแม่ฮ่องสอน สมทบ 12 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
284 แบดมินตันไดมอนด์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
285 แม่กลอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
286 แฮปปี้แบดมินตัน สมทบ 25 มิถุนายน 2555 2561 ปกติ
287 โค้ชไอซ์แบดมินตันคลับ สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2561 ปกติ
288 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ แบดมินตัน สมทบ 19 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
289 โรงแรมอโนมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
290 ไชยาแบดมินตัน สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2561 ปกติ
291 ไตรมิตรร้อยเอ็ด สมทบ 11 กุมภาพันธ์ 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
292 ไทยสไมล์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
293 ไทยออยล์ สมทบ 05 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
294 ไวท์เฮ้าส์ แอนด์ ทอล์สัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 11 ต.ค. 2561