รายละเอียดการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและแบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมาคมฯ

สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตัน

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯประเภทสมทบ

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯประเภทสามัญ (ต้องเป็นสมาชิดสมทบมาอย่างน้อย 2ปี)

สามารถชำระค่าบำรุงรักษารายปี (สมาชิกสามัญปีละ 500 บาท สมาชิกสมทบ 250 บาทต่อปี)
โดยโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-11919-9 ธนาคารกสิกร สาขาออลซีซั่นเพลส บัญชีออมทรัพย์,
หลังจากชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax 02-2553392 หรือ mail มาที่ btournament@badmintonthai.or.th . (พร้อมแจ้งชื่อทีม)

There are several reasons to visit an NZ online casino real money. You can win big money by playing different games, including blackjack and poker. In addition to the standard casino games, NZ casinos also offer many popular casino games, including slots. Slot machines are largely games of luck, and they can be played with any number of reels. Many have progressive jackpots that can run into millions of dollars. Other games offered by NZ online casinos include blackjack and roulette. Fairness and security are two important characteristics of online gambling sites. First, a reputable jurisdiction is likely to be more secure. The more stringent the jurisdiction, the less likely people are to be cheated. Second, top-tier gambling authorities implement a number of strict regulations and enforce them. While maintaining integrity at a top-tier level requires money, it's worth it in the long run. Furthermore, a reputable license means that players are less likely to be subjected to unfair treatment. No-wager welcome offers are also an important factor. While these offers don't come with guarantees, they can help you decide which online casino is right for you. No-wager welcome bonuses are a great way to try out an online casino's gaming platform and games before making a deposit. They're ideal for those who are new to online casinos, or want to get acquainted with the rules and regulations before depositing any money.

Australian players who want to play real money casino games should consider new online casino. These sites are growing in popularity and offer an array of exciting benefits. In fact, new online casinos in Australia are constantly entering the market. Therefore, Aussie players are sure to find a variety of sites to suit their needs. They can play from the comfort of their home or even on their mobile devices. The good thing about new online casinos in Australia is that they offer both Australians and international players the opportunity to gamble for real money. Regardless of your preferred payment method, new online casinos in Australia offer a wide range of banking options to suit your needs. Players can use credit cards, debit cards, prepaid cards, e-wallets, and bank transfers to fund their account. Most reliable new casinos offer a wide range of payment options that are secure and convenient. In addition, new casino sites in Australia have simple sign-up options and clear terms and conditions. Another way to contact new online casinos in Australia is through live chat. Live chat is a fast and effective way to communicate with support agents. Live chat is a convenient way to ask questions and get answers. Most new Australian online casinos feature live chat features for players to interact with real people in real time. In addition to live chat, some platforms also have email support. This makes it much easier for players to exchange information with the casino's support team.

Dobre kasyno online polskie musi mieć najwyższe standardy bezpieczeństwa i wydajnych dostawców oprogramowania, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych. Powinien również oferować aplikację mobilną. Łatwo jest stracić kontrolę nad swoimi pieniędzmi, grając online, a najlepszym sposobem na kontrolowanie ich jest robienie regularnych przerw i ograniczanie czasu gry do minimum. Kiedy zdecydujesz się zagrać, pamiętaj, aby trzymać się swojego budżetu. Nie chcesz stracić bankrolla w kilka minut.

Si vous vivez en France, vous pourriez être intéressé par les jeux de les meilleurs casinos en ligne sur les sites de casino en France. En France, les casinos en ligne sont légaux, mais les jeux de hasard ne le sont pas. Avant de vous inscrire dans un casino, assurez-vous de vérifier qu'il est autorisé et réglementé dans votre pays. La France n'interdit pas les paris sportifs et le poker en ligne, mais si vous envisagez de jouer à de tels jeux, vous devrez trouver un casino avec une licence. Les joueurs français devraient rechercher des casinos en ligne qui acceptent les paiements via PayPal ou les virements bancaires. De plus, il devrait y avoir des agents du service client français sur le site et des méthodes bancaires disponibles en français. Les casinos sous licence acceptent les euros et sont plus sûrs à utiliser que les sites Web sans licence. Alors que les lois concernant les jeux d'argent en ligne diffèrent selon les pays, la plupart des meilleurs casinos en ligne en France acceptent une variété de méthodes de paiement. Le gouvernement français et l'ANJ sont vigilants sur les jeux d'argent illégaux. Le gouvernement français a légalisé les jeux d'argent en ligne. En 2010, le gouvernement a adopté la loi française sur les jeux de hasard. Depuis, les casinos en ligne internationaux ont commencé à accepter des joueurs français. Le gouvernement français a initialement interdit les activités de jeu, mais depuis lors, l'industrie du jeu en ligne s'est développée rapidement. La France a suivi le rythme des jeux d'argent en ligne, mais elle impose toujours des taxes élevées aux opérateurs de jeux d'argent en ligne de premier plan. Cela a découragé la plupart des grands opérateurs d'entrer dans le pays. Le gouvernement a fait des progrès vers la légalisation des jeux de casino en ligne en France, mais de nombreux acteurs majeurs se sont déjà retirés du marché en raison de la pression fiscale.ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 แบดมินตันนครศรีธรรมราช สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคม
2 กองบัญชาการกองทัพไทย สามัญ 13 มีนาคม 2560 2565 ปกติ
3 ชมรมแบดมินตัน กองทัพบก (มทบ11) สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคม
4 พลสนะแบดมินตัน สามัญ 21 มิถุนายน 2555 2565 ปกติ
5 @CNX สามัญ 14 กันยายน 2557 2565 ปกติ
6 DOME Academy สามัญ 02 ธันวาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคม
7 GRANULAR สามัญ 02 ธันวาคม 2557 2567 ปกติ
8 HP by Spirit สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
9 KB กรุงเทพ สามัญ 24 พฤษภาคม 2558 2564 ติดต่อสมาคม
10 KTR HATYAI BADMINTON สามัญ 28 กันยายน 2559 2565 ปกติ
11 MT ARENA สามัญ 22 พฤศจิกายน 2559 2566 ปกติ
12 สปอร์ตทาวน์ สามัญ 02 ธันวาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคม
13 YWCA กรุงเทพ สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
14 เทศบาลเมืองชลบุรี สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
15 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคม
16 แบดมินตันอำพัน สามัญ 06 มิถุนายน 2557 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
17 เทศบาลนครหาดใหญ่ สามัญ 23 กุมภาพันธ์ 2548 2565 ปกติ
18 เทศบาลบ้านนา สามัญ 01 มกราคม 2557 2564 ติดต่อสมาคม
19 เทศบาลพิษณุโลก สามัญ 22 กรกฎาคม 2545 2564 ติดต่อสมาคม
20 แบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
21 แบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี สามัญ 18 กันยายน 2544 2565 ปกติ
22 แบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
23 แบดมินตันเทศบาลนครภูเก็ต สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
24 Badminton PJ สามัญ 10 พฤษภาคม 2561 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
25 แบดมินตันเทศบาลนครยะลา สามัญ 28 สิงหาคม 2555 2564 ติดต่อสมาคม
26 แบดมินตันดิลก สามัญ 07 กรกฎาคม 2557 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
27 แบดมินตันตำรวจ สามัญ 02 กันยายน 2556 2565 ปกติ
28 แบดมินตันบางโพ สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
29 แบดมินตันภคภัทร์ สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคม
30 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ สามัญ 27 มกราคม 2559 2565 ปกติ
31 แบดมินตันศิริภูล สามัญ 24 มกราคม 2549 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
32 แร็กเก็ตมิวเซียม สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
33 โรดี้คอร์ท สามัญ 10 ธันวาคม 2546 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
34 กรุงเทพมหานคร สามัญ 12 กุมภาพันธ์ 2545 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
35 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
36 ตรังจูเนียร์ สามัญ 22 พฤศจิกายน 2559 2565 ปกติ
37 ทหารอากาศ สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
38 ที ไทยแลนด์ สามัญ 23 กันยายน 2557 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
39 ธนบุรี สามัญ 06 พฤษภาคม 2545 2565 ปกติ
40 บมจ. ทีโอที สามัญ 10 เมษายน 2561 2564 ติดต่อสมาคม
41 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด( มหาชน ) สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
42 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
43 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2567 ปกติ
44 บี จี สปอร์ต สามัญ 18 มีนาคม 2550 2564 ติดต่อสมาคม
45 ลานนาเชียงใหม่ สามัญ 09 พฤษภาคม 2548 2565 ปกติ
46 ศรีราชาสปอร์ตคลับ สามัญ 02 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
47 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สามัญ 19 กุมภาพันธ์ 2558 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
48 สมาคมกีฬากรุงเก่า สามัญ 01 มกราคม 2557 2566 ปกติ
49 สมาคมราชกรีฑาสโมสร สามัญ 05 มีนาคม 2542 2565 ปกติ
50 สวนลุมรวมมิตร สามัญ 15 กันยายน 2557 2564 ติดต่อสมาคม
51 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามัญ 06 สิงหาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
52 ชมรมแบดมินตันระยอง สามัญ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
53 อมาตยกุล สามัญ 27 มกราคม 2559 2565 ปกติ
54 PUTI CLUB สามัญ 16 ธันวาคม 2555 2565 ปกติ
55 Spirit by Maneepong สามัญ 26 มิถุนายน 2557 2565 ปกติ
56 แม่สอดแบดมินตัน สามัญ 07 มีนาคม 2559 2565 ปกติ
57 THE FOX CLUP สามัญ 10 พฤษภาคม 2561 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
58 เชียงราย สามัญ 07 สิงหาคม 2557 2565 ปกติ
59 ชมรมแบดมินตัน พล.ร.9 สามัญ 18 กรกฎาคม 2560 2564 ติดต่อสมาคม
60 ชมรมแบดมินตัน มณฑลทหารบกที่ 14 สามัญ 07 พฤศจิกายน 2560 2564 ติดต่อสมาคม
61 ชมรมแบดมินตัน ร.12 พัน.3 รอ. สามัญ 07 พฤศจิกายน 2560 2564 ติดต่อสมาคม
62 ชมรมแบดมินตันค่ายศรีโสธร สามัญ 07 พฤศจิกายน 2560 2564 ติดต่อสมาคม
63 แบดมินตัน ร.2 พัน.2 รอ สามัญ 07 พฤศจิกายน 2560 2564 ติดต่อสมาคม
64 สุรนารีแบดมินตัน สามัญ 09 เมษายน 2561 2565 ปกติ
65 บ้านทองหยอด สามัญ 18 มกราคม 2562 2565 ปกติ
66 พรหมลิขิตแบดมินตัน สามัญ 22 มีนาคม 2562 2565 ปกติ
ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 3D Badminton Academy สมทบ 08 กรกฎาคม 2565 2565 ปกติ
2 7 แบดมินตัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
3 71 Sport Club สมทบ 29 มิถุนายน 2557 2565 ปกติ
4 9 คอร์ทแบดมินตัน สมทบ 11 มีนาคม 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
5 @First สมทบ 14 มิถุนายน 2555 2565 ปกติ
6 @Infinite สมทบ 15 สิงหาคม 2561 2565 ปกติ
7 @ลูกแบดน่าน สมทบ 26 กุมภาพันธ์ 2562 2564 ติดต่อสมาคม
8 A-TEAM สมทบ 28 สิงหาคม 2555 2565 ปกติ
9 ALL STARS 2018 สมทบ 12 มีนาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
10 AMWISHSC สมทบ 04 กันยายน 2560 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
11 AT BADMINTON สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
12 ATTITUDE สมทบ 06 มิถุนายน 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
13 ATURMAJU สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
14 AUN Badminton Club สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
15 B.K.TEAM สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
16 B.N.Y สมทบ 16 กรกฎาคม 2561 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
17 Badkhuntian สมทบ 26 กุมภาพันธ์ 2562 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
18 Badminton Ezy สมทบ 04 สิงหาคม 2551 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
19 Badminton Jate club สมทบ 07 กุมภาพันธ์ 2561 2565 ปกติ
20 BAMBOO TEAM ปราจีน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
21 Bangkok Sports School สมทบ 12 พฤษภาคม 2558 2564 ติดต่อสมาคม
22 BATTLE DORE สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2565 ปกติ
23 BB club Udon สมทบ 22 สิงหาคม 2559 2565 ปกติ
24 BBC BANGLI BADMINTON CLUB สมทบ 03 กุมภาพันธ์ 2563 2565 ปกติ
25 Be To Win สมทบ 01 พฤษภาคม 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
26 BEGINS สมทบ 17 มีนาคม 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
27 Bestminton สมทบ 07 พฤศจิกายน 2561 2565 ปกติ
28 BJ Badminton สมทบ 28 พฤษภาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคม
29 BL Sport สมทบ 25 เมษายน 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
30 BLOWFISH สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
31 BMD Badminton สมทบ 29 มิถุนายน 2557 2564 ติดต่อสมาคม
32 BMT แบดมินตันแม่สอดทีม สมทบ 03 กรกฎาคม 2561 2565 ปกติ
33 BOUNCY สมทบ 07 สิงหาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
34 BOY'S CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
35 Bunyawat Team สมทบ 26 สิงหาคม 2557 2565 ปกติ
36 C SQUARE สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
37 C.THAI สมทบ 09 พฤษภาคม 2556 2568 ปกติ
38 CAT ศรีราชา สมทบ 03 กุมภาพันธ์ 2563 2564 ติดต่อสมาคม
39 CMI BADMINTON CHIANGMAI สมทบ 03 กุมภาพันธ์ 2563 2566 ปกติ
40 CR BADMINTON สมทบ 28 มิถุนายน 2555 2564 ติดต่อสมาคม
41 CSC Badminton สมทบ 22 กุมภาพันธ์ 2564 2565 ปกติ
42 CTI WINEX สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
43 D-VER'Badminton สมทบ 26 กุมภาพันธ์ 2561 2564 ติดต่อสมาคม
44 D.P. BADMINTON สมทบ 10 กุมภาพันธ์ 2558 2565 ปกติ
45 DP RAYONG BADMINTON สมทบ 28 พฤษภาคม 2552 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
46 EAGLE THAILAND สมทบ 26 สิงหาคม 2557 2565 ปกติ
47 Eight Badminton สมทบ 02 กันยายน 2558 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
48 Enjoy Team สมทบ 01 มกราคม 2556 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
49 EXCENTIAL Badminton Club สมทบ 29 มีนาคม 2565 2565 ปกติ
50 EXIST BADMINTON CLUB สมทบ 31 มีนาคม 2564 2564 ติดต่อสมาคม
51 F's CLUB สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2565 ปกติ
52 FAMILY 05 สมทบ 09 เมษายน 2561 2564 ติดต่อสมาคม
53 FINIX Club สมทบ 06 มีนาคม 2560 2565 ปกติ
54 FYC สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
55 g.a.p. สมทบ 06 มีนาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
56 GEN-X สมทบ 29 พฤษภาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
57 GOLD RACKET สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคม
58 Greenhill Badminton สมทบ 14 มิถุนายน 2560 2568 ปกติ
59 H.D.Y. สมทบ 13 พฤศจิกายน 2561 2565 ปกติ
60 Happiness Badminton Club สมทบ 04 กุมภาพันธ์ 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
61 I SMASH สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
62 INDY สมทบ 13 กันยายน 2558 2566 ปกติ
63 Infinity Badminton Club สมทบ 27 มิถุนายน 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
64 JJ badminton สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
65 JP ACADEMY สมทบ 02 กันยายน 2558 2565 ปกติ
66 JSP สมทบ 23 กุมภาพันธ์ 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
67 K-FIGHT สมทบ 03 เมษายน 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
68 K.6 BADMINTON CLUB สมทบ 08 ตุลาคม 2562 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
69 KEEREE BADMINTON สมทบ 12 ธันวาคม 2555 2564 ติดต่อสมาคม
70 KIP BADMINTON CLUB สมทบ 14 มีนาคม 2560 2565 ปกติ
71 KN BADMINTON ACADEMY สมทบ 26 มกราคม 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
72 KPP Badminton สมทบ 26 ธันวาคม 2561 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
73 KUBO (คูโบ้) สมทบ 28 กันยายน 2559 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
74 KUNCHALA BADMINTON CLUB สมทบ 06 มีนาคม 2563 2565 ปกติ
75 Limitless Badminton สมทบ 03 กันยายน 2560 2565 ปกติ
76 LSC หล่มสัก สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2565 ปกติ
77 MANTA BADMINTON CLUB สมทบ 29 ธันวาคม 2564 2565 ปกติ
78 MAXIMUM TEAM สมทบ 08 กุมภาพันธ์ 2561 2565 ปกติ
79 New Athlete สมทบ 08 พฤศจิกายน 2558 2565 ปกติ
80 New Star Badminton Club สมทบ 07 ตุลาคม 2562 2565 ปกติ
81 Nirin Badminton Club สมทบ 22 มิถุนายน 2563 2564 ติดต่อสมาคม
82 Northeast Academy สมทบ 24 สิงหาคม 2563 2565 ปกติ
83 NP COURT สมทบ 01 มกราคม 2557 2555 ติดต่อสมาคมด่วน
84 NSIGN สมทบ 23 พฤศจิกายน 2559 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
85 NUTTY PROFESSOR สมทบ 01 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
86 OHO Badminton สมทบ 14 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
87 P.B.C. HatYai สมทบ 31 มีนาคม 2564 2564 ติดต่อสมาคม
88 P.K.I.THAILAND สมทบ 28 มิถุนายน 2561 2565 ปกติ
89 PB CLUB แบดมินตันพะเยา สมทบ 31 ธันวาคม 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
90 PHENOMENAL BADMINTON สมทบ 24 สิงหาคม 2563 2564 ติดต่อสมาคม
91 PJ Sport Club สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
92 PR BADMINTON สมทบ 25 มกราคม 2561 2564 ติดต่อสมาคม
93 Primary Badminton สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
94 Proskills Team สมทบ 23 พฤศจิกายน 2559 2565 ปกติ
95 PUZJAK BADMINTON ACADEMY สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
96 PXT สมทบ 04 ธันวาคม 2561 2564 ติดต่อสมาคม
97 Qsc สมทบ 22 มิถุนายน 2563 2565 ปกติ
98 R.E.SPORT สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2555 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
99 R.O.Badminton สมทบ 18 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
100 Rising Star สมทบ 08 กรกฎาคม 2565 2565 ปกติ
101 ROYAL STAR สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
102 RTS BADMINTON CLUB สมทบ 04 กันยายน 2556 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
103 S.Siam สมทบ 19 พฤศจิกายน 2560 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
104 S29 สมทบ 26 มิถุนายน 2557 2565 ปกติ
105 SATURN สมทบ 19 กุมภาพันธ์ 2556 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
106 SBU สมทบ 08 กรกฎาคม 2565 2565 ปกติ
107 SCG 1995 สุราษฏร์ธานี สมทบ 04 พฤศจิกายน 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
108 SDD สมทบ 28 ตุลาคม 2563 2565 ปกติ
109 SEARCH GURU สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
110 Sena Sport Station สมทบ 04 กรกฎาคม 2561 2565 ปกติ
111 SIAM BADMINTON สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
112 SINGHA LARNTHONG สมทบ 18 ตุลาคม 2561 2564 ติดต่อสมาคม
113 SINGHA UD สมทบ 09 พฤศจิกายน 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
114 SISB INTERNATIONAL BADMINTON ACADEMY สมทบ 23 ตุลาคม 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
115 SLB Badminton Club สมทบ 26 พฤศจิกายน 2564 2564 ติดต่อสมาคม
116 SM.BADMINTON สมทบ 05 กรกฎาคม 2560 2565 ปกติ
117 SN Badminton สมทบ 31 มีนาคม 2564 2565 ปกติ
118 South Tiger Team สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
119 Southern Academy สมทบ 03 กรกฎาคม 2561 2565 ปกติ
120 SP TEAM สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
121 ST MOSSA RAYONG สมทบ 07 พฤศจิกายน 2560 2565 ปกติ
122 STAMINA BADMINTON สมทบ 20 พฤษภาคม 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
123 SUPANUT TEAM สมทบ 09 กุมภาพันธ์ 2562 2564 ติดต่อสมาคม
124 Synergy สมทบ 05 กุมภาพันธ์ 2561 2565 ปกติ
125 T.P.Maesot Badminton Academy สมทบ 01 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
126 TC BADMINTON CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
127 TEERAPAT BADMINTON สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2567 ปกติ
128 Thai Power สมทบ 24 เมษายน 2558 2564 ติดต่อสมาคม
129 The Ultimate Sport Club Rayong สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
130 The UltimateTeam สมทบ 24 เมษายน 2561 2564 ติดต่อสมาคม
131 TOO Team สมทบ 26 มกราคม 2565 2565 ปกติ
132 Triple V สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2564 ติดต่อสมาคม
133 TW BADMINTON CLUB BY TON-TAWAN สมทบ 08 กรกฎาคม 2565 2565 ปกติ
134 UDON ARCHA สมทบ 19 กุมภาพันธ์ 2558 2565 ปกติ
135 UNIMAX สมทบ 04 กรกฎาคม 2557 2565 ปกติ
136 Unite สมทบ 07 สิงหาคม 2557 2565 ปกติ
137 UNITY&RAWIN สมทบ 01 กันยายน 2555 2565 ปกติ
138 V Ready สมทบ 07 ตุลาคม 2562 2564 ติดต่อสมาคม
139 V WiN Chonburi สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2565 ปกติ
140 Vasin BC สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2565 ปกติ
141 Vayu Badminton Club สมทบ 06 มีนาคม 2563 2565 ปกติ
142 W.K. Badminton สมทบ 21 ตุลาคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
143 WING 4 BADMINTON สมทบ 05 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
144 Winmax Badminton Club สมทบ 18 ตุลาคม 2561 2565 ปกติ
145 XZYTE SPORTCLUB PATTAYA สมทบ 24 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
146 Y-BADMINTON สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
147 YA CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
148 YAI สมทบ 04 พฤศจิกายน 2557 2566 ปกติ
149 Young blood club สมทบ 31 มีนาคม 2564 2564 ติดต่อสมาคม
150 YTK BADMINTON สมทบ 26 กุมภาพันธ์ 2561 2565 ปกติ
151 กองทัพภาคที่ 3 สมทบ 22 พฤษภาคม 2560 2564 ติดต่อสมาคม
152 การไฟฟ้านครหลวง สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
153 กำแพงเพชร สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
154 กู๊ดวิว คอมเพล็กซ์ สมทบ 09 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
155 คอนบริโอ สมทบ 05 เมษายน 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
156 จรรอลิน แบดมินตัน สมทบ 24 สิงหาคม 2563 2565 ปกติ
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2565 ปกติ
158 จูเนียร์ สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
159 ชมรมกีฬาแบดมินตันจังหวัดสมุทรสาคร สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
160 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
161 ชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปาง สมทบ 09 สิงหาคม 2557 2565 ปกติ
162 ชมรมแบดมินตันบุรีรัมย์ สมทบ 04 กุมภาพันธ์ 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
163 ชมรมแบดมินตันบ่อน้ำมันฝาง สมทบ 22 มีนาคม 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
164 ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สมทบ 14 ตุลาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
165 ชมรมแบดมินตันสมุทรสงคราม สมทบ 20 ตุลาคม 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
166 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองท่าข้าม สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
167 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมทบ 06 พฤษภาคม 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
168 ชมรมแบดมินตันเพชรบูรณ์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
169 ชมรมแบดมินตันโรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์ สมทบ 28 ตุลาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
170 ชยาธิปแบดมินตันขอนแก่น สมทบ 23 มีนาคม 2560 2565 ปกติ
171 ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน สมทบ 02 กรกฎาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
172 ดอนเมืองแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
173 ดาวกาญจนา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
174 ตรีเลิศ สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
175 ต้นกล้าตะวัน สมทบ 06 มิถุนายน 2557 2565 ปกติ
176 ทองร้อยยิ่งแบดมินตัน สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
177 ทัพพะยาแบดคลับ สมทบ 10 มกราคม 2560 2564 ติดต่อสมาคม
178 นครขอนแก่น Badminton club สมทบ 28 ตุลาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
179 นครลำปาง สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
180 นครแม่สอดแบดมินตันคลับ (NMBC) สมทบ 14 มีนาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
181 นวลจันทร์ 56 สมทบ 19 พฤศจิกายน 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
182 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
183 น้วยเดียวตุ้ง สมทบ 15 ธันวาคม 2554 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
184 บอร์น ทู บี สมทบ 03 มีนาคม 2558 2566 ปกติ
185 บางขุนเทียน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
186 บางนรา สมทบ 05 มีนาคม 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
187 บ่อวินอารีน่า สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
188 บ้านปลาทับทิม สมทบ 14 มิถุนายน 2558 2566 ปกติ
189 บ้านพัฒก์ สมทบ 24 สิงหาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
190 บ้านเดชแบดมินตัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
191 ปทุมธานีวิคตอรี่ สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2558 2565 ปกติ
192 ปราชญ์เปรียวแบดมินตัน สมทบ 28 ตุลาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
193 พชร สมทบ 12 กันยายน 2560 2565 ปกติ
194 พรนิมิต สมทบ 28 ตุลาคม 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
195 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
196 พังงา สมทบ 25 ธันวาคม 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
197 พันธุ์ครุฑ สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
198 พาวเวอร์อัพสปอร์ตคลับ สมทบ 19 ธันวาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
199 พีเคอารีน่า สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
200 มหาชัยเมืองทอง สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
201 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมทบ 16 กรกฎาคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
202 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
203 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
204 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
205 มอดินแดง ขอนแก่น สมทบ 29 มิถุนายน 2560 2564 ติดต่อสมาคม
206 มาตีโต้ สมทบ 11 กรกฎาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
207 มาวินแบดมินตัน สมทบ 12 กันยายน 2560 2565 ปกติ
208 รัตนรังสรรค์ระนอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
209 ราชพฤกษ์ นครราชสีมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
210 วี บียอนด์ สมทบ 14 พฤศจิกายน 2559 2565 ปกติ
211 วีเอส แบดมินตัน สมทบ 21 ธันวาคม 2558 2567 ปกติ
212 ศรีราชา อารีน่า สมทบ 20 พฤศจิกายน 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
213 ศูนย์ฝึกแบดมินตันหนองจอก สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
214 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเยาวชนเทศบาลเมืองตาก สมทบ 02 มิถุนายน 2565 2565 ปกติ
215 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
216 สปอร์ต อารีนา หาดใหญ่ สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
217 สมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานี สมทบ 29 ธันวาคม 2564 2564 ติดต่อสมาคม
218 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย สมทบ 07 ตุลาคม 2562 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
219 สยามนครธานี สมทบ 18 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
220 สรัสจันทร สมทบ 02 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
221 สราญรมย์แบดมินตันระยอง สมทบ 09 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
222 สวรรคโลก สมทบ 21 ตุลาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
223 สัตหีบ สมทบ 03 กุมภาพันธ์ 2563 2565 ปกติ
224 สันติภาพแบดมินตัน น่าน สมทบ 10 มีนาคม 2562 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
225 สามอ่าวแบดมินตัน สมทบ 30 ธันวาคม 2564 2565 ปกติ
226 สายรุ้งสปอร์ตคลับ สมทบ 11 กรกฎาคม 2557 2565 ปกติ
227 สายไหมแบดมินตัน สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2566 ปกติ
228 สิงห์ H.H. สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
229 สิงโต แบดมินตัน อุบลราชธานี สมทบ 19 มีนาคม 2560 2565 ปกติ
230 สิทธิรัตน์คลับ สมทบ 09 สิงหาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคม
231 สีมาแบดมินตัน สมทบ 23 มีนาคม 2559 2565 ปกติ
232 สุโขทัย สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
233 สโมสรแบดมินตัน MCP สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
234 สโมสรแบดมินตันพณิชยการราชดำเนิน สมทบ 01 มีนาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
235 สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 29 ตุลาคม 2558 2566 ปกติ
236 หงส์ สมทบ 18 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
237 หัวหินแบดมินตัน 2015 สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
238 อบจ.ปราจีนบุรี สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2564 ติดต่อสมาคม
239 อันดามัน สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
240 อัลฟ่า กระบี่ สมทบ 28 ตุลาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
241 อาธีน่ายามาฮ่าแบดมินตัน สมทบ 30 ตุลาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
242 อิมพีเรียลเชียงใหม่สปอร์ตคลับ สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
243 อุบลราชธานี สมทบ 15 กันยายน 2557 2565 ปกติ
244 เกตุแก้ว สมทบ 07 สิงหาคม 2557 2565 ปกติ
245 เกษมศักดิ์ Badminton Academy สมทบ 18 กรกฎาคม 2562 2565 ปกติ
246 เกษมสัมพันธ์พานแบดมินตัน สมทบ 19 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
247 เขี้ยวลากดิน สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
248 เทศบาลนครปฐม สมทบ 08 มีนาคม 2559 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
249 เพชรพารุณ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
250 เพชรอนันต์ สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
251 เมืองแกลง แบดมินตัน สมทบ 28 ตุลาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
252 เยาวชนแบดมินตันเกาะสมุย สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
253 เลาหจิตรแบดมินตัน สมทบ 03 กุมภาพันธ์ 2563 2566 ปกติ
254 เอกมงคล สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
255 เอส วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 07 มีนาคม 2560 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
256 เอส.พี.สปอร์ต ปากช่อง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
257 เอ็ม เค Academy สมทบ 26 มกราคม 2565 2565 ปกติ
258 แบดมินตัน PBC สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2565 ปกติ
259 แบดมินตัน ZAP สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
260 แบดมินตัน อบจ.แพร่ สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคม
261 แบดมินตัน เค ซี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
262 แบดมินตันกิตติกุล สมทบ 01 มีนาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
263 แบดมินตันกิ่งประดู่ สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
264 แบดมินตันกีฬา เอ็ม.ซี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
265 แบดมินตันค่ายอดิศร สมทบ 01 ธันวาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
266 แบดมินตันจังหวัดจันทบุรี สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
267 แบดมินตันจังหวัดตราด สมทบ 28 ตุลาคม 2563 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
268 แบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
269 แบดมินตันจังหวัดราชบุรี สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
270 แบดมินตันจังหวัดลำพูน สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
271 แบดมินตันจังหวัดศรีสะเกษ สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
272 แบดมินตันจังหวัดสตูล สมทบ 09 มีนาคม 2558 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
273 แบดมินตันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมทบ 19 ธันวาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
274 แบดมินตันจังหวัดสุรินทร์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
275 แบดมินตันจังหวัดเลย สมทบ 03 กุมภาพันธ์ 2563 2564 ติดต่อสมาคม
276 แบดมินตันฉะเชิงเทรา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
277 แบดมินตันชนะชน สมทบ 29 มีนาคม 2561 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
278 แบดมินตันชะอำ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
279 แบดมินตันซาตี๋ สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2565 ปกติ
280 แบดมินตันตราด สมทบ 19 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
281 แบดมินตันทองมี สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
282 แบดมินตันทุ่งใหญ่ สมทบ 10 กันยายน 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
283 แบดมินตันนครปฐม สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
284 แบดมินตันนครพนม สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
285 แบดมินตันนัดดา สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
286 แบดมินตันบางคล้า สมทบ 26 สิงหาคม 2555 2567 ปกติ
287 แบดมินตันบางบัวทอง สมทบ 07 ตุลาคม 2562 2565 ปกติ
288 แบดมินตันบางม่วง สมทบ 25 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
289 แบดมินตันบ้านบางเหนียว(BBNภูเก็ต) สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
290 แบดมินตันปากน้ำ 23 สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
291 แบดมินตันปากน้ำโพ สมทบ 19 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
292 แบดมินตันปิ่นจุฑา สมทบ 28 พฤษภาคม 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
293 แบดมินตันพระธาตุผาแดง สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
294 แบดมินตันพีรวัฒน์ สมทบ 26 พฤศจิกายน 2564 2565 ปกติ
295 แบดมินตันมิตร 2000 ปทุมธานี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
296 แบดมินตันมิตรผดุง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
297 แบดมินตันมิตรภาพ สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2566 ปกติ
298 แบดมินตันยาสูบ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
299 แบดมินตันรักษ์-รักษ์ สมทบ 07 มกราคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
300 แบดมินตันรัชดาพร อำเภอศรีเชียงใหม่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
301 แบดมินตันลียะวนิช สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
302 แบดมินตันวัชรี-ประสิทธิ์ เชียงราย สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2564 ติดต่อสมาคม
303 แบดมินตันวัน สมทบ 13 กรกฎาคม 2554 2565 ปกติ
304 แบดมินตันศึกษาประชาสามัคคี สมทบ 19 ตุลาคม 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
305 แบดมินตันศูนย์การทหารราบ สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
306 แบดมินตันศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
307 แบดมินตันสกลนคร สมทบ 05 กรกฎาคม 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
308 แบดมินตันสมุทรปราการ สมทบ 29 ธันวาคม 2564 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
309 แบดมินตันสมเด็จแอดโปรเกรียง สมทบ 07 กรกฎาคม 2557 2563 ติดต่อสมาคมด่วน
310 แบดมินตันสยามกีฬา สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
311 แบดมินตันสลกบาตร สมทบ 16 กันยายน 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
312 แบดมินตันสว่างสรรค์เพชร สมทบ 18 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
313 แบดมินตันสาธิตประสานมิตร สมทบ 19 กรกฎาคม 2560 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
314 แบดมินตันสามพราน สมทบ 31 ธันวาคม 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
315 แบดมินตันสามัคคีเชียงราย สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
316 แบดมินตันสำโรง สมทบ 14 มิถุนายน 2555 2565 ปกติ
317 แบดมินตันหนองคาย สมทบ 08 กรกฎาคม 2565 2565 ปกติ
318 แบดมินตันห้วยยอด สมทบ 05 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
319 แบดมินตันอันอิ สมทบ 21 มกราคม 2562 2565 ปกติ
320 แบดมินตันอาจารย์และข้าราชการ มอ. สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
321 แบดมินตันอำเภอพังโคน สมทบ 21 กันยายน 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
322 แบดมินตันอุดรธานี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
323 แบดมินตันฮากกา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
324 แบดมินตันเจียระไน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
325 แบดมินตันเชียงคำ สมทบ 10 กรกฎาคม 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
326 แบดมินตันเทศบาลเมืองชุมพร สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
327 แบดมินตันเพชรบุรี สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
328 แบดมินตันเมืองตาก สมทบ 19 ตุลาคม 2561 2565 ปกติ
329 แบดมินตันเมืองสุนทร(ภู่) สมทบ 18 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
330 แบดมินตันเยาวชนเทศบาลนครนครสวรรค์ สมทบ 14 มกราคม 2562 2565 ปกติ
331 แบดมินตันเอราวัณ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
332 แบดมินตันเอสทีม สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
333 แบดมินตันแม่ฮ่องสอน สมทบ 12 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
334 แบดมินตันไดมอนด์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
335 แม่กลอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
336 แอดฉลองแบดมินตัน สมทบ 22 กุมภาพันธ์ 2564 2564 ติดต่อสมาคม
337 แฮปปี้แบดมินตัน สมทบ 25 มิถุนายน 2555 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
338 โค้ชไอซ์แบดมินตันคลับ สมทบ 22 สิงหาคม 2559 2565 ปกติ
339 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ แบดมินตัน สมทบ 19 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
340 โรงแรมอโนมา แกรนด์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
341 ไชยาแบดมินตัน สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
342 ไตรมิตรร้อยเอ็ด สมทบ 11 กุมภาพันธ์ 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
343 ไทยสไมล์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
344 ไทยออยล์ สมทบ 05 มีนาคม 2558 2562 ติดต่อสมาคมด่วน
345 ไวท์เฮ้าส์ แอนด์ ทอล์สัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20 ก.ย. 2565