รายละเอียดการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตัน 

ให้ดาวโหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งกลับมายังสมาคมฯ
พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัคร 750 บาท(ค่าสมาชิกแรกเข้า 500 บาท+ค่าบำรุงรายปี 250 บาท)


ท่านสามารถชำระค่าบำรุงรายปี (สมาชิกสามัญ 500 บาท สมาชิกสมทบ 250 บาท)
โดยโอนเงิน เข้า บัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-11919-9 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา อลลซีซั่นเพลส  บัญชี ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax  02-2553392 หรือ mail มาที่ btournament@gmail.com

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 @CNX สามัญ 15 กันยายน 2557 2560 ปกติ
2 DOME Academy สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2560 ปกติ
3 GRANULAR สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2560 ปกติ
4 HP แบดมินตันเชียงราย สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
5 KB กรุงเทพ สามัญ 25 พฤษภาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
6 KTR HATYAI BADMINTON สามัญ 29 กันยายน 2559 2560 ปกติ
7 MT ARENA สามัญ 23 พฤศจิกายน 2559 2563 ปกติ
8 SPORT TOWN สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2561 ปกติ
9 YWCA กรุงเทพ สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
10 เทศบาลเมืองชลบุรี สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
11 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
12 เทศบาลนครหาดใหญ่ สามัญ 24 กุมภาพันธ์ 2548 2560 ปกติ
13 เทศบาลบ้านนา สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
14 เทศบาลพิษณุโลก สามัญ 23 กรกฎาคม 2545 2560 ปกติ
15 เสนานิคม สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคม
16 แบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
17 แบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี สามัญ 19 กันยายน 2544 2560 ปกติ
18 แบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคม
19 แบดมินตันเทศบาลนครภูเก็ต สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
20 แบดมินตันเทศบาลนครยะลา สามัญ 29 สิงหาคม 2555 2560 ปกติ
21 แบดมินตันดิลก สามัญ 08 กรกฎาคม 2557 2560 ปกติ
22 แบดมินตันตำรวจ สามัญ 03 กันยายน 2556 2559 ติดต่อสมาคม
23 แบดมินตันบางโพ สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
24 แบดมินตันปิยรมณ์สปอร์ตคลับ สามัญ 11 ธันวาคม 2546 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
25 แบดมินตันภคภัทร์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
26 แบดมินตันราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ สามัญ 28 มกราคม 2559 2560 ปกติ
27 แบดมินตันศิริภูล สามัญ 25 มกราคม 2549 2560 ปกติ
28 แร็กเก็ตมิวเซียม สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
29 โรดี้คอร์ท สามัญ 11 ธันวาคม 2546 2560 ปกติ
30 กรุงเทพมหานคร สามัญ 13 กุมภาพันธ์ 2545 2560 ปกติ
31 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สามัญ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคม
32 ตรังจูเนียร์ สามัญ 23 พฤศจิกายน 2559 2560 ปกติ
33 ทหารอากาศ สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
34 ที ไทยแลนด์ สามัญ 24 กันยายน 2557 2560 ปกติ
35 ธนบุรี สามัญ 07 พฤษภาคม 2545 2560 ปกติ
36 บมจ. ทีโอที สามัญ - 2561 ปกติ
37 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด( มหาชน ) สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
38 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
39 บ้านทองหยอด สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
40 บี จี สปอร์ต สามัญ 19 มีนาคม 2550 2560 ปกติ
41 ลานนาเชียงใหม่ สามัญ 10 พฤษภาคม 2548 2560 ปกติ
42 วีบียอน-ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2561 ปกติ
43 ศรีราชาสปอร์ตคลับ สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2560 ปกติ
44 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สามัญ 20 กุมภาพันธ์ 2558 2561 ปกติ
45 สมาคมกีฬากรุงเก่า สามัญ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
46 สมาคมราชกรีฑาสโมสร สามัญ 06 มีนาคม 2542 2559 ติดต่อสมาคม
47 สวนลุมรวมมิตร สามัญ 16 กันยายน 2557 2560 ปกติ
48 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามัญ - 2560 ปกติ
49 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
50 อมาตยกุล สามัญ 28 มกราคม 2559 2560 ปกติ
ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 7 แบดมินตัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคม
2 71 Sport Club สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2560 ปกติ
3 9 คอร์ทแบดมินตัน สมทบ 11 มีนาคม 2558 2562 ปกติ
4 @First สมทบ 15 มิถุนายน 2555 2560 ปกติ
5 A-TEAM สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2561 ปกติ
6 AMPHAN สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2560 ปกติ
7 AMWISHSC สมทบ 04 กันยายน 2560 2560 ปกติ
8 AT BADMINTON สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
9 ATHLEISURE สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคม
10 ATTITUDE สมทบ 06 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
11 B S S สมทบ 13 พฤษภาคม 2558 2561 ปกติ
12 B.K.TEAM สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
13 Badminton Ezy สมทบ 04 สิงหาคม 2551 2561 ปกติ
14 Badminton PJ สมทบ 18 กันยายน 2555 2560 ปกติ
15 BAMBOO TEAM ปราจีน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
16 BATTLE DORE สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2560 ปกติ
17 BB club Udon สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2560 ปกติ
18 BEGINS สมทบ 17 มีนาคม 2558 2560 ปกติ
19 BJ Badminton สมทบ 29 พฤษภาคม 2557 2560 ปกติ
20 BLOWFISH สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
21 BMD Badminton สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2560 ปกติ
22 BOY'S CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
23 Bunyawat Team สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
24 C SQUARE สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2560 ปกติ
25 C.THAI สมทบ 10 พฤษภาคม 2556 2560 ปกติ
26 CR BADMINTON สมทบ 29 มิถุนายน 2555 2560 ปกติ
27 CTI WINEX สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
28 D.P. BADMINTON สมทบ 11 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
29 DP RAYONG BADMINTON สมทบ 28 พฤษภาคม 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
30 EAGLE THAILAND สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2560 ปกติ
31 Eight Badminton สมทบ 02 กันยายน 2558 2560 ปกติ
32 Enjoy Team สมทบ 01 มกราคม 2556 2559 ติดต่อสมาคม
33 F's CLUB สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
34 FAMILY 05 สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
35 FINIX Club สมทบ 07 มีนาคม 2560 2560 ปกติ
36 FYC สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคม
37 GEN-X สมทบ 29 พฤษภาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
38 GOLD RACKET สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคม
39 Greenhill Badminton สมทบ 14 มิถุนายน 2560 2560 ปกติ
40 I SMASH สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2560 ปกติ
41 INDY สมทบ 14 กันยายน 2558 2560 ปกติ
42 JJ badminton สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
43 JSP สมทบ 23 กุมภาพันธ์ 2559 2560 ปกติ
44 K-FIGHT สมทบ 03 เมษายน 2558 2559 ติดต่อสมาคม
45 KEEREE BADMINTON สมทบ 12 ธันวาคม 2555 2562 ปกติ
46 KUBO (คูโบ้) สมทบ 29 กันยายน 2559 2559 ติดต่อสมาคม
47 Limitless Badminton สมทบ 04 กันยายน 2560 2560 ปกติ
48 LSC หล่มสัก สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
49 MCP สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
50 New Athlete สมทบ 09 พฤศจิกายน 2558 2559 ติดต่อสมาคม
51 NP COURT สมทบ 01 มกราคม 2557 2555 ติดต่อสมาคมด่วน
52 NSIGN สมทบ 24 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคม
53 NUTTY PROFESSOR สมทบ 01 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
54 OHO Badminton สมทบ 14 มีนาคม 2560 2560 ปกติ
55 PAKKAWAT@KIP BADMINTON CLUB สมทบ 15 มีนาคม 2560 2560 ปกติ
56 PJ Sport Club สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคม
57 Primary Badminton สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคม
58 Proskills Team สมทบ 24 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคม
59 PUTI CLUB สมทบ 17 ธันวาคม 2555 2560 ปกติ
60 PUZJAK BADMINTON ACADEMY สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
61 R.E.SPORT สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2555 2559 ติดต่อสมาคม
62 R.O.Badminton สมทบ 18 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
63 ROYAL STAR สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
64 RTS BADMINTON CLUB สมทบ 04 กันยายน 2556 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
65 S29 สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2561 ปกติ
66 SAIYAI สมทบ 24 มกราคม 2560 2562 ปกติ
67 SATURN สมทบ 19 กุมภาพันธ์ 2556 2560 ปกติ
68 SCG 1995 สุราษฎร์ สมทบ 04 พฤศจิกายน 2557 2560 ปกติ
69 SEARCH GURU สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคม
70 SIAM BADMINTON สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
71 SINGHA UD สมทบ 09 พฤศจิกายน 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
72 SM.BADMINTON สมทบ 06 กรกฎาคม 2560 2561 ปกติ
73 SP TEAM สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
74 Spirit 99 สมทบ 08 ตุลาคม 2558 2560 ปกติ
75 Spirit by Maneepong สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2560 ปกติ
76 STAB STRIKE MAESOD BADMINTON CLUB สมทบ 08 มีนาคม 2559 2561 ปกติ
77 STAMINA BADMINTON สมทบ 20 พฤษภาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
78 T.P.Maesot Badminton Academy สมทบ 01 กันยายน 2560 2560 ปกติ
79 TC BADMINTON CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
80 TEERAPAT BADMINTON สมทบ 28 มิถุนายน 2557 2560 ปกติ
81 Thai Power สมทบ 24 เมษายน 2558 2560 ปกติ
82 THE FOX CLUP สมทบ 09 ธันวาคม 2558 2559 ติดต่อสมาคม
83 The Ultimate Sport Club Rayong สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคม
84 Triple V สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2560 ปกติ
85 UDON ARCHA สมทบ 20 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
86 UNIMAX สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
87 Unique by R-ma สมทบ 02 พฤษภาคม 2560 2560 ปกติ
88 Unite สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2560 ปกติ
89 UNITY&RAWIN สมทบ 02 กันยายน 2555 2560 ปกติ
90 V WiN Chonburi สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคม
91 Vasin BC สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2560 ปกติ
92 W.K. Badminton สมทบ 21 ตุลาคม 2557 2560 ปกติ
93 XZYTE SPORTCLUB PATTAYA สมทบ 24 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
94 Y-BADMINTON สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
95 YA CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
96 YAI สมทบ 04 พฤศจิกายน 2557 2562 ปกติ
97 กองบัญชาการกองทัพไทย สมทบ 14 มีนาคม 2560 2560 ปกติ
98 การไฟฟ้านครหลวง สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
99 กำแพงเพชร สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
100 กุโสดอเชียงใหม่ สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคม
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
102 จูเนียร์ สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
103 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
104 ชมรมแบดมินตัน กองทัพบก สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคม
105 ชมรมแบดมินตัน พล.ร.9 สมทบ 19 กรกฎาคม 2560 2560 ปกติ
106 ชมรมแบดมินตัน ร.ร.สาธิต มศว องครักษ์ สมทบ 28 ตุลาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
107 ชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปาง สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคม
108 ชมรมแบดมินตันบ่อน้ำมันฝาง สมทบ 22 มีนาคม 2560 2560 ปกติ
109 ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สมทบ 14 ตุลาคม 2557 2560 ปกติ
110 ชมรมแบดมินตันสมุทรสงคราม สมทบ 20 ตุลาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
111 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองท่าข้าม สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
112 ชยาธิปแบดมินตันขอนแก่น สมทบ 23 มีนาคม 2560 2560 ปกติ
113 ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน สมทบ 02 กรกฎาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
114 ดอนเมืองแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคม
115 ดาวกาญจนา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
116 ตรีเลิศ สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคม
117 ต้นกล้าตะวัน สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2559 ติดต่อสมาคม
118 ทองร้อยยิ่งแบดมินตัน สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
119 ทัพพะยาแบดคลับ สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ปกติ
120 นครลำปาง สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
121 นวลจันทร์ 56 สมทบ 19 พฤศจิกายน 2557 2560 ปกติ
122 นัดดา สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2562 ปกติ
123 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
124 น้วยเดียวตุ้ง สมทบ 15 ธันวาคม 2554 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
125 บอร์น ทู บี สมทบ 03 มีนาคม 2558 2562 ปกติ
126 บางขุนเทียน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
127 บางนรา สมทบ 05 มีนาคม 2558 2560 ปกติ
128 บ้านปลาทับทิม สมทบ 15 มิถุนายน 2558 2559 ติดต่อสมาคม
129 บ้านเดชแบดมินตัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคม
130 ปทุมธานีวิคตอรี่ สมทบ 26 กุมภาพันธ์ 2558 2559 ติดต่อสมาคม
131 พรนิมิต สมทบ 28 ตุลาคม 2558 2560 ปกติ
132 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
133 พลสนะแบดมินตัน สมทบ 22 มิถุนายน 2555 2560 ปกติ
134 พังงา สมทบ 25 ธันวาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
135 พาวเวอร์อัพสปอร์ตคลับ สมทบ 19 ธันวาคม 2559 2560 ปกติ
136 พีเคอารีน่า สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคม
137 มหาชัยเมืองทอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
138 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมทบ 16 กรกฎาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
139 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
140 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
141 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
142 มอดินแดง ขอนแก่น สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
143 มาตีโต้ สมทบ 11 กรกฎาคม 2560 2560 ปกติ
144 รัตนรังสรรค์ระนอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
145 ราชพฤกษ์ นครราชสีมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
146 วี บียอนด์ สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2561 ปกติ
147 วีเอส แบดมินตัน สมทบ 21 ธันวาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
148 ศูนย์ฝึกแบดมินตันหนองจอก สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
149 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคม
150 สปอร์ต อารีนา หาดใหญ่ สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคม
151 สยามนครธานี สมทบ 18 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
152 สราญรมย์แบดมินตันระยอง สมทบ 09 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
153 สวรรคโลก สมทบ 21 ตุลาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคม
154 สายรุ้งสปอร์ตคลับ สมทบ 11 กรกฎาคม 2557 2561 ปกติ
155 สายไหมแบดมินตัน สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2566 ปกติ
156 สิงห์ H.H. สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคม
157 สิงโต แบดมินตัน อุบลราชธานี สมทบ 20 มีนาคม 2560 2560 ปกติ
158 สิทธิรัตน์ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
159 สีมาแบดมินตัน สมทบ 24 มีนาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคม
160 สุรนารีแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
161 สุโขทัย สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ปกติ
162 สุไหงโก-ลก สมทบ 06 พฤษภาคม 2557 2560 ปกติ
163 สโมสรแบดมินตันพณิชยการราชดำเนิน สมทบ 01 มีนาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคม
164 สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 30 ตุลาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
165 หงส์ สมทบ 18 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
166 หัวหินแบดมินตัน 2015 สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
167 อบจ.ปราจีนบุรี สมทบ 28 มิถุนายน 2557 2560 ปกติ
168 อันดามัน สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
169 อาธีน่ายามาฮ่า สมทบ 30 ตุลาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
170 อิมพีเรียลเชียงใหม่สปอร์ตคลับ สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
171 อุบลราชธานี สมทบ 16 กันยายน 2557 2560 ปกติ
172 เกตุแก้ว สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2560 ปกติ
173 เกษมสัมพันธ์พานแบดมินตัน สมทบ 19 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
174 เขี้ยวลากดิน สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
175 เชียงราย สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2560 ปกติ
176 เทศบาลนครปฐม สมทบ 08 มีนาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคม
177 เพชรพารุณ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
178 เพชรอนันต์ สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคม
179 เยาวชนแบดมินตันเกาะสมุย สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
180 เอกมงคล สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
181 เอส วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 07 มีนาคม 2560 2560 ปกติ
182 เอส-วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
183 เอส.พี.สปอร์ต ปากช่อง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
184 แบดมินตัน PBC สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคม
185 แบดมินตัน ZAP สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
186 แบดมินตัน อบจ.แพร่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
187 แบดมินตัน เค ซี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
188 แบดมินตันกิตติกุล สมทบ 01 มีนาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
189 แบดมินตันกิ่งประดู่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
190 แบดมินตันกีฬา เอ็ม.ซี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
191 แบดมินตันจังหวัดจันทบุรี สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
192 แบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
193 แบดมินตันจังหวัดราชบุรี สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2560 ปกติ
194 แบดมินตันจังหวัดลำพูน สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
195 แบดมินตันจังหวัดศรีสะเกษ สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2559 2559 ติดต่อสมาคม
196 แบดมินตันจังหวัดสตูล สมทบ 10 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
197 แบดมินตันจังหวัดสมุทรสาคร สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
198 แบดมินตันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมทบ 19 ธันวาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
199 แบดมินตันจังหวัดสุรินทร์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
200 แบดมินตันฉะเชิงเทรา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
201 แบดมินตันชะอำ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
202 แบดมินตันซาตี๋ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
203 แบดมินตันตราด สมทบ 19 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
204 แบดมินตันทองมี สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2559 2559 ติดต่อสมาคม
205 แบดมินตันทุ่งใหญ่ สมทบ 10 กันยายน 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
206 แบดมินตันนครปฐม สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
207 แบดมินตันนครพนม สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
208 แบดมินตันนครศรีธรรมราช สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
209 แบดมินตันบางคล้า สมทบ 27 สิงหาคม 2555 2560 ปกติ
210 แบดมินตันบางม่วง สมทบ 25 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
211 แบดมินตันบ้านบางเหนียว(BBNภูเก็ต) สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
212 แบดมินตันปากน้ำ 23 สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
213 แบดมินตันปากน้ำโพ สมทบ 19 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
214 แบดมินตันปิ่นจุฑา สมทบ 28 พฤษภาคม 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
215 แบดมินตันพระธาตุผาแดง สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2561 ปกติ
216 แบดมินตันพะเยา สมทบ 31 ธันวาคม 2558 2559 ติดต่อสมาคม
217 แบดมินตันมิตร 2000 ปทุมธานี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
218 แบดมินตันมิตรผดุง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
219 แบดมินตันมิตรภาพ สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2560 ปกติ
220 แบดมินตันยาสูบ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
221 แบดมินตันรักษ์-รักษ์ สมทบ 07 มกราคม 2559 2559 ติดต่อสมาคม
222 แบดมินตันรัชดาพร อำเภอศรีเชียงใหม่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
223 แบดมินตันลียะวนิช สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
224 แบดมินตันวัชรี-ประสิทธิ์ เชียงราย สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคม
225 แบดมินตันวัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2554 2560 ปกติ
226 แบดมินตันศูนย์กีฬา กองทัพภาคที่3 สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
227 แบดมินตันศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ปกติ
228 แบดมินตันสกลนคร สมทบ 05 กรกฎาคม 2560 2561 ปกติ
229 แบดมินตันสมเด็จแอดโปรเกรียง สมทบ 08 กรกฎาคม 2557 2560 ปกติ
230 แบดมินตันสยามกีฬา สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคม
231 แบดมินตันสลกบาตร สมทบ 16 กันยายน 2557 2559 ติดต่อสมาคม
232 แบดมินตันสว่างสรรค์เพชร สมทบ 18 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
233 แบดมินตันสาธิตประสานมิตร สมทบ 19 กรกฎาคม 2560 2560 ปกติ
234 แบดมินตันสามพราน สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
235 แบดมินตันสามัคคีเชียงราย สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
236 แบดมินตันสำโรง สมทบ 15 มิถุนายน 2555 2559 ติดต่อสมาคม
237 แบดมินตันห้วยยอด สมทบ 05 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
238 แบดมินตันอดิศร สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
239 แบดมินตันอาจารย์และข้าราชการ มอ. สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
240 แบดมินตันอำเภอพังโคน สมทบ 21 กันยายน 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
241 แบดมินตันอุดรธานี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
242 แบดมินตันฮากกา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
243 แบดมินตันเจียระไน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
244 แบดมินตันเชียงคำ สมทบ 10 กรกฎาคม 2555 2562 ปกติ
245 แบดมินตันเทศบาลเมืองชุมพร สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
246 แบดมินตันเพชรบุรี สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
247 แบดมินตันเพชรบูรณ์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
248 แบดมินตันเมืองสุนทร(ภู่) สมทบ 18 มีนาคม 2558 2560 ปกติ
249 แบดมินตันเอราวัณ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
250 แบดมินตันเอสทีม สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
251 แบดมินตันแม่ฮ่องสอน สมทบ 12 มีนาคม 2558 2560 ปกติ
252 แบดมินตันไดมอนด์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
253 แม่กลอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
254 แฮปปี้แบดมินตัน สมทบ 25 มิถุนายน 2555 2561 ปกติ
255 โค้ชไอซ์แบดมินตันคลับ สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2560 ปกติ
256 โรงแรมอโนมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
257 ไชยาแบดมินตัน สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2559 ติดต่อสมาคม
258 ไตรมิตรร้อยเอ็ด สมทบ 11 กุมภาพันธ์ 2558 2559 ติดต่อสมาคม
259 ไทยสไมล์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ปกติ
260 ไทยออยล์ สมทบ 05 มีนาคม 2558 2560 ปกติ
261 ไวท์เฮ้าส์ แอนด์ ทอล์สัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 16 พ.ย. 2560