รายละเอียดการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตัน 

ให้ดาวโหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งกลับมายังสมาคมฯ
พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัคร 750 บาท(ค่าสมาชิกแรกเข้า 500 บาท+ค่าบำรุงรายปี 250 บาท)

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

ท่านสามารถชำระค่าบำรุงรายปี (สมาชิกสามัญปีละ 500 บาท สมาชิกสมทบปีละ 250 บาท)
โดยโอนเงิน เข้า บัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-11919-9 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา อลลซีซั่นเพลส  บัญชี ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax  02-2553392 หรือ mail มาที่ btournament@gmail.com (พร้อมแจ้งชื่อทีม)ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 แบดมินตันนครศรีธรรมราช สามัญ 31 December 2557 2563 ปกติ
2 กองบัญชาการกองทัพไทย สามัญ 13 March 2560 2563 ปกติ
3 ชมรมแบดมินตัน กองทัพบก (มทบ11) สามัญ 31 December 2557 2563 ปกติ
4 พลสนะแบดมินตัน สามัญ 21 June 2555 2562 ติดต่อสมาคม
5 @CNX สามัญ 14 September 2557 2563 ปกติ
6 DOME Academy สามัญ 03 December 2557 2563 ปกติ
7 GRANULAR สามัญ 02 December 2557 2563 ปกติ
8 HP by Spirit สามัญ 31 December 2557 2563 ปกติ
9 KB กรุงเทพ สามัญ 24 May 2558 2563 ปกติ
10 KTR HATYAI BADMINTON สามัญ 28 September 2559 2563 ปกติ
11 MT ARENA สามัญ 23 November 2559 2563 ปกติ
12 OLIVER ALL STAR สามัญ 03 December 2557 2563 ปกติ
13 YWCA กรุงเทพ สามัญ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
14 เทศบาลเมืองชลบุรี สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
15 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สามัญ 31 December 2557 2563 ปกติ
16 แบดมินตันอำพัน สามัญ 06 June 2557 2563 ปกติ
17 เทศบาลนครหาดใหญ่ สามัญ 23 February 2548 2564 ปกติ
18 เทศบาลบ้านนา สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
19 เทศบาลพิษณุโลก สามัญ 22 July 2545 2563 ปกติ
20 แบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง สามัญ 31 December 2557 2563 ปกติ
21 แบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี สามัญ 18 September 2544 2563 ปกติ
22 แบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ สามัญ 31 December 2557 2563 ปกติ
23 แบดมินตันเทศบาลนครภูเก็ต สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
24 Badminton PJ สามัญ 10 May 2561 2563 ปกติ
25 แบดมินตันเทศบาลนครยะลา สามัญ 29 August 2555 2564 ปกติ
26 แบดมินตันดิลก สามัญ 07 July 2557 2563 ปกติ
27 แบดมินตันตำรวจ สามัญ 02 September 2556 2563 ปกติ
28 แบดมินตันบางโพ สามัญ 31 December 2557 2563 ปกติ
29 แบดมินตันภคภัทร์ สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
30 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ สามัญ 28 January 2559 2563 ปกติ
31 แบดมินตันศิริภูล สามัญ 24 January 2549 2563 ปกติ
32 แร็กเก็ตมิวเซียม สามัญ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
33 โรดี้คอร์ท สามัญ 10 December 2546 2563 ปกติ
34 กรุงเทพมหานคร สามัญ 12 February 2545 2563 ปกติ
35 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สามัญ 31 December 2557 2563 ปกติ
36 ตรังจูเนียร์ สามัญ 23 November 2559 2563 ปกติ
37 ทหารอากาศ สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
38 ที ไทยแลนด์ สามัญ 23 September 2557 2563 ปกติ
39 ธนบุรี สามัญ 07 May 2545 2563 ปกติ
40 บมจ. ทีโอที สามัญ 10 April 2561 2564 ปกติ
41 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด( มหาชน ) สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
42 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) สามัญ 01 January 2557 2563 ปกติ
43 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สามัญ 01 January 2557 2564 ปกติ
44 บี จี สปอร์ต สามัญ 18 March 2550 2563 ปกติ
45 ลานนาเชียงใหม่ สามัญ 09 May 2548 2563 ปกติ
46 ศรีราชาสปอร์ตคลับ สามัญ 02 December 2557 2563 ปกติ
47 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สามัญ 19 February 2558 2563 ปกติ
48 สมาคมกีฬากรุงเก่า สามัญ 01 January 2557 2566 ปกติ
49 สมาคมราชกรีฑาสโมสร สามัญ 05 March 2542 2563 ปกติ
50 สวนลุมรวมมิตร สามัญ 16 September 2557 2563 ปกติ
51 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามัญ 06 August 2563 2563 ปกติ
52 ชมรมแบดมินตันระยอง สามัญ 31 December 2557 2563 ปกติ
53 อมาตยกุล สามัญ 27 January 2559 2563 ปกติ
54 PUTI CLUB สามัญ 16 December 2555 2563 ปกติ
55 แม่สอดแบดมินตัน สามัญ 07 March 2559 2563 ปกติ
56 THE FOX CLUP สามัญ 10 May 2561 2563 ปกติ
57 ชมรมแบดมินตัน พล.ร.9 สามัญ 18 July 2560 2563 ปกติ
58 ชมรมแบดมินตัน มณฑลทหารบกที่ 14 สามัญ 07 November 2560 2563 ปกติ
59 ชมรมแบดมินตัน ร.12 พัน.3 รอ. สามัญ 07 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
60 ชมรมแบดมินตันค่ายศรีโสธร สามัญ 07 November 2560 2563 ปกติ
61 แบดมินตัน ร.2 พัน.2 รอ สามัญ 07 November 2560 2563 ปกติ
62 สุรนารีแบดมินตัน สามัญ 09 April 2561 2563 ปกติ
63 บ้านทองหยอด สามัญ 19 January 2562 2563 ปกติ
ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 สมทบ 27 February 2562 2562 ติดต่อสมาคม
2 7 แบดมินตัน สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
3 71 Sport Club สมทบ 30 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
4 9 คอร์ทแบดมินตัน สมทบ 11 March 2558 2562 ติดต่อสมาคม
5 @First สมทบ 15 June 2555 2562 ติดต่อสมาคม
6 @Infinite สมทบ 15 August 2561 2562 ติดต่อสมาคม
7 @ลูกแบดน่าน สมทบ 26 February 2562 2563 ปกติ
8 A-TEAM สมทบ 29 August 2555 2563 ปกติ
9 ALL STARS 2018 สมทบ 12 March 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
10 AMWISHSC สมทบ 04 September 2560 2563 ปกติ
11 AT BADMINTON สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
12 ATTITUDE สมทบ 06 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
13 ATURMAJU สมทบ 31 July 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
14 AUN Badminton Club สมทบ 23 August 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
15 B.K.TEAM สมทบ 28 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
16 B.N.Y สมทบ 16 July 2561 2563 ปกติ
17 Badminton Ezy สมทบ 04 August 2551 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
18 Badminton Jate club สมทบ 08 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
19 BAMBOO TEAM ปราจีน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
20 Bangkok Sports School สมทบ 13 May 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
21 BATTLE DORE สมทบ 27 August 2557 2563 ปกติ
22 BB club Udon สมทบ 23 August 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
23 BBC BANGLI BADMINTON CLUB สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
24 Be To Win สมทบ 01 May 2560 2562 ติดต่อสมาคม
25 BEGINS สมทบ 17 March 2558 2562 ติดต่อสมาคม
26 Bestminton สมทบ 08 November 2561 2562 ติดต่อสมาคม
27 BJ Badminton สมทบ 28 May 2557 2564 ปกติ
28 BL Sport สมทบ 25 April 2561 2562 ติดต่อสมาคม
29 BLOWFISH สมทบ 31 December 2557 2563 ปกติ
30 BMD Badminton สมทบ 30 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
31 BMT แบดมินตันแม่สอดทีม สมทบ 03 July 2561 2563 ปกติ
32 BOUNCY สมทบ 07 August 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
33 BOY'S CLUB สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
34 Bunyawat Team สมทบ 27 August 2557 2563 ปกติ
35 C SQUARE สมทบ 28 August 2557 2562 ติดต่อสมาคม
36 C.THAI สมทบ 10 May 2556 2564 ปกติ
37 CAT ศรีราชา สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
38 CMI BADMINTON CHIANGMAI สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
39 CR BADMINTON สมทบ 28 June 2555 2563 ปกติ
40 CTI WINEX สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
41 D-VER'Badminton สมทบ 27 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
42 D.P. BADMINTON สมทบ 11 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
43 DP RAYONG BADMINTON สมทบ 28 May 2552 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
44 EAGLE THAILAND สมทบ 27 August 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
45 Eight Badminton สมทบ 02 September 2558 2563 ปกติ
46 Enjoy Team สมทบ 01 January 2556 2562 ติดต่อสมาคม
47 F's CLUB สมทบ 01 August 2561 2562 ติดต่อสมาคม
48 FAMILY 05 สมทบ 10 April 2561 2562 ติดต่อสมาคม
49 FINIX Club สมทบ 06 March 2560 2563 ปกติ
50 FYC สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
51 g.a.p. สมทบ 06 March 2563 2563 ปกติ
52 Game Pasin badminton club สมทบ 22 June 2563 2563 ปกติ
53 GEN-X สมทบ 29 May 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
54 GOLD RACKET สมทบ 28 August 2557 2563 ปกติ
55 Greenhill Badminton สมทบ 14 June 2560 2568 ปกติ
56 H.D.Y. สมทบ 14 November 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
57 Happiness Badminton Club สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
58 I SMASH สมทบ 20 October 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
59 INDY สมทบ 14 September 2558 2562 ติดต่อสมาคม
60 Infinity Badminton Club สมทบ 27 June 2561 2562 ติดต่อสมาคม
61 JJ badminton สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
62 JSP สมทบ 23 February 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
63 K-FIGHT สมทบ 03 April 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
64 K.6 BADMINTON CLUB สมทบ 08 October 2562 2562 ติดต่อสมาคม
65 KEEREE BADMINTON สมทบ 12 December 2555 2564 ปกติ
66 KIP BADMINTON CLUB สมทบ 14 March 2560 2563 ปกติ
67 KN BADMINTON ACADEMY สมทบ 26 January 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
68 KPP Badminton สมทบ 26 December 2561 2563 ปกติ
69 KUBO (คูโบ้) สมทบ 28 September 2559 2563 ปกติ
70 KUNCHALA BADMINTON CLUB สมทบ 06 March 2563 2563 ปกติ
71 Limitless Badminton สมทบ 04 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
72 LSC หล่มสัก สมทบ 01 July 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
73 MAXIMUM TEAM สมทบ 09 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
74 New Athlete สมทบ 09 November 2558 2562 ติดต่อสมาคม
75 New Star Badminton Club สมทบ 07 October 2562 2563 ปกติ
76 Nirin Badminton Club สมทบ 22 June 2563 2563 ปกติ
77 Northeast Academy สมทบ 24 August 2563 2563 ปกติ
78 NP COURT สมทบ 01 January 2557 2555 ติดต่อสมาคมด่วน
79 NSIGN สมทบ 23 November 2559 2562 ติดต่อสมาคม
80 NUTTY PROFESSOR สมทบ 01 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
81 OHO Badminton สมทบ 14 March 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
82 P.K.I.THAILAND สมทบ 28 June 2561 2563 ปกติ
83 PB CLUB แบดมินตันพะเยา สมทบ 31 December 2558 2562 ติดต่อสมาคม
84 PHENOMENAL BADMINTON สมทบ 24 August 2563 2563 ปกติ
85 PJ Sport Club สมทบ 15 November 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
86 PR BADMINTON สมทบ 25 January 2561 2564 ปกติ
87 Primary Badminton สมทบ 20 October 2557 2562 ติดต่อสมาคม
88 Proskills Team สมทบ 23 November 2559 2565 ปกติ
89 PUZJAK BADMINTON ACADEMY สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
90 PXT สมทบ 04 December 2561 2564 ปกติ
91 R.E.SPORT สมทบ 25 February 2555 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
92 R.O.Badminton สมทบ 18 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
93 ROYAL STAR สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
94 RTS BADMINTON CLUB สมทบ 04 September 2556 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
95 S.Siam สมทบ 19 November 2560 2563 ปกติ
96 S29 สมทบ 26 June 2557 2563 ปกติ
97 SATURN สมทบ 19 February 2556 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
98 SCG 1995 สุราษฏร์ธานี สมทบ 04 November 2557 2562 ติดต่อสมาคม
99 SDD สมทบ 20 October 2563 2563 ปกติ
100 SEARCH GURU สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
101 Sena Sport Station สมทบ 04 July 2561 2563 ปกติ
102 SIAM BADMINTON สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
103 SINGHA LARNTHONG สมทบ 19 October 2561 2562 ติดต่อสมาคม
104 SINGHA UD สมทบ 09 November 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
105 SISB INTERNATIONAL BADMINTON ACADEMY สมทบ 23 October 2560 2562 ติดต่อสมาคม
106 SM.BADMINTON สมทบ 06 July 2560 2562 ติดต่อสมาคม
107 South Tiger Team สมทบ 31 July 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
108 Southern Academy สมทบ 03 July 2561 2563 ปกติ
109 SP TEAM สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
110 Spirit by Maneepong สมทบ 26 June 2557 2563 ปกติ
111 ST MOSSA RAYONG สมทบ 08 November 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
112 STAMINA BADMINTON สมทบ 20 May 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
113 SUPANUT TEAM สมทบ 09 February 2562 2563 ปกติ
114 Synergy สมทบ 05 February 2561 2563 ปกติ
115 T.P.Maesot Badminton Academy สมทบ 01 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
116 TC BADMINTON CLUB สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
117 TEERAPAT BADMINTON สมทบ 28 June 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
118 Thai Power สมทบ 24 April 2558 2564 ปกติ
119 The Ultimate Sport Club Rayong สมทบ 15 July 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
120 The UltimateTeam สมทบ 25 April 2561 2562 ติดต่อสมาคม
121 Triple V สมทบ 01 July 2557 2562 ติดต่อสมาคม
122 UDON ARCHA สมทบ 20 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
123 UNIMAX สมทบ 05 July 2557 2562 ติดต่อสมาคม
124 Unite สมทบ 08 August 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
125 UNITY&RAWIN สมทบ 02 September 2555 2562 ติดต่อสมาคม
126 V Ready สมทบ 08 October 2562 2562 ติดต่อสมาคม
127 V WiN Chonburi สมทบ 15 July 2559 2562 ติดต่อสมาคม
128 Vasin BC สมทบ 14 July 2559 2562 ติดต่อสมาคม
129 Vayu Badminton Club สมทบ 06 March 2563 2563 ปกติ
130 W.K. Badminton สมทบ 21 October 2557 2562 ติดต่อสมาคม
131 WING 4 BADMINTON สมทบ 05 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
132 Winmax Badminton Club สมทบ 19 October 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
133 XZYTE SPORTCLUB PATTAYA สมทบ 24 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
134 Y-BADMINTON สมทบ 27 June 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
135 YA CLUB สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
136 YAI สมทบ 04 November 2557 2564 ปกติ
137 YTK BADMINTON สมทบ 27 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
138 กองทัพภาคที่ 3 สมทบ 22 May 2560 2564 ปกติ
139 การไฟฟ้านครหลวง สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
140 กำแพงเพชร สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
141 กู๊ดวิว คอมเพล็กซ์ สมทบ 09 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
142 คอนบริโอ สมทบ 05 April 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
143 จรรอลิน แบดมินตัน สมทบ 24 August 2563 2563 ปกติ
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 28 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
145 จูเนียร์ สมทบ 30 June 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
146 ชมรมกีฬาแบดมินตันจังหวัดสมุทรสาคร สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
147 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
148 ชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปาง สมทบ 10 August 2557 2562 ติดต่อสมาคม
149 ชมรมแบดมินตันบุรีรัมย์ สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
150 ชมรมแบดมินตันบ่อน้ำมันฝาง สมทบ 22 March 2560 2562 ติดต่อสมาคม
151 ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สมทบ 14 October 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
152 ชมรมแบดมินตันสมุทรสงคราม สมทบ 20 October 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
153 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองท่าข้าม สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
154 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมทบ 06 May 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
155 ชมรมแบดมินตันเพชรบูรณ์ สมทบ 01 January 2557 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
156 ชมรมแบดมินตันโรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์ สมทบ 28 October 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
157 ชยาธิปแบดมินตันขอนแก่น สมทบ 23 March 2560 2565 ปกติ
158 ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน สมทบ 02 July 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
159 ดอนเมืองแบดมินตัน สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
160 ดาวกาญจนา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
161 ตรีเลิศ สมทบ 31 December 2557 2563 ปกติ
162 ต้นกล้าตะวัน สมทบ 07 June 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
163 ทองร้อยยิ่งแบดมินตัน สมทบ 20 October 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
164 ทัพพะยาแบดคลับ สมทบ 10 January 2560 2564 ปกติ
165 นครขอนแก่น Badminton club สมทบ 28 October 2563 2563 ปกติ
166 นครลำปาง สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
167 นครแม่สอดแบดมินตันคลับ (NMBC) สมทบ 14 March 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
168 นวลจันทร์ 56 สมทบ 19 November 2557 2562 ติดต่อสมาคม
169 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
170 น้วยเดียวตุ้ง สมทบ 15 December 2554 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
171 บอร์น ทู บี สมทบ 03 March 2558 2566 ปกติ
172 บางขุนเทียน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
173 บางนรา สมทบ 05 March 2558 2562 ติดต่อสมาคม
174 บ่อวินอารีน่า สมทบ 31 July 2561 2562 ติดต่อสมาคม
175 บ้านปลาทับทิม สมทบ 14 June 2558 2566 ปกติ
176 บ้านพัฒก์ สมทบ 24 August 2563 2563 ปกติ
177 บ้านเดชแบดมินตัน สมทบ 15 July 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
178 ปทุมธานีวิคตอรี่ สมทบ 26 February 2558 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
179 ปราชญ์เปรียวแบดมินตัน สมทบ 28 October 2563 2563 ปกติ
180 พชร สมทบ 13 September 2560 2562 ติดต่อสมาคม
181 พรนิมิต สมทบ 28 October 2558 2562 ติดต่อสมาคม
182 พรหมลิขิตแบดมินตัน สมทบ 22 March 2562 2562 ติดต่อสมาคม
183 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
184 พังงา สมทบ 25 December 2555 2562 ติดต่อสมาคม
185 พันธุ์ครุฑ สมทบ 27 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
186 พาวเวอร์อัพสปอร์ตคลับ สมทบ 19 December 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
187 พีเคอารีน่า สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
188 มหาชัยเมืองทอง สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
189 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมทบ 16 July 2557 2562 ติดต่อสมาคม
190 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
191 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
192 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมทบ 10 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
193 มอดินแดง ขอนแก่น สมทบ 29 June 2560 2563 ปกติ
194 มาตีโต้ สมทบ 11 July 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
195 มาวินแบดมินตัน สมทบ 13 September 2560 2563 ปกติ
196 รัตนรังสรรค์ระนอง สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
197 ราชพฤกษ์ นครราชสีมา สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
198 วี บียอนด์ สมทบ 14 November 2559 2562 ติดต่อสมาคม
199 วีเอส แบดมินตัน สมทบ 21 December 2558 2567 ปกติ
200 ศรีราชา อารีน่า สมทบ 20 November 2560 2562 ติดต่อสมาคม
201 ศูนย์ฝึกแบดมินตันหนองจอก สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
202 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี สมทบ 15 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
203 สปอร์ต อารีนา หาดใหญ่ สมทบ 15 November 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
204 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย สมทบ 07 October 2562 2563 ปกติ
205 สยามนครธานี สมทบ 18 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
206 สรัสจันทร สมทบ 02 February 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
207 สราญรมย์แบดมินตันระยอง สมทบ 09 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
208 สวรรคโลก สมทบ 21 October 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
209 สัตหีบ สมทบ 03 February 2563 2563 ปกติ
210 สันติภาพแบดมินตัน น่าน สมทบ 11 March 2562 2562 ติดต่อสมาคม
211 สายรุ้งสปอร์ตคลับ สมทบ 11 July 2557 2565 ปกติ
212 สายไหมแบดมินตัน สมทบ 10 August 2557 2566 ปกติ
213 สิงห์ H.H. สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
214 สิงโต แบดมินตัน อุบลราชธานี สมทบ 19 March 2560 2562 ติดต่อสมาคม
215 สิทธิรัตน์คลับ สมทบ 10 August 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
216 สีมาแบดมินตัน สมทบ 24 March 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
217 สุโขทัย สมทบ 11 January 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
218 สโมสรแบดมินตัน MCP สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
219 สโมสรแบดมินตันพณิชยการราชดำเนิน สมทบ 01 March 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
220 สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 30 October 2558 2564 ปกติ
221 หงส์ สมทบ 18 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
222 หัวหินแบดมินตัน 2015 สมทบ 30 June 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
223 อบจ.ปราจีนบุรี สมทบ 27 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
224 อันดามัน สมทบ 29 August 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
225 อัลฟ่า กระบี่ สมทบ 28 October 2563 2563 ปกติ
226 อาธีน่ายามาฮ่าแบดมินตัน สมทบ 30 October 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
227 อิมพีเรียลเชียงใหม่สปอร์ตคลับ สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
228 อุบลราชธานี สมทบ 16 September 2557 2562 ติดต่อสมาคม
229 เกตุแก้ว สมทบ 08 August 2557 2562 ติดต่อสมาคม
230 เกษมศักดิ์ Badminton Academy สมทบ 19 July 2562 2562 ติดต่อสมาคม
231 เกษมสัมพันธ์พานแบดมินตัน สมทบ 19 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
232 เขี้ยวลากดิน สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
233 เชียงราย สมทบ 08 August 2557 2562 ติดต่อสมาคม
234 เทศบาลนครปฐม สมทบ 08 March 2559 2563 ปกติ
235 เพชรพารุณ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
236 เพชรอนันต์ สมทบ 23 August 2559 2562 ติดต่อสมาคม
237 เมืองแกลง แบดมินตัน สมทบ 28 October 2563 2563 ปกติ
238 เยาวชนแบดมินตันเกาะสมุย สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
239 เลาหจิตรแบดมินตัน สมทบ 04 February 2563 2563 ปกติ
240 เอกมงคล สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
241 เอส วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 07 March 2560 2563 ปกติ
242 เอส.พี.สปอร์ต ปากช่อง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
243 แบดมินตัน PBC สมทบ 15 July 2559 2563 ปกติ
244 แบดมินตัน ZAP สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
245 แบดมินตัน อบจ.แพร่ สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
246 แบดมินตัน เค ซี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
247 แบดมินตันกิตติกุล สมทบ 01 March 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
248 แบดมินตันกิ่งประดู่ สมทบ 01 January 2557 2563 ปกติ
249 แบดมินตันกีฬา เอ็ม.ซี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
250 แบดมินตันค่ายอดิศร สมทบ 01 December 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
251 แบดมินตันจังหวัดจันทบุรี สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
252 แบดมินตันจังหวัดตราด สมทบ 28 October 2563 2563 ปกติ
253 แบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
254 แบดมินตันจังหวัดราชบุรี สมทบ 07 June 2557 2562 ติดต่อสมาคม
255 แบดมินตันจังหวัดลำพูน สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
256 แบดมินตันจังหวัดศรีสะเกษ สมทบ 25 February 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
257 แบดมินตันจังหวัดสตูล สมทบ 09 March 2558 2563 ปกติ
258 แบดมินตันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมทบ 19 December 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
259 แบดมินตันจังหวัดสุรินทร์ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
260 แบดมินตันจังหวัดเลย สมทบ 03 February 2563 2564 ปกติ
261 แบดมินตันฉะเชิงเทรา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
262 แบดมินตันชนะชน สมทบ 29 March 2561 2562 ติดต่อสมาคม
263 แบดมินตันชะอำ สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
264 แบดมินตันซาตี๋ สมทบ 31 December 2557 2563 ปกติ
265 แบดมินตันตราด สมทบ 19 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
266 แบดมินตันทองมี สมทบ 25 February 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
267 แบดมินตันทุ่งใหญ่ สมทบ 10 September 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
268 แบดมินตันนครปฐม สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
269 แบดมินตันนครพนม สมทบ 01 January 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
270 แบดมินตันนัดดา สมทบ 29 August 2555 2562 ติดต่อสมาคม
271 แบดมินตันบางคล้า สมทบ 27 August 2555 2562 ติดต่อสมาคม
272 แบดมินตันบางบัวทอง สมทบ 08 October 2562 2563 ปกติ
273 แบดมินตันบางม่วง สมทบ 25 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
274 แบดมินตันบ้านบางเหนียว(BBNภูเก็ต) สมทบ 01 July 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
275 แบดมินตันปากน้ำ 23 สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
276 แบดมินตันปากน้ำโพ สมทบ 19 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
277 แบดมินตันปิ่นจุฑา สมทบ 28 May 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
278 แบดมินตันพระธาตุผาแดง สมทบ 14 July 2559 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
279 แบดมินตันมิตร 2000 ปทุมธานี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
280 แบดมินตันมิตรผดุง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
281 แบดมินตันมิตรภาพ สมทบ 14 July 2559 2564 ปกติ
282 แบดมินตันยาสูบ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
283 แบดมินตันรักษ์-รักษ์ สมทบ 07 January 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
284 แบดมินตันรัชดาพร อำเภอศรีเชียงใหม่ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
285 แบดมินตันลียะวนิช สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
286 แบดมินตันวัชรี-ประสิทธิ์ เชียงราย สมทบ 31 December 2557 2563 ปกติ
287 แบดมินตันวัน สมทบ 14 July 2554 2563 ปกติ
288 แบดมินตันศึกษาประชาสามัคคี สมทบ 19 October 2561 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
289 แบดมินตันศูนย์การทหารราบ สมทบ 08 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
290 แบดมินตันศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สมทบ 11 January 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
291 แบดมินตันสกลนคร สมทบ 05 July 2560 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
292 แบดมินตันสมเด็จแอดโปรเกรียง สมทบ 07 July 2557 2563 ปกติ
293 แบดมินตันสยามกีฬา สมทบ 01 January 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
294 แบดมินตันสลกบาตร สมทบ 16 September 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
295 แบดมินตันสว่างสรรค์เพชร สมทบ 18 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
296 แบดมินตันสาธิตประสานมิตร สมทบ 19 July 2560 2562 ติดต่อสมาคม
297 แบดมินตันสามพราน สมทบ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
298 แบดมินตันสามัคคีเชียงราย สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
299 แบดมินตันสำโรง สมทบ 15 June 2555 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
300 แบดมินตันห้วยยอด สมทบ 05 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
301 แบดมินตันอาจารย์และข้าราชการ มอ. สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
302 แบดมินตันอำเภอพังโคน สมทบ 21 September 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
303 แบดมินตันอุดรธานี สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
304 แบดมินตันฮากกา สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
305 แบดมินตันเจียระไน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
306 แบดมินตันเชียงคำ สมทบ 10 July 2555 2562 ติดต่อสมาคม
307 แบดมินตันเทศบาลเมืองชุมพร สมทบ 01 January 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
308 แบดมินตันเพชรบุรี สมทบ 10 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
309 แบดมินตันเมืองตาก สมทบ 19 October 2561 2565 ปกติ
310 แบดมินตันเมืองสุนทร(ภู่) สมทบ 18 March 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
311 แบดมินตันเยาวชนเทศบาลนครนครสวรรค์ สมทบ 15 January 2562 2562 ติดต่อสมาคม
312 แบดมินตันเอราวัณ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
313 แบดมินตันเอสทีม สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
314 แบดมินตันแม่ฮ่องสอน สมทบ 12 March 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
315 แบดมินตันไดมอนด์ สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
316 แม่กลอง สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
317 แฮปปี้แบดมินตัน สมทบ 25 June 2555 2562 ติดต่อสมาคม
318 โค้ชไอซ์แบดมินตันคลับ สมทบ 23 August 2559 2563 ปกติ
319 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ แบดมินตัน สมทบ 19 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
320 โรงแรมอโนมา แกรนด์ สมทบ 01 January 2557 2562 ติดต่อสมาคม
321 ไชยาแบดมินตัน สมทบ 29 August 2555 2561 ติดต่อสมาคมด่วน
322 ไตรมิตรร้อยเอ็ด สมทบ 11 February 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
323 ไทยสไมล์ สมทบ 01 January 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
324 ไทยออยล์ สมทบ 05 March 2558 2562 ติดต่อสมาคม
325 ไวท์เฮ้าส์ แอนด์ ทอล์สัน สมทบ 01 January 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 25 Nov 2563