รายละเอียดการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตัน 

ให้ดาวโหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งกลับมายังสมาคมฯ
พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัคร 750 บาท(ค่าสมาชิกแรกเข้า 500 บาท+ค่าบำรุงรายปี 250 บาท)


ท่านสามารถชำระค่าบำรุงรายปี (สมาชิกสามัญ 500 บาท สมาชิกสมทบ 250 บาท)
โดยโอนเงิน เข้า บัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-11919-9 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา อลลซีซั่นเพลส  บัญชี ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax  02-2553392 หรือ mail มาที่ btournament@gmail.com

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 @CNX สามัญ 15 กันยายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
2 DOME Academy สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2561 ปกติ
3 GRANULAR สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
4 HP แบดมินตันเชียงราย สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
5 KB กรุงเทพ สามัญ 25 พฤษภาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
6 KTR HATYAI BADMINTON สามัญ 29 กันยายน 2559 2561 ปกติ
7 MT ARENA สามัญ 23 พฤศจิกายน 2559 2563 ปกติ
8 SPORT TOWN สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2561 ปกติ
9 YWCA กรุงเทพ สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
10 เทศบาลเมืองชลบุรี สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
11 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
12 เทศบาลนครหาดใหญ่ สามัญ 24 กุมภาพันธ์ 2548 2560 ติดต่อสมาคม
13 เทศบาลบ้านนา สามัญ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
14 เทศบาลพิษณุโลก สามัญ 23 กรกฎาคม 2545 2560 ติดต่อสมาคม
15 เสนานิคม สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
16 แบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
17 แบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี สามัญ 19 กันยายน 2544 2562 ปกติ
18 แบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
19 แบดมินตันเทศบาลนครภูเก็ต สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
20 แบดมินตันเทศบาลนครยะลา สามัญ 29 สิงหาคม 2555 2562 ปกติ
21 แบดมินตันดิลก สามัญ 08 กรกฎาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
22 แบดมินตันตำรวจ สามัญ 03 กันยายน 2556 2561 ปกติ
23 แบดมินตันบางโพ สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
24 แบดมินตันปิยรมณ์สปอร์ตคลับ สามัญ 11 ธันวาคม 2546 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
25 แบดมินตันภคภัทร์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
26 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ สามัญ 28 มกราคม 2559 2561 ปกติ
27 แบดมินตันศิริภูล สามัญ 25 มกราคม 2549 2560 ติดต่อสมาคม
28 แร็กเก็ตมิวเซียม สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
29 โรดี้คอร์ท สามัญ 11 ธันวาคม 2546 2561 ปกติ
30 กรุงเทพมหานคร สามัญ 13 กุมภาพันธ์ 2545 2561 ปกติ
31 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
32 ตรังจูเนียร์ สามัญ 23 พฤศจิกายน 2559 2562 ปกติ
33 ทหารอากาศ สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
34 ที ไทยแลนด์ สามัญ 24 กันยายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
35 ธนบุรี สามัญ 07 พฤษภาคม 2545 2561 ปกติ
36 บมจ. ทีโอที สามัญ 10 เมษายน 2561 2562 ปกติ
37 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด( มหาชน ) สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
38 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
39 บี จี สปอร์ต สามัญ 19 มีนาคม 2550 2560 ติดต่อสมาคม
40 ลานนาเชียงใหม่ สามัญ 10 พฤษภาคม 2548 2560 ติดต่อสมาคม
41 ศรีราชาสปอร์ตคลับ สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2561 ปกติ
42 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สามัญ 20 กุมภาพันธ์ 2558 2561 ปกติ
43 สมาคมกีฬากรุงเก่า สามัญ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
44 สมาคมราชกรีฑาสโมสร สามัญ 06 มีนาคม 2542 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
45 สวนลุมรวมมิตร สามัญ 16 กันยายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
46 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามัญ - 2560 ติดต่อสมาคม
47 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
48 อมาตยกุล สามัญ 28 มกราคม 2559 2561 ปกติ
49 PUTI CLUB สามัญ 17 ธันวาคม 2555 2561 ปกติ
50 แบดมินตันค่ายอดิศร สามัญ 01 ธันวาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
51 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สามัญ 10 เมษายน 2561 2563 ปกติ
ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 7 แบดมินตัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
2 71 Sport Club สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2562 ปกติ
3 9 คอร์ทแบดมินตัน สมทบ 11 มีนาคม 2558 2562 ปกติ
4 @First สมทบ 15 มิถุนายน 2555 2560 ติดต่อสมาคม
5 A-TEAM สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2561 ปกติ
6 ALL STARS 2018 สมทบ 12 มีนาคม 2561 2561 ปกติ
7 AMPHAN สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
8 AMWISHSC สมทบ 04 กันยายน 2560 2561 ปกติ
9 AT BADMINTON สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
10 ATHLEISURE สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
11 ATTITUDE สมทบ 06 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
12 B S S สมทบ 13 พฤษภาคม 2558 2561 ปกติ
13 B.K.TEAM สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
14 Badminton Ezy สมทบ 04 สิงหาคม 2551 2561 ปกติ
15 Badminton Jate club สมทบ 08 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
16 Badminton PJ สมทบ 18 กันยายน 2555 2561 ปกติ
17 BAMBOO TEAM ปราจีน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
18 BATTLE DORE สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
19 BB club Udon สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคม
20 BEGINS สมทบ 17 มีนาคม 2558 2561 ปกติ
21 BJ Badminton สมทบ 29 พฤษภาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
22 BLOWFISH สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
23 BMD Badminton สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
24 BOY'S CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
25 Bunyawat Team สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
26 C SQUARE สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
27 C.THAI สมทบ 10 พฤษภาคม 2556 2562 ปกติ
28 CR BADMINTON สมทบ 29 มิถุนายน 2555 2561 ปกติ
29 CR BADMINTON สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2561 ปกติ
30 CTI WINEX สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
31 D-VER'Badminton สมทบ 27 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
32 D.P. BADMINTON สมทบ 11 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
33 DP RAYONG BADMINTON สมทบ 28 พฤษภาคม 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
34 EAGLE THAILAND สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
35 Eight Badminton สมทบ 02 กันยายน 2558 2560 ติดต่อสมาคม
36 Enjoy Team สมทบ 01 มกราคม 2556 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
37 F's CLUB สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
38 FAMILY 05 สมทบ 10 เมษายน 2561 2562 ปกติ
39 FINIX Club สมทบ 07 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
40 FYC สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
41 GEN-X สมทบ 29 พฤษภาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
42 GOLD RACKET สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2563 ปกติ
43 Greenhill Badminton สมทบ 14 มิถุนายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
44 I SMASH สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
45 INDY สมทบ 14 กันยายน 2558 2560 ติดต่อสมาคม
46 JJ badminton สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
47 JSP สมทบ 23 กุมภาพันธ์ 2559 2561 ปกติ
48 K-FIGHT สมทบ 03 เมษายน 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
49 KEEREE BADMINTON สมทบ 12 ธันวาคม 2555 2564 ปกติ
50 KN BADMINTON ACADEMY สมทบ 26 มกราคม 2561 2561 ปกติ
51 KUBO (คูโบ้) สมทบ 29 กันยายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
52 Limitless Badminton สมทบ 04 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
53 LSC หล่มสัก สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
54 MAXIMUM TEAM สมทบ 09 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
55 MCP สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
56 New Athlete สมทบ 09 พฤศจิกายน 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
57 NP COURT สมทบ 01 มกราคม 2557 2555 ติดต่อสมาคมด่วน
58 NSIGN สมทบ 24 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
59 NUTTY PROFESSOR สมทบ 01 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
60 OHO Badminton สมทบ 14 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
61 PAKKAWAT@KIP BADMINTON CLUB สมทบ 15 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
62 PJ Sport Club สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
63 PR BADMINTON สมทบ 26 มกราคม 2561 2561 ปกติ
64 Primary Badminton สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
65 Proskills Team สมทบ 24 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
66 PUZJAK BADMINTON ACADEMY สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
67 R.E.SPORT สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2555 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
68 R.O.Badminton สมทบ 18 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
69 ROYAL STAR สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
70 RTS BADMINTON CLUB สมทบ 04 กันยายน 2556 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
71 S.siam สมทบ 20 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
72 S29 สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2561 ปกติ
73 SAIYAI สมทบ 24 มกราคม 2560 2562 ปกติ
74 SATURN สมทบ 19 กุมภาพันธ์ 2556 2560 ติดต่อสมาคม
75 SCG 1995 สุราษฎร์ สมทบ 04 พฤศจิกายน 2557 2562 ปกติ
76 SEARCH GURU สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
77 SIAM BADMINTON สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
78 SINGHA UD สมทบ 09 พฤศจิกายน 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
79 SISB INTERNATIONAL BADMINTON ACADEMY สมทบ 24 ตุลาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
80 SM.BADMINTON สมทบ 06 กรกฎาคม 2560 2561 ปกติ
81 SP TEAM สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
82 Spirit 99 สมทบ 08 ตุลาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
83 Spirit by Maneepong สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
84 ST MOSSA RAYONG สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
85 STAB STRIKE MAESOD BADMINTON CLUB สมทบ 08 มีนาคม 2559 2561 ปกติ
86 STAMINA BADMINTON สมทบ 20 พฤษภาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
87 Synergy สมทบ 06 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
88 T.P.Maesot Badminton Academy สมทบ 01 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
89 TC BADMINTON CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
90 TEERAPAT BADMINTON สมทบ 28 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
91 Thai Power สมทบ 24 เมษายน 2558 2560 ติดต่อสมาคม
92 THE FOX CLUP สมทบ 09 ธันวาคม 2558 2561 ปกติ
93 The Ultimate Sport Club Rayong สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ปกติ
94 Triple V สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
95 UDON ARCHA สมทบ 20 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
96 Unique by R-ma สมทบ 02 พฤษภาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
97 Unite สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
98 UNITY&RAWIN สมทบ 02 กันยายน 2555 2560 ติดต่อสมาคม
99 V WiN Chonburi สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ปกติ
100 Vasin BC สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคม
101 W.K. Badminton สมทบ 21 ตุลาคม 2557 2561 ปกติ
102 WING 4 BADMINTON สมทบ 05 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
103 XZYTE SPORTCLUB PATTAYA สมทบ 24 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
104 Y-BADMINTON สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
105 YA CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
106 YAI สมทบ 04 พฤศจิกายน 2557 2562 ปกติ
107 YTK BADMINTON สมทบ 27 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
108 กองบัญชาการกองทัพไทย สมทบ 14 มีนาคม 2560 2561 ปกติ
109 การไฟฟ้านครหลวง สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
110 กำแพงเพชร สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
111 กุโสดอเชียงใหม่ สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
112 กู๊ดวิว คอมเพล็กซ์ สมทบ 09 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
113 คอนบริโอ สมทบ 05 เมษายน 2561 2561 ปกติ
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
115 จูเนียร์ สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
116 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
117 ชมรมแบดมินตัน กองทัพบก สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
118 ชมรมแบดมินตัน พล.ร.9 สมทบ 19 กรกฎาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
119 ชมรมแบดมินตัน มณฑลทหารบกที่ 14 สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
120 ชมรมแบดมินตัน ร.ร.สาธิต มศว องครักษ์ สมทบ 28 ตุลาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
121 ชมรมแบดมินตันค่ายศรีโสธร สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
122 ชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปาง สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
123 ชมรมแบดมินตันบ่อน้ำมันฝาง สมทบ 22 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
124 ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สมทบ 14 ตุลาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
125 ชมรมแบดมินตันสมุทรสงคราม สมทบ 20 ตุลาคม 2558 2561 ปกติ
126 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองท่าข้าม สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
127 ชยาธิปแบดมินตันขอนแก่น สมทบ 23 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
128 ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน สมทบ 02 กรกฎาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
129 ดอนเมืองแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
130 ดาวกาญจนา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
131 ตรีเลิศ สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
132 ต้นกล้าตะวัน สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
133 ทองร้อยยิ่งแบดมินตัน สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
134 ทัพพะยาแบดคลับ สมทบ 11 มกราคม 2560 2561 ปกติ
135 นครลำปาง สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
136 นครแม่สอดแบดมินตันคลับ (NMBC) สมทบ 14 มีนาคม 2561 2561 ปกติ
137 นวลจันทร์ 56 สมทบ 19 พฤศจิกายน 2557 2561 ปกติ
138 นัดดา สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2562 ปกติ
139 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
140 น้วยเดียวตุ้ง สมทบ 15 ธันวาคม 2554 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
141 บอร์น ทู บี สมทบ 03 มีนาคม 2558 2562 ปกติ
142 บางขุนเทียน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
143 บางนรา สมทบ 05 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
144 บ้านปลาทับทิม สมทบ 15 มิถุนายน 2558 2565 ปกติ
145 บ้านเดชแบดมินตัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
146 ปทุมธานีวิคตอรี่ สมทบ 26 กุมภาพันธ์ 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
147 พชร สมทบ 13 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
148 พรนิมิต สมทบ 28 ตุลาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
149 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
150 พลสนะแบดมินตัน สมทบ 22 มิถุนายน 2555 2560 ติดต่อสมาคม
151 พังงา สมทบ 25 ธันวาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
152 พาวเวอร์อัพสปอร์ตคลับ สมทบ 19 ธันวาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคม
153 พีเคอารีน่า สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
154 มหาชัยเมืองทอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
155 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมทบ 16 กรกฎาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
156 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
157 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
158 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
159 มอดินแดง ขอนแก่น สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
160 มาตีโต้ สมทบ 11 กรกฎาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
161 มาวินแบดมินตัน สมทบ 13 กันยายน 2560 2563 ปกติ
162 รัตนรังสรรค์ระนอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
163 ราชพฤกษ์ นครราชสีมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
164 วี บียอนด์ สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2561 ปกติ
165 วีเอส แบดมินตัน สมทบ 21 ธันวาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
166 ศรีราชา อารีน่า สมทบ 20 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
167 ศูนย์ฝึกแบดมินตันหนองจอก สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
168 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
169 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
170 สปอร์ต อารีนา หาดใหญ่ สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2560 ติดต่อสมาคม
171 สยามนครธานี สมทบ 18 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
172 สราญรมย์แบดมินตันระยอง สมทบ 09 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
173 สวรรคโลก สมทบ 21 ตุลาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
174 สายรุ้งสปอร์ตคลับ สมทบ 11 กรกฎาคม 2557 2561 ปกติ
175 สายไหมแบดมินตัน สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2566 ปกติ
176 สิงห์ H.H. สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
177 สิงโต แบดมินตัน อุบลราชธานี สมทบ 20 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
178 สิทธิรัตน์ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
179 สีมาแบดมินตัน สมทบ 24 มีนาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
180 สุรนารีแบดมินตัน สมทบ 10 เมษายน 2561 2562 ปกติ
181 สุโขทัย สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
182 สุไหงโก-ลก สมทบ 06 พฤษภาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
183 สโมสรแบดมินตันพณิชยการราชดำเนิน สมทบ 01 มีนาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
184 สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 30 ตุลาคม 2558 2564 ปกติ
185 หงส์ สมทบ 18 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
186 หัวหินแบดมินตัน 2015 สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
187 อบจ.ปราจีนบุรี สมทบ 28 มิถุนายน 2557 2561 ปกติ
188 อันดามัน สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
189 อาธีน่ายามาฮ่า สมทบ 30 ตุลาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
190 อิมพีเรียลเชียงใหม่สปอร์ตคลับ สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
191 อุบลราชธานี สมทบ 16 กันยายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
192 เกตุแก้ว สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
193 เกษมสัมพันธ์พานแบดมินตัน สมทบ 19 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
194 เขี้ยวลากดิน สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
195 เชียงราย สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
196 เทศบาลนครปฐม สมทบ 08 มีนาคม 2559 2563 ปกติ
197 เพชรพารุณ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
198 เพชรอนันต์ สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
199 เยาวชนแบดมินตันเกาะสมุย สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
200 เอกมงคล สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
201 เอส วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 07 มีนาคม 2560 2561 ปกติ
202 เอส.พี.สปอร์ต ปากช่อง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
203 แบดมินตัน PBC สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
204 แบดมินตัน ZAP สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
205 แบดมินตัน ร.2 พัน.2 รอ สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
206 แบดมินตัน อบจ.แพร่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
207 แบดมินตัน เค ซี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
208 แบดมินตันกิตติกุล สมทบ 01 มีนาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
209 แบดมินตันกิ่งประดู่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
210 แบดมินตันกีฬา เอ็ม.ซี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
211 แบดมินตันจังหวัดจันทบุรี สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
212 แบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
213 แบดมินตันจังหวัดราชบุรี สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2562 ปกติ
214 แบดมินตันจังหวัดลำพูน สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
215 แบดมินตันจังหวัดศรีสะเกษ สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2559 2561 ปกติ
216 แบดมินตันจังหวัดสตูล สมทบ 10 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
217 แบดมินตันจังหวัดสมุทรสาคร สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
218 แบดมินตันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมทบ 19 ธันวาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
219 แบดมินตันจังหวัดสุรินทร์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
220 แบดมินตันฉะเชิงเทรา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
221 แบดมินตันชนะชน สมทบ 29 มีนาคม 2561 2561 ปกติ
222 แบดมินตันชะอำ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
223 แบดมินตันซาตี๋ สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
224 แบดมินตันตราด สมทบ 19 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
225 แบดมินตันทองมี สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
226 แบดมินตันทุ่งใหญ่ สมทบ 10 กันยายน 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
227 แบดมินตันนครปฐม สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
228 แบดมินตันนครพนม สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
229 แบดมินตันนครศรีธรรมราช สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
230 แบดมินตันบางคล้า สมทบ 27 สิงหาคม 2555 2560 ติดต่อสมาคม
231 แบดมินตันบางม่วง สมทบ 25 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
232 แบดมินตันบ้านบางเหนียว(BBNภูเก็ต) สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
233 แบดมินตันปากน้ำ 23 สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
234 แบดมินตันปากน้ำโพ สมทบ 19 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
235 แบดมินตันปิ่นจุฑา สมทบ 28 พฤษภาคม 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
236 แบดมินตันพระธาตุผาแดง สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2561 ปกติ
237 แบดมินตันพะเยา สมทบ 31 ธันวาคม 2558 2561 ปกติ
238 แบดมินตันมิตร 2000 ปทุมธานี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
239 แบดมินตันมิตรผดุง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
240 แบดมินตันมิตรภาพ สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ปกติ
241 แบดมินตันยาสูบ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
242 แบดมินตันรักษ์-รักษ์ สมทบ 07 มกราคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
243 แบดมินตันรัชดาพร อำเภอศรีเชียงใหม่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
244 แบดมินตันลียะวนิช สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
245 แบดมินตันวัชรี-ประสิทธิ์ เชียงราย สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
246 แบดมินตันวัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2554 2561 ปกติ
247 แบดมินตันศูนย์การทหารราบ สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
248 แบดมินตันศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
249 แบดมินตันสกลนคร สมทบ 05 กรกฎาคม 2560 2561 ปกติ
250 แบดมินตันสมเด็จแอดโปรเกรียง สมทบ 08 กรกฎาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
251 แบดมินตันสยามกีฬา สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
252 แบดมินตันสลกบาตร สมทบ 16 กันยายน 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
253 แบดมินตันสว่างสรรค์เพชร สมทบ 18 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
254 แบดมินตันสาธิตประสานมิตร สมทบ 19 กรกฎาคม 2560 2561 ปกติ
255 แบดมินตันสามพราน สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
256 แบดมินตันสามัคคีเชียงราย สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
257 แบดมินตันสำโรง สมทบ 15 มิถุนายน 2555 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
258 แบดมินตันสุรสิงหนาท สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
259 แบดมินตันห้วยยอด สมทบ 05 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
260 แบดมินตันอาจารย์และข้าราชการ มอ. สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
261 แบดมินตันอำเภอพังโคน สมทบ 21 กันยายน 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
262 แบดมินตันอุดรธานี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
263 แบดมินตันฮากกา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
264 แบดมินตันเจียระไน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
265 แบดมินตันเชียงคำ สมทบ 10 กรกฎาคม 2555 2562 ปกติ
266 แบดมินตันเทศบาลเมืองชุมพร สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
267 แบดมินตันเพชรบุรี สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
268 แบดมินตันเพชรบูรณ์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
269 แบดมินตันเมืองสุนทร(ภู่) สมทบ 18 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
270 แบดมินตันเอราวัณ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
271 แบดมินตันเอสทีม สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
272 แบดมินตันแม่ฮ่องสอน สมทบ 12 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
273 แบดมินตันไดมอนด์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
274 แม่กลอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
275 แฮปปี้แบดมินตัน สมทบ 25 มิถุนายน 2555 2561 ปกติ
276 โค้ชไอซ์แบดมินตันคลับ สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2561 ปกติ
277 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ แบดมินตัน สมทบ 19 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
278 โรงแรมอโนมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
279 ไชยาแบดมินตัน สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2561 ปกติ
280 ไตรมิตรร้อยเอ็ด สมทบ 11 กุมภาพันธ์ 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
281 ไทยสไมล์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
282 ไทยออยล์ สมทบ 05 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
283 ไวท์เฮ้าส์ แอนด์ ทอล์สัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20 เม.ย. 2561