นักกีฬาทีมชาติอดีต

ปี ชื่อ-นามสกุล ประเภท
2016 โฆษิต เพชรประดับ ชายเดี่ยว
2016 พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ หญิงเดี่ยว
2016,2015 บุญศักดิ์ พลสนะ ชายเดี่ยว
2015 มณีพงษ์ จงจิตร ชายคู่
2015 ร้อยตำรวจตรีสุดเขต ประภากมล คู่ผสม
2014 สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์ ชายเดี่ยว

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22 ก.พ. 2018