ประกาศระเบียบการคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ พ.ศ.2567

ประกาศระเบียบการคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ พ.ศ.2567

เรื่อง ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
ด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะส่งนักกีฬาระตับเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Badminton Asia Junior Championships 2024 รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี (U15) รุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี (U17) และรุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี (U19)ตลอดจนการแข่งขันรายการ BWF World Junior Championships 2024 รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี (U19) ประจำปีพ.ศ. 2567
เพื่อให้การคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และเพื่อให้
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาของฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จึงขอประกาศระเบียบการคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

ดาวโหลดประกาศ <<คลิก>>