ผลการแข่งขันแบดมินตัน "Singapore Youth International Series 2018" วันที่ 30 พ.ย. 61

ผลการแข่งขันแบดมินตัน

การแข่งขันแบดมินตัน รายการ "Singapore Youth International Series 2018" ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. ถึง 2 ธ.ค. 2561 โดยในวันศุกร์ที่ 30 พ.ย. เป็นการลงสนามทำการแข่งขันเป็นวันที่ห้า

 

ผลการแข่งขัน

หญิงเดี่ยว U15 - ธิดาพร กลีบยี่สุ่น มือวางอันดับ 6 ของรายการ ชนะ ลี ซินยี เมแกน 2-0 เกม 21-10, 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 27 นาที

หญิงเดี่ยว U19 - พรพิชชา เชยกีวงศ์ มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ หยาง ยู่ฉี จากไต้หวัน 2-1 เกม 13-21, 23-21, 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 55 นาที

หญิงเดี่ยว U13 - สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ ชนะ อาดีนา อานูอา 2-0 เกม 21-14, 21-18 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

หญิงคู่ U15 - ฐิติพร กล่อมยงค์ กับ ศิรดา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ แพ้ ฮินะ อาเคชิ กับ มากิ คาเนะฮิโระ คู่มือวางอันดับ 3 ของรายการจากญี่ปุ่น 0-2 เกม 14-21, 15-21 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที

หญิงคู่ U13 - พบพร บุญมี กับ ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ ชนะ ลี่ เจิ้ง ฮง กับ ลี่ เจิ้ง หยาน จากสิงคโปร์ 2-0 เกม 21-11, 21-12 ใช้เวลาแข่งขัน 26 นาที

หญิงคู่ U19 - กฤตพร เจียรธเนศ กับ กัญญาณัฐ สุดเชยชม คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ ชนะ สาวีรา นูรุล ฮุสเนีย กับ ซาบริน่า อาเจง ตากิรา จากอินโดนีเซีย 2-1 เกม 21-11, 20-22, 21-14 ใช้เวลาแข่งขัน 39 นาที

ชายเดี่ยว U17 - วรท อุไรวงค์ มือวางอันดับ 9 ของรายการ แพ้ จื่อ หมิง ไนเกิล แยป มือวางอันดับ 7 ของรายการจากสิงคโปร์ 0-2 เกม 19-21, 15-21 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที

หญิงเดี่ยว U19 - นุตประวีณ์ พรหมเดช แพ้ เจีบ หรง ซิโต จากสิงคโปร์ 1-2 เกม 16-21, 21-16, 6-21 ใช้เวลาแข่งขัน 41 นาที

ชายเดี่ยว U19 - ภูริทัต อารีย์ แพ้ หยาง หยาง มือวางอันดับ 4 ของรายการจากไต้หวัน 1-2 เกม 21-19, 14-21, 15-21 ใช้เวลาแข่งขัน 49 นาที

หญิงเดี่ยว U13 - นนทพร พานิช ชนะ อัลฟิรา เดียนิกา จากอินโดนีเซีย 2-1 เกม 18-21, 21-11, 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 40 นาที

หญิงคู่ U15 - ธิดาพร กลีบยี่สุ่น กับ ณัฐชนก ไล้สวน คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ โอะห์ เจีย ชี กับ ตัน เชน ถิง จากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-7, 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 23 นาที

หญิงเดี่ยว U17 - กฤตพร เจียรธเนศ มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ ชิว จิง หยุน จากสิงคโปร์ 2-0 เกม 21-11, 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 22 นาที

หญิงเดี่ยว U13 - พบพร บุญมี ชนะ ไซ ซิง เฉน จากไต้หวัน 2-1 เกม 15-21, 21-12, 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 42 นาที

ชายคู่ U13 - พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ กับ เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์ แพ้ เปา ซิง ต้า กู่ หล่า ไว่ กับ ไซ่ เฉิง หยิง จากไต้หวัน 0-2 เกม 18-21, 17-21 ใช้เวลาแข่งขัน 34 นาที

ชายคู่ U19 - เสฏฐนันท์ ปิยวัชรวิจิตร กับ อภิชสิษฐ์ ธีระวิวัฒน์ คู่มือวางอันดับ 7 ของรายการ แพ้ ชาง ฟาง ฉี กับ เฉิน จื่อ เรย์ คู่มือวางอันดับ 4 ของรายการจากไต้หวัน 0-2 เกม 18-21, 15-21 ใช้เวลาแข่งขัน 26 นาที

หญิงคู่ U13 - นนทพร พานิช กับ สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ ชนะ เซี่ยห์ มี่ เหยน กับ ซิ่ง เฉิน ไซ่ จากไต้หวัน 21-10, 21-14 ใช้เวลาแข่งขัน 24 นาที

หญิงเดี่ยว U19 - ทิพธิดา คงสอน ชนะผ่าน เหย่ หยานน์ จัสลิน ฮูย มือวางอันดับ 1 ของรายการจากสิงคโปร์

ชายเดี่ยว U19 - เสฏฐนันท์ ปิยวัชรวิจิตร มือวางอันดับ 5 ของรายการ แพ้ เทห์ เจีย เฮง เจสัน มือวางอันดับ 1 ของรายการ 0-2 เกม 16-21, 15-21 ใช้เวลาแข่งขัน 40 นาที

หญิงคู่ U15 - ณัฐณิชา จตุพนาพร กับ สรัลพร สมบัตรวัฒนานุกูล แพ้ คานาโนะ มุโรยะ กับ ซาราโนะ โยชิคาว่า จากญี่ปุ่น 0-2 เกม 12-21, 6-21 ใช้เวลาแข่งขัน 26 นาที

ชายคู่ U17 - อานิก พลังวชิรา กับ พีราวิชญ์ รัตนชัยนนท์ แพ้ มูฮัมหมัด กิบราน อาฟิอันสยา กับ เจราร์โด ริซกุลลาห์ ฮาฟิดส์ จากอินโดนีเซีย 0-2 เกม 12-21, 20-22 ใช้เวลาแข่งขัน 33 นาที