อันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติในสัปดาห์ล่าสุด เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 26 เม.ย. 2561

อันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติในสัปดาห์ล่าสุด เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 26 เม.ย. 2561

ล่าสุดในการจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ หรือ BWF ซึ่งประกาศการจัดอันดับโลกที่ตามเดิมจะทำการประกาศในทุกวันพฤหัสฯ ของทุกๆสัปดาห์ ในสัปดาห์ล่าสุด เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 26 เม.ย. 2561

โดยอันดับโลกในสัปดาห์ล่าสุดของนักกีฬาแบดมินตันไทยมีดังนี้

ประเภทชายเดี่ยว "วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ขยับจากเดิมมืออันดับ 192 ของโลก ขึ้นมารั้งมืออันดับ 143 ของโลกในสัปดาห์ล่าสุด , "สอง" ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข  รั้งมืออันดับ 28 ของโลก, "ไบร์ท" สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ มืออันดับ 27 ของโลก, "เพชร" โฆษิต เพชรประดับ ขยับจากเดิมมืออันดับ 26 ของโลก ขึ้นมารั้งมืออันดับ 25 ของโลกในสัปดาห์ล่าสุด , "ตะวัน"ปัณณวิทย์ ทองน่วม มืออันดับ 50 ของโลก , "กัน" กันตภณ หวังเจริญ รั้งมืออันดับ 36 ของโลก,  "โอ๊ต"  สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์ มืออันดับ 78 ของโลก

ประเภทหญิงเดี่ยวในสัปดาห์ล่าสุด "เมย์" รัชนก อินทนนท์ ยังคงรั้งมืออันดับ 4 ของโลกใสัปดาห์ล่าสุด, "แน๊ต" ณิชชาร จินดาพล  มืออันดับ 10 ของโลก, "หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ รั้งมืออันดับ 23 ของโลก, "ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ รั้งมือ 24 ของโลก, "จิว" ภัทรสุดา ไชยวรรณ ขยับจากเดิมมืออันดับ 90 ของโลก ขึ้นมารั้งมืออันดับ 74 ของโลกในสัปดาห์ล่าสุด

ประเภทหญิงคู่ "กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล กับ "วิว" รวินดา ประจงใจ มาครองคู่มืออันดับ 8 ของโลกในสัปดาห์ล่าสุด,  "จ๋อมแจ๋ม" ผไทมาส เหมือนวงศ์ กับ "เบสท์" ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม  ครองคู่มือ 15 ของโลก,"พลอย" ณัชชา แสงโชติ กับ "แบม" กิตติภัค ดับทุกข์  ครองคู่มืออันดับ 52 ของโลก,"เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย กับ "มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ ขยับจากเดิมคู่มืออันดับ 45 ของโลก ขึ้นมาครองคู่มืออันดับ 43 ของโลก,"หว่าหวา" ฤทัยชนก ไล้สวน กับ "เฟิร์น" ศุภมาศ มิ่งเชื้อ คู่มืออันดับ 68 ของโลก

ประเภทชายคู่ "ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร กับ "ดีโก้" กิตติศักดิ์ นามเดช รั้งคู่มืออันดับ 23 ของโลก ,"อาท" บดินทร์ อิสสระ กับ "ต้นนํ้า" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร  คู่มืออันดับ 31 ของโลกในสัปดาห์ล่าสุด , "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "สกาย" กิตตินุพงษ์ เกตุเรน คู่มืออันดับ 26 ของโลก, "เอ" มณีพงศ์ จงจิตร กับ "เบน" นันทกานต์ ยอดไพสง คู่มืออันดับ 93 ของโลก, "มาร์ค" ตนุภัทร วิริยางกูร กับ "ไอซ์" อิงครัตน์ อภิสุข คู่มืออันดับ 77 ของโลก

ประเภทคู่ผสม "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย รั้งคู่มืออันดับ 28 ของโลกในสัปดาห์ล่าสุด, ,"ต้นนํ้า" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร กับ "กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล คู่มือ 40 ของโลก , "อาท" บดินทร์ อิสสระ กับ "เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย ครองคู่มือ 49 ของโลก ,"ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร กับ "มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ คู่มืออันดับ 44 ของโลก

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Siamsport