ผลการแข่งขัน Badminton Asia Championships 2018 วันที่ 25 เม.ย. 61

ผลการแข่งขัน Badminton Asia Championships 2018 วันที่ 25 เม.ย. 61

ผลการแข่งขัน Badminton Asia Championships 2018 วันที่ 25 เม.ย. 61

การแข่งขันแบดมินตัน รายการ Badminton Asia Championships 2018 ระหว่างวันที่ 24 ถึง 29 เมษายน 2561 ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในวันที่ 25 เม.ย. เป็นการแข่งขันวันที่สอง

 

สรุปผลการแข่งขันของนักกีฬาแบดมินตันไทยในวันพุธที่ 25 เม.ย. 61

คูผสม "ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร/"มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ ชนะ Lu Ching Yao/Chiang Kai Hsin จากไต้หวัน 2:1 เกม สกอร์ 21-11 17-21 21-12 ใช้เวลาแข่งขัน 56 นาที

หญิงเดี่ยว "เมย์" รัชนก อินทนนท์ มืออันดับ 4 ของรายการ ชนะ Lee Chia Hsin จากไต้หวัน 2:0 เกม สกอร์ 21-7 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 29 นาที

คู่ผสม "ต้นน้ำ" นิพิฐพงษ์ พวงพั่วเพชร/"กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล ชนะ Danny Bawa Chrisnanta/Wong Jia Ying Crystal จากสิงคโปร์ 2:1 เกม สกอร์ 21-9 13-21 21-12 ใช้เวลาแข่งขัน 47 นาที

หญิงเดี่ยว "หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ ชนะ Aya Ohori จากญี่ปุ่น 2:1 เกม สกอร์ 21-7 16-21 21-18 ใช้เวลาแข่งขัน 52 นาที

หญิงคู่ "พลอย" ณัชชา แสงโชติ/"แบม" กิตติภัค ดับทุกข์ แพ้ Chen Qingchen/Jia Yifan คู่มืออันดับ 1 ของรายการ จากจีน 0:2 เกม สกอร์ 10-21 18-21 ใช้เวลาแข่งขัน 34 นาที

หญิงคู่ "กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล/"วิว" รวินดา ประจงใจ คู่มืออันดับ 7 ของรายการ ชนะ Xue Xin Gong/Weng Chi Ng จากมาเก๊า 2:0 เกม สกอร์ 21-11 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

หญิงคู่ "เบสท์" ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม/"จ๋อมแจ๋ม" ผไทมาส เหมือนวงศ์ แพ้ Du Yue/Li Yinhui คู่มืออันดับ 8 ของรายการ จากจีน 0:2 เกม สกอร์ 10-21 17-21 ใช้เวลาแข่งขัน 50 นาที

คู่ผสม "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 8 ของรายการ ชนะ Chang Tak Ching/Ng Wing Yung จากฮ่องกง 2:1 เกม สกอร์ 18-21 21-12 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 47 นาที

หญิงเดี่ยว "ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ ชนะ Goh Jin Wei จากมาเลเซีย 2:1 เกม สกอร์ 18-21 21-15 21-10 ใช้เวลาแข่งขัน 58 นาที

หญิงเดี่ยว "แน็ต" ณิชชาอร จินดาพล ชนะ Ying Ying Lee จากมาเลเซีย 2:1 เกม สกอร์ 12-21 21-17 21-17 ใช้เวลาแข่งขัน 66 นาที

ชายเดี่ยว "ไบร์ท" สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ แพ้ B. Sai Praneeth จากอินเดีย 1:2 เกม สกอร์ 13-21 21-11 19-21 ใช้เวลาแข่งขัน 62 นาที

ชายเดี่ยว "กันต์" กันตภณ หวังเจริญ แพ้ Prannoy H.S. จากอินเดีย 1:2 เกม สกอร์ 15-21 21-19 19-21 ใช้เวลาแข่งขัน 67 นาที

ชายเดี่ยว "เพชร" โฆษิต เพชรประดับ ชนะ Hu Yun จากฮ่องกง 2:0 เกม สกอร์ 21-14 21-8 ใช้เวลาแข่งขัน 31 นาที

หญิงคู่ "เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย/"มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ ชนะ Chiang Kai Hsin/Hung Shih Han จากไต้หวัน 2:0 เกม สกอร์ 21-18 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 45 นาที

ชายคู่ "สกาย" กิตตินุพงษ์ เกตุเรน/"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ แพ้ Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe จากญี่ปุ่น 0:2 เกม สกอร์ 11-21 10-21 ใช้เวลาแข่งขัน 32 นาที

ชายคู่ "ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร/"ดีโก้" กิตติศักดิ์ นามเดช แพ้ He Jiting/Tan Qiang จากจีน 0:2 เกม สกอร์ 14-21 18-21 ใช้เวลาแข่งขัน 34 นาที

ชายคู่ "อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร ชนะ Manu Attri/Reddy B. Sumeeth จากอินเดีย 2:0 เกม สกอร์ 21-14 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 31 นาที