ผลการแข่งขัน Badminton Asia Championships 2018 วันที่ 25 เม.ย. 61

ผลการแข่งขัน Badminton Asia Championships 2018 วันที่ 25 เม.ย. 61

การแข่งขันแบดมินตัน รายการ Badminton Asia Championships 2018 ระหว่างวันที่ 24 ถึง 29 เมษายน 2561 ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในวันที่ 25 เม.ย. เป็นการแข่งขันวันที่สอง

 

สรุปผลการแข่งขันของนักกีฬาแบดมินตันไทยในวันพุธที่ 25 เม.ย. 61

คูผสม "ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร/"มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ ชนะ Lu Ching Yao/Chiang Kai Hsin จากไต้หวัน 2:1 เกม สกอร์ 21-11 17-21 21-12 ใช้เวลาแข่งขัน 56 นาที

หญิงเดี่ยว "เมย์" รัชนก อินทนนท์ มืออันดับ 4 ของรายการ ชนะ Lee Chia Hsin จากไต้หวัน 2:0 เกม สกอร์ 21-7 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 29 นาที

คู่ผสม "ต้นน้ำ" นิพิฐพงษ์ พวงพั่วเพชร/"กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล ชนะ Danny Bawa Chrisnanta/Wong Jia Ying Crystal จากสิงคโปร์ 2:1 เกม สกอร์ 21-9 13-21 21-12 ใช้เวลาแข่งขัน 47 นาที

หญิงเดี่ยว "หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ ชนะ Aya Ohori จากญี่ปุ่น 2:1 เกม สกอร์ 21-7 16-21 21-18 ใช้เวลาแข่งขัน 52 นาที

หญิงคู่ "พลอย" ณัชชา แสงโชติ/"แบม" กิตติภัค ดับทุกข์ แพ้ Chen Qingchen/Jia Yifan คู่มืออันดับ 1 ของรายการ จากจีน 0:2 เกม สกอร์ 10-21 18-21 ใช้เวลาแข่งขัน 34 นาที

หญิงคู่ "กิ๊ฟ" จงกลพรรณ กิติธรากุล/"วิว" รวินดา ประจงใจ คู่มืออันดับ 7 ของรายการ ชนะ Xue Xin Gong/Weng Chi Ng จากมาเก๊า 2:0 เกม สกอร์ 21-11 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

หญิงคู่ "เบสท์" ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม/"จ๋อมแจ๋ม" ผไทมาส เหมือนวงศ์ แพ้ Du Yue/Li Yinhui คู่มืออันดับ 8 ของรายการ จากจีน 0:2 เกม สกอร์ 10-21 17-21 ใช้เวลาแข่งขัน 50 นาที

คู่ผสม "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์/"ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 8 ของรายการ ชนะ Chang Tak Ching/Ng Wing Yung จากฮ่องกง 2:1 เกม สกอร์ 18-21 21-12 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 47 นาที

หญิงเดี่ยว "ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ ชนะ Goh Jin Wei จากมาเลเซีย 2:1 เกม สกอร์ 18-21 21-15 21-10 ใช้เวลาแข่งขัน 58 นาที

หญิงเดี่ยว "แน็ต" ณิชชาอร จินดาพล ชนะ Ying Ying Lee จากมาเลเซีย 2:1 เกม สกอร์ 12-21 21-17 21-17 ใช้เวลาแข่งขัน 66 นาที

ชายเดี่ยว "ไบร์ท" สัพพัญญู อวิหิงสานนท์ แพ้ B. Sai Praneeth จากอินเดีย 1:2 เกม สกอร์ 13-21 21-11 19-21 ใช้เวลาแข่งขัน 62 นาที

ชายเดี่ยว "กันต์" กันตภณ หวังเจริญ แพ้ Prannoy H.S. จากอินเดีย 1:2 เกม สกอร์ 15-21 21-19 19-21 ใช้เวลาแข่งขัน 67 นาที

ชายเดี่ยว "เพชร" โฆษิต เพชรประดับ ชนะ Hu Yun จากฮ่องกง 2:0 เกม สกอร์ 21-14 21-8 ใช้เวลาแข่งขัน 31 นาที

หญิงคู่ "เอ็มเอ็ม" สาวิตรี อมิตรพ่าย/"มุก" พชรพรรณ ช่อชูวงศ์ ชนะ Chiang Kai Hsin/Hung Shih Han จากไต้หวัน 2:0 เกม สกอร์ 21-18 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 45 นาที

ชายคู่ "สกาย" กิตตินุพงษ์ เกตุเรน/"บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ แพ้ Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe จากญี่ปุ่น 0:2 เกม สกอร์ 11-21 10-21 ใช้เวลาแข่งขัน 32 นาที

ชายคู่ "ติณ" ติณณ์ อิสริยะเนตร/"ดีโก้" กิตติศักดิ์ นามเดช แพ้ He Jiting/Tan Qiang จากจีน 0:2 เกม สกอร์ 14-21 18-21 ใช้เวลาแข่งขัน 34 นาที

ชายคู่ "อาร์ท" บดินทร์ อิสสระ/"ต้นน้ำ" นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร ชนะ Manu Attri/Reddy B. Sumeeth จากอินเดีย 2:0 เกม สกอร์ 21-14 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 31 นาที