ผู้แทนพระองค์ เชิญดอกไม้พระราชทานและดอกไม้ประทานแก่คุณหญิงปัทมา

ผู้แทนพระองค์ เชิญดอกไม้พระราชทานและดอกไม้ประทานแก่คุณหญิงปัทมา

 

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์ เชิญดอกไม้พระราชทานและดอกไม้ประทาน ทรงยินดีที่ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รับการเสนอชื่อ และรับเลือกจากสมาชิกทั่วโลก 206 ประเทศ ให้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ประเภทบุคคลคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “ในฐานะพสกนิกรไทยคนหนึ่ง ที่ได้รับเกียรติในเวทีโลกแห่งการกีฬา ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกประเภทบุคคลในคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) จึงเป็นความปลื้มปีติแห่งความจงรักภักดี เป็นความซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ สำหรับดอกไม้พระราชทานและดอกไม้ประทานเช่นนี้ ด้วยนับเป็นสิริมงคลสูงสุด เป็นพรอันประเสริฐ เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญให้ปัทมาได้ทำหน้าที่นี้อย่างดีที่สุด ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างสุดกำลังความสามารถ จะประสานงานและสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการกีฬาของประเทศไทย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมกีฬาต่างๆ รวมถึงสหพันธ์กีฬาต่างๆ โดยจะใช้ประโยชน์จากการกีฬาและคุณค่าของโอลิมปิกในการให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ เป็นอิสระจากอิทธิพลทางการเมืองหรือการค้า”

 

โดยคุณหญิงปัทมา กล่าวเพิ่มเติมว่า “เป้าประสงค์ของขบวนการโอลิมปิก (Olympic Movement) ระบุไว้ชัดเจนในกฎบัตรโอลิมปิกคือช่วยให้โลกมีสันติภาพ เป็นโลกที่ดีกว่า ด้วยการให้การศึกษาต่อเยาวชน ผ่านการเล่นกีฬาที่เป็นไปตามปรัชญาและคุณค่าแห่งโอลิมปิก โดยเป็นการดำเนินการร่วมกันที่มีการจัดการอย่างเป็นสากลและยั่งยืน ภายใต้อำนาจสั่งการของ IOC ทั้งต่อแต่ละบุคคลและคณะบุคคล ตาม “ปรัชญาโอลิมปิก” สำหรับ "ปรัชญาโอลิมปิก” เป็นปรัชญาชีวิตที่ได้รับการยกย่อง เป็นการผสมผสานอย่างสมดุลทั้งคุณภาพของร่างกายและความพยายาม โดยผสมผสานกีฬากับวัฒนธรรมและการศึกษา ปรัชญาโอลิมปิกพยายามที่จะสร้างวิถีชีวิต บนพื้นฐานของความสุขที่ได้พยายาม เพราะสิ่งสำคัญในชีวิตไม่ใช่ชัยชนะ แต่คือการต่อสู้ สำคัญคือไม่ใช่ต้องชนะ แต่ต้องสู้ได้ดี"