ประกาศหลักเกณฑ์เพิ่มเติมและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ประกาศหลักเกณฑ์เพิ่มเติมและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ตามที่คณะกรรมการจัดการอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน license – C  วันที่ 10-16 ส.ค.62 ณ.โรงแรมควีนพาเลช
และสนามแบดมินตันพระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตาก ,การกีฬาแห่งประเทศไทย,กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้แจ้งให้ทุกท่านในเบื้องต้น  ไม่มีค่าลงทะเบียน  แต่ภายหลังได้รับการประสานงานจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตากซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ.   การอบรมครั้งนี้จะเน้นย้ำสำหรับให้บุคลากรในเขตจังหวัดตาก ให้มากที่สุด พัฒนาในส่วนของจังหวัดตากเท่านั้น จึงไม่เก็บค่าลงทะเบียนเฉพาะบุคลากรในจังหวัดตาก  เพราะโครงการลักษณะเดียวกันนี้ จะมีจัดในแต่ละจังหวัดเป็นลำดับๆถัดไปอยู่แล้ว
ฉะนั้น คณะกรรมการจัดการอบรมฯ จึงแจ้งมาเพื่อขอเก็บค่าลงทะเบียนการอบรมครั้งนี้สำหรับบุคลากรนอกเขต
จังหวัดตากท่านละ 1,500 บาท  เป็นค่าจัดอบรม , อาหารกลางวัน(ทุกวัน) , อาหารว่าง(2มื้อต่อวัน:ทุกวัน) , อาหารเย็น(บางวัน) ซึ่งจะไม่รวมค่าที่พักผู้เข้าอบรมต้องชำระเงินเอง โดยให้โอนค่าลงทะเบียนที่บัญชี นายกฤษฎา  ตัญตรัยรัตน์ ธ.กรุงไทย สาขาแม่สอด 604-1-525456  (เมื่อโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่หมายเลข 086-2107528) และแจ้งขอยกเลิกการเก็บค่าประกันการอบรม (สำหรับผู้ที่โอนค่าประกันการอบรมมาแล้วก่อนหน้านี้ ให้โอนมาเพิ่มอีก 500 บาท สำหรับท่านที่ยังไม่ได้โอนมาให้โอนเป็นค่าลงทะเบียน 1,500 บาทมาแทน)  การโอนค่าลงทะเบียน ให้โอนมา ก่อนวันที่ 21 ก.ค. 2562  มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธ์การเข้าอบรม  และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ  วันที่ 24 ก.ค. 2562

 

ดาวโหลดประกาศรายชื่อ <<Click Here>>

ดาวโหลดใบสมัคร <<Click Here>>