ปฏิทินการแข่งขัน

ค้นหา   
 
 

สัปดาห์ วันที่แข่ง รายการแข่งขัน แก้ไขเมื่อ ประเภท จังหวัด
ธันวาคม
48 2-6 กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 รอบคัดภาค 2 จว.สิงห์บุรี 05/10/2022 สิงห์บุรี

กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 รอบคัดภาค 2 จว.สิงห์บุรี

วันที่แข่ง 02/12/2022 - 06/12/2022

ระเบียบการแข่งขัน

https://drive.google.com/drive/folders/16rred3qe2kTlc942s4HH06p0hMbV1_5-


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
49 6-11 YONEX - C&L PATHUMTHANI Junior International Series 2022 05/10/2022 International -

YONEX - C&L PATHUMTHANI Junior International Series 2022

วันที่แข่ง 06/12/2022 - 11/12/2022

ระเบียบการแข่งขัน 

https://www.badmintonasia.org/tournaments/badminton-asia-event-calendars/yonex-c-l-pathumthani-junior-international-series-2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
50 14-18 TOYOTA YOUTH Super Series 2022 Finals 20/11/2022 Level 1 กรุงเทพมหานคร

TOYOTA YOUTH Super Series 2022 Finals

วันที่แข่ง 14/12/2022 - 18/12/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

50 13-22 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 รอบคัดภาค 3 จว.นครพนม 25/10/2022 กีฬาหน่วยงาน นครพนม

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 รอบคัดภาค 3 จว.นครพนม

วันที่แข่ง 13/12/2022 - 22/12/2022

ระเบียบการแข่งขัน

https://drive.google.com/drive/folders/1xYduuiSvuB8Bak8voLyGFFmQKznZlZ_o


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
50 16-22 กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 รอบคัดภาค 5 จว.พิจิตร 26/10/2022 กีฬาหน่วยงาน -

กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 รอบคัดภาค 5 จว.พิจิตร

วันที่แข่ง 16/12/2022 - 22/12/2022


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
51 23-29 กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 รอบคัดภาค 3 จว.นครพนม 05/10/2022 กีฬาหน่วยงาน นครพนม

กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 รอบคัดภาค 3 จว.นครพนม

วันที่แข่ง 23/12/2022 - 29/12/2022

ระเบียบการแข่งขัน

https://drive.google.com/drive/folders/16rred3qe2kTlc942s4HH06p0hMbV1_5-


วันที่ปิดรับสมัคร (ไม่ได้ตั้ง)

วันที่การจัดอันดับคะแนน (ไม่ได้ตั้ง)

วันแบ่งสายการแข่งขัน (ไม่ได้ตั้ง)

เงินรางวัลรวม :

การรับสมัคร

ผู้ชี้ขาด : -

    ดาวน์โหลด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24 พ.ย. 2022