การแข่งขัน Badminton Academy Challenge 2017 สนามที่ 3 รอบรองชนะเลิศ

การแข่งขัน Badminton Academy Challenge 2017 สนามที่ 3 รอบรองชนะเลิศ

การแข่งขัน Badminton Academy Challenge (U23Thai League 2017) สนามที่ 3 โดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการแข่งขัน ณ Central Plaza Westgate ตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เป็นการแข่งขันวันที่สองของรายการ ในรอบก่อนรองชนะเลิศ และรอบรองชนะเลิศในวันเดียวกัน หลังจากการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว (ผลการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ) เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ โดยมีตารางการแข่งขันดังนี้

 
    เวลา ประเภท          
คอร์ต 1
   1. เริ่มประมาณ 16:00 XD U23
พงศกร ทองคำ [1]
กิตติภัค ดับทุกข์
-
พีรณัฐ บุญทัน
วิรัลพัชร หงษ์ชูเกียรติ
       
   2. คู่ต่อไป WS U23
ภิรมณ จำแนกทาน [3/4]
-
ทิพธิดา คงสอน
       
   3. คู่ต่อไป MS U23
กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร
-
กิตติพงศ์ อิ่มนาค
       
   4. คู่ต่อไป MD U23
ทศพล ถาวรวงษ์
อาย์กรณิศ ทับทิมดง
-
ธนดล จำปาน้อย
วริทธิ์ สารพัฒน์
       
   5. คู่ต่อไป WD U23
ธัญญธร ธรรมนพเก้า [3/4]
ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา
-
ธนัชพร ดำรงธรรมวุฒิ
มัทนา เหมรัชตานันต์
       
คอร์ต 2
   1. เริ่มประมาณ 16:00 XD U23
ณัฐชนน ตุลาโมกข์
ณัชชา แสงโชติ
-
วีรภัทร ภาคจรุง [2]
ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา
       
   2. คู่ต่อไป WS U23
มนัสนันท์ เลิศหัตถศิลป์
-
อทิตยา โปวานนท์ [3/4]
       
   3. คู่ต่อไป MD U23
กิตติพงศ์ ดำรงจิตติ
ทักษ์ดนัย บุญรอด
-
เมฆ ณรงค์ฤทธิ์ [2]
เฉลิมพล เจริญกิจอมร
       
   4. คู่ต่อไป MS U23
พีรณัฐ บุญทัน
-
นพนัย สิงห์เรือง [5/8]
       
   5. คู่ต่อไป WD U23
ศุภนิดา เกตุทอง
รวิมน เอี่ยมรัตนเมธีกุล
-
ธนพิม กวีนันทวงศ์ [3/4]
ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ