ผลการแข่งขัน Badminton Academy Challenge 2017 สนามที่ 3 รอบก่อนรองชนะเลิศ

ผลการแข่งขัน Badminton Academy Challenge 2017 สนามที่ 3 รอบก่อนรองชนะเลิศ

การแข่งขัน Badminton Academy Challenge (U23 Thai League 2017) สนามที่ 3 โดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการแข่งขัน ณ Central Plaza Westgate ตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศ และรองชนะเลิศ โดยผลการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ มีดังนี้

 
  Time Draw   Score     Duration Court
  11:00 XD U23
พงศกร ทองคำ [1]
กิตติภัค ดับทุกข์
-
อัยการ โพธิ์พืช
ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ
21-16 21-18     0:26 Main Location - 1
  11:00 XD U23
พีรณัฐ บุญทัน
วิรัลพัชร หงษ์ชูเกียรติ
-
สรวิศ พิจิตรพลากาศ
มัทนา เหมรัชตานันต์
21-16 13-21 22-20     0:45 Main Location - 2
  11:00 XD U23
วีรภัทร ภาคจรุง [2]
ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา
-
กิตติพงศ์ ดำรงจิตติ
ศรสวรรค์ ศรีดี
21-19 21-14     0:24 Main Location - 3
  11:35 XD U23
ณัฐชนน ตุลาโมกข์
ณัชชา แสงโชติ
-
ภัฎฎิ ปรัชญาภราดร
กฤติยาณี วรวุฒิวิทยานันท์
21-12 21-15     0:18 Main Location - 1
  11:35 WS U23
มนัสนันท์ เลิศหัตถศิลป์
-
ศุภนิดา เกตุทอง
21-17 21-10     0:27 Main Location - 3
  11:35 MS U23
นพนัย สิงห์เรือง [5/8]
-
ธนภัทร กิตติเนาวรัตน์ [3/4]
21-15 21-13     0:32 Main Location - 2
  12:10 MS U23
กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร
-
เมฆ ณรงค์ฤทธิ์ [3/4]
18-21 21-13 21-19     1:06 Main Location - 1
  12:10 MS U23
กิตติพงศ์ อิ่มนาค
-
ศุภกร ปิยะวราภรณ์
21-16 21-8     0:26 Main Location - 3
  12:10 MS U23
พีรณัฐ บุญทัน
-
วีรภัทร ภาคจรุง
15-21 21-18 21-11     0:52 Main Location - 2
  12:45 WS U23
อทิตยา โปวานนท์ [3/4]
-
ธัญญธร ธรรมนพเก้า
15-21 21-10 21-17     0:50 Main Location - 3
  12:45 WS U23
ภิรมณ จำแนกทาน [3/4]
-
ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ
19-21 21-15 21-10     0:52 Main Location - 1
  12:45 WD U23
ธนัชพร ดำรงธรรมวุฒิ
มัทนา เหมรัชตานันต์
-
สุชัญญา กาญจนสาขา
กรกมล สุขกลัด
21-10 21-18     0:27 Main Location - 2
  13:20 WD U23
ศุภนิดา เกตุทอง
รวิมน เอี่ยมรัตนเมธีกุล
-
กิตติภัค ดับทุกข์ [1]
ณัชชา แสงโชติ
21-19 16-21 21-17     1:00 Main Location - 3
  13:20 MD U23
ธนดล จำปาน้อย
วริทธิ์ สารพัฒน์
-
อานิก พลังวชิรา
ศุภชัย ไชยศิลป์
21-12 21-15     0:19 Main Location - 2
  13:20 WS U23
ทิพธิดา คงสอน
-
กรรวี ประสมทรัพย์ [2]
21-18 21-8     0:30 Main Location - 1
  13:55 MD U23
กิตติพงศ์ ดำรงจิตติ
ทักษ์ดนัย บุญรอด
-
วงศธร ทองคำ [3/4]
ธีรภัทร เขียวหวาน
21-15 21-17     0:24 Main Location - 2
  13:55 MD U23
ทศพล ถาวรวงษ์
อาย์กรณิศ ทับทิมดง
-
อภิชสิษฐ์ ธีระวิวัฒน์ [1]
รัชพล มรรคศศิธร
21-17 21-9     0:20 Main Location - 3
  13:55 WD U23
ธัญญธร ธรรมนพเก้า [3/4]
ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา
-
ภัทรนันท์ จำแนกทาน
ธัญสุดา วงค์ยา
21-17 21-17     0:33 Main Location - 1
  14:30 WD U23
ธนพิม กวีนันทวงศ์ [3/4]
ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ
-
วิรัลพัชร หงษ์ชูเกียรติ
ธนพร เขียวฉอ้อน
21-12 21-15     0:30 Main Location - 2
  14:30 MD U23
เมฆ ณรงค์ฤทธิ์ [2]
เฉลิมพล เจริญกิจอมร
-
ภาภูมิ พึ่งโพธิ์
อัยการ โพธิ์พืช
21-16 19-21 21-15     0:41 Main Location - 3