รายละเอียดการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตัน 

ให้ดาวโหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งกลับมายังสมาคมฯ
พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัคร 750 บาท(ค่าสมาชิกแรกเข้า 500 บาท+ค่าบำรุงรายปี 250 บาท)


ท่านสามารถชำระค่าบำรุงรายปี (สมาชิกสามัญ 500 บาท สมาชิกสมทบ 250 บาท)
โดยโอนเงิน เข้า บัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-11919-9 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา อลลซีซั่นเพลส  บัญชี ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax  02-2553392 หรือ mail มาที่ btournament@gmail.com

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 @CNX สามัญ 15 กันยายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
2 DOME Academy สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2561 ปกติ
3 GRANULAR สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
4 HP แบดมินตันเชียงราย สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
5 KB กรุงเทพ สามัญ 25 พฤษภาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
6 KTR HATYAI BADMINTON สามัญ 29 กันยายน 2559 2561 ปกติ
7 MT ARENA สามัญ 23 พฤศจิกายน 2559 2563 ปกติ
8 SPORT TOWN สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2561 ปกติ
9 YWCA กรุงเทพ สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
10 เทศบาลเมืองชลบุรี สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
11 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
12 เทศบาลนครหาดใหญ่ สามัญ 24 กุมภาพันธ์ 2548 2560 ติดต่อสมาคม
13 เทศบาลบ้านนา สามัญ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
14 เทศบาลพิษณุโลก สามัญ 23 กรกฎาคม 2545 2560 ติดต่อสมาคม
15 เสนานิคม สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
16 แบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
17 แบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี สามัญ 19 กันยายน 2544 2562 ปกติ
18 แบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
19 แบดมินตันเทศบาลนครภูเก็ต สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
20 Badminton PJ สามัญ 11 พฤษภาคม 2561 2561 ปกติ ออกหนังสือรับ 11 พฤษภาคม 2561
21 แบดมินตันเทศบาลนครยะลา สามัญ 29 สิงหาคม 2555 2562 ปกติ
22 แบดมินตันดิลก สามัญ 08 กรกฎาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
23 แบดมินตันตำรวจ สามัญ 03 กันยายน 2556 2561 ปกติ
24 แบดมินตันบางโพ สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
25 แบดมินตันปิยรมณ์สปอร์ตคลับ สามัญ 11 ธันวาคม 2546 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
26 แบดมินตันภคภัทร์ สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
27 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ สามัญ 28 มกราคม 2559 2561 ปกติ
28 แบดมินตันศิริภูล สามัญ 25 มกราคม 2549 2560 ติดต่อสมาคม
29 แร็กเก็ตมิวเซียม สามัญ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
30 โรดี้คอร์ท สามัญ 11 ธันวาคม 2546 2561 ปกติ
31 กรุงเทพมหานคร สามัญ 13 กุมภาพันธ์ 2545 2561 ปกติ
32 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
33 ตรังจูเนียร์ สามัญ 23 พฤศจิกายน 2559 2562 ปกติ
34 ทหารอากาศ สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
35 ที ไทยแลนด์ สามัญ 24 กันยายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
36 ธนบุรี สามัญ 07 พฤษภาคม 2545 2561 ปกติ
37 บมจ. ทีโอที สามัญ 10 เมษายน 2561 2562 ปกติ
38 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด( มหาชน ) สามัญ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
39 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
40 บี จี สปอร์ต สามัญ 19 มีนาคม 2550 2560 ติดต่อสมาคม
41 ลานนาเชียงใหม่ สามัญ 10 พฤษภาคม 2548 2560 ติดต่อสมาคม
42 ศรีราชาสปอร์ตคลับ สามัญ 03 ธันวาคม 2557 2561 ปกติ
43 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สามัญ 20 กุมภาพันธ์ 2558 2561 ปกติ
44 สมาคมกีฬากรุงเก่า สามัญ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
45 สมาคมราชกรีฑาสโมสร สามัญ 06 มีนาคม 2542 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
46 สวนลุมรวมมิตร สามัญ 16 กันยายน 2557 2562 ปกติ
47 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามัญ - 2560 ติดต่อสมาคม
48 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สามัญ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
49 อมาตยกุล สามัญ 28 มกราคม 2559 2561 ปกติ
50 PUTI CLUB สามัญ 17 ธันวาคม 2555 2561 ปกติ
51 THE FOX CLUP สามัญ 11 พฤษภาคม 2561 2561 ปกติ ออกหนังสือรับ 11 พฤษภาคม 2561
52 แบดมินตันค่ายอดิศร สามัญ 01 ธันวาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
53 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สามัญ 10 เมษายน 2561 2563 ปกติ
ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 7 แบดมินตัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
2 71 Sport Club สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2562 ปกติ
3 9 คอร์ทแบดมินตัน สมทบ 11 มีนาคม 2558 2562 ปกติ
4 @First สมทบ 15 มิถุนายน 2555 2560 ติดต่อสมาคม
5 A-TEAM สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2561 ปกติ
6 ALL STARS 2018 สมทบ 12 มีนาคม 2561 2561 ปกติ
7 AMPHAN สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
8 AMWISHSC สมทบ 04 กันยายน 2560 2561 ปกติ
9 AT BADMINTON สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
10 ATHLEISURE สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
11 ATTITUDE สมทบ 06 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
12 ATURMAJU สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2561 ปกติ
13 AUN Badminton Club สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2561 ปกติ
14 B S S สมทบ 13 พฤษภาคม 2558 2561 ปกติ
15 B.K.TEAM สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
16 B.N.Y สมทบ 17 กรกฎาคม 2561 2561 ปกติ
17 Badminton Ezy สมทบ 04 สิงหาคม 2551 2561 ปกติ
18 Badminton Jate club สมทบ 08 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
19 BAMBOO TEAM ปราจีน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
20 BATTLE DORE สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
21 BB club Udon สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคม
22 BEGINS สมทบ 17 มีนาคม 2558 2561 ปกติ
23 BJ Badminton สมทบ 29 พฤษภาคม 2557 2562 ปกติ
24 BL Sport สมทบ 25 เมษายน 2561 2561 ปกติ
25 BLOWFISH สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
26 BMD Badminton สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
27 BMT แบดมินตันแม่สอดทีม สมทบ 04 กรกฎาคม 2561 2561 ปกติ
28 BOUNCY สมทบ 07 สิงหาคม 2561 2561 ปกติ
29 BOY'S CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
30 Bunyawat Team สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
31 C SQUARE สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
32 C.THAI สมทบ 10 พฤษภาคม 2556 2562 ปกติ
33 CR BADMINTON สมทบ 29 มิถุนายน 2555 2561 ปกติ
34 CR BADMINTON สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2561 ปกติ
35 CTI WINEX สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
36 D-VER'Badminton สมทบ 27 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
37 D.P. BADMINTON สมทบ 11 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
38 DP RAYONG BADMINTON สมทบ 28 พฤษภาคม 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
39 EAGLE THAILAND สมทบ 27 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
40 Eight Badminton สมทบ 02 กันยายน 2558 2561 ปกติ
41 Enjoy Team สมทบ 01 มกราคม 2556 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
42 F's CLUB สมทบ 01 สิงหาคม 2561 2561 ปกติ
43 FAMILY 05 สมทบ 10 เมษายน 2561 2562 ปกติ
44 FINIX Club สมทบ 07 มีนาคม 2560 2561 ปกติ
45 FYC สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
46 GEN-X สมทบ 29 พฤษภาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
47 GOLD RACKET สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2563 ปกติ
48 Greenhill Badminton สมทบ 14 มิถุนายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
49 I SMASH สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
50 INDY สมทบ 14 กันยายน 2558 2560 ติดต่อสมาคม
51 Infinity Badminton Club สมทบ 27 มิถุนายน 2561 2561 ปกติ
52 JJ badminton สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
53 JSP สมทบ 23 กุมภาพันธ์ 2559 2561 ปกติ
54 K-FIGHT สมทบ 03 เมษายน 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
55 KEEREE BADMINTON สมทบ 12 ธันวาคม 2555 2564 ปกติ
56 KN BADMINTON ACADEMY สมทบ 26 มกราคม 2561 2561 ปกติ
57 KUBO (คูโบ้) สมทบ 29 กันยายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
58 Limitless Badminton สมทบ 04 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
59 LSC หล่มสัก สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
60 MAXIMUM TEAM สมทบ 09 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
61 MCP สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
62 New Athlete สมทบ 09 พฤศจิกายน 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
63 NP COURT สมทบ 01 มกราคม 2557 2555 ติดต่อสมาคมด่วน
64 NSIGN สมทบ 24 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
65 NUTTY PROFESSOR สมทบ 01 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
66 OHO Badminton สมทบ 14 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
67 P.K.I.THAILAND สมทบ 29 มิถุนายน 2561 2561 ปกติ
68 PAKKAWAT@KIP BADMINTON CLUB สมทบ 15 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
69 PJ Sport Club สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
70 PR BADMINTON สมทบ 26 มกราคม 2561 2561 ปกติ
71 Primary Badminton สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
72 Proskills Team สมทบ 24 พฤศจิกายน 2559 2561 ปกติ
73 PUZJAK BADMINTON ACADEMY สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
74 R.E.SPORT สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2555 2560 ติดต่อสมาคม
75 R.O.Badminton สมทบ 18 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
76 ROYAL STAR สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
77 RTS BADMINTON CLUB สมทบ 04 กันยายน 2556 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
78 S.siam สมทบ 20 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
79 S29 สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2561 ปกติ
80 SAIYAI สมทบ 24 มกราคม 2560 2562 ปกติ
81 SATURN สมทบ 19 กุมภาพันธ์ 2556 2560 ติดต่อสมาคม
82 SCG 1995 สุราษฎร์ สมทบ 04 พฤศจิกายน 2557 2562 ปกติ
83 SEARCH GURU สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
84 Sena Sport Station สมทบ 05 กรกฎาคม 2561 2561 ปกติ
85 SIAM BADMINTON สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
86 SINGHA UD สมทบ 09 พฤศจิกายน 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
87 SISB INTERNATIONAL BADMINTON ACADEMY สมทบ 24 ตุลาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
88 SM.BADMINTON สมทบ 06 กรกฎาคม 2560 2561 ปกติ
89 South Tiger Team สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2561 ปกติ
90 Southern Academy สมทบ 04 กรกฎาคม 2561 2561 ปกติ
91 SP TEAM สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
92 Spirit 99 สมทบ 08 ตุลาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
93 Spirit by Maneepong สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
94 ST MOSSA RAYONG สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2561 ปกติ
95 STAB STRIKE MAESOD BADMINTON CLUB สมทบ 08 มีนาคม 2559 2561 ปกติ
96 STAMINA BADMINTON สมทบ 20 พฤษภาคม 2558 2561 ปกติ
97 Synergy สมทบ 06 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
98 T.P.Maesot Badminton Academy สมทบ 01 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
99 TC BADMINTON CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
100 TEERAPAT BADMINTON สมทบ 28 มิถุนายน 2557 2561 ปกติ
101 Thai Power สมทบ 24 เมษายน 2558 2560 ติดต่อสมาคม
102 The Ultimate Sport Club Rayong สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ปกติ
103 The UltimateTeam สมทบ 25 เมษายน 2561 2561 ปกติ
104 Triple V สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
105 UDON ARCHA สมทบ 20 กุมภาพันธ์ 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
106 Unique by R-ma สมทบ 02 พฤษภาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
107 Unite สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
108 UNITY&RAWIN สมทบ 02 กันยายน 2555 2560 ติดต่อสมาคม
109 V WiN Chonburi สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ปกติ
110 Vasin BC สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคม
111 W.K. Badminton สมทบ 21 ตุลาคม 2557 2561 ปกติ
112 WING 4 BADMINTON สมทบ 05 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
113 XZYTE SPORTCLUB PATTAYA สมทบ 24 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
114 Y-BADMINTON สมทบ 27 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
115 YA CLUB สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
116 YAI สมทบ 04 พฤศจิกายน 2557 2562 ปกติ
117 YTK BADMINTON สมทบ 27 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
118 กองบัญชาการกองทัพไทย สมทบ 14 มีนาคม 2560 2561 ปกติ
119 การไฟฟ้านครหลวง สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
120 กำแพงเพชร สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
121 กู๊ดวิว คอมเพล็กซ์ สมทบ 09 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ปกติ
122 คอนบริโอ สมทบ 05 เมษายน 2561 2561 ปกติ
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 28 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
124 จูเนียร์ สมทบ 30 มิถุนายน 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
125 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
126 ชมรมแบดมินตัน กองทัพบก สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
127 ชมรมแบดมินตัน พล.ร.9 สมทบ 19 กรกฎาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
128 ชมรมแบดมินตัน มณฑลทหารบกที่ 14 สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
129 ชมรมแบดมินตัน ร.ร.สาธิต มศว องครักษ์ สมทบ 28 ตุลาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
130 ชมรมแบดมินตันค่ายศรีโสธร สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
131 ชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปาง สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
132 ชมรมแบดมินตันบ่อน้ำมันฝาง สมทบ 22 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
133 ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สมทบ 14 ตุลาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
134 ชมรมแบดมินตันสมุทรสงคราม สมทบ 20 ตุลาคม 2558 2561 ปกติ
135 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองท่าข้าม สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
136 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมทบ 06 พฤษภาคม 2557 2561 ปกติ
137 ชยาธิปแบดมินตันขอนแก่น สมทบ 23 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
138 ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน สมทบ 02 กรกฎาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
139 ดอนเมืองแบดมินตัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
140 ดาวกาญจนา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
141 ตรีเลิศ สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
142 ต้นกล้าตะวัน สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
143 ทองร้อยยิ่งแบดมินตัน สมทบ 20 ตุลาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
144 ทัพพะยาแบดคลับ สมทบ 11 มกราคม 2560 2561 ปกติ
145 นครลำปาง สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
146 นครแม่สอดแบดมินตันคลับ (NMBC) สมทบ 14 มีนาคม 2561 2561 ปกติ
147 นวลจันทร์ 56 สมทบ 19 พฤศจิกายน 2557 2561 ปกติ
148 นัดดา สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2562 ปกติ
149 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
150 น้วยเดียวตุ้ง สมทบ 15 ธันวาคม 2554 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
151 บอร์น ทู บี สมทบ 03 มีนาคม 2558 2562 ปกติ
152 บางขุนเทียน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
153 บางนรา สมทบ 05 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
154 บ่อวินอารีน่า สมทบ 31 กรกฎาคม 2561 2561 ปกติ
155 บ้านปลาทับทิม สมทบ 15 มิถุนายน 2558 2565 ปกติ
156 บ้านเดชแบดมินตัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
157 ปทุมธานีวิคตอรี่ สมทบ 26 กุมภาพันธ์ 2558 2561 ปกติ
158 พชร สมทบ 13 กันยายน 2560 2562 ปกติ
159 พรนิมิต สมทบ 28 ตุลาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
160 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
161 พลสนะแบดมินตัน สมทบ 22 มิถุนายน 2555 2560 ติดต่อสมาคม
162 พังงา สมทบ 25 ธันวาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
163 พาวเวอร์อัพสปอร์ตคลับ สมทบ 19 ธันวาคม 2559 2560 ติดต่อสมาคม
164 พีเคอารีน่า สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
165 มหาชัยเมืองทอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
166 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมทบ 16 กรกฎาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
167 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
168 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
169 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
170 มอดินแดง ขอนแก่น สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
171 มาตีโต้ สมทบ 11 กรกฎาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
172 มาวินแบดมินตัน สมทบ 13 กันยายน 2560 2563 ปกติ
173 รัตนรังสรรค์ระนอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
174 ราชพฤกษ์ นครราชสีมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
175 วี บียอนด์ สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2561 ปกติ
176 วีเอส แบดมินตัน สมทบ 21 ธันวาคม 2558 2567 ปกติ
177 ศรีราชา อารีน่า สมทบ 20 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
178 ศูนย์ฝึกแบดมินตันหนองจอก สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
179 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
180 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
181 สปอร์ต อารีนา หาดใหญ่ สมทบ 15 พฤศจิกายน 2559 2560 ติดต่อสมาคม
182 สยามนครธานี สมทบ 18 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
183 สราญรมย์แบดมินตันระยอง สมทบ 09 สิงหาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
184 สวรรคโลก สมทบ 21 ตุลาคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
185 สายรุ้งสปอร์ตคลับ สมทบ 11 กรกฎาคม 2557 2561 ปกติ
186 สายไหมแบดมินตัน สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2566 ปกติ
187 สิงห์ H.H. สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
188 สิงโต แบดมินตัน อุบลราชธานี สมทบ 20 มีนาคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
189 สิทธิรัตน์ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
190 สีมาแบดมินตัน สมทบ 24 มีนาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
191 สุรนารีแบดมินตัน สมทบ 10 เมษายน 2561 2562 ปกติ
192 สุโขทัย สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
193 สโมสรแบดมินตันพณิชยการราชดำเนิน สมทบ 01 มีนาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
194 สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 30 ตุลาคม 2558 2564 ปกติ
195 หงส์ สมทบ 18 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
196 หัวหินแบดมินตัน 2015 สมทบ 30 มิถุนายน 2560 2561 ปกติ
197 อบจ.ปราจีนบุรี สมทบ 28 มิถุนายน 2557 2561 ปกติ
198 อันดามัน สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
199 อาธีน่ายามาฮ่า สมทบ 30 ตุลาคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
200 อิมพีเรียลเชียงใหม่สปอร์ตคลับ สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
201 อุบลราชธานี สมทบ 16 กันยายน 2557 2560 ติดต่อสมาคม
202 เกตุแก้ว สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
203 เกษมสัมพันธ์พานแบดมินตัน สมทบ 19 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
204 เขี้ยวลากดิน สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
205 เชียงราย สมทบ 08 สิงหาคม 2557 2561 ปกติ
206 เทศบาลนครปฐม สมทบ 08 มีนาคม 2559 2563 ปกติ
207 เพชรพารุณ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
208 เพชรอนันต์ สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
209 เยาวชนแบดมินตันเกาะสมุย สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
210 เอกมงคล สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
211 เอส วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 07 มีนาคม 2560 2561 ปกติ
212 เอส.พี.สปอร์ต ปากช่อง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
213 แบดมินตัน PBC สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
214 แบดมินตัน ZAP สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
215 แบดมินตัน ร.2 พัน.2 รอ สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
216 แบดมินตัน อบจ.แพร่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
217 แบดมินตัน เค ซี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
218 แบดมินตันกิตติกุล สมทบ 01 มีนาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
219 แบดมินตันกิ่งประดู่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
220 แบดมินตันกีฬา เอ็ม.ซี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
221 แบดมินตันจังหวัดจันทบุรี สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
222 แบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
223 แบดมินตันจังหวัดราชบุรี สมทบ 07 มิถุนายน 2557 2562 ปกติ
224 แบดมินตันจังหวัดลำพูน สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
225 แบดมินตันจังหวัดศรีสะเกษ สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2559 2561 ปกติ
226 แบดมินตันจังหวัดสตูล สมทบ 10 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
227 แบดมินตันจังหวัดสมุทรสาคร สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
228 แบดมินตันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมทบ 19 ธันวาคม 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
229 แบดมินตันจังหวัดสุรินทร์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
230 แบดมินตันฉะเชิงเทรา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
231 แบดมินตันชนะชน สมทบ 29 มีนาคม 2561 2561 ปกติ
232 แบดมินตันชะอำ สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
233 แบดมินตันซาตี๋ สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
234 แบดมินตันตราด สมทบ 19 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
235 แบดมินตันทองมี สมทบ 25 กุมภาพันธ์ 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
236 แบดมินตันทุ่งใหญ่ สมทบ 10 กันยายน 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
237 แบดมินตันนครปฐม สมทบ 01 มกราคม 2557 2562 ปกติ
238 แบดมินตันนครพนม สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
239 แบดมินตันนครศรีธรรมราช สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
240 แบดมินตันบางคล้า สมทบ 27 สิงหาคม 2555 2560 ติดต่อสมาคม
241 แบดมินตันบางม่วง สมทบ 25 ธันวาคม 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
242 แบดมินตันบ้านบางเหนียว(BBNภูเก็ต) สมทบ 01 กรกฎาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
243 แบดมินตันปากน้ำ 23 สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
244 แบดมินตันปากน้ำโพ สมทบ 19 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
245 แบดมินตันปิ่นจุฑา สมทบ 28 พฤษภาคม 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
246 แบดมินตันพระธาตุผาแดง สมทบ 14 กรกฎาคม 2559 2561 ปกติ
247 แบดมินตันพะเยา สมทบ 31 ธันวาคม 2558 2561 ปกติ
248 แบดมินตันมิตร 2000 ปทุมธานี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
249 แบดมินตันมิตรผดุง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
250 แบดมินตันมิตรภาพ สมทบ 15 กรกฎาคม 2559 2561 ปกติ
251 แบดมินตันยาสูบ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
252 แบดมินตันรักษ์-รักษ์ สมทบ 07 มกราคม 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
253 แบดมินตันรัชดาพร อำเภอศรีเชียงใหม่ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
254 แบดมินตันลียะวนิช สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
255 แบดมินตันวัชรี-ประสิทธิ์ เชียงราย สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
256 แบดมินตันวัน สมทบ 15 กรกฎาคม 2554 2561 ปกติ
257 แบดมินตันศูนย์การทหารราบ สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
258 แบดมินตันศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สมทบ 11 มกราคม 2560 2560 ติดต่อสมาคม
259 แบดมินตันสกลนคร สมทบ 05 กรกฎาคม 2560 2561 ปกติ
260 แบดมินตันสมเด็จแอดโปรเกรียง สมทบ 08 กรกฎาคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
261 แบดมินตันสยามกีฬา สมทบ 01 มกราคม 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
262 แบดมินตันสลกบาตร สมทบ 16 กันยายน 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
263 แบดมินตันสว่างสรรค์เพชร สมทบ 18 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
264 แบดมินตันสาธิตประสานมิตร สมทบ 19 กรกฎาคม 2560 2561 ปกติ
265 แบดมินตันสามพราน สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
266 แบดมินตันสามัคคีเชียงราย สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
267 แบดมินตันสำโรง สมทบ 15 มิถุนายน 2555 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
268 แบดมินตันสุรสิงหนาท สมทบ 08 พฤศจิกายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
269 แบดมินตันห้วยยอด สมทบ 05 มีนาคม 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
270 แบดมินตันอาจารย์และข้าราชการ มอ. สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
271 แบดมินตันอำเภอพังโคน สมทบ 21 กันยายน 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
272 แบดมินตันอุดรธานี สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
273 แบดมินตันฮากกา สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
274 แบดมินตันเจียระไน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
275 แบดมินตันเชียงคำ สมทบ 10 กรกฎาคม 2555 2562 ปกติ
276 แบดมินตันเทศบาลเมืองชุมพร สมทบ 01 มกราคม 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
277 แบดมินตันเพชรบุรี สมทบ 10 สิงหาคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
278 แบดมินตันเพชรบูรณ์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
279 แบดมินตันเมืองสุนทร(ภู่) สมทบ 18 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
280 แบดมินตันเอราวัณ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
281 แบดมินตันเอสทีม สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
282 แบดมินตันแม่ฮ่องสอน สมทบ 12 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
283 แบดมินตันไดมอนด์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
284 แม่กลอง สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
285 แฮปปี้แบดมินตัน สมทบ 25 มิถุนายน 2555 2561 ปกติ
286 โค้ชไอซ์แบดมินตันคลับ สมทบ 23 สิงหาคม 2559 2561 ปกติ
287 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ แบดมินตัน สมทบ 19 กันยายน 2560 2560 ติดต่อสมาคม
288 โรงแรมอโนมา สมทบ 01 มกราคม 2557 2561 ปกติ
289 ไชยาแบดมินตัน สมทบ 29 สิงหาคม 2555 2561 ปกติ
290 ไตรมิตรร้อยเอ็ด สมทบ 11 กุมภาพันธ์ 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
291 ไทยสไมล์ สมทบ 01 มกราคม 2557 2560 ติดต่อสมาคม
292 ไทยออยล์ สมทบ 05 มีนาคม 2558 2560 ติดต่อสมาคม
293 ไวท์เฮ้าส์ แอนด์ ทอล์สัน สมทบ 01 มกราคม 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18 ก.ย. 2561