รายละเอียดการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ 
สำหรับสโมสรสมาชิกใหม่ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแบดมินตัน 

ให้ดาวโหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งกลับมายังสมาคมฯ
พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัคร 750 บาท(ค่าสมาชิกแรกเข้า 500 บาท+ค่าบำรุงรายปี 250 บาท)

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

ท่านสามารถชำระค่าบำรุงรายปี (สมาชิกสามัญปีละ 500 บาท สมาชิกสมทบปีละ 250 บาท)
โดยโอนเงิน เข้า บัญชี สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 617-2-11919-9 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา อลลซีซั่นเพลส  บัญชี ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax  02-2553392 หรือ mail มาที่ btournament@gmail.com (พร้อมแจ้งชื่อทีม)ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 แบดมินตันนครศรีธรรมราช สามัญ 31 December 2557 2562 ปกติ
2 @CNX สามัญ 14 September 2557 2561 ติดต่อสมาคม
3 DOME Academy สามัญ 02 December 2557 2562 ปกติ
4 GRANULAR สามัญ 02 December 2557 2562 ปกติ
5 HP แบดมินตันเชียงราย สามัญ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
6 KB กรุงเทพ สามัญ 24 May 2558 2561 ติดต่อสมาคม
7 KTR HATYAI BADMINTON สามัญ 28 September 2559 2561 ติดต่อสมาคม
8 MT ARENA สามัญ 22 November 2559 2563 ปกติ
9 OLIVER ALL STAR สามัญ 02 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
10 YWCA กรุงเทพ สามัญ 31 December 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
11 เทศบาลเมืองชลบุรี สามัญ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
12 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สามัญ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
13 เทศบาลนครหาดใหญ่ สามัญ 23 February 2548 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
14 เทศบาลบ้านนา สามัญ 31 December 2557 2562 ปกติ
15 เทศบาลพิษณุโลก สามัญ 22 July 2545 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
16 เสนานิคม สามัญ 02 December 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน ยกเลิกทีม
17 แบดมินตันเทศบาลเมืองทุ่งสง สามัญ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
18 แบดมินตันเทศบาลกาญจนบุรี สามัญ 18 September 2544 2562 ปกติ
19 แบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ สามัญ 31 December 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
20 แบดมินตันเทศบาลนครภูเก็ต สามัญ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
21 Badminton PJ สามัญ 10 May 2561 2561 ติดต่อสมาคม ออกหนังสือรับ 11 พฤษภาคม 2561
22 แบดมินตันเทศบาลนครยะลา สามัญ 28 August 2555 2562 ปกติ
23 แบดมินตันดิลก สามัญ 07 July 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
24 แบดมินตันตำรวจ สามัญ 02 September 2556 2561 ติดต่อสมาคม
25 แบดมินตันบางโพ สามัญ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
26 แบดมินตันปิยรมณ์สปอร์ตคลับ สามัญ 10 December 2546 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
27 แบดมินตันภคภัทร์ สามัญ 31 December 2557 2562 ปกติ
28 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ สามัญ 27 January 2559 2562 ปกติ
29 แบดมินตันศิริภูล สามัญ 24 January 2549 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
30 แร็กเก็ตมิวเซียม สามัญ 31 December 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
31 โรดี้คอร์ท สามัญ 10 December 2546 2561 ติดต่อสมาคม
32 กรุงเทพมหานคร สามัญ 12 February 2545 2561 ติดต่อสมาคม
33 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สามัญ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
34 ตรังจูเนียร์ สามัญ 22 November 2559 2562 ปกติ
35 ทหารอากาศ สามัญ 31 December 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
36 ที ไทยแลนด์ สามัญ 23 September 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
37 ธนบุรี สามัญ 06 May 2545 2561 ติดต่อสมาคม
38 บมจ. ทีโอที สามัญ 09 April 2561 2562 ปกติ
39 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด( มหาชน ) สามัญ 31 December 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
40 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) สามัญ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
41 ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่ สามัญ 31 December 2557 2564 ปกติ
42 บี จี สปอร์ต สามัญ 18 March 2550 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
43 ลานนาเชียงใหม่ สามัญ 09 May 2548 2562 ปกติ
44 ศรีราชาสปอร์ตคลับ สามัญ 02 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
45 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สามัญ 19 February 2558 2561 ติดต่อสมาคม
46 สมาคมกีฬากรุงเก่า สามัญ 31 December 2557 2562 ปกติ
47 สมาคมราชกรีฑาสโมสร สามัญ 05 March 2542 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
48 สวนลุมรวมมิตร สามัญ 15 September 2557 2563 ปกติ
49 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามัญ - 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
50 ชมรมแบดมินตันระยอง สามัญ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
51 อมาตยกุล สามัญ 27 January 2559 2561 ติดต่อสมาคม
52 PUTI CLUB สามัญ 16 December 2555 2562 ปกติ
53 THE FOX CLUP สามัญ 10 May 2561 2561 ติดต่อสมาคม ออกหนังสือรับ 11 พฤษภาคม 2561
54 บ้านทองหยอด สามัญ 18 January 2562 2562 ปกติ
ลำดับ สโมสรสมาชิก ประเภทสมาชิก ปีที่เป็นสมาชิกภาพ ชำระค่าสมาชิกถึงปี สถานะ หมายเหตุ
1 สมทบ 26 February 2562 2562 ปกติ
2 7 แบดมินตัน สมทบ 14 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
3 71 Sport Club สมทบ 29 June 2557 2562 ปกติ
4 9 คอร์ทแบดมินตัน สมทบ 10 March 2558 2562 ปกติ
5 @First สมทบ 14 June 2555 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
6 @Infinite สมทบ 15 August 2561 2561 ติดต่อสมาคม
7 @ลูกแบดน่าน สมทบ 26 February 2562 2562 ปกติ
8 A-TEAM สมทบ 28 August 2555 2563 ปกติ
9 ALL STARS 2018 สมทบ 11 March 2561 2561 ติดต่อสมาคม
10 AMPHAN สมทบ 06 June 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
11 AMWISHSC สมทบ 03 September 2560 2561 ติดต่อสมาคม
12 AT BADMINTON สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
13 ATTITUDE สมทบ 05 June 2557 2562 ปกติ
14 ATURMAJU สมทบ 30 July 2561 2561 ติดต่อสมาคม
15 AUN Badminton Club สมทบ 22 August 2559 2561 ติดต่อสมาคม
16 B S S สมทบ 12 May 2558 2561 ติดต่อสมาคม
17 B.K.TEAM สมทบ 27 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
18 B.N.Y สมทบ 16 July 2561 2561 ติดต่อสมาคม
19 Badminton Ezy สมทบ 03 August 2551 2561 ติดต่อสมาคม
20 Badminton Jate club สมทบ 07 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
21 BAMBOO TEAM ปราจีน สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
22 BATTLE DORE สมทบ 27 August 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
23 BB club Udon สมทบ 22 August 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
24 Be To Win สมทบ 01 May 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
25 BEGINS สมทบ 16 March 2558 2562 ปกติ
26 Bestminton สมทบ 07 November 2561 2561 ติดต่อสมาคม
27 BJ Badminton สมทบ 28 May 2557 2562 ปกติ
28 BL Sport สมทบ 24 April 2561 2561 ติดต่อสมาคม
29 BLOWFISH สมทบ 31 December 2557 2562 ปกติ
30 BMD Badminton สมทบ 29 June 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
31 BMT แบดมินตันแม่สอดทีม สมทบ 03 July 2561 2561 ติดต่อสมาคม
32 BOUNCY สมทบ 06 August 2561 2561 ติดต่อสมาคม
33 BOY'S CLUB สมทบ 31 December 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
34 Bunyawat Team สมทบ 26 August 2557 2563 ปกติ
35 C SQUARE สมทบ 27 August 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
36 C.THAI สมทบ 09 May 2556 2562 ปกติ
37 CR BADMINTON สมทบ 28 June 2555 2561 ติดต่อสมาคม
38 CTI WINEX สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
39 D-VER'Badminton สมทบ 26 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
40 D.P. BADMINTON สมทบ 10 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
41 DP RAYONG BADMINTON สมทบ 27 May 2552 2561 ติดต่อสมาคม
42 EAGLE THAILAND สมทบ 26 August 2557 2561 ติดต่อสมาคม
43 Eight Badminton สมทบ 01 September 2558 2561 ติดต่อสมาคม
44 Enjoy Team สมทบ 31 December 2556 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
45 F's CLUB สมทบ 31 July 2561 2561 ติดต่อสมาคม
46 FAMILY 05 สมทบ 09 April 2561 2562 ปกติ
47 FINIX Club สมทบ 06 March 2560 2561 ติดต่อสมาคม
48 FYC สมทบ 31 December 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
49 GEN-X สมทบ 28 May 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
50 GOLD RACKET สมทบ 27 August 2557 2563 ปกติ
51 Greenhill Badminton สมทบ 13 June 2560 2568 ปกติ
52 H.D.Y. สมทบ 13 November 2561 2561 ติดต่อสมาคม
53 I SMASH สมทบ 19 October 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
54 INDY สมทบ 13 September 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
55 Infinity Badminton Club สมทบ 26 June 2561 2561 ติดต่อสมาคม
56 JJ badminton สมทบ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
57 JSP สมทบ 22 February 2559 2561 ติดต่อสมาคม
58 K-FIGHT สมทบ 02 April 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
59 KEEREE BADMINTON สมทบ 11 December 2555 2564 ปกติ
60 KN BADMINTON ACADEMY สมทบ 25 January 2561 2561 ติดต่อสมาคม
61 KPP Badminton สมทบ 25 December 2561 2561 ติดต่อสมาคม
62 KUBO (คูโบ้) สมทบ 28 September 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
63 Limitless Badminton สมทบ 03 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
64 LSC หล่มสัก สมทบ 30 June 2557 2561 ติดต่อสมาคม
65 MAXIMUM TEAM สมทบ 08 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
66 New Athlete สมทบ 08 November 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
67 NP COURT สมทบ 31 December 2557 2555 ติดต่อสมาคมด่วน
68 NSIGN สมทบ 23 November 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
69 NUTTY PROFESSOR สมทบ 31 July 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
70 OHO Badminton สมทบ 13 March 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
71 P.K.I.THAILAND สมทบ 28 June 2561 2561 ติดต่อสมาคม
72 PAKKAWAT@KIP BADMINTON CLUB สมทบ 14 March 2560 2562 ปกติ
73 PB CLUB แบดมินตันพะเยา สมทบ 30 December 2558 2561 ติดต่อสมาคม
74 PJ Sport Club สมทบ 14 November 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
75 PR BADMINTON สมทบ 25 January 2561 2562 ปกติ
76 Primary Badminton สมทบ 19 October 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
77 Proskills Team สมทบ 23 November 2559 2561 ติดต่อสมาคม
78 PUZJAK BADMINTON ACADEMY สมทบ 29 June 2560 2561 ติดต่อสมาคม
79 PXT สมทบ 03 December 2561 2562 ปกติ
80 R.E.SPORT สมทบ 24 February 2555 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
81 R.O.Badminton สมทบ 17 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
82 ROYAL STAR สมทบ 31 December 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
83 RTS BADMINTON CLUB สมทบ 03 September 2556 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
84 S.siam สมทบ 19 November 2560 2561 ติดต่อสมาคม
85 S29 สมทบ 26 June 2557 2561 ติดต่อสมาคม
86 SAIYAI สมทบ 24 January 2560 2562 ปกติ
87 SATURN สมทบ 18 February 2556 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
88 SCG 1995 สุราษฏร์ธานี สมทบ 03 November 2557 2562 ปกติ
89 SEARCH GURU สมทบ 14 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
90 Sena Sport Station สมทบ 04 July 2561 2561 ติดต่อสมาคม
91 SIAM BADMINTON สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
92 SINGHA LARNTHONG สมทบ 18 October 2561 2561 ติดต่อสมาคม
93 SINGHA UD สมทบ 08 November 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
94 SISB INTERNATIONAL BADMINTON ACADEMY สมทบ 23 October 2560 2561 ติดต่อสมาคม
95 SM.BADMINTON สมทบ 05 July 2560 2562 ปกติ
96 South Tiger Team สมทบ 30 July 2561 2561 ติดต่อสมาคม
97 Southern Academy สมทบ 03 July 2561 2561 ติดต่อสมาคม
98 SP TEAM สมทบ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
99 Spirit by Maneepong สมทบ 26 June 2557 2561 ติดต่อสมาคม
100 ST MOSSA RAYONG สมทบ 07 November 2560 2561 ติดต่อสมาคม
101 STAMINA BADMINTON สมทบ 19 May 2558 2561 ติดต่อสมาคม
102 Synergy สมทบ 05 February 2561 2562 ปกติ
103 T.P.Maesot Badminton Academy สมทบ 31 August 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
104 TC BADMINTON CLUB สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
105 TEERAPAT BADMINTON สมทบ 27 June 2557 2561 ติดต่อสมาคม
106 Thai Power สมทบ 23 April 2558 2564 ปกติ
107 The Ultimate Sport Club Rayong สมทบ 14 July 2559 2561 ติดต่อสมาคม
108 The UltimateTeam สมทบ 24 April 2561 2562 ปกติ
109 Triple V สมทบ 30 June 2557 2562 ปกติ
110 UDON ARCHA สมทบ 19 February 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
111 Unite สมทบ 07 August 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
112 UNITY&RAWIN สมทบ 01 September 2555 2562 ปกติ
113 V WiN Chonburi สมทบ 14 July 2559 2561 ติดต่อสมาคม
114 Vasin BC สมทบ 14 July 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
115 W.K. Badminton สมทบ 20 October 2557 2561 ติดต่อสมาคม
116 WING 4 BADMINTON สมทบ 04 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
117 Winmax Badminton Club สมทบ 18 October 2561 2561 ติดต่อสมาคม
118 XZYTE SPORTCLUB PATTAYA สมทบ 23 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
119 Y-BADMINTON สมทบ 26 June 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
120 YA CLUB สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
121 YAI สมทบ 04 November 2557 2562 ปกติ
122 YTK BADMINTON สมทบ 26 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
123 กองทัพภาคที่ 3 สมทบ 22 May 2560 2563 ปกติ
124 กองบัญชาการกองทัพไทย สมทบ 13 March 2560 2561 ติดต่อสมาคม
125 การไฟฟ้านครหลวง สมทบ 09 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
126 กำแพงเพชร สมทบ 31 December 2557 2562 ปกติ
127 กู๊ดวิว คอมเพล็กซ์ สมทบ 08 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
128 คอนบริโอ สมทบ 04 April 2561 2561 ติดต่อสมาคม
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 27 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
130 จูเนียร์ สมทบ 29 June 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
131 ชมรมกีฬาแบดมินตันจังหวัดสมุทรสาคร สมทบ 31 December 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
132 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน สมทบ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
133 ชมรมแบดมินตัน กองทัพบก สมทบ 31 December 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
134 ชมรมแบดมินตัน พล.ร.9 สมทบ 18 July 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
135 ชมรมแบดมินตัน มณฑลทหารบกที่ 14 สมทบ 07 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
136 ชมรมแบดมินตันค่ายศรีโสธร สมทบ 07 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
137 ชมรมแบดมินตันจังหวัดลำปาง สมทบ 09 August 2557 2562 ปกติ
138 ชมรมแบดมินตันบ่อน้ำมันฝาง สมทบ 21 March 2560 2562 ปกติ
139 ชมรมแบดมินตันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สมทบ 13 October 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
140 ชมรมแบดมินตันสมุทรสงคราม สมทบ 19 October 2558 2561 ติดต่อสมาคม
141 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองท่าข้าม สมทบ 29 June 2560 2561 ติดต่อสมาคม
142 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สมทบ 05 May 2557 2561 ติดต่อสมาคม
143 ชมรมแบดมินตันเพชรบูรณ์ สมทบ 31 December 2557 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
144 ชมรมแบดมินตันโรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์ สมทบ 27 October 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
145 ชยาธิปแบดมินตันขอนแก่น สมทบ 22 March 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
146 ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน สมทบ 01 July 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
147 ดอนเมืองแบดมินตัน สมทบ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
148 ดาวกาญจนา สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
149 ตรีเลิศ สมทบ 31 December 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
150 ต้นกล้าตะวัน สมทบ 06 June 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
151 ทองร้อยยิ่งแบดมินตัน สมทบ 19 October 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
152 ทัพพะยาแบดคลับ สมทบ 10 January 2560 2561 ติดต่อสมาคม
153 นครลำปาง สมทบ 31 December 2557 2562 ปกติ
154 นครแม่สอดแบดมินตันคลับ (NMBC) สมทบ 13 March 2561 2561 ติดต่อสมาคม
155 นวลจันทร์ 56 สมทบ 18 November 2557 2562 ปกติ
156 นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
157 น้วยเดียวตุ้ง สมทบ 14 December 2554 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
158 บอร์น ทู บี สมทบ 02 March 2558 2562 ปกติ
159 บางขุนเทียน สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
160 บางนรา สมทบ 04 March 2558 2562 ปกติ
161 บ่อวินอารีน่า สมทบ 30 July 2561 2562 ปกติ
162 บ้านปลาทับทิม สมทบ 14 June 2558 2565 ปกติ
163 บ้านเดชแบดมินตัน สมทบ 14 July 2559 2561 ติดต่อสมาคม
164 ปทุมธานีวิคตอรี่ สมทบ 25 February 2558 2561 ติดต่อสมาคม
165 พชร สมทบ 12 September 2560 2562 ปกติ
166 พรนิมิต สมทบ 27 October 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
167 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมทบ 09 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
168 พลสนะแบดมินตัน สมทบ 21 June 2555 2562 ปกติ
169 พังงา สมทบ 24 December 2555 2562 ปกติ
170 พาวเวอร์อัพสปอร์ตคลับ สมทบ 18 December 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
171 พีเคอารีน่า สมทบ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
172 มหาชัยเมืองทอง สมทบ 31 December 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
173 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมทบ 15 July 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
174 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
175 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมทบ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
176 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมทบ 09 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
177 มอดินแดง ขอนแก่น สมทบ 29 June 2560 2562 ปกติ
178 มาตีโต้ สมทบ 10 July 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
179 มาวินแบดมินตัน สมทบ 12 September 2560 2563 ปกติ
180 รัตนรังสรรค์ระนอง สมทบ 31 December 2557 2562 ปกติ
181 ราชพฤกษ์ นครราชสีมา สมทบ 31 December 2557 2563 ปกติ
182 วี บียอนด์ สมทบ 14 November 2559 2561 ติดต่อสมาคม
183 วีเอส แบดมินตัน สมทบ 20 December 2558 2567 ปกติ
184 ศรีราชา อารีน่า สมทบ 19 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
185 ศูนย์ฝึกแบดมินตันหนองจอก สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
186 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี สมทบ 14 July 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
187 สปอร์ต อารีนา หาดใหญ่ สมทบ 14 November 2559 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
188 สยามนครธานี สมทบ 17 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
189 สรัสจันทร สมทบ 01 February 2561 2561 ติดต่อสมาคม
190 สราญรมย์แบดมินตันระยอง สมทบ 08 August 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
191 สวรรคโลก สมทบ 20 October 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
192 สันติภาพแบดมินตัน น่าน สมทบ 10 March 2562 2562 ปกติ
193 สายรุ้งสปอร์ตคลับ สมทบ 10 July 2557 2565 ปกติ
194 สายไหมแบดมินตัน สมทบ 09 August 2557 2566 ปกติ
195 สิงห์ H.H. สมทบ 31 December 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
196 สิงโต แบดมินตัน อุบลราชธานี สมทบ 19 March 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
197 สิทธิรัตน์คลับ สมทบ 09 August 2557 2561 ติดต่อสมาคม
198 สีมาแบดมินตัน สมทบ 23 March 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
199 สุรนารีแบดมินตัน สมทบ 09 April 2561 2562 ปกติ
200 สุโขทัย สมทบ 10 January 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
201 สโมสรแบดมินตัน MCP สมทบ 31 December 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
202 สโมสรแบดมินตันพณิชยการราชดำเนิน สมทบ 29 February 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
203 สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบ 29 October 2558 2564 ปกติ
204 หงส์ สมทบ 17 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
205 หัวหินแบดมินตัน 2015 สมทบ 29 June 2560 2561 ติดต่อสมาคม
206 อบจ.ปราจีนบุรี สมทบ 27 June 2557 2561 ติดต่อสมาคม
207 อันดามัน สมทบ 28 August 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
208 อาธีน่ายามาฮ่าแบดมินตัน สมทบ 29 October 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
209 อิมพีเรียลเชียงใหม่สปอร์ตคลับ สมทบ 31 December 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
210 อุบลราชธานี สมทบ 15 September 2557 2562 ปกติ
211 เกตุแก้ว สมทบ 07 August 2557 2562 ปกติ
212 เกษมสัมพันธ์พานแบดมินตัน สมทบ 18 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
213 เขี้ยวลากดิน สมทบ 31 December 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
214 เชียงราย สมทบ 07 August 2557 2561 ติดต่อสมาคม
215 เทศบาลนครปฐม สมทบ 07 March 2559 2563 ปกติ
216 เพชรพารุณ สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
217 เพชรอนันต์ สมทบ 22 August 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
218 เยาวชนแบดมินตันเกาะสมุย สมทบ 09 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
219 เอกมงคล สมทบ 31 December 2557 2562 ปกติ
220 เอส วัน สปอร์ต คลับ สมทบ 06 March 2560 2561 ติดต่อสมาคม
221 เอส.พี.สปอร์ต ปากช่อง สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
222 แบดมินตัน PBC สมทบ 14 July 2559 2562 ปกติ
223 แบดมินตัน ZAP สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
224 แบดมินตัน ร.2 พัน.2 รอ สมทบ 07 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
225 แบดมินตัน อบจ.แพร่ สมทบ 31 December 2557 2562 ปกติ
226 แบดมินตัน เค ซี สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
227 แบดมินตันกิตติกุล สมทบ 28 February 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
228 แบดมินตันกิ่งประดู่ สมทบ 31 December 2557 2563 ปกติ
229 แบดมินตันกีฬา เอ็ม.ซี สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
230 แบดมินตันค่ายอดิศร สมทบ 30 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
231 แบดมินตันจังหวัดจันทบุรี สมทบ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
232 แบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
233 แบดมินตันจังหวัดราชบุรี สมทบ 06 June 2557 2562 ปกติ
234 แบดมินตันจังหวัดลำพูน สมทบ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
235 แบดมินตันจังหวัดศรีสะเกษ สมทบ 24 February 2559 2561 ติดต่อสมาคม
236 แบดมินตันจังหวัดสตูล สมทบ 09 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
237 แบดมินตันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมทบ 18 December 2555 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
238 แบดมินตันจังหวัดสุรินทร์ สมทบ 31 December 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
239 แบดมินตันฉะเชิงเทรา สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
240 แบดมินตันชนะชน สมทบ 28 March 2561 2561 ติดต่อสมาคม
241 แบดมินตันชะอำ สมทบ 09 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
242 แบดมินตันซาตี๋ สมทบ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
243 แบดมินตันตราด สมทบ 18 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
244 แบดมินตันทองมี สมทบ 24 February 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
245 แบดมินตันทุ่งใหญ่ สมทบ 09 September 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
246 แบดมินตันนครปฐม สมทบ 31 December 2557 2562 ปกติ
247 แบดมินตันนครพนม สมทบ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
248 แบดมินตันนัดดา สมทบ 28 August 2555 2562 ปกติ
249 แบดมินตันบางคล้า สมทบ 26 August 2555 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
250 แบดมินตันบางม่วง สมทบ 24 December 2555 2556 ติดต่อสมาคมด่วน
251 แบดมินตันบ้านบางเหนียว(BBNภูเก็ต) สมทบ 30 June 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
252 แบดมินตันปากน้ำ 23 สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
253 แบดมินตันปากน้ำโพ สมทบ 18 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
254 แบดมินตันปิ่นจุฑา สมทบ 27 May 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
255 แบดมินตันพระธาตุผาแดง สมทบ 14 July 2559 2561 ติดต่อสมาคม
256 แบดมินตันมิตร 2000 ปทุมธานี สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
257 แบดมินตันมิตรผดุง สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
258 แบดมินตันมิตรภาพ สมทบ 14 July 2559 2561 ติดต่อสมาคม
259 แบดมินตันยาสูบ สมทบ 31 December 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
260 แบดมินตันรักษ์-รักษ์ สมทบ 06 January 2559 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
261 แบดมินตันรัชดาพร อำเภอศรีเชียงใหม่ สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
262 แบดมินตันลียะวนิช สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
263 แบดมินตันวัชรี-ประสิทธิ์ เชียงราย สมทบ 31 December 2557 2562 ปกติ
264 แบดมินตันวัน สมทบ 14 July 2554 2561 ติดต่อสมาคม
265 แบดมินตันศึกษาประชาสามัคคี สมทบ 18 October 2561 2561 ติดต่อสมาคม
266 แบดมินตันศูนย์การทหารราบ สมทบ 07 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
267 แบดมินตันศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สมทบ 10 January 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
268 แบดมินตันสกลนคร สมทบ 04 July 2560 2561 ติดต่อสมาคม
269 แบดมินตันสมเด็จแอดโปรเกรียง สมทบ 07 July 2557 2562 ปกติ
270 แบดมินตันสยามกีฬา สมทบ 31 December 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
271 แบดมินตันสลกบาตร สมทบ 15 September 2557 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
272 แบดมินตันสว่างสรรค์เพชร สมทบ 17 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
273 แบดมินตันสาธิตประสานมิตร สมทบ 18 July 2560 2562 ปกติ
274 แบดมินตันสามพราน สมทบ 31 December 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
275 แบดมินตันสามัคคีเชียงราย สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
276 แบดมินตันสำโรง สมทบ 14 June 2555 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
277 แบดมินตันสุรสิงหนาท สมทบ 07 November 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
278 แบดมินตันห้วยยอด สมทบ 04 March 2558 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
279 แบดมินตันอาจารย์และข้าราชการ มอ. สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
280 แบดมินตันอำเภอพังโคน สมทบ 20 September 2552 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
281 แบดมินตันอุดรธานี สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
282 แบดมินตันฮากกา สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
283 แบดมินตันเจียระไน สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
284 แบดมินตันเชียงคำ สมทบ 09 July 2555 2562 ปกติ
285 แบดมินตันเทศบาลเมืองชุมพร สมทบ 31 December 2557 2558 ติดต่อสมาคมด่วน
286 แบดมินตันเพชรบุรี สมทบ 09 August 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
287 แบดมินตันเมืองตาก สมทบ 18 October 2561 2564 ปกติ
288 แบดมินตันเมืองสุนทร(ภู่) สมทบ 17 March 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
289 แบดมินตันเยาวชนเทศบาลนครนครสวรรค์ สมทบ 14 January 2562 2562 ปกติ
290 แบดมินตันเอราวัณ สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
291 แบดมินตันเอสทีม สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
292 แบดมินตันแม่ฮ่องสอน สมทบ 11 March 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
293 แบดมินตันไดมอนด์ สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
294 แม่กลอง สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
295 แม่สอดแบดมินตัน สมทบ 07 March 2559 2561 ติดต่อสมาคม
296 แฮปปี้แบดมินตัน สมทบ 24 June 2555 2561 ติดต่อสมาคม
297 โค้ชไอซ์แบดมินตันคลับ สมทบ 22 August 2559 2562 ปกติ
298 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ แบดมินตัน สมทบ 18 September 2560 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
299 โรงแรมอโนมา แกรนด์ สมทบ 31 December 2557 2561 ติดต่อสมาคม
300 ไชยาแบดมินตัน สมทบ 28 August 2555 2561 ติดต่อสมาคม
301 ไตรมิตรร้อยเอ็ด สมทบ 10 February 2558 2559 ติดต่อสมาคมด่วน
302 ไทยสไมล์ สมทบ 31 December 2557 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
303 ไทยออยล์ สมทบ 04 March 2558 2560 ติดต่อสมาคมด่วน
304 ไวท์เฮ้าส์ แอนด์ ทอล์สัน สมทบ 31 December 2557 2557 ติดต่อสมาคมด่วน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 12 Mar 2562