อันดับโลกนักแบดมินตันไทย สัปดาห์ที่ 8

อันดับโลกนักแบดมินตันไทย สัปดาห์ที่ 8

การจัดอันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ หรือ BWF ซึ่งประกาศการจัดอันดับโลกที่ตามเดิมจะทำการประกาศในทุกวันอังคารของทุกๆสัปดาห์ ในสัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 8 ปี 2562) เมื่อวันอังคารที่ 19 ก.พ. 2562

 

ประเภทชายเดี่ยว

 

 

ประเภทหญิงเดี่ยว

 

 

ประเภทชายคู่

 

 

ประเภทหญิงคู่

 

 

ประเภทคู่ผสม

 

 

BWF WORLD RANKINGS