ประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติและการคัดตัวนักกีฬาเพิ่มเติม ชุดทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017

ประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติและการคัดตัวนักกีฬาเพิ่มเติม ชุดทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017

ตามที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายพัฒนานักกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ ประกาศรายชื่อนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิเข้าร่วมเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬา
แบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017 (Robot Badminton Asia Mixed Team Championships 2017)
และประกาศคุณสมบัติของนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิเข้าคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬา
แบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017 เพิ่มเติม ในกรณีที่จำนวนนักกีฬามีไม่เพียงพอ หรือมีความจำเป็น
เพื่อประสิทธิภาพของนักกีฬาที่ส่งแข่งขัน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 โดยให้นักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็น
นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017 ทำการยืนยันรายชื่อ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการลง
แข่งขันในนามทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017 ภายในวันที่ 11 มกราคม
2560 นั้น ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -19
กุมภาพันธ์ 2560 ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ใช้ระบบการแข่งขันเหมือนสุธีรมานคัพ กล่าวคือ ทำการ
แข่งขัน จำนวน 5 คู่ ได้แก่ ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่, หญิงคู่ และ คู่ผสม โดยนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย
ชุดทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย 2017 จะมีจ านวน 16 คน ประกอบด้วย ชาย 8 คนและหญิง 8 คน

ดาวโหลดไฟล์รายชื่อ