เยาวชนขนไก่ไทย บินลัดฟ้าพร้อมสู้ศึกเยาวชนโลก

เยาวชนขนไก่ไทย บินลัดฟ้าพร้อมสู้ศึกเยาวชนโลก

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบให้ นายธนัช อัศวนภากาศ รองเลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ เดินทางไปส่ง และให้พร ให้กำลังใจ พร้อมมอบของที่ระลึกจากนายกสมาคมฯ ให้คณะนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ที่เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันเยาวชนโลก "บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพส์ 2018" ที่ประเทศแคนาดา โดยประเภททีมผสม แข่งขันในวันที่ 5-10 พ.ย. ซึ่งทีมไทย เป็นทีมวางอันดับ 3/4 อยู่กลุ่มซี ร่วมกับ ญี่ปุ่น, รัสเซีย, มองโกเลีย และเปรู ส่วนประเภทบุคคล แข่งขันในวันที่ 12-18 พ.ย.รายชื่อนักกีฬาแบดมินตันชุดนี้ ประกอบไปด้วย กุลวุฒิ วิทิตศานต์ , รุษฐนภัค อูปทอง , ศรันย์ แจ่มศรี , เสฏฐนันท์ ปิยวัชรวิจิตร , อภิชสิษฐ์ ธีระวิวัฒน์ , วีรภัทร ภาคจรุง , รัชพล มรรคศศิธร , วชิรวิทย์ โสทน , ธนวินท์ มาดี , พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ , ชาสินี โกรีภาพ , เบญญาภา เอี่ยมสอาด , พรพิชชา เชยกีวงศ์ , ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ , ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา , พรณิชา สุวัฒโนดม , พีรยา คันธารวงสกุล

 

รายชื่อผู้ฝึกสอนประกอบด้วย นิติพงษ์ แสงศิลา , อุดม เหลืองเพชราภรณ์ , พีรพล สมภพเจริญ , ณัฐดนัย เอื้อกูลวราวัตร , ธนพล หล่อแหลม นักวิทย์ , ตฏิณะ ตุ้มทรัพย์ นักกายภาพ , ธนทัต สุขล้อม นักกายภาพ