ผลการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 วันที่ 5 ต.ค. 61

ผลการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 วันที่ 5 ต.ค. 61

การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี และ รุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี Badminton Asia Junior U15 & U17 Championships 2018 ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2561

ผลการแข่งขันเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

ประเภทคู่ผสม U15 - พณิชพล ธีระรัตน์สกุล/สิรินาถ ภิระบรรณ์ ชนะ ปริ้นซ์ ดาฮาล/ราสิลา มาหาร์จัน จากเนปาล 2-0 เกม 24-22, 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 24 นาที

คู่ผสม U15 - พีรัชชัย สุขพันธ์/พชรภรณ์ ปั้นทอง ชนะ ฮง เฟง/เหลียง กา วิง คู่มืออันดับ 4 ของรายการ จากฮ่องกง 2-0 เกม 21-19, 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 22 นาที

คู่ผสม U15 - ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์/ณัฐชนก ไล้สวน ชนะ ลิม ฮยุน บิน/กง ยอ จิน จากเกาหลีใต้ 2-1 เกม 17-21, 21-11, 21-11 ใช้เวลาแข่งขัน 40 นาที

หญิงเดี่ยว U15 - ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ ปาร์ค ซอล จากเกาหลีใต้ 2-0 เกม 21-10, 21-6 ใช้เวลาแข่งขัน 22 นาที

หญิงเดี่ยว U15 - ปทิดา ศรีสวัสดิ์ พ่าย ทัสนิม เมอร์ จากอินเดีย 0-2 เกม 16-21, 16-21 ใช้เวลาแข่งขัน 35 นาที

หญิงเดี่ยว U15 - ธิดาพร กลีบยี่สุ่น  ชนะ ลี ยิง ชิน อเล็กซิส จากสิงคโปร์ 2-0 เกม 21-19, 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 28 นาที

หญิงเดี่ยว U15 - พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ พ่าย ฮินะ อาเคชิ จากญี่ปุ่น 1-2 เกม 11-21, 21-15, 18-21 ใช้เวลาแข่งขัน 48 นาที

ชายเดี่ยว U15 - ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจริญ ชนะ พ่าย เจสัน คุนาวัน จากฮ่องกง 0-2 เกม 15-21, 13-21 ใช้เวลาแข่งขัน 27 นาที

ชายเดี่ยว U15 - พีรัชชัย สุขพันธ์ พ่าย คิม บยุง แจ จากเกาหลีใต้ 0-2 เกม 17-21, 11-21 ใช้เวลาแข่งขัน 27 นาที

หญิงคู่ U15 - พุธิตา พันธุ์ทุ้ย/ปวันรัตน์ ศรีขาว ชนะ เหลียง กา วิง/ลอ ลก ยี่ จากฮ่องกง 2-0 เกม 21-8, 21-14 ใช้เวลาแข่งขัน 23 นาที

หญิงคู่ U15 - ธิดาพร กลีบยี่สุ่น/ณัฐชนก ไล้สวน คู่มืออันดับ 4 ของรายการ พ่าย กง ยอ จิน/จอง ดา ยอน จากเกาหลีใต้ 1-2 เกม 15-21, 21-15, 7-21 ใช้เวลาแข่งขัน 47 นาที

ชายคู่ U15 - ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจริญ/วิชญะ จินตมุทธา คู่มืออันดับ 4 ของรายการ พ่าย มูฮัมหมัด เรย์ฮาน นูร์ ฟาดิลลาห์/มาร์วาน ฟาซา จากอินโดนีเซีย 0-2 เกม 12-21, 13-21 ใช้เวลาแข่งขัน 23 นาที

ชายคู่ U15 - ปุณณภพ เกียรติกังวาฬไกล/สุรภัสร์ กิจพัฒนาศิลป์ ชนะ เจสัน คุนาวัน/หว่อง ยาน คิท จากฮ่องกง 2-1 เกม 21-18, 15-21, 21-11 ใช้เวลาแข่งขัน 40 นาที

คู่ผสม U17 - ธนดล พันธ์พานิช/อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์ พ่าย วู่ กวน ซุน/หวัง ซูมิน จากจีนไทเป (ไต้หวัน) 1-2 เกม 23-25, 21-16, 15-21 ใช้เวลาแข่งขัน 47 นาที

คู่ผสม U17 - สิรวิชญ์ โสทน/พรณิชา สุวัฒโนดม คู่มืออันดับ 3 ของรายการ ชนะ ทาคุโตะ โกโตะ/ฮินะ โอซาวะ จากญี่ปุ่น 2-0 เกม 21-9, 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 21 นาที

คู่ผสม U17 - จักรพรรดิ์ หน่อขัติ/พิชญานิน อังคะ พ่าย เอ็ดวิน จอย/วาร์ชินี วิสวนาธ ศรี จากอินเดีย 1-2 เกม 18-21, 23-21, 13-21 ใช้เวลาแข่งขัน 47 นาที

หญิงเดี่ยว U17 - เบญญาภา เอี่ยมสอาด มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ อารีนา ซาตุ ซามิน จากมาเลเซีย 2-1 เกม 17-21, 21-13, 21-8 ใช้เวลาแข่งขัน 43 นาที

หญิงเดี่ยว U17 - พีรยา คันธารวงสกุล พ่าย ฮวง ยู่ซุน มืออันดับ 4 ของรายการ จากจีนไทเป (ไต้หวัน) 0-2 เกม 16-21, 19-21 ใช้เวลาแข่งขัน 33 นาที

หญิงเดี่ยว U17 - กฤตพร เจียรธเนศ มืออันดับ 3 ของรายการ พ่าย นานา ฮิซามินาโตะ จากญี่ปุ่น 1-2 เกม 21-12, 15-21, 13-21 ใช้เวลาแข่งขัน 51 นาที

ชายคู่ U17 - ธนดล พันธ์พานิช/สิรวิชญ์ โสทน ชนะ มูอัซซัม ดานิช ฮานาฟี/มูฮัมหมัด ไฮคัล นาซรี จากมาเลเซีย 2-1 เกม 21-16, 19-21, 26-24 ใช้เวลาแข่งขัน 53 นาที

ชายคู่ U17 - ธัชพล จำนง/จักรพรรดิ์ หน่อขัติ พ่าย เฉิน เชง ฟา/เฉิน จือ เรย์ คู่มืออันดับ 4 ของรายการ จากจีนไทเป (ไต้หวัน) 0-2 เกม 10-21, 16-21 ใ้ช้เวลาแข่งขัน 21 นาที

ชายคู่ U17 - นรุตม์ แสงขำ/ปัณณวัชร์ ธีระพนิตนันท์ ชนะ ชาง ไคเซียง/เซง ปิงเชียง จากจีนไทเป (ไต้หวัน) 2-0 เกม 21-13, 21-19 ใช้เวลาแข่งขัน 26 นาที

หญิงคู่ U17 - พรพิชชา เชยกีวงศ์/พรณิชา สุวัฒโนดม คู่มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ หวัง ซูมิน/เหว่ย หว่าน ยี่ จากจีนไทเป (ไต้หวัน) 2-0 เกม 21-17, 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 33 นาที

หญิงคู่ U17 - เบญญาภา เอี่ยมสอาด/พีรยา คันธารวงสกุล คู่มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ ฮินะ โอซาวะ/คาโอรุ สุกิยาม่า จากญี่ปุ่น 2-0 เกม 21-9, 21-14 ใช้เวลาแข่งขัน 29 นาที

ชายเดี่ยว U17 - วรท อุไรวงค์ พ่าย ก๊ก แจคกี้ จิง ฮง จากมาเลซีย 0-2 เกม 9-21, 17-21 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที

ชายเดี่ยว U17 - เหนือดวง มังกรลอย มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ เหงียน ดินห์ โฮง 2-0 เกม 21-15, 21-17 ใช้เวลาแข่งขัน 36 นาที

คู่ผสม U15 - พณิชพล ธีระรัตน์สกุล/สิรินาถ ภิระบรรณ์ ชนะ คิม มยุง อิน จากเกาหลีใต้ 2-0 เกม 21-13, 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 24 นาที

คู่ผสม U15 - พีรัชชัย สุขพันธ์/พชรภรณ์ ปั้นทอง พ่าย ชอย เจียน เชง/ไถ่ โจ ยี่ จากมาเลเซีย 1-2 เกม 21-13, 16-21, 13-21 ใช้เวลาแข่งขัน 36 นาที

คู่ผสม U15 - ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์/ณัฐชนก ไล้สวน พ่าย เจสัน คุนาวัน/ชาน วิง ลัม คู่มืออันดับ 3 ของรายการ จากฮ่องกง 0-2 เกม 21-23, 18-21 ใช้เวลาแข่งขัน 28 นาที

คู่ผสม U17 - สิรวิชญ์ โสทน/พรณิชา สุวัฒโนดม คู่มืออันดับ 3 ของรายการ ชนะ ธัช วาน ตวน/ธาน วาน อันห์ จากเวียดนาม 2-1 เกม 21-16, 19-21, 21-18 ใช้เวลาแข่งขัน 46 นาที

หญิงเดี่ยว U15 - ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ ทาร่า ชาห์ จากอินเดีย 2-1 เกม 16-21, 21-15, 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 41 นาที

หญิงเดี่ยว U15 - ธิดาพร กลีบยี่สุ่น พ่าย เดสวันตี ฮูจันสิห์ นูรเตอร์เตียติ จากอินโดนีเซีย 1-2 เกม 17-21, 21-17, 20-22 ใช้เวลาแข่งขัน 70 นาที

หญิงเดี่ยว U17 - เบญญาภา เอี่ยมสอาด มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ นูรานี ราตู อัซซาห์รา มืออันดับ 7 ของรายการ จากอินโดนีเซีย 2-0 เกม 21-18, 21-14 ใช้เวลาแข่งขัน 35 นาที

ชายคู่ U15 - ปุณณภพ เกียรติกังวาฬไกล/สุรภัสร์ กิจพัฒนาศิลป์ พ่าย ฮา จิน โฮ/คิม แท ริม จากเกาหลีใต้ 1-2 เกม 21-19, 6-21, 17-21 ใช้เวลาแข่งขัน 42 นาที

ชายคู่ U17 - ธนดล พันธ์พานิช/สิรวิชญ์ โสทน ชนะ เหงียน ดินห์ โฮง/ตราน ดินห์ มานห์ จากเวียดนาม 2-1 เกม 17-21, 21-19, 21-14 ใช้เวลาแข่งขัน 51 นาที

ชายคู่ U17 - นรุตม์ แสงขำ/ปัณณวัชร์ ธีระพนิตนันท์ ชนะ โชเออิ โนะกุชิ/ริกิ ทาเคอิ จากญี่ปุ่น 2-0 เกม 21-17, 21-19 ใช้เวลาแข่งขัน 36 นาที

หญิงคู่ U15 - พุธิตา พันธุ์ทุ้ย/ปวันรัตน์ ศรีขาว ชนะ มากิ คาเนฮิโระ/ยูรินา ชิชิ จากญี่ปุ่น 2-1 เกม 15-21, 24-22, 21-19 ใช้เวลาแข่งขัน 67 นาที

หญิงคู่ U17 - พรพิชชา เชยกีวงศ์/พรณิชา สุวัฒโนดม คู่มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ ทรีซา โจลลี่/เมห์รีน ริซ่า จากอินเดีย 2-0 เกม 21-17, 21-10 ใช้เวลาแข่งขัน 26 นาที

หญิงคู่ U17 - เบญญาภา เอี่ยมสอาด/พีรยา คันธารวงสกุล คู่มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ ชวง เชียห์ ยู่/ซุง ยี่ซวน จากจีนไทเป (ไต้หวัน) 2-0 เกม 21-14, 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 27 นาที

ชายเดี่ยว U17 - เหนือดวง มังกรลอย มืออันดับ 2 ของรายการ พ่าย จิน ยง จากเกาหลีใต้ 0-2 เกม 11-21, 14-21 ใช้เวลาแข่งขัน 38 นาที