ขอความร่วมมือให้ส่งข้อมูลรายละเอียดสนามแบดมินตันทั่วประเทศ

ขอความร่วมมือให้ส่งข้อมูลรายละเอียดสนามแบดมินตันทั่วประเทศ

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและพัฒนากีฬาแบดมินตันในประเทศไทย เพื่อให้แพร่หลายตามยุทธศาสตร์ Badminton for Everyone จึงต้องการรวบรวมข้อมูลจำนวนและรายละเอียดสนามแบดมินตันทั่วประเทศ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือให้ส่งข้อมูลรายละเอียดสนามแบดมินตันของท่าน ให้กับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกรอกข้อมูลในลิ้ง  https://goo.gl/forms/KQHEwSrxJTfTHZti1

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก ถือเป็นการให้บริการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พื้นที่การออกกำลังกายด้านกีฬาแบดมินตัน อีกทางหนึ่งด้วย

ดาวโหลดประกาศ  <<Click>>