ผลการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 วันที่ 4 ต.ค. 61

ผลการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 วันที่ 4 ต.ค. 61

การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี และ รุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี Badminton Asia Junior U15 & U17 Championships 2018 ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2561

ผลการแข่งขันเมื่อวันพฤหัสที่ 4 ตุลาคม 2561

ประเภทคู่ผสม U15 - พณิชพล ธีระรัตน์สกุล/สิรินาถ ภิระบรรณ์ ชนะ ชาง ซวนจือ/หลิน เยน ยู่ จากจีนไทเป (ไต้หวัน) 2-0 เกม 21-13, 21-19 ใช้เวลาแข่งขัน 26 นาที

คู่ผสม U15 - พีรัชชัย สุขพันธ์/พชรภรณ์ ปั้นทอง ชนะ ปาร์ค ซองจู/ปาร์ค ซอล จากเกาหลีใต้ 2-1 เกม 17-21, 21-11, 22-20 ใช้เวลาแข่งขัน 60 นาที

คู่ผสม U15 - ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์/ณัฐชนก ไล้สวน ชนะ ธารินดู สิธมาคา เปเรเร โกโฮมบาเก/เกมเฮวาเก ดิวมี มิธารา จากศรีลังกา 2-0 เกม 21-8, 21-10 ใช้เวลาแข่งขัน 16 นาที

หญิงเดี่ยว U15 - ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ ถัง หว่าน ยู่ จากจีนไทเป (ไต้หวัน) 2-0 เกม 21-18, 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

หญิงเดี่ยว U15 - ปทิดา ศรีสวัสดิ์ ชนะ โกะห์ เชือน ถง จากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-9, 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 28 นาที

หญิงเดี่ยว U15 - ธิดาพร กลีบยี่สุ่น ชนะ อิชารานี บารูอาห์ จากอินเดีย 2-1 เกม 21-17, 17-21, 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 51 นาที

หญิงเดี่ยว U15 - พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ชนะ ดาเรีย มอยซีนโค มืออันดับ 2 ของรายการ จากคาซัคสถาน 2-0 เกม 21-8, 21-2 ใช้เวลาแข่งขัน 16 นาที

หญิงเดี่ยว U15 - พุธิตา พันธุ์ทุ้ย พ่าย โซราโนะ โยชิคาวะ มืออันดับ 8 ของรายการ จากญี่ปุ่น 0-2 เกม 17-21, 15-21 ใช้เวลาแข่งขัน 34 นาที

หญิงเดี่ยว U15 - สิรินาถ ภิระบรรณ์ พ่าย เดสวันตี ฮูจันสีห์ นูรเทอร์เทียติ จากอินโดนีเซีย 0-2 เกม 23-21, 18-21 ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที

ชายเดี่ยว U15 - ชยากร กิตติคุณ พ่าย ชุน ไซโตะ จากญี่ปุ่น 0-2 เกม 14-21, 17-21 ใช้เวลาแข่งขัน 27 นาที

ชายเดี่ยว U15 - พีรัชชัย สุขพันธ์ ชนะ อัลวี ฟาร์ฮาน จากอินโดนีเซีย 11-21, 21-18, 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 65 นาที

ชายเดี่ยว U15 - ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจริญ ชนะ ตัน รุย ยาง ไรอัน จากสิงคโปร์ 2-1 เกม 14-21, 21-14, 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 41 นาที

หญิงคู่ U15 - เบญญาภา อังเพชร/ชุติปภา สมคุณ พ่าย คิม แอ ลิน/ลี ซอ จิน จากเกาหลีใต้ 0-2 เกม 6-21, 18-21 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

หญิงคู่ U15 - พุธิตา พันธุ์ทุ้ย/ปวันรัตน์ ศรีขาว ชนะ ฮวง ยู่เอ็ง/หลิน ยู่เป่ย จากจีนไทเป (ไต้หวัน) 2-0 เกม 21-9, 21-18 ใช้เวลาแข่งขัน 28 นาที

ชายคู่ U15 - ปุณณภพ เกียรติกังวาฬไกล/สุรภัสร์ กิจพัฒนาศิลป์ ชนะ เสธุม ลักศรี เด ซิลวา โคโฮมบาเก/ธารินดู สิธมาคา เปเรเร โกโฮมบาเก จากศรีลังกา 2-0 เกม 21-11, 21-3 ใช้เวลาแข่งขัน 15 นาที

ชายคู่ U15 - ภวินท์ พงษ์พิทักษ์กุล/ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ พ่าย ชาง ซวนจือ/ลี ชาง ลุง จากจีนไทเป (ไต้หวัน) 1-2 เกม 20-22, 21-11, 16-21 ใช้เวลาแข่งขัน 45 นาที

คู่ผสม U17 - ธนดล พันธ์พานิช/อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์ ชนะ คยาว ลวิน ลัตต์/เทต ธิริ ลวิน จากเมียนมาร์ 2-0 เกม 21-12, 21-14 ใช้เวลาแข่งขัน 18 นาที

คู่ผสม U17 - จักรพรรดิ์ หน่อขัติ/พิชญานิน อังคะ ชนะ คูโบ จุนสุเก/โกะห์ ยู่ ฮาน โจอี้ จากสิงคโปร์ 2-1 เกม 23-21, 24-26, 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 53 นาที

หญิงเดี่ยว U17 - เบญญาภา เอี่ยมสอาด มืออันดับ 1 ของรายการ ชนะ เชี่ยว เหว่ง อู๋ จากมาเก๊า 2-0 เกม 21-3, 21-3 ใช้เวลาแข่งขัน 13 นาที

หญิงเดี่ยว U17 - พีรยา คันธารวงสกุล ชนะ มานามิ ซูอิสุ จากญี่ปุ่น 2-1 เกม 21-17, 14-21, 21-17 ใช้เวลาแข่งขัน 58 นาที

หญิงเดี่ยว U17 - บุณยาพร ดำรงธรรมวุฒิ พ่าย ลุย ลก ลก จากฮ่องกง 0-2 เกม 15-21, 17-21 ใช้เวลาแข่งขัน 33 นาที

หญิงเดี่ยว U17 - กฤตพร เจียรธเนศ มืออันดับ 3 ของรายการ ชนะ วาร์ชินี วิสวานาธ ศรี จากอินเดีย 2-0 เกม 21-15, 21-11 ใช้เวลาแข่งขัน 28 นาที

หญิงเดี่ยว U17 - พรพิชชา เชยกีวงศ์ มืออันดับ 2 ของรายการ พ่าย อดิติ บัตต์ จากอินเดีย 1-2 เกม 13-21, 21-13, 13-21 ใช้เวลาแข่งขัน 41 นาที

หญิงเดี่ยว U17 - กัญญาณัฐ สุดเชยชม พ่าย ไซ ซินเป่ย มืออันดับ 5 ของรายการ จากจีนไทเป (ไต้หวัน) 0-2 เกม 16-21, 15-21 ใช้เวลาแข่งขัน 35 นาที

ชายคู่ U17 - ธนดล พันธ์พานิช/สิรวิชญ์ โสทน ชนะ ทาคุโตะ โกโตะ/ชิอินะ ซาโตะ จากญี่ปุ่น 2-0 เกม 21-8, 21-17 ใช้เวลาแข่งขัน 26 นาที

ชายคู่ U17 - ธัชพล จำนง/จักรพรรดิ์ หน่อขัติ ชนะ โชตะ อิโนอุเอะ/ยูตะ โอคุ จากญี่ปุ่น 2-0 เกม 21-16, 21-15 ใช้เวลาแข่งขัน 24 นาที

ชายคู่ U17 - นรุตม์ แสงขำ/ปัณณวัชร์ ธีระพนิตนันท์ ชนะ ดีกายู คาหะตาปิติยา/ลาคินดู รานาวีรา จากศรีลังกา 2-0 เกม 21-12, 21-12 ใช้เวลาแข่งขัน 20 นาที

หญิงคู่ U17 - เบญญาภา เอี่ยมสอาด/พีรยา คันธารวงสกุล คู่มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ ชรูติ มิชรา/เชลจา สุคลา จากอินเดีย 2-0 เกม 21-14, 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน 27 นาที

หญิงคู่ U17 - กฤตพร เจียรธเนศ/กัญญาณัฐ สุดเชยชม พ่าย โลว ยี หยวน/เซียว วาลรี ซี ซวน จากมาเลเซีย 0-2 เกม 17-21, 14-21 ใช้เวลาแข่งขัน 34 นาที

ชายเดี่ยว U17 - วรภพ ชื่นค้า พ่าย มูฮัมหมัด ไฮคัล นาซรี จากมาเลเซีย 0-2 เกม 19-21, 17-21 ใช้เวลาแข่งขัน 36 นาที

ชายเดี่ยว U17 - ชยังกูร ธโนปจัยโยธิน พ่าย ซันจีฟ เรา เรลลี่ จากอินเดีย 0-2 เกม 15-21, 16-21 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

ชายเดี่ยว U17 - วรท อุไรวงค์ ชนะ ดูมินดู อเบย์วิกรามา จากศรีลังกา 2-0 เกม 21-10, 21-10 ใช้เวลาแข่งขัน 25 นาที

ชายเดี่ยว U17 - อานิก พลังวชิรา พ่าย หวัง โปเหว่ย จากจีนไทเป (ไต้หวัน) 0-2 เกม 15-21, 16-21 ใช้เวลาแข่งขัน 31 นาที

ชายเดี่ยว U17 - เหนือดวง มังกรลอย มืออันดับ 2 ของรายการ ชนะ โชเออิ โนกุชิ จากญี่ปุ่น 2-0 เกม 21-14, 21-11 ใช้เวลาแข่งขัน 33 นาที