นักแบดเยาวชนไทยพร้อมสู้ศึก แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 ที่เมียนมาร์

นักแบดเยาวชนไทยพร้อมสู้ศึก แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 ที่เมียนมาร์

 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่สนามบินดอนเมือง คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบให้ พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ เดินทางไปส่ง และให้พร ให้กำลังใจ พร้อมมอบของที่ระลึกจากนายกสมาคมฯ ให้คณะนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทย ที่เดินทางไปทำการแข่งขันแบดมินตัน รายการ Badminton Asia Junior U15 & U17 Championships 2018 ระหว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2561 ที่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ ด้วยเที่ยวบิน FD244

 

รายชื่อทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทย ที่ ประกอบด้วย ภวินท์ พงษ์พิทักษ์กุล , ชยากร กิตติคุณ , ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์  , สุรภัสร์ กิจพัฒนาศิลป์, ปุณณภพ เกียรติกังวาฬไกล  , พีรัชชัย สุขพันธ์  , ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร  , พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ , พุธิตา พันธุ์ทุ้ย , ปวันรัตน์ ศรีขาว , ธิดาพร กลีบยี่สุ่น , ณัฐชนก ไล้สวน  , พชรภรณ์ ปั้นทอง  , เหนือดวง มังกรลอย  , วรภพ ชื่นค้า  , ปัณณวัชร์ ธีระพนิตนันท์ , นรุตม์ แสงขำ  , ธัชพล จำนง  , จักรพรรดิ์ หน่อขัติ  , สิรวิชญ์ โสทน , เบญญาภา เอี่ยมสอาด , กฤตพร เจียรธเนศ , พีรยา คันธารวงสกุล,กัญญาณัฐ สุดเชยชม ,พรณิชา สุวัฒโนดม ,พิชญานิน อังคะ ,ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจริญ ,ชยกร สูตรเลข ,พรรคพล ธีระรัตน์สกุล ,วิชญะ จินตมุทธา ,พณิชพล ธีระรัตน์สกุล ,ปทิดา ศรีสวัสดิ์ ,สิรินาถ ภิระบรรณ์,ชุติปภา สมคุณ,เบญญาภา อังเพชร,วรท อุไรวงค์,สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล,อานิก พลังวชิรา ,ชยังกูร ธโนปจัยโยธิน ,ธนดล พันธ์พานิช,บุณยาพร ดำรงธรรมวุฒิ,พรพิชชา เชยกีวงศ์,อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์

  

ทีมผู้ฝึกสอน ประกอบไปด้วย นิติพงษ์ แสงศิลา , พีรพล สมภพเจริญ , สุดเขต ประภากมล , ปวริศร์ สุภาศรี , เกษมศักดิ์ จตุจินดา  , วัชระ บูรณะเครือ  , ปฐวีณา แก้วแจ้ง