สมาคมแบดฯ มอบชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน โครงการให้โอกาสสร้างคน BBG Young Badminton

สมาคมแบดฯ มอบชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน โครงการให้โอกาสสร้างคน BBG Young Badminton

 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้ พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ มอบชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน ในโครงการ “ให้โอกาสสร้างคน BBG Young Badminton” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คุณกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม คุณปรีดา ดีโยธา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา คุณปิยวรรณ ภูมิแก้ว ผู้จัดการสโมสรกีฬา BBG พลอากาศโท รศ. นิกร ชำนาญกุล เลขาธิการสมาคมฯ พลตรี นภดล ขันตยาภรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ รวมทั้งเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมในพิธี

 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ได้รับโอกาสให้ร่วมสนองพระปณิธานในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ในโครงการแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนของศูนย์ฯ เป็นการคืนคนดีสู่สังคม ด้วยโครงการเมื่อปีที่แล้วคือ "โครงการให้โอกาสสร้างคน Young Badminton Way of Change" มาปีนี้ สมาคมฯ ได้รับโอกาสให้ร่วมกับสโมสรกีฬา BBG และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาแห่งนี้ ในโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน BBG Young Badminton” เพื่อเป็นการสนับสนุนให้โครงการฯ สำเร็จลุล่วง มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อปีที่แล้ว ทั้งการอบรมทักษะกีฬาแบดมินตันสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬา ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โดยเน้นฝึกปฏิบัติเป็นทีมร่วมกันระหว่างผู้ฝึกสอนกับเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณากับคำแนะนำทางด้านเทคนิคที่ถูกต้อง มีการประเมินผลทางภาคปฏิบัติ และจัดการแข่งขันภายในศูนย์ฯ เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการฝึกฝนด้วย อีกทั้งมีการอบรมเป็นผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้น โดยให้เด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาได้ฝึกทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้นในสนามแข่งขันจริง ตลอดจนการจัดคลินิกกีฬาแบดมินตัน โดยนำโค้ชทีมชาติและนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเข้าฝึกอบรมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา เมื่อฝึกทักษะได้ถึงระดับ ก็จะได้เข้าแข่งขันในสนามจริงต่อไป

 

โอกาสนี้ สมาคมฯ ได้มอบชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน ทั้งไม้แบดมินตัน เอ็นแบดมินตัน ลูกขนไก่ ยางพันด้าม รองเท้า ถุงเท้า และเสื้อกีฬาของโครงการ เพื่อร่วมสนองพระปณิธานในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด รวมถึงผู้ขาดโอกาสทางสังคมด้วย