ประกาศ สัมมนาประจำปี 2561 กรรมการเทคนิค สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศ สัมมนาประจำปี 2561 กรรมการเทคนิค สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายจัดการแข่งขันและกรรมการเทคนิค กำหนดจัดการสัมมนาผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสินประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้มีความสามารถสูงขึ้น สามารถพัฒนาจากระดับชาติสู่ระดับนานาชาติ ให้มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดตามแนบนั้น

ดาวโหลดรายละเอียด << คลิก >>