โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตันสำหรับเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตันสำหรับเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

 

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พร้อมภาคีเครือข่าย จัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตันสำหรับเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 “DJOP Badminton for Change 2018" ร่วมกับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการโอลิมปิกสากล กรรมการบริหารสหพันธ์แบดมินตันโลก นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวให้กำลังใจนักกีฬาก่อนเริ่มการแข่งขัน พร้อมด้วย นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 กล่าวเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ รวมถึง นางปรีดา ดีโยธา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี

          โอกาสนี้ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ อีกทั้งในพิธีเปิดการแข่งขันยังมี “พาเหรดกลองยาว” และ “Cheer of Karuna” แสดงโดยเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ให้แก่แขกผู้มาร่วมงานได้รับชม รวมทั้ง สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ นำโดย นายภูมิพัฒน์ ทรัพย์กุลชนนาถ อดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย มือวางอันดับ 2 ของประเทศ แชมป์ชายเดี่ยวประเทศไทย อดีตมืออันดับ 23 ของโลก จัดกิจกรรมฝึกสอนสาธิตกีฬาแบดมินตัน “Badminton Clinic” ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

          โดยโครงการ “DJOP Badminton for Change 2018" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยมีเด็กและเยาวชนจากหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 326 คน

          สำหรับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงสนับสนุนให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดสร้างสนามกีฬาแบดมินตันภายในศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณาอีกด้วย โดยมีสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการ

          ในส่วนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในความดูแล จึงได้ดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขัน “DJOP Badminton for Change 2018” วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดำเนินชีวิต ด้วยการใช้กีฬาแบดมินตัน และใช้บุคคลต้นแบบ (Idol) ได้แก่ นักกีฬาแบดมินตันของสโมสรอาชีพแต่ละจังหวัด อดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยและนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติ เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตัน ให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างถูกต้องเหมาะสม กับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีทักษะพิเศษด้านแบดมินตันในเชิงลึก สามารถผันตัวเองเป็นนักกีฬาแบดมินตันอาชีพได้ในอนาคต ทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดความเครียดและความวิตกกังวล ทั้งเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน อาทิ การวางแผนการเล่น การจัดการกับอารมณ์ตลอดจนส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านการเล่นกีฬาแบดมินตัน ตลอดจนเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับหน่วยงาน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนด้วย


 

          คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กล่าวว่า “นับเป็นพระกรุณาธิคุณในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่สำนักงานโครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตัน ขอให้น้องๆ ใช้โอกาสนี้ เก็บเกี่ยวความสนุกสนานและประสบการณ์จากการแข่งขันเพิ่มพูนทักษะทางกีฬาแบดมินตัน สามารถนำไปสู่การประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่ง สมดังพระปณิธานในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”