พิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License A ประจำปี 2561

พิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License A ประจำปี 2561

 

 

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องนิลุบล 1 ชั้น 2 โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License A ประจำปี 2561 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 15 คน

โอกาสนี้ ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License A ประจำปี 2560 จำนวน 8 คน License B ประจำปี 2561 จำนวน 13 คน License C ประจำปี 2561 จำนวน 49 คน โดยมี คุณณหทัย ศรประชุม รองประธานฝ่ายพัฒนาบุคลากรสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการอบรม เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน เข้าร่วมพิธีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กล่าวว่า “รู้สึกชื่นชมทั้งผู้ฝึกสอนที่เข้ารับการอบรม License A ในปีนี้ รวมทั้งที่สำเร็จหลักสูตรการอบรม License A ปี 60 License B ปี 61และ License C ปี 61 สำหรับการพัฒนาผู้ฝึกสอนที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ปัจจุบันทุกภาคส่วนของฝ่ายรัฐและเอกชน ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ สมาคมฯ เองได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า B Cube หรือ B ยกกำลังสาม บีแรกคือ Badminton for Everyone บีที่สองคือ Build World Champions กับบีที่สามคือ Best-Practice Management”

“การพัฒนาบุคลากรกีฬา เป็นหัวใจหนึ่งในบีที่สองคือการสร้าง World Champions หัวใจคือการสร้างแชมเปี้ยนต้องอาศัยบุคลากรหลายส่วน ในส่วนของนักกีฬาเพื่อเป็นแชมเปี้ยน และในส่วนของผู้ฝึกสอนนักกีฬา หวังอย่างยิ่งว่า ผู้ฝึกสอนชุดนี้ ทั้งระดับ License A, B และ C จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้าง World Champions ให้มีมากยิ่งขึ้นทั่วประเทศ ทั้งสามารถจูงใจให้นักกีฬาฝึกฝน เล่นกีฬาอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย”