"เยาวชนขนไก่ไทย" ลัดฟ้าสู้ศึก “ชิงแชมป์เอเชีย 2018”

เมื่อวันที่ 12 กค. ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบให้ พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ เดินทางไปส่ง ให้พร ให้กำลังใจ และมอบของที่ระลึกให้คณะนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมชิงชัยในการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมผสม และบุคคล รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี "ชิงแชมป์เอเชีย 2018" ระหว่างวันที่ 14-22 ก.ค. ที่กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยประเภททีมผสม จะแข่งขันวันที่ 14-17 ก.ค. รอบแรก ทัพตบลูกขนไก่ดาวรุ่งไทย อยู่กลุ่ม B ร่วมกับ ไต้หวัน, ฮ่องกง และมาเก๊า โดยทัพนักกีฬาเยาวชนไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยไปยังกรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยเที่ยวบิน TG 435 เวลา 14.20 น.

สำหรับนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ประเภททีมผสม กุลวุฒิ วิทิตศานต์, ภาณุวัฒน์  ศรีมันตะ, เสฏฐนันท์  ปิยวัชรวิจิตร, อภิชสิษฐ์  ธีระวิวัฒน์, วีรภัทร  ภาคจรุง, รัชพล  มรรคศศิธร, วชิรวิทย์  โสทน, ธนวินท์  มาดี, พิทยาภรณ์ (ภัทรสุดา) ไชยวรรณ, ชาสินี  โกรีภาพ, เบญญาภา  เอี่ยมสอาด, พรพิชชา  เชยกีวงศ์, ศรารัตน์  เชื้อบ่อคา, ศุภาพิชญ์  ศิลป์ประกอบ, พีรยา  คันธารวงสกุล, พรณิชา  สุวัฒโนดม

ส่วนในประเภทบุคคล ประเภทชายเดี่ยว  กุลวุฒิ วิทิตศานต์,  ภาณุวัฒน์  ศรีมันตะ, เสฏฐนันท์  ปิยวัชรวิจิตร, ศรัณย์ แจ่มศรี  ประเภทหญิงเดี่ยว พิทยาภรณ์ (ภัทรสุดา) ไชยวรรณ, ชาสินี โกรีภาพ, เบญญาภา เอี่ยมสอาด, กฤตพร เจียรธเนศ ประเภทชายคู่ กุลวุฒิ วิทิตศานต์ กับ อภิชสิษฐ์ ธีระวิวัฒน์, วีรภัทร ภาคจรุง กับ รัชพล มรรคศศิธร, วชิรวิทย์ โสทน กับธนวินท์ มาดี  ประเภทหญิงคู่  ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา กับ ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ, เบญญาภา เอี่ยมสอาด กับ  พีรยา คันธารวงสกุล, พรพิชชา เชยกีวงศ์ กับ พรณิชา สุวัฒโนดม, ประเภทคู่ผสม  วีรภัทร  ภาคจรุง กับ ชาสินี โกรีภาพ, อภิชสิษฐ์ ธีระวิวัฒน์ กับ พิทยาภรณ์(ภัทรสุดา) ไชยวรรณ, รัชพล มรรคศศิธร กับ ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา, เสฏฐนันท์ ปิยวัชรวิจิตร กับ พรณิชา สุวัฒโนดม

ผู้ฝึกสอนประกอบด้วย  นิติพงษ์  แสงศิลา, อุดม  เหลืองเพชราภรณ์, พีรพล  สมภพเจริญ, อภิชาต  ลาภเหลืองทอง และณัฐดนัย  เอื้อกูลวราวัต