พิธีมอบถ้วยรางวัลประทานโครงการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

พิธีมอบถ้วยรางวัลประทานโครงการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

 

          เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงโปรดให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถ้วยรางวัลประทานโครงการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

          ทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการสนับสนุนจากบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด , โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. สปิริตในกีฬาแบดมินตัน (Spirit in Badminton) 2. แบดมินตันกีฬามหาชน (Badminton for Everyone) 3. สตรีกับกีฬาแบดมินตัน (Women in Badminton) 

 

          โครงการประกวดภาพถ่ายฯ ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีต่อกีฬาแบดมินตัน สำหรับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ นอกจากทรงสนพระทัยกีฬาแบดมินตันแล้ว ยังทรงสนับสนุนกีฬาแบดมินตันเสมอมา ทรงเป็นมิ่งขวัญ ยังกำลังใจอย่างมากแก่นักกีฬาแบดมินตัน ทั้งทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่บรรดาเยาวชนให้สนใจกีฬาเพื่อเป็นกำลังอันแข็งแกร่งของประเทศชาติในอนาคต ทั้งเพื่อส่งเสริมและสร้างแรงผลักดันให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเห็นความสำคัญและให้ความสนใจในกีฬาแบดมินตันสู่การเป็นกีฬามหาชน ผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักถ่ายภาพและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพ ได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ในด้านการกีฬา ให้ปรากฏต่อสาธารณชน อันจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจ มีความแพร่หลาย และเกิดการพัฒนาผลงานในอนาคต

 

          สำหรับโครงการประกวดนี้มีคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พ.ศ.2552 , พลอากาศโท รศ. นิกร ชำนาญกุล เลขาธิการ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ , คุณพุฒิธร พรหมดวง กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , คุณจรัสศรี  นิลรัต ผู้แทนสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย , คุณสมรภูมิ เสนคำสอน ผู้แทนบริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 

ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาภาพถ่ายจากผู้ส่งภาพเข้าประกวด ได้ผลการตัดสิน ดังนี้ 

 -หัวข้อ "สปิริตในกีฬาแบดมินตัน (Spirit in Badminton)"

 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายศุภวัฒน์ พูลขันธ์ 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายสีหศักดิ์ ประชุม

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายณัฐพงศ์ มีลังค์ 

 

 -หัวข้อ "แบดมินตันกีฬามหาชน (Badminton for Everyone)"

 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเรืองฤทธิ์ ศรีสุข

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายเตชทัต ธรรมนิตกิจ

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายธรรมรัตน์ สวัสดิชัย

 -หัวข้อ "สตรีกับกีฬาแบดมินตัน (Women in Badminton)"

 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายศุภวัฒน์ พูลขันธ์

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายสีหศักดิ์ ประชุม

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายณัฐพงศ์ มีลังค์

 สำหรับรางวัลการประกวดในแต่ละหัวข้อ ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท เกียรติบัตรจากสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และของที่ระลึกจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด รวมทั้งบัตรที่พัก พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี 1 ห้อง (สำหรับ 2 คน) จำนวน 3 วัน 2 คืน

 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เกียรติบัตรจากสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และ ของที่ระลึกจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด รวมทั้งบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์กลางวัน  ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ จำนวน 4 ใบ

 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เกียรติบัตรจากสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และ ของที่ระลึกจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด รวมทั้งบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์กลางวัน ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ จำนวน 2 ใบ