ระเบียบการสมัครขอรับ Media Accreditation รายการ TOYOTA THAILAND OPEN 2018

ระเบียบการสมัครขอรับ Media Accreditation รายการ TOYOTA THAILAND OPEN 2018

ดาวโหลดแบบฟอร์ม <<CLICK>>

หมายเหตุ:  กรุณาส่งแบบฟอร์มสมัคร Media AD พร้อมเอกสารแนบ
             ภายในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น