ประกาศผลการตัดสิน โครงการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

ประกาศผลการตัดสิน  โครงการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

 

ตามที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการสนับสนุนจากบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ใน 3 หัวข้อ ได้แก่

1. สปิริตในกีฬาแบดมินตัน (Spirit in Badminton)

2. แบดมินตันกีฬามหาชน (Badminton for Everyone)

3. สตรีกับกีฬาแบดมินตัน (Women in Badminton)คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

  1. อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พ.ศ.2552
  2. พลอากาศโท รศ. นิกร ชำนาญกุล เลขาธิการ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  3. คุณพุฒิธร พรหมดวง กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  4. คุณจรัสศรี  นิลรัต ผู้แทนสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
  5. คุณสมรภูมิ เสนคำสอน ผู้แทนบริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

 

คณะกรรมการฯ พิจารณาภาพถ่ายจากผู้ส่งภาพเข้าประกวด ได้ผลการตัดสิน ดังนี้

 

 

 

หัวข้อ “สปิริตในกีฬาแบดมินตัน (Spirit in Badminton)”

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายศุภวัฒน์ พูลขันธ์

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายสีหศักดิ์ ประชุม

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายณัฐพงศ์ มีลังค์

 

 

 

 

หัวข้อ “แบดมินตันกีฬามหาชน (Badminton for Everyone)”

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเรืองฤทธิ์ ศรีสุข

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายเตชทัต ธรรมนิตกิจ

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายธรรมรัตน์ สวัสดิชัย

 

 

 

 

หัวข้อ “สตรีกับกีฬาแบดมินตัน (Women in Badminton)”

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายศุภวัฒน์ พูลขันธ์

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายสีหศักดิ์ ประชุม

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายณัฐพงศ์ มีลังค์

 

 

 

กำหนดพิธีมอบถ้วยรางวัลประทาน วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงโปรดให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช เป็นผู้แทนพระองค์

 

สำหรับรางวัลการประกวดในแต่ละหัวข้อ ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ - ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท เกียรติบัตรจากสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และของที่ระลึกจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด รวมทั้งบัตรที่พัก พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี 1 ห้อง (สำหรับ 2 คน) จำนวน 3 วัน 2 คืน

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 - เกียรติบัตรจากสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และ ของที่ระลึกจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด รวมทั้งบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์กลางวัน  ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ จำนวน 4 ใบ

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 - เกียรติบัตรจากสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และ ของที่ระลึกจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด รวมทั้งบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์กลางวัน ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ จำนวน 2 ใบ