คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตัดสินภาพถ่าย ในโครงการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตัดสินภาพถ่าย ในโครงการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานฝ่ายแบดมินตันเพื่อมวลชนของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการฝ่ายฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ สปิริตในกีฬาแบดมินตัน (Spirit in Badminton) แบดมินตันกีฬามหาชน (Badminton for Everyone) สตรีกับกีฬาแบดมินตัน (Women in Badminton) จัดโดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด} โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

 

โครงการประกวดภาพถ่ายฯ ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีต่อกีฬาแบดมินตัน สำหรับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ นอกจากทรงสนพระทัยกีฬาแบดมินตันแล้ว ยังทรงสนับสนุนกีฬาแบดมินตันเสมอมา ทรงเป็นมิ่งขวัญ ยังกำลังใจอย่างมากแก่นักกีฬาแบดมินตัน ทั้งทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่บรรดาเยาวชนให้สนใจกีฬาเพื่อเป็นกำลังอันแข็งแกร่งของประเทศชาติในอนาคต ทั้งเพื่อส่งเสริมและสร้างแรงผลักดันให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเห็นความสำคัญและให้ความสนใจในกีฬาแบดมินตันสู่การเป็นกีฬามหาชน ผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักถ่ายภาพและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพ ได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ในด้านการกีฬา ให้ปรากฏต่อสาธารณชน อันจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจ มีความแพร่หลาย และเกิดการพัฒนาผลงานในอนาคต


 

คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พ.ศ.2552 พลอากาศโท รศ. นิกร  ชำนาญกุล เลขาธิการ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ คุณพุฒิธร พรหมดวง กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณจรัสศรี  นิลรัต ผู้แทนสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย คุณสมรภูมิ เสนคำสอน ผู้แทนบริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

 

สำหรับผลการตัดสิน จะมีการประกาศทางเว็บไซต์สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 และกำหนดพิธีมอบถ้วยรางวัลประทาน วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงโปรดให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช เป็นผู้แทนพระองค์