ประกาศคัดเลือกนักกีฬา เพื่อแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ประกาศคัดเลือกนักกีฬา เพื่อแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ตามที่จะมีการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 ณ เมืองบินทาโร ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 14 - 22 กรกฎาคม 2561 นั้น สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยฝ่ายพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จะทำการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเพื่อส่งเข้าร่วม
การแข่งขัน รายละเอียด ดังนี้
ประเภททีม สามารถส่งรายชื่อนักกีฬาสูงสุด เป็นนักกีฬาชาย จำนวน 8 คน และนักกีฬาหญิง จำนวน 8 คน
ประเภทบุคคล สามารถส่งรายชื่อนักกีฬาประเภทเดี่ยว จำนวน 4 คน ประเภทคู่ จำนวน 3 คู่ และ ประเภทคู่ผสม จำนวน 4 คู่
ในการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาฯ จะทำการคัดเลือกในส่วนของนักกีฬาประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ (ไม่มีการคัดเลือกนักกีฬาในประเภทคู่ผสม) โดยนักกีฬาต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2000 - 31 ธันวาคม 2004 (ตามหลักเกณฑ์การแข่งขันของแบดมินตันเอเชีย) และสำหรับในการแข่งขันประเภทบุคคล นักกีฬา 1 คน สามารถลงแข่งขันได้สูงสุดเพียง 2 ประเภท เท่านั้น

การคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน ร่วมการแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018
ในการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน ร่วมการแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 ฝ่ายพัฒนาฯ จะยึดถือเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาฯ ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติสำรอง นักกีฬาเยาวชน
ทีมชาติ ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน การทดสอบและการประเมิน พุทธศักราช 2557 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560) หมวดที่ 1 ข้อ 8 นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ตามระเบียบสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ จะมีนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ในการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 โดยอัตโนมัติ และนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยในการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2018 รายละเอียด ข้างล่าง

รายชื่อนักกีฬาแบดมินตันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือก << CLICK>>

ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือก << CLICK>>