ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License A ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  License A  ประจำปี 2561

ประกาศฝ่ายพัฒนาบุคลากรกีฬาสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง  การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  License A  ประจำปี 2561
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  License A  

- ช่วงที่ 1  ระหว่างวันที่  20 – 24  มิถุนายน  2561

- ช่วงที่ 2  ระหว่างวันที่  30  มิถุนายน – 2  กรกฎาคม  2561

- ช่วงที่ 3  ระหว่างวันที่  10 – 12  กรกฏาคม  2561

ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  (ประชาอุทิศ)

ผู้สนใจสามารถเข้าไป  download  ใบสมัครได้ที่  www.badmintonthai.or.th 
กำหนดส่งหลักฐานการสมัคร  ภายในวันที่  10  มิถุนายน  หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด  

ประกาศรับสมัคร <<click>>

ดาวโหลดใบสมัคร <<click>>

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม  <<CLICK>>