ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License B ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License B ประจำปี 2561

ด้วยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย  ได้จัดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  License B  ระหว่างวันที่  17 – 24  เมษายน  2561  ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ  (ประชาอุทิศ)
บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงและได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  License B  ประจำปี 2561  ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

ประกาศ ณ  วันที่  2  เมษายน  2561

ตรวจสอบรายชื่อ <<Click>>