ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันLicense B ประจำปี 2561

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันLicense B ประจำปี 2561

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับ  การกีฬาแห่งประเทศไทย 
กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  License B 
ระหว่างวันที่  17 – 24  เมษายน  2561  ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  (ประชาอุทิศ)

ผู้สนใจสามารถเข้าไปdownloadใบสมัครได้ที่ www.badmintonthai.or.th ภายในวันที่  31  มีนาคม  2561หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด  

ประกาศรับสมัคร <<click>>

ดาวโหลดใบสมัคร <<click>>