สมาคมแบดฯ เตรียมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 3 เมษายน นี้

สมาคมแบดฯ เตรียมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 3 เมษายน นี้

 

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ วาระสำคัญคือการเตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา กับจัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนามาตรฐานแบดมินตันไทย เวลา 9.00 น. -12.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 23 โรงแรมอโนมาแกรนด์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกาล่าสุดของสหพันธ์แบดมินตันโลก การแจ้งแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬา การจัดการแข่งขันและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนงานจัดการแข่งขันที่อนุมัติรับรองผล ประจำปี 2561 รวมทั้งการรับข้อเสนอแนะจากสโมสรสมาชิกเพื่อการพัฒนามาตรฐานแบดมินตันไทยด้วย