สมาคมแบดฯ รับรางวัล สมาคมกีฬายอดเยี่ยม ในงาน ''สยามกีฬา อวอร์ดส์''

สมาคมแบดฯ รับรางวัล สมาคมกีฬายอดเยี่ยม ในงาน ''สยามกีฬา อวอร์ดส์''

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงาน ''สยามกีฬา อวอร์ดส์ ครั้งที่ 12'' จัดโดย หนังสือพิมพ์สยามกีฬา เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่บุคคลในวงการกีฬา ทั้งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคคลทรงคุณค่าที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬาไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ

โดยในปีนี้ แบดมินตันรับ 3 รางวัล คือ รางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยม, พันเอก (พิเศษ) ปรีชา โสภจารีย์ ได้รางวัล KBANK HALL OF FAME รางวัลหอเกียรติยศคนกีฬา สนับสนุนโดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มอบให้แก่อดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่สร้างผลงานให้กับประเทศชาติ และ อำนวย เวชวิฐาน ได้รางวัลนักกีฬาคนพิการยอดเยี่ยมคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กล่าวว่า “การทำงานของคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการทุกคณะทุกฝ่ายของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ โดยเฉพาะงานการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในด้านต่างๆ ทำงานอย่างซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียร สมาคมฯ ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการมีธรรมาภิบาล ต้องโปร่งใส มีจรรยาบรรณ ศีลธรรม คุณธรรม นิติธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วม กับความถูกต้องชอบธรรม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในความคุ้มค่า ปราศจากการแทรกแซงใดๆ เราดูแลอย่างเป็นธรรมแก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการแบดมินตันทั่วประเทศ เรามุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการกำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ เรากำกับและติดตามการดำเนินงานและประเมินทุกส่วนของสมาคมฯ เพียงสองเดือนที่ผ่านมาของปี 2561 แบดมินตันคว้าแชมป์การแข่งขันระดับนานาชาติถึง 5 แชมป์ กับ 6 รองแชมป์ และสมาคมฯ จะคว้าเหรียญจากโอลิมปิกโตเกียว 2020"