พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C (ระดับ 1)

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C (ระดับ 1)

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้ นายมนตรี ไชยพันธุ์ กรรมการสมาคมฯ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C (ระดับ 1) จำนวนรวม 50 คน เป็นชาย 44 คน และหญิง 6 คน

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C (ระดับ 1) เป็นการอบรมที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ โดยนางณหทัย ศรประชุม รองประธานฝ่ายพัฒนาบุคลากรกีฬา เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมซึ่ง
เป็นการอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน License C รุ่นที่ 6  เป็นส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ สาขาประชาอุทิศ ระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2561

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้ ร่วมกับการพัฒนาทักษะและเทคนิคกีฬาแบดมินตัน รวมทั้งสามารถวางแผนและกำหนดรูปแบบการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวิเคราะห์เกมการแข่งขันเพื่อค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งของนักกีฬา สามารถพัฒนาจุดแข็ง และนำจุดอ่อนมาทำการแก้ไขปรับปรุง อาศัยความรู้และหลักการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถนักกีฬาของตนเองให้สูงขึ้นได้