ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วม ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ ถนนราชดำริ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและแจ้งแผนงาน โครงการกิจกรรมที่เตรียมดำเนินการของฝ่ายต่างๆ