ประกาศหลักเกณฑ์ในการสอบซ่อม การอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License A ประจำปี 2560 ในส่วนที่ 2

ประกาศหลักเกณฑ์ในการสอบซ่อม การอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License A ประจำปี 2560 ในส่วนที่ 2

ตามที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License A  ประจำปี 2560  ขึ้น ซึ่งมีการประเมินผลการสอบโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในส่วนที่ 2 จำนวน 5  คน  นั้น  สมาคมฯ ให้สิทธิ์ในการสอบซ่อมตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ <<click>>