พิธีเปิดการแข่งขันแบดมินตันการกุศลนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26 ช่วยกิจกรรมสาธารณกุศลให้ทหาร 3 จว.ชายแดนใต้

พิธีเปิดการแข่งขันแบดมินตันการกุศลนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26 ช่วยกิจกรรมสาธารณกุศลให้ทหาร 3 จว.ชายแดนใต้

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามแบดมินตัน SW Court นนทบุรี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันแบดมินตันการกุศลนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26 ชิงถ้วย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26 กับ สมาคมฯ โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน CSR ของสมาคมฯ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยกิจกรรมสาธารณกุศลบริจาคให้กับ ทหาร-ตำรวจ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ครอบครัวนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 26 ที่เสียชีวิตและทุพพลภาพ โดยมี นาวาอากาศเอก นินาท มูลจนะบาตร์ ประธานนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26 พลอากาศตรี สุวัฒน์ สุวโรพร และคณะกรรมการนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26 ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้ร่วมเล่นแบดมินตันเป็นการเปิดสนามด้วย

 

 

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กล่าวว่า “ไม่มีคำใดจะเหมาะสมไปกว่าคำว่าขอสดุดี และขอสำนึกในพระคุณสำหรับความกล้าหาญและความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกท่านเป็นบุคคลที่เสียสละให้แก่ประเทศชาติ เป็นบุคคลที่น่ายกย่อง พวกท่านปกป้องพวกเราและผืนแผ่นดินไทยให้พวกเราได้อยู่อย่างสงบสุข ขอขอบพระคุณสำหรับความตั้งใจอย่างแรงกล้าของท่านประธานนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26 นาวาอากาศเอก นินาท มูลจนะบาตร์ คณะกรรมการนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 26 นักกีฬาผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน รวมถึงผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันที่ช่วยกันสนับสนุนเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”