สมาคมแบดฯ ร่วมยินดีกับ "คุณหญิงปัทมา" ได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเอเชีย

สมาคมแบดฯ ร่วมยินดีกับ

 

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องอโนมา 2 ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ โดยมีวาระสำคัญคือการเตรียมจัดการแข่งขันแบดมินตัน รายการ Princess Sirivannavari Thailand Masters 2018 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-14 มกราคม 2561 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

โอกาสนี้ คุณมนูญ สรรค์คุณากร อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณหญิงปัทมา ที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia : OCA) ให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเอเชีย