สมาคมกีฬาแบดมินตัน จับมือ เตรียมทหารรุ่นที่ 26 จัดแบดมินตันการกุศล ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สมาคมกีฬาแบดมินตัน จับมือ เตรียมทหารรุ่นที่ 26 จัดแบดมินตันการกุศล ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน ในงานแถลงข่าว การจัดแข่งขันแบดมินตันการกุศลเตรียมทหาร รุ่นที่ 26 ณ ห้องอโนมา 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

การแข่งขันครั้งนี้ คณะกรรมการนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26 ร่วมมือกับ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ โดยเป็นส่วนหนึ่งของงาน CSR ของสมาคมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายช่วยกิจกรรมสาธารณกุศลบริจาคให้กับ ทหาร-ตำรวจ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ครอบครัวนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 26 ที่เสียชีวิตและทุพพลภาพ โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท อย่างละ 16 คู่ ประกอบด้วย ประเภทคู่มือรวมอายุ 100 ปีขึ้นไป,ประเภทคู่มือ P-,ประเภทคู่มือ P,ประเภทคู่มือ C,ประเภทคู่มือ C+ ซึ่งจะแข่งขัน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามแบดมินตัน SW Court นนทบุรี

 

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมฯ กล่าวถึงการแข่งขันครั้งนี้ว่า “สำหรับการแข่งขันแบดมินตันการกุศลนักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 26 ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26 ร่วมกับ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ในการจัดแข่งขันแบดมินตันการกุศลเตรียมทหาร รุ่น 26 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งสุขภาพ ได้ทั้งบุญในเวลาเดียวกัน และสำหรับกิจกรรมครั้งนี้เลือกใช้กีฬาแบดมินตันเป็นสื่อกลางในการสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ เพราะกีฬาไม่เคยแบ่งแยกกลุ่มคน กีฬาเป็นสิ่งประสานที่นำความสมัครสมานให้คนมีวินัย เคารพในกฎกติกา โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยกิจกรรมสาธารณกุศลบริจาคให้กับ ทหาร-ตำรวจ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ครอบครัวนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 26 ที่เสียชีวิตและทุพพลภาพ”

 

ด้าน น.อ.นินาท มูลจนะบาตร์ ประธานนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 26 ประธานจัดงาน เปิดเผยว่า “การร่วมมือกันในครั้งนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจในปัญหาพื้นที่ภาคใต้ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ เป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารในพื้นที่ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในฐานะนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26”